File: cs.po

package info (click to toggle)
gnome-video-effects 0.4.3-3
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: buster
  • size: 1,400 kB
  • sloc: sh: 484; makefile: 39
file content (332 lines) | stat: -rw-r--r-- 10,354 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
# Cheese Czech translation.
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010 daniel g. siegel <dgsiegel@gnome.org> et al.
# This file is distributed under the same license as the cheese package.
#
# Vítězslav Kotrla <vitko@post.cz>, 2007.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008, 2010.
# Kamil Páral <ripper42@gmail.com>, 2008.
# Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>, 2009, 2010.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2010, 2011, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cheese\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"video-effects&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-04-23 08:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-04-23 11:53+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#bulge
#: ../effects/bulge.effect.in.h:2
msgid "Bulge"
msgstr "Boule"

#: ../effects/bulge.effect.in.h:3
msgid "Bulges the center of the video"
msgstr "Vyboulí střed videa"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#cartoon
#: ../effects/cartoon.effect.in.h:2
msgid "Cartoon"
msgstr "Kresba"

#: ../effects/cartoon.effect.in.h:3
msgid "Cartoonify video input"
msgstr "Upraví obrazový vstup do komiksového stylu"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#cheguevara
#: ../effects/cheguevara.effect.in.h:2
msgid "Che Guevara"
msgstr "Che Guevara"

#: ../effects/cheguevara.effect.in.h:3
msgid "Transform video input into typical Che Guevara style"
msgstr "Převede obrazový vstup na charakteristický styl Che Guevara"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#chrome
#: ../effects/chrome.effect.in.h:2
msgid "Chrome"
msgstr "Chrom"

#: ../effects/chrome.effect.in.h:3
msgid "Transform video input into a metallic look"
msgstr "Upraví vstupní obraz do kovového vzhledu"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#dicetv
#: ../effects/dicetv.effect.in.h:2
msgid "Dice"
msgstr "Kostičky"

#: ../effects/dicetv.effect.in.h:3
msgid "Dices the video input into many small squares"
msgstr "Rozkostičkuje obrazový vstup na malé čtverečky"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#distortion
#: ../effects/distortion.effect.in.h:2
msgid "Distortion"
msgstr "Pokřivení"

#: ../effects/distortion.effect.in.h:3
msgid "Distort the video input"
msgstr "Pokřiví obrazový vstup"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#edgetv
#: ../effects/edgetv.effect.in.h:2
msgid "Edge"
msgstr "Hrany"

#: ../effects/edgetv.effect.in.h:3
msgid "Display video input like good old low resolution computer way"
msgstr ""
"Zobrazí vstupní obraz podobným způsobem, jako starý počítač s nízkým "
"rozlišením"

#: ../effects/flip.effect.in.h:1
msgid "Flip"
msgstr "Překlopení"

#: ../effects/flip.effect.in.h:2
msgid "Flip the image, as if looking at a mirror"
msgstr "Překlopí obrázek, jako když se díváte do zrcadla"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#heat
#: ../effects/heat.effect.in.h:2
msgid "Heat"
msgstr "Teplo"

#: ../effects/heat.effect.in.h:3
msgid "Fake heat camera toning"
msgstr "Imituje barvy z termokamery"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#historical
#: ../effects/historical.effect.in.h:2
msgid "Historical"
msgstr "Patina"

#: ../effects/historical.effect.in.h:3
msgid "Add age to video input using scratches and dust"
msgstr "Přidá obrazovému vstupu na létech pomocí škrábanců a prachu"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#hulk
#: ../effects/hulk.effect.in.h:2
msgid "Hulk"
msgstr "Hulk"

#: ../effects/hulk.effect.in.h:3
msgid "Transform yourself into the amazing Hulk"
msgstr "Transformuje se na úžasného zeleného Hulka"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#inversion
#: ../effects/inversion.effect.in.h:2
msgid "Inversion"
msgstr "Negativ"

#: ../effects/inversion.effect.in.h:3
msgid "Invert colors of the video input"
msgstr "Převrátí barvy obrazového vstupu"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#kaleidoscope
#: ../effects/kaleidoscope.effect.in.h:2
msgid "Kaleidoscope"
msgstr "Kaleidoskop"

#: ../effects/kaleidoscope.effect.in.h:3
msgid "A triangle Kaleidoscope"
msgstr "Trojúhelníkový kaleidoskop"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#mauve
#: ../effects/mauve.effect.in.h:2
msgid "Mauve"
msgstr "Lila"

#: ../effects/mauve.effect.in.h:3
msgid "Transform video input into a mauve color"
msgstr "Změní obrazový vstup do růžovofialové barvy"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#mirror
#: ../effects/mirror.effect.in.h:2
msgid "Mirror"
msgstr "Zrcadlení"

#: ../effects/mirror.effect.in.h:3
msgid "Mirrors the video"
msgstr "Zrcadlí video"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#noir
#: ../effects/noir.effect.in.h:2
msgid "Noir/Blanc"
msgstr "Černá a bílá"

