File: pl.po

package info (click to toggle)
goobox 3.5.1-6
  • links: PTS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster, sid
  • size: 3,184 kB
  • sloc: ansic: 13,415; makefile: 156; xml: 134; python: 55
file content (689 lines) | stat: -rw-r--r-- 16,978 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
# Polish translation for goobox.
# Copyright © 2005-2019 the goobox authors.
# This file is distributed under the same license as the goobox package.
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2005-2007.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012-2019.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2012-2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: goobox\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/goobox/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-12 12:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-12 14:22+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#: data/appdata/org.gnome.Goobox.appdata.xml.in:8
msgid "Goobox CD Player"
msgstr "Odtwarzacz płyt CD Goobox"

#: data/appdata/org.gnome.Goobox.appdata.xml.in:9
#: data/org.gnome.Goobox.desktop.in.in:4
msgid "Play and extract CDs"
msgstr "Odtwarzanie i zgrywanie płyt CD"

#: data/appdata/org.gnome.Goobox.appdata.xml.in:11
msgid ""
"Goobox allows you to play CDs and save the tracks to disk as MP3, Ogg, FLAC "
"or WAV files."
msgstr ""
"Goobox umożliwia odtwarzanie płyt CD i zapisywanie ścieżek jako pliki MP3, "
"Ogg, FLAC lub WAV."

#: data/appdata/org.gnome.Goobox.appdata.xml.in:15
msgid ""
"Track titles and CD covers are set automatically using the MusicBrainz web "
"service."
msgstr ""
"Nazwy ścieżek i okładki płyt CD są ustawiane automatycznie za pomocą serwisu "
"WWW MusicBrainz."

#: data/org.gnome.Goobox.desktop.in.in:3
#: src/goo-application-actions-callbacks.c:64 src/goo-application.c:389
#: src/goo-window.c:1316 src/goo-window.c:1329 src/goo-window.c:2411
msgid "CD Player"
msgstr "Odtwarzacz płyt CD"

#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.Goobox.desktop.in.in:9
msgid "goobox"
msgstr "goobox"

#: data/org.gnome.Goobox.gschema.xml:51
msgid "Device path"
msgstr "Ścieżka do urządzenia"

#: data/org.gnome.Goobox.gschema.xml:55
msgid "Volume level"
msgstr "Poziom głośności"

#: data/org.gnome.Goobox.gschema.xml:59
msgid "“Choose cover” location"
msgstr "Położenie „Wyboru okładki”"

#: data/org.gnome.Goobox.gschema.xml:60
msgid "Default location for the “Choose cover” dialog."
msgstr "Domyślne położenie dla okna dialogowego „Wybór okładki”."

#: data/org.gnome.Goobox.gschema.xml:64
msgid "Use Sound Juicer to rip discs"
msgstr "Użycie programu Sound Juicer do zgrywania płyt"

#: data/org.gnome.Goobox.gschema.xml:68
msgid "Autoplay"
msgstr "Automatyczne odtwarzanie"

#: data/org.gnome.Goobox.gschema.xml:69
msgid "Autoplay discs after insertion."
msgstr "Automatyczne odtwarzanie płyt po włożeniu."

#: data/org.gnome.Goobox.gschema.xml:76
msgid "Window width"
msgstr "Szerokość okna"

#: data/org.gnome.Goobox.gschema.xml:80
msgid "Window height"
msgstr "Wysokość okna"

#: data/org.gnome.Goobox.gschema.xml:87
msgid "Play all tracks"
msgstr "Odtwarza wszystkie ścieżki"

#: data/org.gnome.Goobox.gschema.xml:91
msgid "Shuffle playlist"
msgstr "Mieszanie listy odtwarzania"

#: data/org.gnome.Goobox.gschema.xml:95
msgid "Restart when finished"
msgstr "Ponowne odtworzenie po ukończeniu"

#: data/org.gnome.Goobox.gschema.xml:99
msgid "Playlist sort method"
msgstr "Metoda porządkowania listy odtwarzania"

#: data/org.gnome.Goobox.gschema.xml:103
msgid "Playlist sort type"
msgstr "Typ porządkowania listy odtwarzania"

#: data/org.gnome.Goobox.gschema.xml:110
msgid "Extraction folder"
msgstr "Katalog zgrywania"

#: data/org.gnome.Goobox.gschema.xml:114
msgid "File type"
msgstr "Typ pliku"

#: data/org.gnome.Goobox.gschema.xml:115
msgid "Possible values are: ogg, flac, mp3, wave."
msgstr "Możliwe wartości: ogg, flac, mp3, wave."

