File: dcc6.dox

package info (click to toggle)
libgadu 1:1.9.0-2+squeeze2
 • links: PTS
 • area: main
 • in suites: squeeze
 • size: 2,828 kB
 • ctags: 735
 • sloc: ansic: 10,507; sh: 10,195; perl: 320; makefile: 161
file content (237 lines) | stat: -rw-r--r-- 9,400 bytes parent folder | download | duplicates (9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
/**

\defgroup dcc6 Połączenia bezpośrednie do wersji Gadu-Gadu 6.x
\ingroup dcc

\details

\note Funkcje opisane poniżej są zgodne ze starą wersją Gadu-Gadu. Nowy
sposób przesyłania plików i przeprowadzania rozmów głosowych, wprowadzony
w Gadu-Gadu 7.x, obsługiwany jest \ref dcc7 "innymi funkcjami".

Gadu-Gadu, w przeciwieństwie do protokołów takich jak IRC, umożliwia
połączenia w obie strony, bez względu na to, który klient nadaje,
a który odbiera. Do tego, jeśli obie strony łączą się do serwera z tego
samego \b publicznego adresu IP, serwer przesyła im ich adresy lokalne.

Ze względu na kierunek i sposób połączenia, wyróżniamy kilka sytuacji:

 - Mamy publiczny lub niepubliczny adres IP i chcemy wysłać plik do osoby
  z publicznym adresem -- łączymy się z jego klientem, przedstawiamy się,
  mówimy czego chcemy i jeśli druga strona to zaakceptuje, zaczynam
  wysyłać plik. Przypomina zwykłe połączenia DCC klientów IRC. 

 - Mamy publiczny adres IP i wysyłam plik do kogoś za NAT -- wysyłamy
  na jego numer odpowiednią wiadomość przeznaczoną dla klienta (klasa
  \c GG_CLASS_CTCP). Druga strona po odebraniu takiego pakietu łączy się
  znaku o kodzie \c 0x02. druga strona, odebrawszy taki pakiet łączy się
  z nami, mówi, że proszono ją o połączenie i czeka na dalsze instrukcje.
  My wtedy wysyłamy informację, że owszem, chcemy wysłać plik, mówimy jaki
  i jeśli druga strona to zaakceptuje, nadajemy.

 - Mamy niepubliczny adres IP, tak samo jak i druga strona -- tutaj
  nawiązanie połączenia jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy oba klienty
  znajdują się w tej samej sieci (tj. oba łączą się z serwerem z tego
  samego adresu zewnętrznego) i wygląda to wtedy identycznie jak w punkcie
  pierwszym.

To, czy możemy się z kimś połączyć widać po porcie połączeń bezpośrednich
drugiej strony, jaki dostajemy w zdarzeniach o zmianie statusu. Jeśli port
jest niższy od 10, połączenie nie jest możliwe i należy wysłać specjalną 
wiadomość za pomocą funkcji \c gg_dcc_request().

Każde połączenie bezpośrednie i gniazdo nasłuchujące opisywane jest przez
strukturę \c gg_dcc. To ostatnie możemy stworzyć za pomocą:

\code
struct gg_dcc *gniazdo;

gniazdo = gg_dcc_socket_create(numer_gg, port_nasłuchujący);

if (!gniazdo)
  błąd("Nie można utworzyć gniazda");

dodaj_do_obserwowanych(gniazdo);
\endcode

Jeśli podamy port 0, libgadu spróbuje znaleźć pierwszy wolny port w okolicy
domyślnego portu połączeń bezpośrednich. W przypadku powodzenia zwraca
zaalokowaną strukturę \c gg_dcc, której najbardziej interesującym polem
\c port zawierające numer przyznanego portu. Jeśli zwróci \c NULL, w zmiennej
systemowej \c errno znajdzie się powód błędu: \c EINVAL to niewłaściwie
parametry, \c ENOMEM to brak pamięci, a reszta możliwych błędów to błędy
związane z gniazdami, np. \c EADDRINUSE gdy nie można znaleźć wolnego portu.

Następnie należy w zmiennej globalnej \c gg_dcc_port ustawić zaalokowany port,
do zmiennej \c gg_dcc_ip wpisać publiczny adres IP i połączyć się z serwerem,
żeby poinformować świat o swoich namiarach. Jeśli publiczny adres IP to
\c 255.255.255.255, automatycznie jest przypisywany adres IP, z którego 
wychodzi połączenie do serwera. Należy pamiętać, że wartości tych zmiennych
są używane przez \c gg_login(), więc ich wartości trzeba ustawić przez 
połączeniem.

