File: pl.po

package info (click to toggle)
gnome-video-effects 0.4.3-3
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: buster
  • size: 1,400 kB
  • sloc: sh: 484; makefile: 39
file content (329 lines) | stat: -rw-r--r-- 10,312 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
# Polish translation for gnome-video-effects.
# Copyright © 2007-2016 the gnome-video-effects authors.
# This file is distributed under the same license as the gnome-video-effects package.
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009.
# Piotr Zaryk <pzaryk@aviary.pl>, 2008.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2016.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2008-2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-video-effects\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-22 19:22+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-22 19:23+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#bulge
#: ../effects/bulge.effect.in.h:2
msgid "Bulge"
msgstr "Wypukłość"

#: ../effects/bulge.effect.in.h:3
msgid "Bulges the center of the video"
msgstr "Tworzy wypukłość na środku nagrania wideo"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#cartoon
#: ../effects/cartoon.effect.in.h:2
msgid "Cartoon"
msgstr "Kreskówka"

#: ../effects/cartoon.effect.in.h:3
msgid "Cartoonify video input"
msgstr "Zmienia wejście wideo w kreskówkę"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#cheguevara
#: ../effects/cheguevara.effect.in.h:2
msgid "Che Guevara"
msgstr "Che Guevara"

#: ../effects/cheguevara.effect.in.h:3
msgid "Transform video input into typical Che Guevara style"
msgstr "Przekształca wejście wideo w typowy styl przedstawiania Che Guevary"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#chrome
#: ../effects/chrome.effect.in.h:2
msgid "Chrome"
msgstr "Chrom"

#: ../effects/chrome.effect.in.h:3
msgid "Transform video input into a metallic look"
msgstr "Przekształca wejście wideo na wrażenie metaliczności"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#dicetv
#: ../effects/dicetv.effect.in.h:2
msgid "Dice"
msgstr "Kostka"

#: ../effects/dicetv.effect.in.h:3
msgid "Dices the video input into many small squares"
msgstr "Dzieli wejście wideo na wiele małych kwadratów"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#distortion
#: ../effects/distortion.effect.in.h:2
msgid "Distortion"
msgstr "Zniekształcenie"

#: ../effects/distortion.effect.in.h:3
msgid "Distort the video input"
msgstr "Zniekształca wejście wideo"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#edgetv
#: ../effects/edgetv.effect.in.h:2
msgid "Edge"
msgstr "Krawędź"

#: ../effects/edgetv.effect.in.h:3
msgid "Display video input like good old low resolution computer way"
msgstr ""
"Wyświetla wejście wideo podobnie do starych komputerów o niskiej "
"rozdzielczości"

#: ../effects/flip.effect.in.h:1
msgid "Flip"
msgstr "Obrót"

#: ../effects/flip.effect.in.h:2
msgid "Flip the image, as if looking at a mirror"
msgstr "Obraca obraz jak w lustrze"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#heat
#: ../effects/heat.effect.in.h:2
msgid "Heat"
msgstr "Ciepło"

#: ../effects/heat.effect.in.h:3
msgid "Fake heat camera toning"
msgstr "Udaje kolory kamery cieplnej"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#historical
#: ../effects/historical.effect.in.h:2
msgid "Historical"
msgstr "Historyczne"

#: ../effects/historical.effect.in.h:3
msgid "Add age to video input using scratches and dust"
msgstr "Dodaje wrażenie wiekowości do wejścia wideo za pomocą rys i kurzu"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#hulk
#: ../effects/hulk.effect.in.h:2
msgid "Hulk"
msgstr "Hulk"

#: ../effects/hulk.effect.in.h:3
msgid "Transform yourself into the amazing Hulk"
msgstr "Przekształca osoby na wejściu wideo w niesamowitego Hulka"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#inversion
#: ../effects/inversion.effect.in.h:2
msgid "Inversion"
msgstr "Odwrócenie"

#: ../effects/inversion.effect.in.h:3
msgid "Invert colors of the video input"
msgstr "Odwraca kolory wejścia wideo"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#kaleidoscope
#: ../effects/kaleidoscope.effect.in.h:2
msgid "Kaleidoscope"
msgstr "Kalejdoskop"

#: ../effects/kaleidoscope.effect.in.h:3
msgid "A triangle Kaleidoscope"
msgstr "Trójkątny kalejdoskop"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#mauve
#: ../effects/mauve.effect.in.h:2
msgid "Mauve"
msgstr "Fiołkowy"

#: ../effects/mauve.effect.in.h:3
msgid "Transform video input into a mauve color"
msgstr "Przekształca wejście wideo w kolor fiołkowy"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#mirror
#: ../effects/mirror.effect.in.h:2
msgid "Mirror"
msgstr "Lustro"

#: ../effects/mirror.effect.in.h:3
msgid "Mirrors the video"
msgstr "Odbija nagranie wideo w lustrze"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#noir
#: ../effects/noir.effect.in.h:2
msgid "Noir/Blanc"
msgstr "Mroczny/siwy"

#: ../effects/noir.effect.in.h:3
msgid "Transform video input into grayscale"
msgstr "Przekształca wejście wideo w skalę szarości"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#optv
#: ../effects/optv.effect.in.h:2
msgid "Optical Illusion"
msgstr "Iluzja optyczna"

