File: ChangeLog

package info (click to toggle)
ispell-lt 1.2.1-4
 • links: PTS
 • area: main
 • in suites: jessie, jessie-kfreebsd
 • size: 4,568 kB
 • ctags: 104
 • sloc: perl: 4,442; python: 436; makefile: 139; sh: 23
file content (1025 lines) | stat: -rw-r--r-- 35,837 bytes parent folder | download | duplicates (5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
2008-02-19 Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	Versija 1.2.1
	* Makefile, aspell/info: fiksuojama versija 1.2.1.
	* aspell/info, tools/proc: pakeista pagal aspell autoriaus Kevino
     Atkinsono reikalavimus.
	* lietuviu.ivpk, lietuviu.zodziai: pataisytos kelios nedidelės klaidos,
     dėl kurių strigo aspell žodyno formavimas.

2008-02-15  Laimonas Vėbra <wiela@centras.lt>

	Versija 1.2
	* lietuviu.ivpk (1.18): Visiems priešdėliniams-sangrąžiniams 
	 veiksmažodžiams /S afiksas pakeistas /N afiksu (viso ~7000 žodžių);
	 tokiu būdu iš žodyno generuojamos aibės eliminuota ~13 mln. 
	 neteisingų formų (su dvejomis sangrąžinėmis dalelytėmis).

2008-02-14 Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* Makefile, aspell/info: fiksuojama versija 1.2.
	* lietuviu.veiksmazodziai: 3 veiksmažodžiai papildyti
     flagais.
	* lietuviu.zodziai: pridėti 20 daiktavardžių, 8 būdvardžiai ir
     1 būdvardis pataisytas.

2008-02-09  Laimonas Vėbra <wiela@centras.lt>

	* lietuviu.ivpk (1.16): Ištaisyta 30 klaidų (neteisingų žodžių), 
	 pašalinti 46 nereikalingi (ar pasikartojantys) žodžiai, pridėti 
	 5 žodžiai, išvalyti, pašalinti komentarai ar komentuoti žodžiai. 
	 Pakoreguoti 5 žodžių afiksai: būdvardžiai 'ožkinga', 'ėringa', 
	 'kumelinga', 'džiūsna', išdvėsa' buvo nekaitomi; dabar bent 
	 išlinksniuojami kaip daiktavardžiai. Žodynas perrikiuotas.

	* ChangeLog (1.27): papildytas

2008-01-26  Laimonas Vėbra <wiela@centras.lt>

	* ChangeLog (1.26): cvs2cl.pl programa išgauta nuosekli keitimų 
	 žurnalo istorija, ji sutvarkyta (dienos įrašai suskliausti), 
	 ištaisytos klaidos (lietuviškų žodžių rašyba, taškai kur priklauso,
	 kabutės ir pan.); autorių komentarų stengiausi nekeisti.
	 Gavosi, sakyčiau, teisingesnis, tikslesnis, švaresnis ChangeLog. 
	 Ateityje, retsykiais "prasukant" 'cvs2cl.pl --revisions' beliks 
	 tik papildyti šį failą naujais įrašais.

2008-01-26  Laimonas Vėbra <wiela@centras.lt>

	* lietuviu.ivpk (1.15): Ištaisytos 228! klaidos (daugiausia neteisingi 
	 žodžiai), pašalinta 113 žodžių.

2008-01-22  Laimonas Vėbra <wiela@centras.lt>

	* lietuviu.ivpk (1.13): Ištaisyta 91 klaida: pataisyti 75 neteisingi
	 veiksmažodžiai ir jų afiksai, 16 veiksmažodžių pašalinta.

	* lietuviu.ivpk (1.14): Ištaisytos 42 klaidos (38 neteisingi 
	 veiksmažodžiai ir jų afiksai, 3 žodžiai pašalinti).

2007-12-09  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* ChangeLog (1.25), lietuviu.vardai (1.37), lietuviu.veiksmazodziai
	 (1.40), lietuviu.zodziai (1.55): Pridėta 19 daiktavardžių, 4
	 vardai, 2 vietovardžiai, 2 būdvardžiai ir 1 veiksmažodis.

2007-12-05  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* ChangeLog (1.24), lietuviu.vardai (1.36), lietuviu.zodziai
	 (1.54): Pridėta 17 daiktavardžių, 4 vardai ir 2 vietovardžiai.

2007-12-03  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* ChangeLog (1.23), lietuviu.ivairus (1.21), lietuviu.vardai
	 (1.35), lietuviu.veiksmazodziai (1.39), lietuviu.zodziai (1.53):
	 Pridėti 28 daiktavardžiai, 4 būdvardžiai, 5 veiksmažodžiai, 16
	 vietovardžių, 1 vardas ir dar 5 pataisymai.

2007-11-02 14:59 Laimonas Vėbra <wiela@centras.lt>

	* lietuviu.ivpk (1.12): Ištaisytos 84 klaidos (neteisingi žodžiai), 
	 pridėtas 1 žodis.

2007-07-06  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* ChangeLog (1.22), lietuviu.veiksmazodziai (1.38),
	 lietuviu.zodziai (1.52): Nauji žodžiai: 8 veiksmažodžiai (1
	 papildytas flag'as), 11 daiktavardžių, 1 būdvardis.

2007-05-10  Albertas Agejevas <alga@akl.lt>

	* lietuviu.zodziai (1.51): Išmečiau komentarus, kurie trukdė
	 skriptams.

	* lietuviu.vardai (1.34): Apvaliau gyvenviečių pavadinimus.

	* tools/ispell2myspell.py (1.6): Pataisiau kvailą bugą (tarpai
	 eilučių gale). Ačiū Modestui Rimkui ir OOo pakuotojams!
	 http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=58516

2006-12-19  Rimas Kudelis

	* CHANGE (1.2), ChangeLog (1.20), HOWTO (1.2), INSTRUKCIJOS.txt
	 (1.2), README (1.3), THANKS (1.6), mozilla/README (1.2),
	 tools/README (1.3): pagalbiniai failai perkoduoti į UTF-8
	 ChangeLog'e pataisiau porą smulkių klaidų.

