File: bg.po

package info (click to toggle)
gnome-video-effects 0.4.3-3
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: buster
  • size: 1,400 kB
  • sloc: sh: 484; makefile: 39
file content (328 lines) | stat: -rw-r--r-- 11,459 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
# Bulgarian translation of gnome-video-effects po-file.
# Copyright (C) 2010, 2011, 2012, 2015 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2011 Krasimir "Bfaf" Chonov <mk2616@abv.bg>.
# This file is distributed under the same license as the gnome-video-effects package.
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2010, 2011, 2012, 2015.
# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-video-effects master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-09 19:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-09 19:24+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#bulge
#: ../effects/bulge.effect.in.h:2
msgid "Bulge"
msgstr "Изпъкнало"

#: ../effects/bulge.effect.in.h:3
msgid "Bulges the center of the video"
msgstr "Изпъква средата на видеото"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#cartoon
#: ../effects/cartoon.effect.in.h:2
msgid "Cartoon"
msgstr "Комикс"

#: ../effects/cartoon.effect.in.h:3
msgid "Cartoonify video input"
msgstr "Оконтуряване и едри едноцветни площи като в комикс"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#cheguevara
#: ../effects/cheguevara.effect.in.h:2
msgid "Che Guevara"
msgstr "Че Гевара"

#: ../effects/cheguevara.effect.in.h:3
msgid "Transform video input into typical Che Guevara style"
msgstr ""
"Вариант подобен на известната стилизация от Джим Фицпатрик на снимката на Че"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#chrome
#: ../effects/chrome.effect.in.h:2
msgid "Chrome"
msgstr "Хромиране"

#: ../effects/chrome.effect.in.h:3
msgid "Transform video input into a metallic look"
msgstr "Металически вид"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#dicetv
#: ../effects/dicetv.effect.in.h:2
msgid "Dice"
msgstr "Кубизъм"

#: ../effects/dicetv.effect.in.h:3
msgid "Dices the video input into many small squares"
msgstr ""
"Нарязване на видеото на множество малки квадрати и завъртане на всеки на "
"случаен принцип"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#distortion
#: ../effects/distortion.effect.in.h:2
msgid "Distortion"
msgstr "Разкривяване"

#: ../effects/distortion.effect.in.h:3
msgid "Distort the video input"
msgstr "Разкривяване на изображението"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#edgetv
#: ../effects/edgetv.effect.in.h:2
msgid "Edge"
msgstr "Наръбване"

#: ../effects/edgetv.effect.in.h:3
msgid "Display video input like good old low resolution computer way"
msgstr "Изображение като от стар монитор с ниска разделителна способност"

#: ../effects/flip.effect.in.h:1
msgid "Flip"
msgstr "Обръщане"

#: ../effects/flip.effect.in.h:2
msgid "Flip the image, as if looking at a mirror"
msgstr "Обръщане като от огледало"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#heat
#: ../effects/heat.effect.in.h:2
msgid "Heat"
msgstr "Инфрачервено"

#: ../effects/heat.effect.in.h:3
msgid "Fake heat camera toning"
msgstr "Имитация на инфрачервена камера"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#historical
#: ../effects/historical.effect.in.h:2
msgid "Historical"
msgstr "Архив"

#: ../effects/historical.effect.in.h:3
msgid "Add age to video input using scratches and dust"
msgstr "Застаряване на вида чрез добавяне на драскотини и петна"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#hulk
#: ../effects/hulk.effect.in.h:2
msgid "Hulk"
msgstr "Позеленяване"

#: ../effects/hulk.effect.in.h:3
msgid "Transform yourself into the amazing Hulk"
msgstr "Превърнете се в страховито зелено чудовище"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#inversion
#: ../effects/inversion.effect.in.h:2
msgid "Inversion"
msgstr "Инверсия"

#: ../effects/inversion.effect.in.h:3
msgid "Invert colors of the video input"
msgstr "Обръщане на цветовете"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#kaleidoscope
#: ../effects/kaleidoscope.effect.in.h:2
msgid "Kaleidoscope"
msgstr "Калейдоскоп"

#: ../effects/kaleidoscope.effect.in.h:3
msgid "A triangle Kaleidoscope"
msgstr "Триъгълен калейдоскоп"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#mauve
#: ../effects/mauve.effect.in.h:2
msgid "Mauve"
msgstr "Бледомораво"

#: ../effects/mauve.effect.in.h:3
msgid "Transform video input into a mauve color"
msgstr "Прибавяне на бледоморав цвят"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#mirror
#: ../effects/mirror.effect.in.h:2
msgid "Mirror"
msgstr "Огледало"

#: ../effects/mirror.effect.in.h:3
msgid "Mirrors the video"
msgstr "Вертикално огледало по средата"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#noir
#: ../effects/noir.effect.in.h:2
msgid "Noir/Blanc"
msgstr "Черно-бяло"