#: data/org.gnome.Goobox.gschema.xml:119
msgid "Save the playlist"
msgstr "Zapis listy odtwarzania"

#: data/org.gnome.Goobox.gschema.xml:120
msgid "Save the playlist of the extracted tracks."
msgstr "Zapis listy odtwarzania zgranych ścieżek."

#: data/org.gnome.Goobox.gschema.xml:127
msgid "OGG files quality"
msgstr "Jakość plików Ogg"

#: data/org.gnome.Goobox.gschema.xml:131
msgid "FLAC files quality"
msgstr "Jakość plików FLAC"

#: data/org.gnome.Goobox.gschema.xml:135
msgid "MP3 files quality"
msgstr "Jakość plików MP3"

#: src/album-info.c:176
msgid "Various"
msgstr "Różne"

#: src/dlg-cover-chooser.c:277
#, c-format
msgid "%u, loading image: %u"
msgstr "%u, wczytywanie obrazu: %u"

#: src/dlg-cover-chooser.c:342 src/goo-window.c:2941
msgid "Could not search for a cover on Internet"
msgstr "Nie można wyszukać okładki w Internecie"

#: src/dlg-cover-chooser.c:490
msgid "Choose a CD Cover"
msgstr "Wybór okładki płyty CD"

#: src/dlg-extract.c:124
#, c-format
msgid ""
"You need at least one of the following GStreamer plugins in order to extract "
"CD tracks:\n"
"\n"
"• %s → Ogg Vorbis\n"
"• %s → FLAC\n"
"• %s → Waveform PCM"
msgstr ""
"Do zgrywania płyt CD wymagana jest przynajmniej jedna z następujących "
"wtyczek biblioteki GStreamer:\n"
"\n"
"• %s → Ogg Vorbis\n"
"• %s → FLAC\n"
"• %s → WAV+PCM"

#: src/dlg-extract.c:135
msgid "No encoder available."
msgstr "Brak kodera."

#: src/dlg-extract.c:160 src/goo-window.c:2392
msgid "Extract Tracks"
msgstr "Zgrywanie ścieżek"

#: src/dlg-extract.c:170
msgid "_Extract"
msgstr "_Zgraj"

#: src/dlg-preferences.c:188
msgid "CD Player Preferences"
msgstr "Preferencje odtwarzacza CD"

#: src/dlg-preferences.c:252 src/dlg-preferences.c:529
msgid "Ogg Vorbis"
msgstr "Ogg Vorbis"

#: src/dlg-preferences.c:266 src/dlg-preferences.c:532
msgid "FLAC"
msgstr "FLAC"

#: src/dlg-preferences.c:280 src/dlg-preferences.c:535
msgid "MP3"
msgstr "MP3"

#: src/dlg-preferences.c:294
msgid "Waveform PCM"
msgstr "WAV+PCM"

#: src/dlg-preferences.c:490
msgid "Format Properties"
msgstr "Właściwości formatu"

#: src/dlg-preferences.c:504
msgid "Faster compression"
msgstr "Szybsza kompresja"

#: src/dlg-preferences.c:508
msgid "Higher compression"
msgstr "Wyższa kompresja"

#: src/dlg-preferences.c:515
msgid "Smaller size"
msgstr "Mniejszy rozmiar"

#: src/dlg-preferences.c:519
msgid "Higher quality"
msgstr "Wyższa jakość"

#: src/dlg-preferences.c:547
msgid "Quality:"
msgstr "Jakość:"

#: src/dlg-preferences.c:550
msgid "Compression level:"
msgstr "Poziom kompresji:"

#: src/dlg-properties.c:188
#, c-format
msgid "Album %d of %d"
msgstr "%d. album z %d"

#: src/dlg-properties.c:245
msgid "No album found"
msgstr "Nie odnaleziono albumu"

#: src/dlg-properties.c:264 src/goo-window.c:1251
msgid "Searching disc information…"
msgstr "Wyszukiwanie informacji o płycie…"

#: src/dlg-properties.c:325
msgid "#"
msgstr "#"

#: src/dlg-properties.c:343
msgid "Title"
msgstr "Tytuł"