	* ChangeLog (1.21): klaidelė (?) changeloge.

2006-11-29  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* ChangeLog (1.19), lietuviu.vardai (1.33), lietuviu.zodziai
	 (1.50), aspell/info (1.8): Įkėliau prie 3 mėn. padarytus ir
	 užmirštus pakeitimus.

2006-11-27  Albertas Agejevas <alga@akl.lt>

	* lietuviu.ivpk (1.11), lietuviu.jargon (1.23), lietuviu.vardai
	 (1.32), lietuviu.veiksmazodziai (1.36), lietuviu.zodziai (1.49):
	 Pridėjau 17000 vietovardžių iš gyvenviečių pavadinimų duombazės.
	 Pridėjau apie 180 kompiuterinių naujadarų į lietuviu.jargon.
	 Kažkodėl pasikeitė rikiavimo tvarka.

	* lietuviu.veiksmazodziai (1.37): "Fragmentuoti".

	* tools/ispell2myspell.py (1.5): Pataisiau skriptą, kad
	 nepriklausytų nuo lokalės. Be to, išvesties kodavimą perjungti
	 bus paprasta, kai pereidinėsim prie utf-8.

	* lietuviu.ivairus (1.20): Dažniausiai naudojamos santrumpos.
	
2006-11-26  Albertas Agejevas <alga@akl.lt>

	* lietuviu.veiksmazodziai (1.35): Pridėjau 'iškoduotas'.

2006-06-04  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* ChangeLog (1.18), lietuviu.ivpk (1.10), lietuviu.jargon (1.22),
	 lietuviu.vardai (1.31), lietuviu.veiksmazodziai (1.34),
	 lietuviu.zodziai (1.48), aspell/info (1.7): Papildymai ir
	 pataisymai.

2006-01-22  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* tools/: README (1.2), proc (1.1): Įkeltas skriptas 'proc' iš
	 aspell-lang paketo.

	* MANIFEST (1.6), Makefile (1.26), aspell/Makefile.pre (1.8),
	 aspell/README (1.9), aspell/configure (1.2), aspell/info (1.6),
	 aspell/lietuviu.alias (1.2), aspell/lithuanian.alias (1.2),
	 aspell/lt.multi (1.4): aspell6-lt paketo formavimui pritaikytas
	 skriptas 'proc'.

	* ChangeLog (1.17): Pastarojo pusmečio istorija.

2006-01-21  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* MANIFEST (1.5), Makefile (1.25): Įkelta, Alberto A. paruošta,
	 skiemenavimo lentelė.

	* hyph/: README_hyph_lt_LT.txt (1.1), hyph_lt_LT.dic (1.1): Įkelta,
	 Alberto A. paruošta, skiemenavimo lentelė.


2006-01-03  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* Makefile (1.24), lietuviu.zodziai (1.47), aspell/Makefile.pre
	 (1.7), aspell/info (1.5): Pataisytas aspell6-lt paketo formavimas.

2006-01-02  Laimonas Vėbra <wiela@centras.lt>

	* lietuviu.ivpk (1.9), lietuviu.jargon (1.21), lietuviu.zodziai
	 (1.46): Pridėta (~170) akivaizdžiai trūkstančių daiktavardžių
	 (lietuviu.zodziai), ištaisyta keletas klaidų ir pan.

	* lietuviu.aff (1.23): CVS:
	 Pridėta trūkstama būdvardžio vienaskaitos šauksmininko
	 linksniuotė.	I S > -IS,I # šauks. l. - baltakakli!,
	 smulkiagrūdi!
	 Ištaisyta *A būdvardžio afiksų klaida: I A S > -IAS,IOUSE --> 
	 I A S > -IAS,IUOSE # 'plokščiuose', bet ne 'plokščiouse'.


2005-12-19  Albertas Agejevas <alga@akl.lt>

	* lietuviu.aff (1.22): Taisyklės "keturis" ir "šešis".

2005-12-16  Laimonas Vėbra <wiela@centras.lt>

	* lietuviu.ivpk (1.8): Ištaisytos 33 klaidos (neteisingi žodžiai), 
	 pridėtas 1 žodis.

2005-12-16  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* lietuviu.zodziai (1.45), aspell/Makefile.pre (1.5), aspell/README
	 (1.7), aspell/info (1.3): britaniškas -> britiškas.

	* Makefile (1.22), aspell/Makefile.pre (1.6), aspell/README (1.8),
	 aspell/info (1.4): Pataisytas dist-aspell targetas.

	* Makefile (1.23): Pataisytas clean target'as.

2005-12-14  Albertas Agejevas <alga@akl.lt>

	* lietuviu.aff (1.21): Penkerius metus, penkis metus formų
	 atskyrimas.

2005-12-13  Laimonas Vėbra <wiela@centras.lt>

	* lietuviu.ivpk (1.7): Ištaisytos 46 klaidos (daugiausia neteisingi
	 afiksai, keletas neteisingų žodžių), 6 žodžiai pašalinti.

2005-12-10  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* lietuviu.ivpk (1.6): 'karikatnrinti' pataisyta į 'karikatūrinti'.

	* lietuviu.zodziai (1.44): Pataisyti žodžių 'apskritis', 'pilnatis' 
	 ir 'žūtis' flagai, ir pašalinti žodžiai - 'australietis' ir 
	 'pakrovėjas'.

2005-12-06  Albertas Agejevas <alga@akl.lt>

	* lietuviu.aff (1.19): Pagražinau Kęstučio pataisymą.

	* lietuviu.aff (1.20): 'penkerius' pataisymas.

2005-12-06  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* lietuviu.ivairus (1.19), aspell/Makefile.pre (1.3), aspell/README
	 (1.5): Pridėtas flagas /H prie žodžio 'ketveri'.

	* lietuviu.zodziai (1.43): Nauji žodžiai: 'nuosavybinis' ir 
	 'pakrovėjas'.

	* lietuviu.aff (1.18): Papildymas dėl skaitvardžių galininko.

