File: changelog.dox

package info (click to toggle)
libgadu 1:1.9.0-2+squeeze2
  • links: PTS
  • area: main
  • in suites: squeeze
  • size: 2,828 kB
  • ctags: 735
  • sloc: ansic: 10,507; sh: 10,195; perl: 320; makefile: 161
file content (41 lines) | stat: -rw-r--r-- 2,607 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
/**

\defgroup changelog Lista zmian

\details

Niniejsza strona zawiera listę zmian mających wpływ na API lub ABI biblioteki.
Poprawki dostarczające nową funkcjonalność w większości przypadków nie mają
wpływ na interfejs binarny biblioteki. Nowe funkcje, stałe i pola struktur
nie zmieniają dotychczasowego zachowania.

\section changelog-1_9_0 libgadu 1.9.0

- Podstawowa obsługa protokołu Nowego Gadu-Gadu, a co za tym idzie, wiadomości i opisy kodowane w UTF-8. Domyślnie biblioteka nadal przekazuje do aplikacji i spodziewa się od niej tekstów w CP1250, ale pole \c encoding struktury \c gg_login_params pozwala zmienić kodowanie na UTF-8. Mimo że katalog publiczny ze strony serwera jest obsługiwany w CP1250, biblioteka dokonuje konwersji. \ref gg_login_params "Szczegóły."

- Ponieważ nowy klient przekazuje wiadomości w dwóch formatach — czysty tekst plus atrybuty i HTML, dodano pole \c xhtml_message do struktury \c gg_event_msg. Niestety, nie można jeszcze wysyłać wiadomości w tym formacie. \ref gg_event_msg "Szczegóły."

- Razem z nowym protokołem przyszły nowe statusy: \c GG_STATUS_FFC, \c GG_STATUS_FFC_DESCR, \c GG_STATUS_DND i \c GG_STATUS_DND_DESCR. Uwaga! Jeśli pole \c protocol_features struktury \c gg_login_params zawiera \c GG_FEATURE_IMAGE_DESCR, statusy z opisami są przekazywane w inny sposób. \ref status "Szczegóły."

- Aplikacja może sama wybrać sposób rozwiązywania nazw serwerów — przy użyciu procesu, wątku lub we własny sposób. Można to zrobić za pomocą pola \c resolver_type struktury \c gg_login_params dla procesów i wątków, lub globalnie za pomocą funkcji \ref gg_global_set_resolver czy \ref gg_global_set_custom_resolver. \ref build-resolver "Szczegóły."

\section changelog-1_8_0 libgadu 1.8.0

- Połączenia bezpośrednie Gadu-Gadu 7.x. \ref dcc7 "Szczegóły."

- Pole \c hash_type struktury \c gg_login_params określa rodzaj użytej funkcji
skrótu hasła. W nowej wersji protokołu domyślnie używany jest SHA-1.
\ref gg_login_params "Szczegóły."

- Pole \c soft_timeout struktur \c gg_session i \c gg_dcc7 informuje, że 
po przekroczeniu czasu określnego w polu \c timeout zamiast zrywać połączenie,
należy wywołać funkcję \c gg_watch_fd() lub \c gg_dcc7_watch_fd().
\ref events "Szczegóły."

- Zdarzenie \c GG_EVENT_MSG zawiera nowe pole \c seq zawierające numer
sekwencyjny odebranej wiadomości. \ref gg_event_msg "Szczegóły."

- Nowe zdarzenie \c GG_EVENT_XML_EVENT zawiera informacje w formacie XML
otrzymane od serwera. \ref gg_event_xml_event "Szczegóły."

*/