#: src/dlg-properties.c:376
msgid "Artist"
msgstr "Wykonawca"

#: src/dlg-properties.c:490
msgid "Properties"
msgstr "Właściwości"

#: src/dlg-ripper.c:166
#, c-format
msgid "(%d∶%02d∶%02d Remaining)"
msgstr "(pozostało: %d∶%02d∶%02d)"

#: src/dlg-ripper.c:168
#, c-format
msgid "(%d∶%02d Remaining)"
msgstr "(pozostało: %d∶%02d)"

#: src/dlg-ripper.c:173
#, c-format
msgid "Extracting track: %d of %d %s"
msgstr "Zgrywanie ścieżki: %d z %d %s"

#: src/dlg-ripper.c:210 src/dlg-ripper.c:319
msgid "Could not extract the tracks"
msgstr "Nie można zgrać ścieżek"

#: src/dlg-ripper.c:437
#, c-format
msgid "Invalid destination folder: %s"
msgstr "Nieprawidłowy katalog docelowy: %s"

#: src/dlg-ripper.c:467 src/dlg-ripper.c:472
msgid "Could not display the destination folder"
msgstr "Nie można wyświetlić katalogu docelowego"

#: src/dlg-ripper.c:597
msgid "Tracks extracted successfully"
msgstr "Pomyślnie zgrano ścieżki"

#: src/dlg-ripper.c:600
msgid "_View"
msgstr "_Wyświetl"

#: src/dlg-ripper.c:622 src/dlg-ripper.c:631
msgid "Could not extract tracks"
msgstr "Nie można zgrać ścieżek"

#: src/dlg-ripper.c:662
msgid "Ripped with CD Player"
msgstr "Zgrano za pomocą Odtwarzacza CD"

#: src/dlg-ripper.c:696
msgid "Extracting disc tracks"
msgstr "Zgrywanie ścieżek płyty"

#: src/dlg-ripper.c:738
msgid "Extracting Tracks"
msgstr "Zgrywanie ścieżek"

#. hour:minutes:seconds
#. Translators: This is a time format, like "9:05:02" for 9
#. * hours, 5 minutes, and 2 seconds. You may change ":" to
#. * the separator that your locale uses or use "%Id" instead
#. * of "%d" if your locale uses localized digits.
#.
#: src/glib-utils.c:2225
#, c-format
msgctxt "long time format"
msgid "%d∶%02d∶%02d"
msgstr "%d∶%02d∶%02d"

#. minutes:seconds
#. Translators: This is a time format, like "5:02" for 5
#. * minutes and 2 seconds. You may change ":" to the
#. * separator that your locale uses or use "%Id" instead of
#. * "%d" if your locale uses localized digits.
#.
#: src/glib-utils.c:2234
#, c-format
msgctxt "short time format"
msgid "%d∶%02d"
msgstr "%d∶%02d"

#: src/goo-application-actions-callbacks.c:61
msgid "translator_credits"
msgstr ""
"Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2005-2007\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012-2019\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2012-2019"

#: src/goo-application-actions-callbacks.c:66
msgid "Copyright © 2004-2011 Free Software Foundation, Inc."
msgstr "Copyright © 2004-2011 Free Software Foundation, Inc."

#: src/goo-application-actions-callbacks.c:67 src/goo-application.c:160
msgid "Play CDs and save the tracks to disk as files"
msgstr "Odtwarzanie płyt CD i zapisywanie ścieżek jako pliki na dysku"

#: src/goo-application.c:52
msgid "CD device to be used"
msgstr "Używane urządzenie CD"

#: src/goo-application.c:53
msgid "DEVICE_PATH"
msgstr "ŚCIEŻKA_DO_URZĄDZENIA"

#: src/goo-application.c:55
msgid "Play the CD on startup"
msgstr "Odtwarza płytę CD po uruchomieniu"

#: src/goo-application.c:58
msgid "Toggle play"
msgstr "Przełącza odtwarzanie"

#: src/goo-application.c:61
msgid "Stop playing"
msgstr "Zatrzymuje odtwarzanie"

#: src/goo-application.c:64
msgid "Play the next track"
msgstr "Odtwarza następną ścieżkę"

#: src/goo-application.c:67
msgid "Play the previous track"
msgstr "Odtwarza poprzednią ścieżkę"

#: src/goo-application.c:70
msgid "Eject the CD"
msgstr "Wysuwa płytę CD"