	* lietuviu.veiksmazodziai (1.33): Papildyta žodžiais 'kasti',
	 'kasinėti', 'kasyti', 'lošti' ir 'lošinėti', nes ivpk faile nelabai
	 gerai padaryta.

	* MANIFEST (1.4), Makefile (1.21), aspell/Makefile.pre (1.4),
	 aspell/README (1.6), aspell/info (1.2), aspell/doc/README.txt
	 (1.1): Papildytas aspell-lt distributyvo gaminimas pagal Kevino
	 Atkinsono rekomendacijas.

2005-12-02  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* lietuviu.vardai (1.30): Papildyta 38-iais vardais.

	* lietuviu.zodziai (1.42): Nauji daiktavardžiai ir būdvardžiai, kai
	 kurie pataisymai. Viso ~50 pataisymų.

2005-08-06  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* lietuviu.zodziai (1.41): Dar du Gintauto Miliausko pasiūlyti
	 žodžiai.

2005-08-04  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* lietuviu.vardai (1.29), lietuviu.zodziai (1.40): Keletas vardų ir
	 pora daiktavardžių.

2005-07-18  Albertas Agejevas <alga@akl.lt>

	* lietuviu.aff (1.17): Pataisiau Kęstučio surastą klaidą.

2005-07-16  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* lietuviu.aff (1.16): Pridėtas moteriškos giminės aukštesniojo
	 laipsnio būdvardių generavimas.

	* lietuviu.zodziai (1.39): Papildyta 5-iais naujais žodžiais ir 16
	 pataisyta.

	* ChangeLog (1.16): Pastarojo 1,5 mėnesio istorija.

2005-05-31  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* lietuviu.ivairus (1.18): Įkeltas žodis "mūsuose". Tekstyne
	 kartojasi 381 kartą.

	* lietuviu.veiksmazodziai (1.32): Nauji - debetuoti, sponsoriauti,
	 tapatinti. Pataisyti - 'baigti', 'tikrinti'.

	* lietuviu.zodziai (1.38): Papildyta: 11 daiktavardžių, 1 būdvardis
	 ir 1 daiktavardis pataisytas.

2005-05-24  Albertas Agejevas <alga@akl.lt>

	* lietuviu.aff (1.15): Bugas 'taręsi' taisyklėje.

2005-05-23  Albertas Agejevas <alga@akl.lt>

	* lietuviu.aff (1.13): Penkeri -> penkerius problemos pataisymas.
	 Mano klaida.

	* lietuviu.aff (1.14): Pridėjau "taręsi" variantą.

2005-05-08  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* ChangeLog (1.14), lietuviu.ivairus (1.17), lietuviu.ivpk (1.5),
	 lietuviu.vardai (1.28), lietuviu.veiksmazodziai (1.31),
	 lietuviu.zodziai (1.37): Papildyta: 22 daiktavardžiai, 9
	 būdvardžiai, 7 vardai, 2 įvardžiai, 1 veiksmažodis, ir 6-iems
	 žodžiams pataisyti ar papildyti flagai.

	* ChangeLog (1.15): Smulkus pataisymas.

2005-02-03  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* ChangeLog (1.13), Makefile (1.20), lietuviu.veiksmazodziai
	 (1.30), lietuviu.zodziai (1.35), aspell/Makefile.pre (1.2),
	 aspell/README (1.4): Papildyta keletu žodžių (raidelė, traktatas,
	 daugiakalbystė, rinkinėti), du žodžiai pataisyti (byrėti,
	 įkeltis).

	* lietuviu.zodziai (1.36): Dar kartą - 'įkeltis'.

2005-01-16  Marius Gedminas <mgedmin@delfi.lt>

	* Makefile (1.19): Added extra Makefile rules for building a UTF-8
	 version of the dictionary. Do 'make utf-8', then specify
	 liet-utf8 as the dictionary name for ispell.

2005-01-03  Albertas Agejevas <alga@akl.lt>

	* lietuviu.vardai (1.27): Smulkūs klaidų pataisymai.

2005-01-03  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* tools/sutrauka.py (1.5): Pašalinta griežta priklausomybė nuo
	 python 2.3 versijos.

	* ChangeLog (1.12), Makefile (1.18): Pasiruošimas laidai 1.1

2004-12-18  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* ChangeLog (1.11), MANIFEST (1.3), Makefile (1.17),
	 aspell/lt_affix.dat (1.2): Pašalintas aspell/lt_affix.dat failas,
	 nes tai lt_LT.aff failas, tik kitu vardu.

2004-12-11  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* aspell/: Copyright (1.1), Makefile (1.5), Makefile.pre (1.1),
	 README (1.3), configure (1.1), info (1.1), iso8859-13.dat (1.2),
	 lietuviu.alias (1.1), lithuanian.alias (1.1), lt.dat (1.2),
	 lt.multi (1.3), lt_affix.dat (1.1): Į katalogą aspell/ įkeltas
	 Alberto paketo aspell6 turinys.

	* ChangeLog (1.10), MANIFEST (1.2), Makefile (1.16): Į katalogą
	 aspell/ įkeltas Alberto paketo aspell6 turinys, ir todėl
	 papildyti failai MANIFEST ir Makefile.

2004-12-06  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* ChangeLog (1.9), lietuviu.ivpk (1.4), lietuviu.vardai (1.26),
	 lietuviu.veiksmazodziai (1.29), lietuviu.zodziai (1.34):
	 Ištaisyta daug klaidų, išryškėjusių generuojant aspell žodyną.

2004-12-04  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* ChangeLog (1.8), lietuviu.veiksmazodziai (1.28): Dar keletas
	 pataisymų.

2004-12-03  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* lietuviu.ivpk (1.3): Užkomentuotas klaidingas daiktavardis
	 durys/D.

	* lietuviu.zodziai (1.33): Pašalinti: ansamblietis/V, baigtis/D ir
	 durys/D, o įkelta ansamblietė/D.

