File: pl.po

package info (click to toggle)
kiwi 1.9.22-1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: lenny
  • size: 11,908 kB
  • ctags: 5,549
  • sloc: python: 15,779; ansic: 193; xml: 77; makefile: 57; sh: 17
file content (291 lines) | stat: -rw-r--r-- 6,604 bytes parent folder | download | duplicates (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
# Polish translation for Kiwi framework.
# Copyright (C) 2007 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the kiwi package.
# Jarek Zgoda <jarek.zgoda@gmail.com>, 2007.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-28 17:38-0300\n"
"PO-Revision-Date: 2007-07-15 21:16+0100\n"
"Last-Translator: Jarek Zgoda <jarek.zgoda@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#: ../kiwi/currency.py:164
msgid "Currency"
msgstr "Waluta"

#: ../kiwi/currency.py:180 ../kiwi/currency.py:197
#, python-format
msgid "%s can not be converted to a currency"
msgstr "%s nie może zostać skonwertowane na zapis walutowy"

#: ../kiwi/datatypes.py:242
msgid "String"
msgstr "Ciąg znaków"

#: ../kiwi/datatypes.py:256
msgid "Unicode"
msgstr "Unikod"

#: ../kiwi/datatypes.py:270
msgid "Integer"
msgstr "Liczba całkowita"

#: ../kiwi/datatypes.py:298
#, python-format
msgid "%s could not be converted to an integer"
msgstr "%s nie może zostać skonwertowane na liczbę całkowitą"

#: ../kiwi/datatypes.py:304
msgid "Long"
msgstr "Długa liczba całkowita"

#: ../kiwi/datatypes.py:309
msgid "Boolean"
msgstr "Logiczny"

#: ../kiwi/datatypes.py:324
#, python-format
msgid "'%s' can not be converted to a boolean"
msgstr "'%s' nie może zostać skonwertowane do wartości logicznej"

#: ../kiwi/datatypes.py:330
msgid "Float"
msgstr "Zmiennoprzecinkowy"

#: ../kiwi/datatypes.py:373 ../kiwi/datatypes.py:393
#, python-format
msgid "This field requires a number, not %r"
msgstr "To pole wymaga liczby, a nie %r"

#: ../kiwi/datatypes.py:382
msgid "Decimal"
msgstr "Dziesiętny"

#: ../kiwi/datatypes.py:422 ../kiwi/datatypes.py:427
msgid "mm"
msgstr ""

#: ../kiwi/datatypes.py:423
msgid "yy"
msgstr ""

#: ../kiwi/datatypes.py:424
msgid "dd"
msgstr ""

#: ../kiwi/datatypes.py:425
msgid "yyyy"
msgstr ""

#: ../kiwi/datatypes.py:426
msgid "hh"
msgstr ""

#: ../kiwi/datatypes.py:428
msgid "ss"
msgstr ""

#: ../kiwi/datatypes.py:429
msgid "hh:mm:ss"
msgstr ""

#. FIXME: locale specific
#: ../kiwi/datatypes.py:431
msgid "hh:mm:ss LL"
msgstr ""

#: ../kiwi/datatypes.py:526 ../kiwi/datatypes.py:561
msgid "You cannot enter a year before 1900"
msgstr "Nie można wprowadzić roku przed 1900"

#: ../kiwi/datatypes.py:555
#, python-format
msgid "This field requires a date of the format \"%s\" and not \"%s\""
msgstr "To pole wymaga daty w formacie \"%s\" a nie \"%s\""

#: ../kiwi/datatypes.py:567
msgid "Time"
msgstr "Czas"

#: ../kiwi/datatypes.py:582
msgid "Date and Time"
msgstr "Data i czas"

#: ../kiwi/datatypes.py:597
msgid "Date"
msgstr "Data"

#: ../kiwi/datatypes.py:612
msgid "Object"
msgstr "Obiekt"

#: ../kiwi/datatypes.py:620
msgid "Enum"
msgstr "Wyliczenie"

#: ../kiwi/datatypes.py:689
msgid "You have a thousand separator to the right of the decimal point"
msgstr ""
"Separator tysięcy znajduje się po prawej stronie separatora dziesiętnego"

#: ../kiwi/datatypes.py:701
msgid "Inproperly placed thousands separator"
msgstr "Źle umieszczony separator tysiecy"

#: ../kiwi/datatypes.py:706
#, python-format
msgid "Inproperly placed thousand separators: %r"
msgstr "Źle umieszczony separator tysięcy: %r"

#: ../kiwi/datatypes.py:724
#, python-format
msgid "You have more than one decimal point (\"%s\")  in your number \"%s\""
msgstr ""
"Występuje więcej niż jeden separator dziesiętny (\"%s\") w liczbie \"%s\""

#: ../kiwi/ui/listdialog.py:194
#, python-format
msgid "Do you want to remove %s ?"
msgstr "Czy chcesz usunąć %s?"

