File: spojky.cat

package info (click to toggle)
ispell-czech 20040229-5.2
  • links: PTS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster, sid, stretch
  • size: 3,588 kB
  • ctags: 5
  • sloc: perl: 703; makefile: 76; sh: 43
file content (259 lines) | stat: -rw-r--r-- 1,854 bytes parent folder | download | duplicates (6)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
a
aby
abych
abys
abychom
abyste
ale
alespo�
aneb
anebo
ani
ani�
ano i
an�to
aspo�
av�ak
a�
a�
a�
a�koli
a�koliv
bez
bude-li
bu�
bu�to
bu�si
by
by�
by�si
co
div
dlouho
dokdy
dokonce
dokud
dotud
d�le
d�ky
d�sledku
eventu�ln�
hlavn�
hlediska
hned
i
jak
jakkoli
jakkoliv
jakmile
jako
jakoby
jako�
jako�to
jak�
je-li
jednak
jednou
jeliko�
jen
jenom
jenom�e
jen�e
jestli
jestli�e
je�t�
je�to
jinak
kam
kde
kde�to
kdo
kdy
kdybych
kdybys
kdyby
kdybychom
kdybyste
kdy�
kolik
kone�n�
krom�
kter�
kudy
kv�li
leda
leda�e
le�
mimoto
m�-li
m�lem
nadto
najednou
nakonec
naopak
nap�ed
navzdory
nav�c
na�e�
ne
ne-li
nebo
neboli
nebo�
nech�
nejen
nen�-li
ne�
ne�li
ne�kuli
nicm�n�
n�br�
obdobn�
odkdy
odkud
ohledem
ohledu
pak
pakli
pakli�e
podle
podm�nky
poka�d�
pokud
pon�vad�
pop��pad�
potom
potud
pot�
pro�e�
proto
proto�e
pr�v�
p�ece
za p�edpokladu
p�i p�edpokladu
p�esto�e
p�itom
p��mo
z p���iny
a rovn�
se
sic
sice
sotva
sotva�e
sp�
sp�e
stejn�
str�nce
tak
takov�
taktak
tak�e
tak�
tedy
ten
teprve
to
toho
tolik
tomu
toti�
tu
tud�
t�m
t�eba
t�ebas
t�ebas�e
t�eba�e
t�k�
t��e
vzdor
vzhledem
v�ak
v�emu
v�dy
v�dycky
v�dy�
zat�mco
zda
zdali
zejm�na
zrovna
zvl�t�
z�rove�
z��sti
z�en�m
z�etelem
�e
�i
��elem
respektive
coby
krom
mezit�mco
neb
vulgo
�es
jakby
nercili
-li
a�si
a�li
�ili
jedva�e
nejen�e
a i
a ani
a tud�
a tud� i
a� jestli
a� jestli�e
ale i
anebo i
ani kdyby
ani kdy�
by� i
by�si i
i kdyby
i kdy�
le� i
nebo i
n�br� i
p�esto v�ak
ale tak�
nebo dokonce
a nadto je�t�
ale pr�v� proto
ale p�ece jen
ale na druh� stran�
a to je�t� i
a k tomu v�emu
a k tomu ke v�emu
kdy� u�
kdy� vtom
kdy� tu
ldy� nakonec
leda kdy�
je�t� kdy�
hned kdy�
d��ve ne�
a� najednou
a� kone�n�
a� nakonec
a� pak
jak jenom
jak jen
hned jak
by� i jen
by� t�ebas
by� nakr�sn�
leda by
m�lem �e
pr�v� tak jako
stejn� jako
ba dokonce
ba pr�v� naopak
ba p��mo
ba v�bec
dokonce naopak