#: ../effects/optv.effect.in.h:3
msgid "Traditional black-white optical animation"
msgstr "Tradycyjna czarno-biała animacja optyczna"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#pinch
#: ../effects/pinch.effect.in.h:2
msgid "Pinch"
msgstr "Uszczypnięcie"

#: ../effects/pinch.effect.in.h:3
msgid "Pinches the center of the video"
msgstr "Szczypie środek nagrania wideo"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#quarktv
#: ../effects/quarktv.effect.in.h:2
msgid "Quark"
msgstr "Kwarki"

#: ../effects/quarktv.effect.in.h:3
msgid "Dissolves moving objects in the video input"
msgstr "Rozpuszcza poruszające się obiekty w wejściu wideo"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#radioactv
#: ../effects/radioactv.effect.in.h:2
msgid "Radioactive"
msgstr "Radioaktywność"

#: ../effects/radioactv.effect.in.h:3
msgid "Detect radioactivity and show it"
msgstr "Wykrywa radioaktywność i ją wyświetla"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#revtv
#: ../effects/revtv.effect.in.h:2
msgid "Waveform"
msgstr "Przebieg fali"

#: ../effects/revtv.effect.in.h:3
msgid "Transform video input into a waveform monitor"
msgstr "Przekształca wejście wideo na monitor przebiegu fali"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#ripple
#: ../effects/ripple.effect.in.h:2
msgid "Ripple"
msgstr "Fala"

#: ../effects/ripple.effect.in.h:3
msgid "Add the ripple mark effect on the video input"
msgstr "Dodaje efekt fali do wejścia wideo"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#saturation
#: ../effects/saturation.effect.in.h:2
msgid "Saturation"
msgstr "Nasycenie"

#: ../effects/saturation.effect.in.h:3
msgid "Add more saturation to the video input"
msgstr "Dodaje więcej nasycenia do wejścia wideo"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#sepia
#: ../effects/sepia.effect.in.h:2
msgid "Sepia"
msgstr "Sepia"

#: ../effects/sepia.effect.in.h:3
msgid "Sepia toning"
msgstr "Kolory sepii"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#shagadelictv
#: ../effects/shagadelictv.effect.in.h:2
msgid "Shagadelic"
msgstr "Zwariowany"

#: ../effects/shagadelictv.effect.in.h:3
msgid "Add some hallucination to the video input"
msgstr "Dodaje wrażenie halucynacji do wejścia wideo"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#sobel
#: ../effects/sobel.effect.in.h:2
msgid "Sobel"
msgstr "Sobel"

#: ../effects/sobel.effect.in.h:3
msgid "Extracts edges in the video input through using the Sobel operator"
msgstr "Wydobywa krawędzie w wejściu wideo przez użycie operatora Sobela"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#square
#: ../effects/square.effect.in.h:2
msgid "Square"
msgstr "Kwadrat"

#: ../effects/square.effect.in.h:3
msgid "Makes a square out of the center of the video"
msgstr "Tworzy kwadrat ze środka nagrania wideo"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#streaktv
#: ../effects/streaktv.effect.in.h:2
msgid "Kung-Fu"
msgstr "Kung-fu"

#: ../effects/streaktv.effect.in.h:3
msgid "Transform motions into Kung-Fu style"
msgstr "Przekształca obraz w stylu kung-fu"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#stretch
#: ../effects/stretch.effect.in.h:2
msgid "Stretch"
msgstr "Rozciągnięcie"

#: ../effects/stretch.effect.in.h:3
msgid "Stretches the center of the video"
msgstr "Rozciąga środek nagrania wideo"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#timedelay
#: ../effects/timedelay.effect.in.h:2
msgid "Time delay"
msgstr "Opóźnienie"

#: ../effects/timedelay.effect.in.h:3
msgid "Show what was happening in the past"
msgstr "Wyświetla to, co nastąpiło w przeszłości"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#twirl
#: ../effects/twirl.effect.in.h:2
msgid "Twirl"
msgstr "Wir"

#: ../effects/twirl.effect.in.h:3
msgid "Twirl the center of the video"
msgstr "Wiruje środkiem nagrania wideo"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#vertigotv
#: ../effects/vertigotv.effect.in.h:2
msgid "Vertigo"
msgstr "Zawrót głowy"

#: ../effects/vertigotv.effect.in.h:3
msgid "Add a loopback alpha blending effector with rotating and scaling"
msgstr "Dodaje efekt mieszania alfa z obracaniem i skalowaniem"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#warptv
#: ../effects/warptv.effect.in.h:2
msgid "Warp"
msgstr "Deformacja"

#: ../effects/warptv.effect.in.h:3
msgid "Transform video input into realtime goo’ing"
msgstr "Przekształca wejście wideo w szaleństwo w czasie rzeczywistym"

#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#xray
#: ../effects/xray.effect.in.h:2
msgid "X-Ray"
msgstr "Rentgen"

#: ../effects/xray.effect.in.h:3
msgid "Invert and slightly shade to blue"
msgstr "Odwraca kolory i delikatnie cieniuje na niebiesko"