File: INSTALL

package info (click to toggle)
hunglish 1.11-1
 • links: PTS
 • area: main
 • in suites: woody
 • size: 344 kB
 • ctags: 6
 • sloc: sh: 298; makefile: 84
file content (191 lines) | stat: -rw-r--r-- 7,133 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

El�felt�telek
=============

  A csomag a PC-khez leggyakrabban haszn�latos 101 gombos (amerikai),
  102 gombos (magyar), 104 gombos (amerikai windows) vagy 105 gombos
  (magyar windows) billenty�zeteken egyar�nt k�nyelmesen haszn�lhat�,
  teh�t gyakorlatilag mindegy, hogy milyen billenty�zeted van.
 
  A konzolos billenty�zetkioszt�s haszn�lat�hoz p�r �vesn�l nem
  r�gebbi kernel, az X-es v�ltozathoz pedig az XKB kiterjeszt�st
  t�mogat� (legal�bb R6-os) X szerver sz�ks�ges.

Telep�t�s, be�ll�t�s
====================

  Els� l�p�sk�nt csomagoljuk ki az arch�vumot �s olvassuk el ezt a
  f�jlt. :-)

  M�sodik l�p�sk�nt d�nts�k el, hogy 101, 102, 104, vagy 105 gombos
  billenty�zet�nk van-e. Ha nem akarjuk megsz�molni a gombokat,
  tekints�k meg az al�bbi t�bl�zatot:

  Le�r�s                       ===> Azonos�t�

  USA billenty�zet,  Windows gombok n�lk�l, QWERTY ===> pc101
  Magyar billenty�zet, Windows gombok n�lk�l, QWERTY ===> pc102
  USA billenty�zet,  Windows gombokkal,   QWERTY ===> pc104
  Magyar billenty�zet, Windows gombokkal,   QWERTY ===> pc105

  USA billenty�zet,  Windows n�lk�l,    QWERTZ ===> pc101qwertz
  Magyar billenty�zet, Windows n�lk�l,    QWERTZ ===> pc102qwertz
  USA billenty�zet,  Windows gombokkal,   QWERTZ ===> pc104qwertz
  Magyar billenty�zet, Windows gombokkal,   QWERTZ ===> pc105qwertz
 
  (A QWERTY/QWERTZ a Hunglish magyar kioszt�s�ra vonatkozik, az angol
  kioszt�s minden esetben QWERTY marad, b�r ezt ha nem tetszik, a
  f�jlok �t�r�s�val k�nnyen szem�lyre szabhatjuk.) Ha a fentiek
  k�z�l egy le�r�s sem illik a billenty�zet�nkre, v�lasszunk �zl�s�nk
  szerint, vagy k�rj�nk tan�csot az anyut�l.

  Fontos, hogy amerikai (101/104 gombos) billenty�zeteken nem f�r el
  a magyar billenty�zet �sszes bet�je: a magyar billenty�zetek hossz�
  ,,�'' gombja hi�nyzik az amerikai kioszt�sr�l. Persze nem lenne
  elfogadhat�, ha 101/104 gombos klaviat�r�n nem tudn�nk bevinni a
  hossz� � bet�t, ez�rt a pc101, pc104 be�ll�t�sokon a szabv�nyos
  magyar kioszt�s (az ,,1''-t�l balra es�) ,,nulla'' gombj�t a
  Hunglish erre a hi�nyz� gombra cser�li ki. A nulla sz�mjegyet a
  numerikus billenty�zetr�l vagy az amerikai kioszt�sr�l �gy is
  k�nnyen el�rhetj�k. A pc102/pc105 be�ll�t�sokon a megszokott
  magyar billenty�zetet kapjuk. Ha esetleg 101/104 gombos
  billenty�zeten haszn�ljuk a 102/105 gombos be�ll�t�st, akkor
  sincsen minden veszve, hiszen a hossz� � a Hunglishban az AltGr+J,
  AltGr+I billenty�kombin�ci�k seg�ts�g�vel is el�rhet�.

  A telep�t�s tov�bbi r�sze att�l f�gg, hogy az eg�sz rendszerre
  szeretn�nk be�ll�tani a Hunglisht, vagy csak saj�t magunknak.

1. Ha csak mezei felhaszn�l�k vagyunk
-------------------------------------

a) Konzolbe�ll�t�s
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  A hunglish k�nyvt�r�nak gy�ker�ben adjuk ki a k�vetkez� parancsot:

    loadkeys console/hunglish-<ID>.kmap.gz
 
  (Az <ID> hely�re �rtelemszer�en a fenti t�bl�zatb�l kiv�lasztott
  azonos�t�t kell �rni.)
  
  Ezzel a Hunglish m�k�d�sre k�sz, a PrtScr gomb lenyom�s�val magyar
  kioszt�sra v�lthatunk �t. J� sz�rakoz�st a kipr�b�l�shoz!