2004-12-02  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* ChangeLog (1.7), lietuviu.ivairus (1.16), lietuviu.veiksmazodziai
	 (1.27), lietuviu.zodziai (1.32): Pašalinti pasikartojantys
	 žodžiai.

2004-11-29  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* ChangeLog (1.6), MANIFEST (1.1), Makefile (1.15),
	 tools/package.sh (1.2): Makefile papildytas target'ais: dist-src
	 ir dist-myspell.

2004-11-25  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* lietuviu.zodziai (1.31): Atstačiau netyčia išmestus Laimono Vėbros
	 įkeltus žodžius - 'licenzija' ir 'stabdis'.

2004-11-24  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* lietuviu.vardai (1.25): Papildyta 7 žodžiais ir 3 pataisymais.

	* lietuviu.veiksmazodziai (1.26): Papildyta 2 žodžiais ir 2
	 pataisymais.

	* lietuviu.zodziai (1.30): Papildyta 35 žodžiais.

	* ChangeLog (1.5): Žodynas papildytas žodžiais.

2004-07-29  Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* lietuviu.aff (1.12): Pataisiau klaidą, apie kurią pranešė Yuri
	 Yuriev. Ji išlindo kompiliuojant apspell žodyną.

2004-01-18  Laimonas Vėbra <wiela@centras.lt>

	* lietuviu.zodziai (1.29): Pora naujų žodžių - 'licenzija', 'stabdis'.

2003-12-30  Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* tools/sutrauka.py (1.4): Klaidų pataisymai -- atmintis/IM neturi
	 virsti mintis/IMb, kadangi nėra žodžio "neatmintis".

	* README.EN (1.1): Pridėjau anglišką README.

	* lietuviu.vardai (1.23): Kęstučio Snieškos suvesti vardai iš
	 Gimtinės kalendoriaus.

	* lietuviu.aff (1.11): Keletas formų, kurios nebuvo generuojamos
	 (pastebėjo Gintautas Grigas). Pataisytas klaidingas 'treti'
	 generavimas.

	* THANKS (1.5): Daugiau pagalbos.

	* lietuviu.ivairus (1.15), lietuviu.veiksmazodziai (1.25),
	 lietuviu.zodziai (1.28): Smulkūs patvarkymai, keletas naujų
	 žodžių, rūšiavimo tvarkos pataisymas.

	* tools/package.sh (1.1): Skriptas laidos pakavimui.
	
	* INSTRUKCIJOS.txt (1.1), temp (1.2): Pasiruošimas laidai.

2003-12-25  Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* tools/ispell2myspell.py (1.4): Pataisiau nesąmonę su UTF-8 vietoj
	 Latin-7.

	* THANKS (1.4): Įrašiau žmones, kurie prisidėjo, bet sąvęs čia
	 neįrašė :-)

	* Makefile (1.14), tools/sutrauka.py (1.3): Efektyvesnių žodynų
	 generavimas: pasikartojimai sutraukiami ir ispell žodynų
	 versijai.

	* lietuviu.ivairus (1.14), lietuviu.veiksmazodziai (1.24): Keletas
	 naujų žodžių.

	* ChangeLog (1.4): Metų istorija penkiolika eilučių.

2003-12-20  Laimonas Vėbra <wiela@centras.lt>

	* lietuviu.zodziai (1.27): Išmesti veiksmažodiniai daiktavardžiai
	 ir kiti pakeliui užkliuvę žargonai (~130 žodžių).

2003-11-27  Tomas Kuliavas <tokul@users.sourceforge.net>

	* lietuviu.jargon (1.20), lietuviu.veiksmazodziai (1.23),
	 lietuviu.zodziai (1.26): Kęstučio Biliūno atsiųsti žodžiai.
	 ispell-lt@akl.lt - Sun, 23 Nov 2003 17:56:53 +0200 Kol kas tik
	 suverčiu i cvs. tools/updated užsiimsiu savaitgalį.

	* Makefile (1.13): -u = output only the first of an equal run.
	 Išvalome 100% sutampančius žodžius.

2003-11-25  Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* lietuviu.aff (1.9): Afiksų papildymai: dalyvių laipsniai
	 (mėgstamesnis, mylimiausias), aukštėlesnis laipsnis '-okas' ir
	 iš '-us'.

	* lietuviu.aff (1.10): Pataisiau metus ir pridėjau $Id: ChangeLog,v 1.32 2008/02/20 10:53:07 kebil Exp $.

	* tools/spell.py (1.3): Atitaisiau UTF-8 į Latin-7.

	* lietuviu.ivairus (1.13), lietuviu.ivpk (1.2), lietuviu.jargon
	 (1.19), lietuviu.zodziai (1.25): Pataisymai ir papildymai.

	* tools/: make.py (1.2), spell.py (1.4): Įrankių paruošimas
	 windams.

2003-11-24  Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* Makefile (1.11): Pamiršau pataisyti Makefile'ą.

	* tools/: .cvsignore (1.1), idl.py (1.1), ispell2myspell.py (1.3),
	 make.py (1.1), setup.py (1.1), spell.py (1.2), sutrauka.py (1.2):
	 Visokie skriptai ir pataisymai.

	* Makefile (1.12), lietuviu.jargon (1.18): Iškomentuotos nesąmonės
	 iš jargon'o.

2003-11-20  Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* lietuviu.ivairus (1.12), lietuviu.vardai (1.22),
	 lietuviu.veiksmazodziai (1.20), lietuviu.zodziai (1.23): Įvairūs
	 klaidų pataisymai.

	* lietuviu.veiksmazodziai (1.21): Klaidos pataisymas

	* Makefile (1.9), tools/sutrauka.py (1.1): Pagerintas MySpell
	 žodyno generavimas -- dabar vienodi žodžiai su pasikartojančiais
	 afiksais sutraukiami, nes kitaip MySpell ignoruoja pasikartojančius
	 žodžius.

	* lietuviu.veiksmazodziai (1.22), lietuviu.zodziai (1.24): Nedideli
	 pataisymai.

	* Makefile (1.10), lietuviu.ivpk (1.1): Ir pagaliau...

