File: castice.cat

package info (click to toggle)
ispell-czech 20040229-5.2
  • links: PTS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster, sid, stretch
  • size: 3,588 kB
  • ctags: 5
  • sloc: perl: 703; makefile: 76; sh: 43
file content (232 lines) | stat: -rw-r--r-- 1,447 bytes parent folder | download | duplicates (6)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
ano
alespo�
asi
aspo�
bezpochyby
beztak
beztoho
bohud�k
bohud�ky
bohu�el
by�
celkem
docela
dokonce
dost
hodn�
inu
j��ku
jedin�
jen
nejen
nejenom
jenom
jist�
jist�e
kap�nek
kapi�ku
k�
m�lo
maxim�ln�
mo�n�
nadm�ru
nanejv��
nanejv��e
naprosto
ne
nejsp�
nejsp�e
no
nu�
nu�e
obzvlṻ
obzvl�t�
pravd�podobn�
pr�v�
p�edev��m
p��mo
rovn�
snad
tak
tak�
taky
takhle
takt�
takto
teprv
teprve
co
teprv
co
teprve
copak
teprv
copak
teprve
co�
teprv
co�
teprve
co�pak
teprv
co�pak
teprve
t�
zajist�
zrovna
zvlṻ
zvl�t�
koneckonc�
respektive
a�
a�si
nech�
nech�si
ne��
budi�
bu�te�
nikoli
nikoliv
nikoliv�k
nu
pr�
v�cem�n�
v�ce
m�n�
v�bec
a
v�bec
v�ru
kdov�
kdo�v�
b�hv�
namoudu�i
namouv�ru
na
mou
du�i
na
mou
v�ru
ale
co
co
copak
co�
co�pak
chv�labohu
�ertv�
dej�
bodej�
bodej�
bu�si
b�hs�mv�
b�h
s�m
v�
b�hsu�
b�h
su�
d�kybohu
je�t�
je�t�e
je�t�
�e
jestli
jen
jestli
jestlipak
ba�e
ov�em
ov�em�e
arci�
ba
mimochodem
notabene
mimoto
bohd�
by�si
howgh
amen
jo
j�
leda
li
li�
netento
tento
tentoc
tento�ky
tentohle�ky
tenton
tentok
tentonc
tentonon
tentononc
to�
�el
�elbohu
i
ani
a�
pouze
toliko
v�lu�n�
z�rove�
z�rove�
i
hlavn�
ji�
m�lem
pov�t�inou
prvo�ad�
p�ev�n�
skoro
tak�ka
t�m��
trochu
tro�ku
u�
v�etn�
v�t�inou
zas
zase
zejm�na
ale
hned
a
hned
tak
hned
hned
tak
jinak
nav�c
nicm�n�
ni
nic
prost�
p�ece
p�eci
sp�
sp�e
tak�e
tedy
toti�
t�eba
t�ebas
vlastn�
v�ak
zato
zkr�tka
zda
zdali
zdalipak
kdyby
kdybych
kdybys
kdybychom
kdybyste
aby
a
to