#: src/goo-application.c:73
msgid "Toggle the main window visibility"
msgstr "Przełącza widoczność głównego okna"

#: src/goo-application.c:76
msgid "Quit the application"
msgstr "Kończy działanie programu"

#: src/goo-application.c:79
msgid "Show version"
msgstr "Wyświetla wersję"

#: src/goo-application.c:203
msgid "Cannot start the CD player"
msgstr "Nie można uruchomić odtwarzacza płyt CD"

#: src/goo-application.c:205
msgid "In order to read CDs you have to install the GStreamer base plugins"
msgstr ""
"Należy zainstalować podstawowe wtyczki biblioteki GStreamer, aby odczytywać "
"płyty CD"

#: src/goo-player-info.c:269
msgid "Click here to choose a cover for this CD"
msgstr "Kliknięcie tutaj umożliwi wybranie okładki dla tej płyty CD"

#: src/goo-player-info.c:420 src/goo-window.c:1150
msgid "No disc"
msgstr "Brak płyty"

#: src/goo-player-info.c:423 src/goo-window.c:1155
msgid "Data disc"
msgstr "Płyta z danymi"

#: src/goo-player-info.c:427
msgid "Ejecting CD"
msgstr "Wysuwanie płyty CD"

#: src/goo-player-info.c:430
msgid "Checking CD drive"
msgstr "Sprawdzanie napędu CD"

#: src/goo-player-info.c:433 src/goo-player-info.c:436
msgid "Reading CD"
msgstr "Odczytywanie płyty CD"

#: src/goo-player-info.c:439 src/goo-window.c:1168 src/goo-window.c:1336
msgid "Audio CD"
msgstr "Płyta CD-Audio"

#: src/goo-window-actions-callbacks.c:232
#: src/goo-window-actions-callbacks.c:268
#: src/goo-window-actions-callbacks.c:302
msgid "Could not execute command"
msgstr "Nie można wykonać polecenia"

#: src/goo-window.c:1552
msgid "No information found for this disc"
msgstr "Nie odnaleziono informacji o tej płycie"

#: src/goo-window.c:2266 src/ui/gears-menu.ui:17 src/ui/menus.ui:17
msgid "_Properties"
msgstr "_Właściwości"

#: src/goo-window.c:2751
msgid "Could not save cover image"
msgstr "Nie można zapisać obrazu okładki"

#: src/goo-window.c:2775 src/goo-window.c:2806
msgid "Could not load image"
msgstr "Nie można wczytać obrazu"

#: src/goo-window.c:2877
msgid "Choose Disc Cover Image"
msgstr "Wybór obrazu okładki płyty"

#: src/goo-window.c:2896
msgid "Images"
msgstr "Obrazy"

#: src/goo-window.c:2904
msgid "All files"
msgstr "Wszystkie pliki"

#: src/goo-window.c:2943
msgid ""
"You have to enter the artist and album names in order to find the album "
"cover."
msgstr "Należy podać wykonawcę i nazwę albumu, aby odnaleźć jego okładkę."

#: src/gtk-file-chooser-preview.c:165
msgid "Preview"
msgstr "Podgląd"

#: src/gtk-file-chooser-preview.c:268
msgid "pixels"
msgstr "pikseli"

#: src/gtk-utils.c:133
msgid "C_ommand Line Output:"
msgstr "_Wyjście wiersza poleceń:"

#: src/gtk-utils.c:421
msgid "Could not display help"
msgstr "Nie można wyświetlić pomocy"

#: src/gtk-utils.c:669 src/gtk-utils.c:675
msgid "Could not launch the application"
msgstr "Nie można uruchomić programu"

#: src/gtk-utils.h:36
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"

#: src/gtk-utils.h:37
msgid "_Close"
msgstr "Za_mknij"

#: src/gtk-utils.h:38
msgid "_OK"
msgstr "_OK"

#: src/gtk-utils.h:39
msgid "_Open"
msgstr "_Otwórz"

#: src/gtk-utils.h:40
msgid "_Reset"
msgstr "_Przywróć"

#: src/main.c:160
msgid "Pause"
msgstr "Wstrzymuje"

#: src/main.c:162 src/main.c:169
msgid "Play"
msgstr "Odtwarza"

#: src/main.c:163
msgid "Next"
msgstr "Następna"

#: src/track-info.c:123
#, c-format
msgid "Track %u"
msgstr "Ścieżka %u"

#: src/typedefs.h:33
msgid ""
"Vorbis is an open source, lossy audio codec with high quality output at a "
"lower file size than MP3."
msgstr ""
"Vorbis to stratny kodek dźwięku open source o wysokiej jakości i mniejszym "
"rozmiarze plików niż MP3."

