File: README

package info (click to toggle)
hunglish 1.11-1
 • links: PTS
 • area: main
 • in suites: woody
 • size: 344 kB
 • ctags: 6
 • sloc: sh: 298; makefile: 84
file content (226 lines) | stat: -rw-r--r-- 9,003 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

  Ez a k�nyvt�r a Hunglish csomag 1.11. verzi�j�t tartalmazza.

  A Hunglish egys�ges angol-magyar k�tnyelv� billenty�zetkioszt�st
  biztos�t Linux felhaszn�l�k sz�m�ra, konzolos �s X-es k�rnyezetben
  egyar�nt.

  �zl�s szerint be�ll�that�, hogy a magyar kioszt�s QWERTY vagy
  QWERTZ legyen, �gy ha akarunk megsyabadulhatunk a magzar
  billentz�yetek egz s�lzos probl�m�j�t�l, amelzt�l �ll�t�lag igen
  sokan syenvednek.

Impresszum
==========

  Copyright L�rentey K�roly, 2001.

  A csomagot tess�k a GNU General Public License (GPL) szellem�ben
  terjeszteni. A GPL-t a mell�kelt COPYING nev� f�jlban olvashatod
  el. Kellemes olvas�st k�v�nok.

  A szerz� a hibajelent�seket �s a k�sz�n�leveleket (hehe) sz�vesen
  olvassa a <lorentey@elte.hu> lev�lc�men. Az �j v�ltozatok
  let�lthet�ek a csomag honlapj�r�l:

    http://people.inf.elte.hu/lorentey/hunglish/

Telep�t�s, bekonfigur�l�s
=========================

 A telep�t�si �tmutat�t megtal�lod a mell�kelt INSTALL f�jlban.
 (Egyszer� felhaszn�l�k �s rendszergazd�k sz�m�ra is szolg�lunk
 j�tan�csokkal.)

Haszn�lat
=========

  A billenty�zet alap�rtelmez�sben amerikai kioszt�sban m�k�dik. A
  magyar �s az amerikai kioszt�s k�z�tt a ,Print Screen' gomb
  lenyom�s�val v�lthatunk, amikor csak j�lesik.

  Ha csak egy p�r bet� erej�ig van sz�ks�g a m�sik kioszt�sra, akkor
  a shift-hez �s az egy�b v�lt�gombokhoz hasonl�an m�k�d�
  Windows-gombok (amikre ezent�l st�lszer�en ,,Pingvin-gombokk�nt''
  hivatkozunk) seg�ts�g�vel ideiglenesen a m�sik kioszt�sra
  v�lthatunk. Teh�t p�ld�ul ha amerikai kioszt�sban ,Pingvin-['-t
  nyomunk, akkor a magyar ,�' bet� jelenik meg a k�perny�n.

  A magyar billenty�zeteken n�h�ny gombra a megszokottn�l t�bb jelet
  is fel szoktak festeni. Ezeket a jeleket a 104 �s 105 gombos
  Hunglish magyar kioszt�s�ban a megszokott m�don, a jobboldali Alt
  gomb (AltGr) seg�ts�g�vel lehet beg�pelni, p�ld�ul ,AltGr-Q'
  hat�s�ra egy ,\' jelet kapunk. Amerikai m�dban a jobboldali Alt
  m�k�d�se megegyezik a baloldali�val. Ha 101 vagy 102 gombos
  billenty�zet�nk van, akkor a jobboldali Alt billenty� a
  Pingvin-gombokat helyettes�ti, teh�t m�dv�lt�k�nt m�k�dik.

  Ez minden! A Hunglish eredm�nyes haszn�lat�hoz ennyit b�ven el�g
  tudni. Ha szeretn�d min�l hamarabb kipr�b�lni a Hunglisht, itt most 
  abba is hagyhatod az olvas�st; rem�lem, �j billenty�zeted egy 
  kicsivel m�g hat�konyabb�, k�nnyebb� teszi majd munk�dat. 

  Ha viszont szeretn�l Hunglish guruv� v�lni, olvass tov�bb!

Hunglish m�s architekt�r�kon
============================

  avagy: Hunglish for Commodore 64!

