File: da.po

package info (click to toggle)
im 1%3A153-4
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bookworm, bullseye, sid
  • size: 1,476 kB
  • sloc: perl: 8,172; sh: 3,333; makefile: 140
file content (124 lines) | stat: -rw-r--r-- 3,569 bytes parent folder | download | duplicates (5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
# Danish translation im.
# Copyright (C) 2012 im & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the im package.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: im\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tats@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-19 23:10+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-17 12:42+0000\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Use setuid imget for RPOP?"
msgstr "Brug setuid imget for RPOP?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"The RPOP feature is disabled by default. It is an obsolete feature (The RPOP "
"command was used instead of the PASS command to authenticate access to a "
"maildrop. It was removed in RFC 1460). If you prefer, you can use RPOP by "
"setuid imget."
msgstr ""
"RPOP-funktionen er deaktiveret som standard. Det er en forældet funktion "
"(kommandoen RPOP blev brugt i stedet for PASS til at godkende adgang til en "
"maildrop. Den blev fjernet i RFC 1460). Hvis du foretrækker det, kan du bruge "
"RPOP ved at setuid imget."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Generate /etc/im/SiteConfig by hand?"
msgstr "Opret /etc/im/SiteConfig manuelt?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"This package normally generates /etc/im/SiteConfig. If you prefer, you can "
"generate /etc/im/SiteConfig by hand."
msgstr ""
"Denne pakke opretter normalt /etc/im/SiteConfig. Hvis du fortrækker det, "
"kan du oprette /etc/im/SiteConfig manuelt."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Default From: domain:"
msgstr "Standard Fra:-domæne:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"In a mail/news header, if a From: field does not have a domain part, imput "
"will add this domain automatically."
msgstr ""
"I et hoved for post/nyheder, hvis et Fra:-felt ikke har en domænedel, "
"vil imput tilføje dette domæne automatisk."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001 ../templates:4001 ../templates:5001
msgid "If unsure, you can ignore this."
msgstr "Hvis du er usikker, kan du ignorere dette."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Default To: domain:"
msgstr "Standarddomæne for Til:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"In a mail header, if a To: field does not have a domain part, imput will add "
"this domain automatically."
msgstr ""
"I et posthoved, hvis et Til:-felt ikke har en domænedel, så vil imput tilføje "
"dette domæne automatisk."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Organization:"
msgstr "Organisation:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "In a news header, imput will add an Organization: field automatically."
msgstr "I et nyhedshoved vil imput tilføje et Organisation:-felt automatisk."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Use imget with maildir?"
msgstr "Brug imget med maildir?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"A maildir is not used by default. If you prefer, imget can retrieve mails "
"from ~/Maildir/{new,cur}."
msgstr ""
"En maildir bruges ikke som standard. Hvis du foretrækker det kan imget hente "
"post fra ~/Maildir/{new,cur}."