File: CZYTAJTO

package info (click to toggle)
konwert 1.8-13.1
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: bookworm, bullseye, sid
 • size: 2,236 kB
 • sloc: sh: 30,632; cpp: 1,335; perl: 874; makefile: 317
file content (105 lines) | stat: -rw-r--r-- 3,850 bytes parent folder | download | duplicates (14)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

	KONWERT, wersja 1.8
	-------

Konwert jest pakietem sucym do konwersji midzy rnymi kodowaniami
znakw.

Najnowsz wersj pakietu mona cign
z <http://qrczak.home.ml.org/programy/linux/konwert/>.

Copyright (c) 1998 Marcin 'Qrczak' Kowalczyk

Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnodostpnym; moesz go
rozprowadza dalej i/lub modyfikowa na warunkach Powszechnej Licencji
Publicznej GNU, wydanej przez Fundacj Wolnodostpnego Oprogramowania
- wedug wersji 2-giej tej Licencji lub ktrej z pniejszych wersji.

Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej, i bdzie on
uyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domylnej
gwarancji PRZYDATNOCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOCI DO OKRELONYCH
ZASTOSOWA. W celu uzyskania bliszych informacji - Powszechna
Licencja Publiczna GNU.

Z pewnoci wraz z niniejszym programem otrzymae te egzemplarz
Powszechnej Licencji Publicznej GNU; jeli nie - napisz do Free
Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston,
MA 02111-1307 USA


	DOKUMENTACJA

Dokumentacja po angielsku jest w katalogu doc/en.

Znane bdy w biecej wersji s w pliku doc/pl/BLEDY.

Zmiany w poszczeglnych wersjach s opisane w pliku doc/pl/ZMIANY
(po angielsku).

Plany na przyszo s wypisane w pliku doc/pl/DO_ZROBIENIA
(po angielsku).

Pakiet skada si z nastpujcych czci:

Sam program konwert jest interfejsem do rnych filtrw plikw. Moe
filtrowa wiele plikw przez wiele filtrw. Filtry mog by dowolnymi
plikami wykonywalnymi. Wicej szczegw jest w pliku
doc/pl/konwert.

Program trs jest rzeczywistym mechanizmem konwertujcym zestawy znakw.
Potrafi zastpowa dane acuchy innymi i niewiele wicej. Wicej
szczegw jest w pliku doc/pl/trs.

Program filterm filtruje wejcie lub wyjcie terminala, co moe pomc
np. gdy nasz terminal nie potrafi wywietla znakw spoza ASCII albo
wprowadza ich z klawiatury. Wicej szczegw jest w pliku
doc/pl/filterm.

W pakiecie jest troch filtrw, gwnie konwertujcych midzy rnymi
zestawami znakw i sposobami zapisu rozszerzonych znakw. Wicej
szczegw jest w pliku doc/pl/filtry.

atwo mona dodawa nowe filtry. Doczyem troch plikw rdowych
filtrw i skrypty suce do budowania z nich tych filtrw. Wicej
szczegw jest w pliku doc/pl/tworzenie.

Informacje o rdach tabel, podzikowaniach i o tym, jak mgby mi
pomc, s w pliku doc/pl/podziekowania.


	INSTALACJA

Konwert chodzi pod Linuxem i prawdopodobnie rwnie pod innymi Unixami.
Wymagany jest perl 5.001 albo nowszy.

Jeli instalujesz ze rde:

Uruchom `make install' w katalogu rdowym Konwerta.

Moesz okreli inny katalog bazowy ni domylny /usr/local:
`make install prefix=/usr' albo cokolwiek. Ten katalog bdzie zapisany
w instalowanym skrypcie bin/konwert, ktry bdzie szuka w nim swoich
filtrw. Pliki s instalowane w podkatalogach katalogu bazowego bin,
share/konwert, lib/konwert, doc/konwert-1.8 i man.

Katalog interpretera perla rwnie bdzie zapisany w instalowanych
skryptach. Jeli chcesz uy innego perla ni tego znalezionego przez
`which perl', wykonaj `make install perl=/usr/bin/perl' (z waciw
ciek).

Jeli pakiet ma by instalowany w inne miejsce ni docelowe,
to `make prefix=...' wpisze odpowiedni katalog do skryptw,
a `make install prefix=...' moe wtedy zainstalowa gdzie indziej.

Zmiana tego katalogu po skompilowaniu pakietu albo zmiana cieki do
perla wymaga `make clean' pomidzy.

`make uninstall' odinstalowuje pakiet. Wymaga tej samej opcji prefix=
co `make install'.


--
 __("<  Marcin Kowalczyk * qrczak@knm.org.pl http://qrczak.home.ml.org/
 \__/    GCS/M d- s+:-- a21 C+++>+++$ UL++>++++$ P+++ L++>++++$ E->++
 ^^        W++ N+++ o? K? w(---) O? M- V? PS-- PE++ Y? PGP->+ t
QRCZAK         5? X- R tv-- b+>++ DI D- G+ e>++++ h! r--%>++ y-