  A Hunglish X-es billenty�zetkioszt�sa v�rhat�an k�l�n�sebb 
  gondok n�lk�l (esetleg n�mi kieg�sz�t�ssel) m�k�dik minden,
  az XKB kiterjeszt�st t�mogat� X szerveren, az architekt�r�t�l 
  �s oper�ci�s rendszert�l f�ggetlen�l. A keymap/hunglish
  f�jlban a keycode be�ll�t�sokat c�lszer� az architekt�r�nak
  megfelel� �rt�kre �t�ll�tani.
  
  (El�fordulhat, hogy az X szerver�nk m�s form�ban v�rja az XKB
  billenty�t�rk�peket, nem tudom, hogy ez a k�rd�s milyen m�lyen
  van az X doksikban specifik�lva. Ha probl�m�nk ad�dik,
  l�pj�nk be egy xterm-b�l egy Linuxos g�pre, �gy a Linux
  setxkbmap seg�dprogramj�t haszn�lva �t�ll�thatjuk a kioszt�st.
  Ezut�n a szerver saj�t eszk�zeivel nat�v form�tumban is 
  kimenthetj�k a bet�lt�tt billenty�zetet.)
  
  A konzolos r�sz _nem_ architekt�raf�ggetlen. Pl. Sparcos g�peken
  szinte biztosan haszn�lhatatlan billenty�zethez vezet, ha
  Hunglish konzolra szeretn�nk kapcsolni. Mindenesetre vannak
  meglep� kiv�telek, tess�k k�s�rletezni, majd az eredm�nyt 
  nekem meg�rni.
 
  Az Alph�n nyomul�knak Burj�n G�bor �zeni, hogy a Print Screen
  az F18-ra mappel�dik, egy�bk�nt a Hunglish megy mint a pinty. :-)

Extra finoms�gok
================

1. Billenty�kompoz�ci�k
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  A Pingvin gombok melletti harmadik Windows billenty�t, a ,Men�'-t
  (vagy ,Taszk'-ot) a Hunglish ,Compose' karakterk�nt defini�lja,
  azaz ennek seg�ts�g�vel bonyolult karaktereket �ll�thatunk el� t�bb
  billenty� egym�sut�ni lenyom�s�val. A konzolos �zemm�dban a
  Hunglish el�redefini�l n�h�ny ilyen billenty�kompoz�ci�t. P�ld�ul
  ha a ,Compose' gomb ut�n k�tszer lenyomjuk az ,s' billenty�t, akkor
  a n�met ,�' bet�t kapjuk a k�perny�n. Az el�redefini�lt
  kompoz�ci�kat az al�bbi t�bl�zatban foglaljuk �ssze (a t�bl�zat
  igaz�n csak ISO-8859-2 (Latin-2) karakterk�szletet haszn�lva v�lik
  �rtelmess�):
 
    'a �  'A �      'e �  'E �
    :a �  :A �      :e �  :E �
    ;a �  ;A �      ;e �  ;E �
    ~a �  ~A �      ~e �  ~E �
    ^a �  ^A �      ,e �  ,E �
    ,a �  ,A �      
    
    'i �  'I �      ~t �  ~T �
    ^i �  ^I �      ,t �  ,T �
 
    'o �  'O �      'u �  'U �
    :o �  :O �      :u �  :U �
    ;o �  ;O �      ;u �  ;U �
    "o �  "O �      "u �  "U �
    =o �  =O �      =u �  =U �
    ^o �  ^O �      ou �  OU �
    
    's �  'S �      /l �  /L �
    ~s �  ~S �      ~l �  ~L �
    ,s �  ,S �      'l �  'L �
 
    'z �  'Z �      'c �  'C �
    ~z �  ~Z �      ~c �  ~C �
    .z �  .Z �      ,c �  ,C �
 
    'r �  'R �      ~d �  ~D �
    ~r �  ~R �      /d �  /D �
 
    'n �  'N �      'y �  'Y �
    ~n �  ~N �
 
    ss �  os �  xx �  xo �  ox �
    "" �  '' �  ,, �  ;; �  .. �
    ~~ �  oo �  ::
    :- �  -: �  :/ �  /: �  // �
   

  A fenti kompoz�ci�k X alatt nem m�k�dnek, ugyanis a csomag �r�ja
  m�g nem j�tt r�, hogy mif�le furfangos m�don lehet az XKB-t
  ilyesmire r�venni (xkbevd?). Egyel�re teh�t X alatt minden program
  megkapja a ,Compose' karakterhez tartoz� ,multi-key' szimb�lumot,
  amivel azt csin�l amit akar; vannak programok, amik egyszer�en
  lenyelik, m�sok s�polnak r�, megint m�sok valami elm�s funkci�t
  ind�tanak el a hat�s�ra.