#: ../effects/noir.effect.in.h:3
msgid "Transform video input into grayscale"
msgstr "Видео в степени на сивото"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#optv
#: ../effects/optv.effect.in.h:2
msgid "Optical Illusion"
msgstr "Илюзия"

#: ../effects/optv.effect.in.h:3
msgid "Traditional black-white optical animation"
msgstr "Традиционна черно-бяла оптическа анимация"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#pinch
#: ../effects/pinch.effect.in.h:2
msgid "Pinch"
msgstr "Прищипване"

#: ../effects/pinch.effect.in.h:3
msgid "Pinches the center of the video"
msgstr "Прищипване в средата на видеото"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#quarktv
#: ../effects/quarktv.effect.in.h:2
msgid "Quark"
msgstr "Кварки"

#: ../effects/quarktv.effect.in.h:3
msgid "Dissolves moving objects in the video input"
msgstr "Движещите се обекти се разтварят в изображението"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#radioactv
#: ../effects/radioactv.effect.in.h:2
msgid "Radioactive"
msgstr "Радиоактивност"

#: ../effects/radioactv.effect.in.h:3
msgid "Detect radioactivity and show it"
msgstr "Засичане и показване на радиоактивност"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#revtv
#: ../effects/revtv.effect.in.h:2
msgid "Waveform"
msgstr "Тримерност"

#: ../effects/revtv.effect.in.h:3
msgid "Transform video input into a waveform monitor"
msgstr "Линиите се отместват по вертикала според осветеността на изображението"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#ripple
#: ../effects/ripple.effect.in.h:2
msgid "Ripple"
msgstr "Вълнички"

#: ../effects/ripple.effect.in.h:3
msgid "Add the ripple mark effect on the video input"
msgstr "Добавяне на ефекти като вълнички"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#saturation
#: ../effects/saturation.effect.in.h:2
msgid "Saturation"
msgstr "Насищане"

#: ../effects/saturation.effect.in.h:3
msgid "Add more saturation to the video input"
msgstr "Засилване на наситеността на цвета"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#sepia
#: ../effects/sepia.effect.in.h:2
msgid "Sepia"
msgstr "Сепия"

#: ../effects/sepia.effect.in.h:3
msgid "Sepia toning"
msgstr "Тониране в сепия"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#shagadelictv
#: ../effects/shagadelictv.effect.in.h:2
msgid "Shagadelic"
msgstr "Хипноза"

#: ../effects/shagadelictv.effect.in.h:3
msgid "Add some hallucination to the video input"
msgstr "Добавяне на хипнотичен ефект"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#sobel
#: ../effects/sobel.effect.in.h:2
msgid "Sobel"
msgstr "Контури"

#: ../effects/sobel.effect.in.h:3
msgid "Extracts edges in the video input through using the Sobel operator"
msgstr "Извеждане на контурите чрез оператор на Собел"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#square
#: ../effects/square.effect.in.h:2
msgid "Square"
msgstr "Квадрат"

#: ../effects/square.effect.in.h:3
msgid "Makes a square out of the center of the video"
msgstr "Разпъва средата на видеото към квадрат"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#streaktv
#: ../effects/streaktv.effect.in.h:2
msgid "Kung-Fu"
msgstr "Кунг фу"

#: ../effects/streaktv.effect.in.h:3
msgid "Transform motions into Kung-Fu style"
msgstr "Ефект от бързите движения като във филм за кунг фу"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#stretch
#: ../effects/stretch.effect.in.h:2
msgid "Stretch"
msgstr "Разтегляне"

#: ../effects/stretch.effect.in.h:3
msgid "Stretches the center of the video"
msgstr "Разтегля средата на видеото"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#timedelay
#: ../effects/timedelay.effect.in.h:2
msgid "Time delay"
msgstr "Минало"

#: ../effects/timedelay.effect.in.h:3
msgid "Show what was happening in the past"
msgstr "Изображението както е било в миналото"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#twirl
#: ../effects/twirl.effect.in.h:2
msgid "Twirl"
msgstr "Вихър"

#: ../effects/twirl.effect.in.h:3
msgid "Twirl the center of the video"
msgstr "Завихря средата на видеото"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#vertigotv
#: ../effects/vertigotv.effect.in.h:2
msgid "Vertigo"
msgstr "Размазано"

#: ../effects/vertigotv.effect.in.h:3
msgid "Add a loopback alpha blending effector with rotating and scaling"
msgstr "Смесване по алфа канал с обратна връзка със завъртане и мащабиране"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#warptv
#: ../effects/warptv.effect.in.h:2
msgid "Warp"
msgstr "Петмез"

#: ../effects/warptv.effect.in.h:3
msgid "Transform video input into realtime goo’ing"
msgstr "Изображението е като под разбъркан петмез"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#xray
#: ../effects/xray.effect.in.h:2
msgid "X-Ray"
msgstr "Ренген"

#: ../effects/xray.effect.in.h:3
msgid "Invert and slightly shade to blue"
msgstr "Преобразува леката сянка в синьо"