#: src/typedefs.h:34
msgid ""
"FLAC is an open source codec that compresses but does not degrade audio "
"quality."
msgstr ""
"FLAC to kodek open source, który kompresuje, ale nie zmniejsza jakości "
"dźwięku."

#: src/typedefs.h:35
msgid ""
"MP3 is a patented lossy audio codec, supported by most digital audio players."
msgstr ""
"MP3 to opatentowany stratny kodek dźwięku, obsługiwany przez większość "
"odtwarzaczy cyfrowych."

#: src/typedefs.h:36
msgid "WAV+PCM is a lossless format that holds uncompressed audio."
msgstr "WAV+PCM to bezstratny format przechowujący nieskompresowany dźwięk."

#: src/ui/cover-chooser.ui:24
msgid "Found images:"
msgstr "Odnalezione obrazy:"

#: src/ui/extract.ui:17
msgid "_All tracks"
msgstr "_Wszystkie ścieżki"

#: src/ui/extract.ui:34
msgid "_Selected tracks"
msgstr "_Zaznaczone ścieżki"

#: src/ui/gears-menu.ui:6
msgid "Copy _Disk"
msgstr "S_kopiuj płytę"

#: src/ui/gears-menu.ui:10
msgid "_Eject"
msgstr "Wy_suń"

#: src/ui/gears-menu.ui:25
msgid "Play _All"
msgstr "Odtwarzanie _wszystkiego"

#: src/ui/gears-menu.ui:29
msgid "_Repeat"
msgstr "_Powtarzanie"

#: src/ui/gears-menu.ui:33
msgid "S_huffle"
msgstr "_Losowo"

#: src/ui/gears-menu.ui:39
msgid "_Preferences"
msgstr "_Preferencje"

#: src/ui/gears-menu.ui:43
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c"

#: src/ui/gears-menu.ui:48
msgid "_About"
msgstr "_O programie"

#: src/ui/menus.ui:7
msgid "_Play"
msgstr "_Odtwarzaj"

#: src/ui/menus.ui:11
msgid "E_xtract Tracks"
msgstr "_Zgraj ścieżki"

#: src/ui/menus.ui:25
msgid "_Choose File…"
msgstr "Wy_bierz plik…"

#: src/ui/menus.ui:29
msgid "_Search on Internet"
msgstr "Wy_szukaj w Internecie"

#: src/ui/menus.ui:35
msgid "_Remove"
msgstr "_Usuń"

#: src/ui/preferences.ui:19
msgid "Playback"
msgstr "Odtwarzanie"

#: src/ui/preferences.ui:51
msgid "Drive:"
msgstr "Napęd:"

#: src/ui/preferences.ui:75
msgid "Automatically play newly inserted discs"
msgstr "Automatyczne odtwarzanie nowo włożonych płyt"

#: src/ui/preferences.ui:126
msgid "Extraction"
msgstr "Zgrywanie"

#: src/ui/preferences.ui:158
msgid "Destination:"
msgstr "Katalog docelowy:"

#: src/ui/preferences.ui:173
msgid "Choose destination folder"
msgstr "Wybór katalogu docelowego"

#: src/ui/preferences.ui:184
msgid "Format:"
msgstr "Format:"

#: src/ui/preferences.ui:366
msgid "_Save playlist"
msgstr "_Zapis listy odtwarzania"

#: src/ui/properties.ui:12
msgid "Single artist"
msgstr "Jeden wykonawca"

#: src/ui/properties.ui:15
msgid "Various artists"
msgstr "Różni wykonawcy"

#: src/ui/properties.ui:47
msgid "_Title:"
msgstr "_Tytuł:"

#: src/ui/properties.ui:61
msgid "T_racks:"
msgstr "Ś_cieżki:"

#: src/ui/properties.ui:78
msgid "_Artist:"
msgstr "Wykon_awca:"

#: src/ui/properties.ui:138
msgid "_Year:"
msgstr "_Rok:"

#: src/ui/properties.ui:217
msgid "Search for the remaining data"
msgstr "Wyszukiwanie pozostałych danych"