	 Tikras didelis žodynas ispell-lt projektui! Jis parengtas DLKŽ
	 pagrindu, išmesti tarminiai ir pasenę žodžiai.


2003-11-13  Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* lietuviu.aff (1.7): Klaidų pataisymai.

	* tools/ispell2myspell.py (1.2): Pridėjau charset'o deklaraciją,
	 suderinamumui su Python 2.3

	* lietuviu.veiksmazodziai (1.18): Edo senai surasta klaida

	* tools/spell.py (1.1): Dar vienas skirptas. Šitas bus palaikomas
	 ir maintaininamas.

	* lietuviu.aff (1.8): Pabaltijys -> Pabaltijo problemos fixas.

	* lietuviu.veiksmazodziai (1.19): lietuviu.zodziai (1.21): 500
	 Vikio žodžių.

	* lietuviu.zodziai: 1000 tarptautinių būdvardžių su -inis

2003-06-24 Tomas Kuliavas <tokul@users.sourceforge.net>

	* lietuviu.zodziai (1.20): 'legalas' tarp tekstyno yra. Moteriška
	 giminė irgi turėtų egzistuoti, reikmuo/VK -> reikmuo/V, kabutės/D
	 yra tarp kabutė/D.

2003-06-23 Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* Makefile (1.8): Nukerpam komentarus nuo žodžių.

2003-06-22  Tomas Kuliavas <tokul@users.sourceforge.net>

	* lietuviu.zodziai (1.16): Pridėti "kebil" <biliunai at
	 kaunas.init.lt> žodžiai.

	* lietuviu.zodziai (1.17): Raminame tools/updated.

	* lietuviu.zodziai (1.18): kandis.

	* lietuviu.vardai (1.21): Išvalyti įmesti CR'ai.

	* lietuviu.zodziai (1.19): Išvalytas tarpas po statinė/D.

2003-06-21  Tomas Kuliavas <tokul@users.sourceforge.net>

	* lietuviu.ivairus (1.10), lietuviu.zodziai (1.10): Pridėti likę
	 Edo 2003 06 16 dieną atsiųsti žodžiai iš Big_dict.txt.

	* lietuviu.ivairus (1.11): 'arti' - yra toks veiksmažodis 'išilgai' -
	 išilgas/AQ skersai - skersas/AQ.

	* lietuviu.zodziai (1.11): prievartaviamas/D - prievartavo/PNXd
	 vangus/AN - vangus/AQN ovalus ir neovalus pažintis/D -
	 pažintis/MI /D virsta (pažintis pažintyje pažinčiuose pažinti
	 pažinčiai pažinčiai pažinčiui pažinčio pažinčiais pažinčiams
	 pažinčius pažinčiu pažinty pažintį pažinčių) patikimas/BN -
	 patikimas/AQN.

	* lietuviu.jargon (1.17): validuoti - žargonas.

	* lietuviu.veiksmazodziai (1.15): gal yra "suimituoti", bet nėra
	 "priemigruoti".

	* lietuviu.vardai (1.19), lietuviu.veiksmazodziai (1.16),
	 lietuviu.zodziai (1.12): Dar šiek tiek valymo ir tvarkymo. Iš Edo
	 2003 06 16 gautų pataisų liko tik veiksmažodžių priesagų
	 sutvarkymas. Brr... :) Nusiųsiu tools/updated išvadas į
	 ispell-lt@akl.lt

	* lietuviu.vardai (1.20): Tikriniai vardai iš Edo 2003 06 20 dienos
	 žodžių

	* lietuviu.zodziai (1.13): Pridėti Edo 2003 06 20 d. atsiųsti
	 daiktavardžiai ir būdvardžiai.

	* lietuviu.zodziai (1.14): reikmuo/VI

	* lietuviu.zodziai (1.15): Edo žodžiai be afiksų. Vis tik reikmuo
	 jau yra įdėtas
	
2003-06-20  Laimonas Vėbra <wiela@centras.lt>

	* tools/spell.pl (1.7): _Veikianti_ versija, pataisytos kelios
	 loginės klaidos.

	* lietuviu.aff (1.6): pataisyta būdvardžių afiksų klaida, 9
	 paradigma (geresnė, medinė...); 'didelis' -> 'dideles', bet ne
	 'didelias'.

2003-06-20  Tomas Kuliavas <tokul@users.sourceforge.net>

	* lietuviu.vardai (1.18): Pridėti tikriniai vardai iš Edo <edas at
	 katalogai.net> atsiųsto sąrašo.

	* lietuviu.zodziai (1.9): Pridėti daiktavardžiai ir būdvardžiai iš
	 Edo <edas at katalogai.net> atsiųsto sąrašo.

	* lietuviu.veiksmazodziai (1.14): Pridėti veiksmažodžiai atsiųsti
	 Edo <edas at katalogai.net>. Dar reiks išvalyti sąrašus nuo
	 dubliuotų įrašų.

2003-06-17  Tomas Kuliavas <tokul@users.sourceforge.net>

	* mozilla/Makefile (1.2): Pridėjau katalogo sukūrima.

2003-06-17  Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* lietuviu.veiksmazodziai (1.13): yra yra.

2003-06-11  Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* lietuviu.jargon (1.16), lietuviu.vardai (1.17),
	 lietuviu.veiksmazodziai (1.12), lietuviu.zodziai (1.8): Iš senai
	 užsilikę lapte žodžiai.

	* validator/: donelaitis.py (1.1), ispell.py (1.1), runtests.sh
	 (1.1), tests/test_donelaitis.py (1.1): Interfeisas į VDU KLC
	 tekstyną.

2003-05-13  Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* lietuviu.zodziai (1.7): Išmečiau brondzą.

2003-05-11  Tomas Kuliavas <tokul@users.sourceforge.net>

	* lietuviu.vardai (1.16), lietuviu.veiksmazodziai (1.11),
	 lietuviu.zodziai (1.6): Pridėti papildomi žodžiai.

2003-05-08  Tomas Kuliavas <tokul@users.sourceforge.net>

	* aspell/Makefile (1.3): Pataisiau cvs id žymę.