#: ../effects/noir.effect.in.h:3
msgid "Transform video input into grayscale"
msgstr "Převede obrazový vstup do odstínů šedi"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#optv
#: ../effects/optv.effect.in.h:2
msgid "Optical Illusion"
msgstr "Optická iluze"

#: ../effects/optv.effect.in.h:3
msgid "Traditional black-white optical animation"
msgstr "Tradiční černobílá optická animace"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#pinch
#: ../effects/pinch.effect.in.h:2
msgid "Pinch"
msgstr "Skřipec"

#: ../effects/pinch.effect.in.h:3
msgid "Pinches the center of the video"
msgstr "Skřípne střed videa"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#quarktv
#: ../effects/quarktv.effect.in.h:2
msgid "Quark"
msgstr "Kvark"

#: ../effects/quarktv.effect.in.h:3
msgid "Dissolves moving objects in the video input"
msgstr "Rozprskne v obrazovém vstupu pohybující se objekty"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#radioactv
#: ../effects/radioactv.effect.in.h:2
msgid "Radioactive"
msgstr "Radioaktivita"

#: ../effects/radioactv.effect.in.h:3
msgid "Detect radioactivity and show it"
msgstr "Detekuje radioaktivitu a zobrazí ji"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#revtv
#: ../effects/revtv.effect.in.h:2
msgid "Waveform"
msgstr "Osciloskop"

#: ../effects/revtv.effect.in.h:3
msgid "Transform video input into a waveform monitor"
msgstr "Přemění vstupní obraz do podoby signálu na osciloskopu"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#ripple
#: ../effects/ripple.effect.in.h:2
msgid "Ripple"
msgstr "Vlnky"

#: ../effects/ripple.effect.in.h:3
msgid "Add the ripple mark effect on the video input"
msgstr "Přidá obrazovému vstupu efekt rozčeření"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#saturation
#: ../effects/saturation.effect.in.h:2
msgid "Saturation"
msgstr "Syté barvy"

#: ../effects/saturation.effect.in.h:3
msgid "Add more saturation to the video input"
msgstr "Přidá obrazovému vstupu více sytosti"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#sepia
#: ../effects/sepia.effect.in.h:2
msgid "Sepia"
msgstr "Sépiová"

#: ../effects/sepia.effect.in.h:3
msgid "Sepia toning"
msgstr "Tónování do sépiové"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#shagadelictv
#: ../effects/shagadelictv.effect.in.h:2
msgid "Shagadelic"
msgstr "Shagadelic"

#: ../effects/shagadelictv.effect.in.h:3
msgid "Add some hallucination to the video input"
msgstr "Přidá do obrazového vstupu nějaké ty halucinace"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#sobel
#: ../effects/sobel.effect.in.h:2
msgid "Sobel"
msgstr "Kontury"

#: ../effects/sobel.effect.in.h:3
msgid "Extracts edges in the video input through using the Sobel operator"
msgstr "Zvýrazní v obrazovém vstupu hrany pomocí Sobelova operátoru"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#square
#: ../effects/square.effect.in.h:2
msgid "Square"
msgstr "Čtverec"

#: ../effects/square.effect.in.h:3
msgid "Makes a square out of the center of the video"
msgstr "Napne střed videa do čtverce"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#streaktv
#: ../effects/streaktv.effect.in.h:2
msgid "Kung-Fu"
msgstr "Kung-Fu"

#: ../effects/streaktv.effect.in.h:3
msgid "Transform motions into Kung-Fu style"
msgstr "Upraví pohyb do stylu Kung-Fu"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#stretch
#: ../effects/stretch.effect.in.h:2
msgid "Stretch"
msgstr "Roztažení"

#: ../effects/stretch.effect.in.h:3
msgid "Stretches the center of the video"
msgstr "Roztáhne střed videa"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#timedelay
#: ../effects/timedelay.effect.in.h:2
msgid "Time delay"
msgstr "Časová prodleva"

#: ../effects/timedelay.effect.in.h:3
msgid "Show what was happening in the past"
msgstr "Ukazuje, co se událo v minulosti"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#twirl
#: ../effects/twirl.effect.in.h:2
msgid "Twirl"
msgstr "Zkroucení"

#: ../effects/twirl.effect.in.h:3
msgid "Twirl the center of the video"
msgstr "Zkroutí střed videa"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#vertigotv
#: ../effects/vertigotv.effect.in.h:2
msgid "Vertigo"
msgstr "Vír"

#: ../effects/vertigotv.effect.in.h:3
msgid "Add a loopback alpha blending effector with rotating and scaling"
msgstr "Přidá efekt s mícháním průhlednosti ve smyčce s otáčením a škálováním"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#warptv
#: ../effects/warptv.effect.in.h:2
msgid "Warp"
msgstr "Deformace"

#: ../effects/warptv.effect.in.h:3
msgid "Transform video input into realtime goo’ing"
msgstr "Upraví obrazový vstup jako kdybyste s ním skutečně zamíchali"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#xray
#: ../effects/xray.effect.in.h:2
msgid "X-Ray"
msgstr "Rentgen"

#: ../effects/xray.effect.in.h:3
msgid "Invert and slightly shade to blue"
msgstr "Provede inverzi a vystínuje lehce do modra"