#: ../kiwi/ui/dateentry.py:74
msgid "_Today"
msgstr "_Dziś"

#: ../kiwi/ui/dateentry.py:75
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"

#: ../kiwi/ui/dateentry.py:76
msgid "_Select"
msgstr "_Wybierz"

#: ../kiwi/ui/wizard.py:211
msgid "Finish"
msgstr "Zakończ"

#: ../kiwi/ui/entry.py:599
#, python-format
msgid "'%s' is not a valid object"
msgstr "'%s' nie jest poprawnym obiektem"

#: ../kiwi/ui/objectlist.py:2079
msgid "Total:"
msgstr "Ogółem:"

#: ../kiwi/ui/search.py:66
msgid "Any"
msgstr "Dowolny"

#: ../kiwi/ui/search.py:73
msgid "Today"
msgstr "Dziś"

#: ../kiwi/ui/search.py:81
msgid "Yesterday"
msgstr "Wczoraj"

#: ../kiwi/ui/search.py:89
msgid "Last week"
msgstr "W zeszłym tygodniu"

#: ../kiwi/ui/search.py:97
msgid "Last month"
msgstr "W zeszłym miesiącu"

#: ../kiwi/ui/search.py:197
msgid "From:"
msgstr "Od:"

#: ../kiwi/ui/search.py:207
msgid "To:"
msgstr "Do:"

#: ../kiwi/ui/search.py:218
msgid "Custom day"
msgstr "Wybrany dzień"

#: ../kiwi/ui/search.py:219
msgid "Custom interval"
msgstr "Wybrany przedział"

#: ../kiwi/ui/search.py:561
msgid "Search:"
msgstr "Szukaj:"

#: ../kiwi/ui/dialogs.py:101
msgid "Show more _details"
msgstr "Pokaż więcej _szczegółów"

#: ../kiwi/ui/dialogs.py:248
msgid "Open"
msgstr "Otwórz"

#: ../kiwi/ui/dialogs.py:277
#, python-format
msgid "Could not open file \"%s\""
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\""

#: ../kiwi/ui/dialogs.py:278
#, python-format
msgid "The file \"%s\" could not be opened. Permission denied."
msgstr "Nie udało się otworzyć pliku \"%s\". Brak wystarczających uprawnień."

#: ../kiwi/ui/dialogs.py:292
msgid "Select folder"
msgstr "Wybierz katalog"

#: ../kiwi/ui/dialogs.py:315
#, python-format
msgid "Could not select folder \"%s\""
msgstr "Nie można otworzyć katalogu \"%s\""

#: ../kiwi/ui/dialogs.py:316
#, python-format
msgid "The folder \"%s\" could not be selected. Permission denied."
msgstr ""
"Nie udało się otworzyć katalogu \"%s\". Brak wystarczających uprawnień."

#: ../kiwi/ui/dialogs.py:323
#, python-format
msgid "A file named \"%s\" already exists"
msgstr "Plik o nazwie \"%s\" już istnieje"

#: ../kiwi/ui/dialogs.py:324
msgid "Do you wish to replace it with the current one?"
msgstr "Czy chcesz go zastąpić bieżącym?"

#: ../kiwi/ui/dialogs.py:330
msgid "Replace"
msgstr "Zastąp"

#: ../kiwi/ui/dialogs.py:336
msgid "Save"
msgstr "Zapisz"

#: ../kiwi/ui/dialogs.py:391
msgid "Password:"
msgstr "Hasło:"

#: ../kiwi/ui/proxywidget.py:65
#, python-format
msgid "Could not load image: %s"
msgstr "Nie udało się załadować obrazka: %s"

#: ../kiwi/ui/proxywidget.py:308
#, python-format
msgid "'%s' is not a valid value for this field"
msgstr "'%s' nie jest poprawną wartością dla tego pola"

#: ../kiwi/ui/proxywidget.py:342
msgid "This field is mandatory"
msgstr "Wypełnienie tego pola jest wymagane"