	* aspell/Makefile (1.4): Nereaguoja.

2003-04-22  Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* lietuviu.jargon (1.15), lietuviu.vardai (1.15), lietuviu.zodziai
	 (1.5), aspell/Makefile (1.2), aspell/README (1.2),
	 aspell/lt.multi (1.2): Tomo Kuliavo pateikti nauji žodžiai ir
	 pataisymai.

2003-02-26  Ramūnas Lukaševičius

	* lietuviu.ivairus (1.9), lietuviu.jargon (1.14), lietuviu.vardai
	 (1.14): Žodžiai iš senų pakeitimų.

2003-02-19  Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* tools/spell.pl (1.5): Gelbėjau formatavimą su perltidy, po to
	 kapojau stringus rankomis.

	 *Vien* *tiktai* *formatavimo* *pakeitimai*.

	 Mano nuomonės apie šį skriptą galit ir neklausti.

	* Makefile (1.7), lietuviu.budvardziai (1.7),
	 lietuviu.daiktavardziai (1.8), lietuviu.jargon (1.11),
	 lietuviu.nekaitomi (1.6), lietuviu.tarpt.budvardziai (1.6),
	 lietuviu.tarpt.daiktavardziai (1.7),
	 lietuviu.tarpt.veiksmazodziai (1.4), lietuviu.veiksmazodziai
	 (1.10), lietuviu.zodziai (1.1): Sudėjau žodžius atgal į
	 lietuvių.zodziai.

	 Atsisakyta tarptautinių-netarptautinių skirstymo, nes sunku ir
	 beprasmiška.	spell.pl yra neteiktinas, nes kodas yra
	 nepalaikomas (unmaintainable). Dabar rekomenduojama naudotis
	 senu Mėnesio skriptu tools/spellai.

	 Tegyvuoja paprastumas.

	* lietuviu.vardai (1.11), lietuviu.zodziai (1.2): 60 naujų žodžių
	 iš mano kalbotyros rašinių.

	* lietuviu.ivairus (1.8), lietuviu.jargon (1.12), lietuviu.vardai
	 (1.12), lietuviu.zodziai (1.3): Žodžiai iš pašto ir rašinių.

	* lietuviu.aff (1.5): Pridėjau trumpas šnekamasias formas kaip
	 "kavinėj" ar "kursiokėm". Jei tai reikalingas dalykas, reikia
	 nuosekliai peržiūrėt ir visus dalyvius.

	* lietuviu.jargon (1.13), lietuviu.vardai (1.13), lietuviu.zodziai
	 (1.4): Nauji žodžiai iš magistrinio laikų.

2003-01-23  Ramūnas Lukaševičius

	* lietuviu.tarpt.veiksmazodziai (1.3), lietuviu.veiksmazodziai
	 (1.9): Pridėta ir ištaisyta keletas veiksmažodžių.

2003-01-21  Ramūnas Lukaševičius

	* HOWTO (1.1): Sukurtas aprašymas, kaip įdiegti žodyną į Mozillą ir
	 OpenOffice.

2003-01-18  Ramūnas Lukaševičius

	* lietuviu.daiktavardziai (1.7): Pridėta truputis daiktavardžių.

	* lietuviu.vardai (1.10): Nauji vardai bei pavadinimai.

	* lietuviu.tarpt.daiktavardziai (1.6): Nauji žodžiai.

	* lietuviu.jargon (1.10): Keletas santraupų ir šiaip žargonų.

	* lietuviu.budvardziai (1.6), lietuviu.tarpt.budvardziai (1.5):
	 Pridėta naujų būdvardžių, išmesti lauk kai kurie nelietuviški
	 būdvardžiai. Taip pat išmesti veiksmažodiniai būdvardžiai, kurie
	 kilę iš veiksmažodžių. Ir pataisyti keli flagai.

	* lietuviu.ivairus (1.7), lietuviu.nekaitomi (1.5): Pridėta naujų
	 žodžių.
	
2003-01-17  Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* mozilla/license/: README.txt (1.1), license.txt (1.1): Du
	 praleisti failai.

	* lietuviu.budvardziai (1.5), lietuviu.daiktavardziai (1.6),
	 lietuviu.jargon (1.9), lietuviu.nekaitomi (1.4),
	 lietuviu.tarpt.budvardziai (1.4), lietuviu.tarpt.daiktavardziai
	 (1.5), lietuviu.tarpt.veiksmazodziai (1.2), lietuviu.vardai
	 (1.9), lietuviu.veiksmazodziai (1.8): Nauji žodžiai.

	* tools/spell.pl (1.4): Laimono Vėbros netyčinės šakos suliejimas su
	 straubliu.

2003-01-06  Laimonas Vėbra <wiela@centras.lt>

	* tools/spell.pl (1.3.1.3): - Ištaisyta paieškos žodynuose klaida 
	 (programa "rasdavo" žodžius žodyne, nors jie tėra tik sudėtinės 
	 tikrų žodžių dalys, arba kitaip tariant žodžiai žodžiuose), 
	 išmesti bereikalingi tikslinimai, aiškinimai ("Tai reiškia, kad 
	 žodis xxx yra paprastas lietuviškas daiktavardis" ir t.t.) radus 
	 žodį viename iš žodynų.

2003-01-05  Ramūnas Lukaševičius
	
	* lietuviu.veiksmazodziai (1.6): Pridėta keletas naujų žodžių.

	* lietuviu.daiktavardziai (1.5), lietuviu.tarpt.daiktavardziai
	 (1.4), lietuviu.vardai (1.8): Pridėta ir pataisyta šiek tiek
	 daiktavardžių bei vardų.

	* lietuviu.budvardziai (1.4), lietuviu.tarpt.budvardziai (1.3):
	 Pridėta naujų būdvardžių ir ištaisyti kai kurie seni, išmestas
	 vienas pasikartojantis žodis.

	* lietuviu.veiksmazodziai (1.7): Pridėta keletas naujų ir pataisyti
	 seni veiksmažodžiai.

