File: vi.po

package info (click to toggle)
gnome-themes 2.22.2-1
  • links: PTS
  • area: main
  • in suites: lenny
  • size: 11,344 kB
  • ctags: 28
  • sloc: sh: 8,736; xml: 4,649; makefile: 1,620; lisp: 13; ansic: 8
file content (166 lines) | stat: -rw-r--r-- 4,882 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
# Vietnamese Translation for Gnome-themes.
# Copyright © 2007 Gnome i18n Project for Vietnamese.
# T.M.Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2002.
# Nguyen Thai Ngoc Duy <pclouds@vnlinux.org>, 2004.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2007.
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Gnome-themes GNOME HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-07 03:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-08 10:24+7000\n"
"Last-Translator: Phạm Thành Long <lngt@ngonngu.net>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"

#: ../HighContrast/index.theme.in.h:1
msgid "Black-on-white text and icons"
msgstr "Biểu tượng và chữ đen nền trắng"

#: ../HighContrast/index.theme.in.h:2
msgid "High Contrast"
msgstr "Độ tương phản cao"

#: ../HighContrastInverse/index.theme.in.h:1
msgid "High Contrast Inverse"
msgstr "Độ tương phản cao ngược lại"

#: ../HighContrastInverse/index.theme.in.h:2
msgid "White-on-black text and icons"
msgstr "Biểu tượng và chữ trắng nền đen"

#: ../HighContrastLargePrint/index.theme.in.in.h:1
msgid "High Contrast Large Print"
msgstr "In ra lớn với độ tương phản cao"

#: ../HighContrastLargePrint/index.theme.in.in.h:2
msgid "Large black-on-white text and icons"
msgstr "Biểu tượng và chữ cỡ lớn màu đen nền trắng"

#: ../HighContrastLargePrintInverse/index.theme.in.in.h:1
msgid "High Contrast Large Print Inverse"
msgstr "In cỡ lớn với độ tương phản cao ngược lại"

#: ../HighContrastLargePrintInverse/index.theme.in.in.h:2
msgid "Large white-on-black text and icons"
msgstr "Biểu tượng và chữ cỡ lớn màu trắng nền đen"

#: ../LargePrint/index.theme.in.in.h:1
msgid "Large Print"
msgstr "In cỡ lớn"

#: ../LargePrint/index.theme.in.in.h:2
msgid "Large text and icons"
msgstr "Biểu tượng và chữ cỡ lớn"

#: ../LowContrast/index.theme.in.h:1
msgid "Low Contrast"
msgstr "Độ tương phản thấp"

#: ../LowContrast/index.theme.in.h:2
msgid "Muted text and icons"
msgstr "Biểu tượng và chữ câm"

#: ../LowContrastLargePrint/index.theme.in.in.h:1
msgid "Large muted text and icons"
msgstr "Biểu tượng và chữ câm lớn"

#: ../LowContrastLargePrint/index.theme.in.in.h:2
msgid "Low Contrast Large Print"
msgstr "In cỡ lớn, độ tương phản thấp"

#: ../desktop-themes/Clearlooks/index.theme.in.h:1
msgid "Attractive Usability"
msgstr "Khả năng sử dụng ấn tượng"

#: ../desktop-themes/Clearlooks/index.theme.in.h:2
msgid "Clearlooks"
msgstr "Dễ nhìn"

#: ../desktop-themes/Crux/index.theme.in.h:1
#: ../icon-themes/Crux/index.theme.in.h:1
msgid "Crux"
msgstr "Điểm chính"

#: ../desktop-themes/Crux/index.theme.in.h:2
msgid "Smooth gradients with purple highlights"
msgstr "Dải màu mịn có điểm nhấn màu tím"

#: ../desktop-themes/Glider/index.theme.in.h:1
msgid "Glider"
msgstr "Lướt"

#: ../desktop-themes/Glider/index.theme.in.h:2
msgid "Simple, smooth and aesthetically pleasing"
msgstr "Đơn giản, mịn và dễ chịu"

#: ../desktop-themes/Glossy/index.theme.in.h:1
msgid "A glossy looking theme"
msgstr "Giao diện hào nhoáng"

#: ../desktop-themes/Glossy/index.theme.in.h:2
msgid "Glossy"
msgstr "Hào nhoáng"

#: ../desktop-themes/Mist/index.theme.in.h:1
msgid "A minimalistic appearance"
msgstr "Diện mạo nguyên thủy"

#: ../desktop-themes/Mist/index.theme.in.h:2
#: ../icon-themes/Mist/index.theme.in.h:1
msgid "Mist"
msgstr "Sương mù"

#: ../icon-themes/HighContrast-SVG/index.theme.in.h:1
msgid "High contrast scalable icons with black borders"
msgstr "Biểu tượng co dãn đưọc, độ tương phản cao, với viền màu đen"

#: ../icon-themes/HighContrast-SVG/index.theme.in.h:2
msgid "HighContrast-SVG"
msgstr "Độ tương phản cao-SVG"

#~ msgid "Dusty orange appearance"
#~ msgstr "Diện mạo màu da cam xỉn"

#~ msgid "Grand Canyon"
#~ msgstr "Hẽm núi to"

#~ msgid "Ocean Dream"
#~ msgstr "Giấc mơ biển"

#~ msgid "The colours of the seashore"
#~ msgstr "Màu của biển"

#~ msgid "Simple"
#~ msgstr "Đơn giản"

#~ msgid "Thin appearance, high performance"
#~ msgstr "Diện mạo nghèo nàn, độ thực thi cao"

#~ msgid "A soft glassy appearance"
#~ msgstr "Diện mạo thủy tinh mịn"

#~ msgid "Smokey Blue"
#~ msgstr "Khói xanh da trời"

#~ msgid "Traditional"
#~ msgstr "Truyền thống"

#~ msgid "Traditional hard-edged 3D appearance"
#~ msgstr "Diện mạo bờ đậm ba chiều truyền thống"

#~ msgid "Flat-Blue"
#~ msgstr "Xanh da trời - phẳng"

#~ msgid "Sandy"
#~ msgstr "Cát"

#~ msgid "Smokey-Blue"
#~ msgstr "Khói xanh da trời"

#~ msgid "Smokey-Red"
#~ msgstr "Khói đỏ"