  El�fordulhat, hogy az �kezetek nem, vagy hib�san jelennek meg a
  k�perny�n. Ekkor az al�bbi parancs kiad�s�val teremthet�nk rendet:

	consolechars --font lat2u-16 --acm iso02

b) X be�ll�t�s
~~~~~~~~~~~~~~

  X alatt legegyszer�bben �gy tudunk Hunglisholni, ha a
  ~/hunglish-1.4/xkb k�nyvt�rban kiadjuk a k�vetkez� parancsot:

	xkbcomp -w 0 -m pc105 keymap/hunglish $DISPLAY

c) Automatikus be�ll�t�s
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Ha minden bejelentkez�skor automatikusan Hunglish konzolt
  szeretn�nk, rakjuk a k�vetkez� sorokat a ~/.bash_profile f�jlunkba:

    HUNGLISH_BASE=~/hunglish-1.4 # Hunglish gy�k�rk�nyvt�r.
    HUNGLISH_ID=pc105       # A billenty�zet azonos�t�ja.

    if [ "x$DISPLAY" = x -a "x$TERM" = xlinux ]; then
      loadkeys $HUNGLISH_BASE/console/hunglish-$HUNGLISH_ID.kmap.gz
    fi
	if [ -n "$DISPLAY" ]; then
	  (
	   cd $HUNGLISH_BASE/xkb; 
	   xkbcomp -w 0 -m $HUNGLISH_ID keymap/hunglish $DISPLAY
      ) 
	fi

  Ezut�n minden bejelentkez�skor (X alatt az els� termin�lablak
  megnyit�sakor) mag�t�l be�ll�t�dik a Hunglish.

  Ha van saj�t .xsession f�jlunk, akkor �rdemesebb abba tenni az 
  X-es be�ll�t�st, �gy a Hunglish nem fog minden xterm ut�n �jra
  be�ll�t�dni.

2. Ha root jogosults�gaink is vannak
------------------------------------

  Ha a Hunglisht az �sszes felhaszn�l�ra be akarjuk �ll�tani, tegy�k
  a k�vetkez�ket:

a) Debian GNU/Linux rendszerek
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Ha Debian disztrib�ci�t haszn�lunk, akkor a legegyszer�bb, ha let�ltj�k 
  �s felrakjuk a Hunglish Debian csomagot. A csomag let�lthet� a 
  Hunglish honlapr�l:
  
	http://people.inf.elte.hu/lorentey/hunglish/
	
  Valamelyik hunglish*_all.deb nev� f�jlt kell let�lten�nk. 
  Ha ez siker�lt, root-k�nt adjuk ki a k�vetkez� parancsot:
  
	dpkg -i hunglish*_all.deb
	
  (A * hely�n a csomag verzi�sz�ma �ll.)
  
  Az install�l�l�s el�tt a csomag megk�rdezi, hogy szeretn�nk-e a
  Hunglisht alap�rtelmezett billenty�kioszt�snak be�ll�tani.
  Ha igennel v�laszolunk, ki kell v�lasztanunk a k�v�nt 
  billenty�zett�pust, �s el kell d�nten�nk, hogy QWERTZ vagy QWERTY
  billenty�zetet akarunk-e.  Ha minden j�l megy, a Hunglish
  mag�t�l elv�gzi az install�l�shoz sz�ks�ges l�p�seket.
  
b) Egy�b disztrib�ci�k
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Ha nem Debian a disztrib�ci�nk, vagy k�zzel szeretn�nk be�ll�tani
  a Hunglisht, akkor a k�vess�k az al�bbi l�p�seket:
  
1) Konzolbe�ll�t�s

  A nek�nk megfelel� console/<ID>.kmap f�jlt m�soljuk �t abba a
  k�nyvt�rba, ahonnan a rendszerbet�lt�s sor�n a default keymap
  bet�lt�dik (pl. /etc/console-tools/default.kmap). A Debian
  disztrib�ci�ban ezt egy k�l�n seg�dprogrammal is elv�geztethetj�k:

    /usr/sbin/install-keymap console/hunglish-pc105.kmap.gz

2) X be�ll�t�s

  M�soljuk a Hunglish disztrib�ci� xkb k�nyvt�r�nak tartalm�t az
  /etc/X11/xkb (esetleg /usr/X11R6/lib/X11/xkb) k�nyvt�rba, majd
  az /etc/XF86Config f�jlban �ll�tsuk be a k�vetkez�ket:

    Section "Keyboard"
     XkbKeymap "hunglish(pc105)" # vagy pc101, pc101qwertz, stb.
    EndSection

  Az XFree86 4.x-es v�ltozataiban a konfigur�ci�s f�jl neve �s
  szerkezete megv�ltozott. Itt az /etc/XF86Config-4 f�jlban az
  al�bbi m�dos�t�sokat kell elv�gezn�nk:

	Section "InputDevice"
		Identifier	"Generic Keyboard"
		Driver		"keyboard"
		Option		"CoreKeyboard"
		Option		"XkbKeymap"	"hunglish(pc105)" # pc101, ...
	EndSection

  Ha az /etc/XF86Config* f�jlt nem is m�dos�tjuk, a f�jlok
  bem�sol�s�val a Hunglish-h�v� felhaszn�l�inknak megadtuk a
  lehet�s�get, hogy �lvezz�k a Hunglish ny�jtotta gondtalan munka
  �r�meit. Ilyenkor ugyanis a Hunglish haszn�lat�hoz el�g az X
  szervert a k�vetkez� m�don ind�tani:

    startx -- +kb -xkbmap "hunglish(pc105)"

  A m�r fut� szerveren a

	setxkbmap -keymap 'hunglish(pc105)'

  parancs kiad�s�val v�lthatunk Hunglishra.