2003-01-04  Ramūnas Lukaševičius

	* lietuviu.vardai (1.7): Pridėta keletas naujų vardų.

	* lietuviu.nekaitomi (1.3): Pridėta dar šis tas.

	* lietuviu.ivairus (1.6): Pridėtas žodis.

	* lietuviu.jargon (1.8): Pridėta keletas naujų žargonų bei
	 sutrumpinimų.

	* lietuviu.budvardziai (1.3): Pridėta keletas būdvardžių

	* lietuviu.daiktavardziai (1.4): Pridėta naujų žodžių ir ištaisyta
	 klaida: 'Vyriausybė' - iš mažosios raidės turėjo būti.

	* lietuviu.tarpt.daiktavardziai (1.3): Pridėtas žodis.

2002-12-30  Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* lietuviu.daiktavardziai (1.3), aspell/Makefile (1.1),
	 aspell/README (1.1), aspell/iso8859-13.dat (1.1), aspell/lt.dat
	 (1.1), aspell/lt.multi (1.1), mozilla/Makefile (1.1),
	 mozilla/README (1.1), mozilla/install.js (1.1): Tomo Kuliavo
	 <tomas@topolis.lt> pateiktas pritaikymas aspellui ir mozillai.
	 Ir terpė!

2002-12-18  Laimonas Vėbra <wiela@centras.lt>

	* tools/spell.pl (1.3): Ištaisytos kelios rimtokos klaidos,
	 tapo įmanomas nekaitomų žodžių įvedimas, patobulinta programos
	 logika (siūlomos veiksmažodžių laikų formos). Klaidas pastebėjo
	 Tomas Straupis.

2002-12-05  Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* lietuviu.aff (1.4): Įrašiau praleistas antro asmens formas /Y
	 flage. Klaidą surado Laimonas Vėbra.

	
2002-11-23  Gediminas Paulauskas <menesis@delfi.lt>

	* .cvsignore (1.1): Ignoruojam ką make padaro.

	* Makefile (1.6): Nerūšiuoti reikia .ivairus, o ne .jargon failo!

	* lietuviu.budvardziai (1.2): 70 naujų žodžių iš Manto draugo
	 medžiotojo. Išmečiau dalyvius ir nuėmiau /N kur tai neturi prasmės.

	* lietuviu.daiktavardziai (1.2): 160 naujų žodžių iš manęs ir
	 medžiotojo. Išmesti keli veiksmažodiniai daiktavardžiai.

	* lietuviu.ivairus (1.5): Pridėjau kel*, treji, ketveri, užuot.

	* lietuviu.jargon (1.7): Kas tas 'robastiškas'?

	* lietuviu.nekaitomi (1.2): Keli nauji žodžiai. 'foto' yra netinkamas
	 žodis.

	* lietuviu.tarpt.budvardziai (1.2), lietuviu.tarpt.daiktavardziai
	 (1.2): keliolika naujų žodžių, išmesti veiksmažodiniai daikt. ir
	 dalyviai.

	* tools/spell.pl (1.2): Išmečiau netyčia paliktą debug spausdinimą.
	 Padariau, kad neklaustų ar noriu įrašyti žodį į žodyną kai jau
	 viską apie jį suvedžiau.

	* lietuviu.vardai (1.6): pora pražiopsotų vardų.


2002-11-22  Gediminas Paulauskas <menesis@delfi.lt>

	* CHANGE (1.1), ChangeLog (1.3), Makefile (1.5), THANKS (1.3),
	 lietuviu.aff (1.3), lietuviu.base (1.4), lietuviu.budvardziai
	 (1.1), lietuviu.daiktavardziai (1.1), lietuviu.jargon (1.6),
	 lietuviu.nekaitomi (1.1), lietuviu.tarpt.budvardziai (1.1),
	 lietuviu.tarpt.daiktavardziai (1.1),
	 lietuviu.tarpt.veiksmazodziai (1.1), lietuviu.veiksmazodziai
	 (1.5), lietuviu.verbs (1.5), lietuviu.words (1.9), tools/spell.pl
	 (1.1): 

	Pakeitimai iš Laimono Vėbros:

	* lietuviu.words failas išskaidytas į: lietuviu.budvardziai, 
	 lietuviu.daiktavardziai, lietuviu.nekaitomi, 
	 lietuviu.tarpt.budvardziai, lietuviu.tarpt.daiktavardziai

	* lietuviu.base pervadintas į lietuviu.ivairus ir peržiūrėtas.

	* lietuviu.verbs: padalintas į lietuviu.veiksmazodziai, 
	 lietuviu.tarpt.veiksmazodziai
	
	* Makefile: atnaujintas.

	* lietuviu.aff: užkomentuotos taisyklės žodžiams, kurie atsako į
	 klausimą "koks?" ir baigiasi "-tis" -- atrodo kad visi jie yra
	 ne būdvardžiai, o dalyviai.

	* tools/spell.pl: patobulintas skriptas, išskirsto žodžius į
	 reikalingus failus.
	
2002-11-22  Gediminas Paulauskas <menesis@delfi.lt>

	* Makefile (1.4): clean also myspell files

2002-09-24 14:04 Albertas Agejevas <alga@akl.lt>

	* lietuviu.vardai (1.5), lietuviu.words (1.7): Tomo Straupio
	 kontribucija.

	* lietuviu.words (1.8): nelaimė

2002-09-13  Linas Spraunius <linas@operis.org>

	* lietuviu.jargon (1.5), lietuviu.veiksmazodziai (1.4),
	 lietuviu.verbs (1.4), lietuviu.words (1.6): skaneris -> skeneris;
	 + keli nauji žodžiai.

2002-09-06  Gediminas Paulauskas <menesis@delfi.lt>

	* lietuviu.base (1.3), lietuviu.ivairus (1.3), lietuviu.jargon
	 (1.4), lietuviu.vardai (1.4), lietuviu.veiksmazodziai (1.3),
	 lietuviu.verbs (1.3), lietuviu.words (1.5): apie 500 naujų žodžių
	 iš manęs, Lino ir Mariaus.