2. Tetsz�leges k�d� karakter bevitele
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  A Microsoft DOS felhaszn�l�i hozz�szokhattak ahhoz, hogy az Alt
  billenty� lenyomvatart�s�val egy a numerikus billenty�zeten
  bep�ty�g�tt, 0 �s 255 k�z� es� sz�m be�r�s�val a sz�mnak megfelel�
  k�d� karaktert kapj�k. Ezt a szolg�ltat�st a linux kernel is
  t�mogatja, �s a Hunglish konzolos r�sz�n is el�rhet�. P�ld�ul ha
  akarjuk, a nagy ,,A'' bet�t az Alt+65 billenty�kombin�ci�
  seg�ts�g�vel is be�rhatjuk.

  Ez a szolg�ltat�s csak konzolos �zemm�dban m�k�dik.

3. Az eg�r mozgat�sa a billenty�zettel
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  X alatt a ,Shift-NumLock' billenty�kombin�ci� lenyom�sa ut�n a
  numerikus billenty�zet seg�ts�g�vel mozgathatjuk az eg�rmutat�t, �s
  nyomogathatjuk az eg�r gombjait. Ez remek�l haszn�lhat�
  precizit�st ig�nyl� feladatok elv�gz�s�re vagy ha egy laborban
  olyan g�p el� �l�nk le, aminek elromlott az egere.

  A ,Shift-NumLock' minden lenyom�sakor egy figyelmeztet� hangjelz�st
  kapunk. Eg�rmozgat� �llapotban a numerikus billenty�k
  szereposzt�sa a k�vetkez�:

    ,KP 1'    - Mozgat�s �tl�san balra le.
    ,KP 2'    - Mozgat�s le.
    ,KP 3'    - Mozgat�s �tl�san jobbra le.
    ,KP 4'    - Mozgat�s balra.
    ,KP 6'    - Mozgat�s jobbra.
    ,KP 7'    - Mozgat�s �tl�san balra fel.
    ,KP 8'    - Mozgat�s fel.
    ,KP 9'    - Mozgat�s �tl�san jobbra fel.

    ,KP /'    - A baloldali eg�rgomb kiv�laszt�sa.
    ,KP *'    - A k�z�ps� eg�rgomb kiv�laszt�sa.
    ,KP -'    - A jobboldali eg�rgomb kiv�laszt�sa.

    ,KP 5'    - Klikkel�s a kiv�lasztott eg�rgombbal.
    ,KP +'    - Dupla kattint�s a kiv�lasztott eg�rgombbal.
    ,KP 0'    - A kiv�lasztott eg�rgomb nyomvatart�sa.
    ,KP .'    - A kiv�lasztott eg�rgomb felenged�se.
    
  Ha a NumLock be van kapcsolva, akkor a mozgat�s �tpixelenk�nt,
  egy�bk�nt egyes�vel t�rt�nik.

4. Funkci�billenty�k
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  A Hunglish a megszokottn�l n�mileg t�bb, �sszesen 48 funkci�k�dot
  defini�l. Az egyes k�dokat a k�vetkez�k�ppen �rhetj�k el:

    F..  Shift+F..   Control+F.. Control+Shift+F..
    F1   F13       F25       F37
    F2   F14       F26       F38
    F3   F15       F27       F39
    .    .        .        . 
    .    .        .        . 
    F11   F23       F35       F47
    F12   F24       F36       F48

  X alatt sajnos k�nytelenek lesz�nk az els� 35 funkci�k�ddal be�rni.
  Kellemes haszn�latot k�v�n a szerz�:

  L�rentey K�roly
  <lorentey@elte.hu>