File: et.po

package info (click to toggle)
gnome-video-effects 0.4.3-3
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: buster
  • size: 1,400 kB
  • sloc: sh: 484; makefile: 39
file content (263 lines) | stat: -rw-r--r-- 7,650 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
# GNOEM videoefektide eesti keele tõlge.
# Estonian translation of GNOME vide effects.
#
# Copyright (C) 2008–2011 The GNOME Project.
# This file is distributed under the same license as the Cheese package.
#
# Ivar Smolin <okul linux ee>, 2008–2011.
# Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>, 2008, 2009, 2011, 2012, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cheese MASTER\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"video-effects&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-14 21:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-15 09:35+0300\n"
"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>\n"
"Language-Team: Estonian <>\n"
"Language: et\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#bulge
msgid "Bulge"
msgstr "Punn"

msgid "Bulges the center of the video"
msgstr "Video keskkohas suur punn"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#cartoon
msgid "Cartoon"
msgstr "Multikas"

msgid "Cartoonify video input"
msgstr "Video tegemine multikalaadseks"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#cheguevara
msgid "Che Guevara"
msgstr "Che Guevara"

msgid "Transform video input into typical Che Guevara style"
msgstr "Video stiliseerimine Che Guevara moodi"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#chrome
msgid "Chrome"
msgstr "Kroom"

msgid "Transform video input into a metallic look"
msgstr "Videole metalse ilme andmine"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#dicetv
msgid "Dice"
msgstr "Ruudud"

msgid "Dices the video input into many small squares"
msgstr "Video jaotamine paljudeks pisikesteks pööratud ruudukesteks"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#distortion
msgid "Distortion"
msgstr "Väänamine"

msgid "Distort the video input"
msgstr "Video väänamine"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#edgetv
msgid "Edge"
msgstr "Servad"

msgid "Display video input like good old low resolution computer way"
msgstr "Video vana hea väikese eraldusvõimega arvuti moodi"

msgid "Flip"
msgstr "Peegeldamine"

msgid "Flip the image, as if looking at a mirror"
msgstr "Pildi pööramine, nagu vaataks seda peeglist"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#heat
msgid "Heat"
msgstr "Soojuskaamera"

msgid "Fake heat camera toning"
msgstr "Võltsid soojuskaamera toonid"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#historical
msgid "Historical"
msgstr "Ajalooline"

msgid "Add age to video input using scratches and dust"
msgstr "Videopildile kriimustuste ja prügi lisamine"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#hulk
msgid "Hulk"
msgstr "Rohenägu"

msgid "Transform yourself into the amazing Hulk"
msgstr "Tee endast rohelise näoga imeline Hulk"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#inversion
msgid "Inversion"
msgstr "Pööratud värvid"

msgid "Invert colors of the video input"
msgstr "Video värvide vahetamine vastandvärvide vastu"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#kaleidoscope
msgid "Kaleidoscope"
msgstr "Kaleidoskoop"

msgid "A triangle Kaleidoscope"
msgstr "Kolmnurkne kaleidoskoop"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#mauve
msgid "Mauve"
msgstr "Violetne"

msgid "Transform video input into a mauve color"
msgstr "Videole violetse tooni andmine"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#mirror
msgid "Mirror"
msgstr "Peegel"

msgid "Mirrors the video"
msgstr "Video peegeldamine"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#noir
msgid "Noir/Blanc"
msgstr "Mustvalge"

msgid "Transform video input into grayscale"
msgstr "Videost värvide eemaldamine"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#optv
msgid "Optical Illusion"
msgstr "Optiline illusioon"

msgid "Traditional black-white optical animation"
msgstr "Tavapärane mustvalge optiline animatsioon"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#pinch
msgid "Pinch"
msgstr "Nõgu"

msgid "Pinches the center of the video"
msgstr "Video keskkohta nõo tegemine"

# http://effectv.sourceforge.net/quark.html
# nimi tuleb kommentaarist pildile, kus aine olevat kvarkideks lahustunud
#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#quarktv
msgid "Quark"
msgstr "Kvark"

msgid "Dissolves moving objects in the video input"
msgstr "Liikuvate objektide lahustamine"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#radioactv
msgid "Radioactive"
msgstr "Radioaktiivne"

msgid "Detect radioactivity and show it"
msgstr "Radioaktiivsuse tuvastamine ja kuvamine"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#revtv
msgid "Waveform"
msgstr "Signaalimonitor"

msgid "Transform video input into a waveform monitor"
msgstr "Video teisendamine signaalimonitorile"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#ripple
msgid "Ripple"
msgstr "Virvendus"

msgid "Add the ripple mark effect on the video input"
msgstr "Virvenduse lisamine videole"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#saturation
msgid "Saturation"
msgstr "Küllastamine"

msgid "Add more saturation to the video input"
msgstr "Video värvide erksuse suurendamine"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#sepia
msgid "Sepia"
msgstr "Seepia"

msgid "Sepia toning"
msgstr "Seepia tonaalsus"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#shagadelictv
msgid "Shagadelic"
msgstr "Pööriseline"

msgid "Add some hallucination to the video input"
msgstr "Videole hallutsionogeenide mõju lisamine"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#sobel
msgid "Sobel"
msgstr "Sobeli efekt"

msgid "Extracts edges in the video input through using the Sobel operator"
msgstr "Videost servade leidmine kasutades Sobeli operaatorit"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#square
msgid "Square"
msgstr "Ruut"

msgid "Makes a square out of the center of the video"
msgstr "Video keskel ruudu suurendamine"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#streaktv
msgid "Kung-Fu"
msgstr "Kung-fu"

msgid "Transform motions into Kung-Fu style"
msgstr "Kung-fu laadis liikumiste efekt"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#stretch
msgid "Stretch"
msgstr "Venitamine"

msgid "Stretches the center of the video"
msgstr "Video keskpunkti venitamine"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#timedelay
msgid "Time delay"
msgstr "Viivitus"

msgid "Show what was happening in the past"
msgstr "Näitab mõne aja eest juhtunut"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#twirl
msgid "Twirl"
msgstr "Pööris"

msgid "Twirl the center of the video"
msgstr "Video keskkoha pööris"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#vertigotv
msgid "Vertigo"
msgstr "Ähmane"

msgid "Add a loopback alpha blending effector with rotating and scaling"
msgstr "Eelmiste kaadritega sulandamise efekt pööramise ja suurendamisega"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#warptv
msgid "Warp"
msgstr "Kõverpeegel"

msgid "Transform video input into realtime goo’ing"
msgstr "Video väänamine muutuva kõverpeegliga"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#xray
msgid "X-Ray"
msgstr "Röntgen"

msgid "Invert and slightly shade to blue"
msgstr "Pööratud värvid sinise varjundiga"