	* README (1.2): Naudojimo skyrius perkeltas į priekį, smulkūs
	 pataisymai.

	* ChangeLog (1.2): Dokumentuojam kai kuriuos pakeitimus...

	* THANKS (1.2): Atnaujinti mailai ir pavardės. Pridėjau Liną ir
	 Ričardą.

2002-09-03  Albertas Agejevas <alga@akl.lt>

	* Makefile (1.3), tools/ispell2myspell.py (1.1): OpenOffice MySpell
	 palaikymas.
	
2002-08-30  Albertas Agejevas <alga@akl.lt>

	* Makefile (1.2), lietuviu.aff (1.2): Ričardo Čepo patchas. UTF-8
	 palaikymas

	* lietuviu.base (1.2), lietuviu.ivairus (1.2), lietuviu.jargon (1.2), 
	 lietuviu.vardai (1.2), lietuviu.words (1.2): Tomo Straupio žodžiai

	* lietuviu.jargon (1.3), lietuviu.words (1.3): Lino Bukausko žodžiai

	* lietuviu.words (1.4): Bugfixas :)

	* lietuviu.vardai (1.3), lietuviu.veiksmazodziai (1.2), lietuviu.verbs 
	 (1.2): Lino Bukausko žodžiai

2002-08-30  Albertas Agejevas <alga@akl.lt>

	* Makefile (1.1), lietuviu.aff (1.1), lietuviu.base (1.1),
	 lietuviu.ivairus (1.1), README (1.1), THANKS (1.1),
	 lietuviu.jargon (1.1), lietuviu.veiksmazodziai (1.1),
	 lietuviu.verbs (1.1), COPYING (1.1), ChangeLog (1.1),
	 lietuviu.vardai (1.1), lietuviu.words (1.1), tools/README (1.1),
	 tools/guess (1.1), tools/spellai (1.1), tools/try (1.1),
	 tools/updated (1.1): Initial revision

	* Makefile (1.1.1.1), lietuviu.aff (1.1.1.1), lietuviu.base
	 (1.1.1.1), lietuviu.ivairus (1.1.1.1), README (1.1.1.1), THANKS
	 (1.1.1.1), lietuviu.jargon (1.1.1.1), lietuviu.veiksmazodziai
	 (1.1.1.1), lietuviu.verbs (1.1.1.1), COPYING (1.1.1.1), ChangeLog
	 (1.1.1.1), lietuviu.vardai (1.1.1.1), lietuviu.words (1.1.1.1),
	 tools/README (1.1.1.1), tools/guess (1.1.1.1), tools/spellai
	 (1.1.1.1), tools/try (1.1.1.1), tools/updated (1.1.1.1): Versijos
	 0.5 importas į CVS

2001-05-02 Gediminas Paulauskas <menesis@delfi.lt>

	Versija 0.5: 8767 žodžiai.

	* pervadinau žodyną į "lietuviu", kaip rekomenduoja autorius.

	* lietuviu.aff: pataisiau porą klaidų su mot.g. aukštesniojo laipsnio
	būdvardžiais. Albertas pridėjo trūkstamą "keitei, keiteisi" formą.

	* pašalinau veiksmažodinius daiktavardžius iš žodyno -- juos pakeičiau
	atitinkamais veiksmažodžiais.

	* daug mano naujų žodžių, 300 Alberto, radau klaidų žodynuose.

	* tools/spellai: šiek tiek gudriau atspėja būdvardžius: beveik visą
	laiką reikia spausti enter :)

2001-04-18 Gediminas Paulauskas <menesis@delfi.lt>

	Versija 0.4.2: 8220 žodžių.

	* tools/updated: naujas skriptukas

	* 600 naujų mano žodžių, virš 200 iš Mariaus, pataisyti buvę.

	* COPYING: pridėjau BSD tipo licenziją, nepakenks...

2000-07-04 Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	Versija 0.4

	* Iš Gedimino Paulausko <menesis@takas.lt> -- dar tūkstantis
	naujų žodžių. Žodyną sudaro jau virš 7400 žodžių.

	* Pridėti veiksmažodiniai daiktavardžiai (darymas, kalimas),
	daromi iš veiksmažodžių būtojo kartinio laiko.

2000-04-14 Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	Versija 0.3

	* Iš Gedimino Paulausko <menesis@takas.lt> -- keli tūkstančiai
	naujų žodžių, o taip pat pilnai sutvarkyti veiksmažodžiai. Tai
	buvo milžiniškas darbas. Žodyną sudaro jau virš 6000 žodžių.

	* Jo paties skriptukas, pakeičiantis bei apjungiantis mano ir
	Mariaus skriptukus, padedančius nustatyti žodžio flagus.

	* Bug fix'ai ir papildymai afiksų faile.

2000-04-04 Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	Versija 0.3pre1

	* Žodžiai ir bug fix'ai iš Mariaus Gedmino ir Aurimo Mikalausko;

	* Lietuvos miestų sąrašas iš Daliaus <dali@isag.lei.lt>;

	* įdėtas veiksmažodžių priešdėlių palaikymas (kol kas nevisas
	žodynas sukonvertuotas į naują pavidalą, žr failą liet.verbs);

	* atsidaro tools direktorija, o joje keletas Mariaus Gedmino
	utelyčių ir mano skriptukas veiksmažodių įrašams daryti. Manau,
	tik juo ir reikėtų naudotis -- padaro visą veiksmažodžių flagų
	magiją pats, tereikia tik suvesti tris pagrindines formas ir
	atsakyti į 25 klausimus, ar galimos tam tikros formos.

2000-03-17 Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	Versija 0.2

	* Pataisytas afiksų failas;

	* keli nauji žodžiai;

	* keletas liet.base pakeitimų;

	* atsirado Makefile;

	* Aurimo Mikalausko suteiktas vardų sąrašas ir keletas žodžių;

	* žodynas suskaidytas į keletą failų;

	* atsirado šitas ChangeLog.

2000-03-15 Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* Išleista versija 0.1

2000-02-15 Albertas Agejevas

	* Pradėtas darbas (gavau gramatikos žinyną)