Po połączeniu obserwujemy deskryptor gniazda nasłuchującego i gdy coś się
pojawi, wywołujemy:

\code
struct gg_event *zdarzenie;

zdarzenie = gg_dcc_watch_fd(gniazdo);

if (!zdarzenie) {
  usuń_z_obserwowanych(gniazdo);
  gg_dcc_free(gniazdo);
  
  błąd("Poważny błąd!");
}
\endcode

Błąd jest zwracany tylko w naprawdę krytycznych sytuacjach, gdy
brakuje pamięci, lub nie powiodła się operacja na gniazdach, która
nie miała się nie powieść (i przy okazji dalsza praca jest kompletnie
bezcelowa).

Jeśli błędu nie będzie, dostaniemy informacje o zdarzeniu. W przypadku
\c GG_SESSION_DCC_SOCKET mogą to być:

 - \c GG_EVENT_NONE -- nic ciekawego się nie wydarzyło.

 - \c GG_EVENT_DCC_ERROR -- wystąpił błąd, którego kod znajduje się w
  polu \c dcc_error struktury zdarzenia. W przypadku tego typu sesji
  możliwy jest tylko G\c G_ERROR_DCC_HANDSHAKE, który mówi, że nie udało
  się porozumieć z klientem, który się połączył.
  
 - \c GG_EVENT_DCC_NEW -- nowe połączenie bezpośrednie. W polu \c dcc_new
  struktury zdarzenia jest struktura \c gg_dcc typu \c GG_SESSION_DCC,
  którą dodajemy do listy obserwowanych.

W każdym z tych wypadków należy po sprawdzeniu zdarzenia wywołać funkcję...

\code
gg_event_free(zdarzenie);
\endcode

...by zwolnić pamięć po zdarzeniu.

\par

Gdy nadejdzie połączenie i dopiszemy je do listy obserwowanych, należy
zwracać uwagę na następujące zdarzenia:

 - \c GG_EVENT_NONE -- nic się nie zdarzyło.

 - \c GG_EVENT_DCC_CLIENT_ACCEPT -- klient się przedstawił i czeka na
  autoryzację połączenia. Sprawdzamy w strukturze \c gg_dcc pole \c uin
  jest naszym numerem, a \c peer_uin jest na naszej liście kontaktów
  i czy chcemy z nim nawiązywać połączenie. Jeśli nie, to po prostu
  usuwamy połączenie:
  \code
if (!połączenie_dozwolone(dcc->uin, dcc->peer_uin)) {
  usuń_z_obserwowanych(dcc);
  gg_dcc_free(dcc);
}
  \endcode

 - \c GG_EVENT_DCC_CALLBACK -- poprosiliśmy klienta, żeby się z nami połączył
  za pomocą gg_dcc_request() i on teraz pyta się, czego chcemy. Zaraz po
  tym zdarzeniu należy wywołać funkcję:
  \code
gg_dcc_set_type(dcc, rodzaj);
  \endcode
  gdzie \c connection_type to \c GG_SESSION_DCC_SEND lub
  \c GG_SESSION_DCC_VOICE. Jeśli wysyłamy plik, można od razu wywołać
  \c gg_dcc_fill_file_info(), ale nie jest to wymagane. Kiedy przyjdzie
  pora, biblioteka sama nas o to poprosi.

 - \c GG_EVENT_DCC_NEED_FILE_ACK -- klient chce wysłać nam plik. W polu
  \c file_info struktury \c gg_dcc znajdują się wszystkie informacje na
  temat pliku, jak jego nazwa, rozmiar, atrybuty, data i czas utworzenia
  itp. Jeśli nie chcemy pliku, zamykamy połączenie w podobny sposób jak
  przy braku autoryzacji -- zamykamy połączenie, ponieważ biblioteka nie
  potrafi odpowiadać negatywnie na prośby połączeń bezpośrednich. Jeśli
  plik nas interesuje, otwieramy lokalnie plik do zapisu i numer jego
  deskryptora zapisujemy do \c file_fd w strukturze \c gg_dcc. Jeśli
  chcemy wznowić przerwany transfer, otwieramy plik w trybie dopisywania
  i do pola \c offset wpisujemy ile bajtów już mamy. Biblioteka dalej się
  wszystkim zajmie.

 - \c GG_EVENT_DCC_NEED_FILE_INFO -- wcześniej poprosiliśmy drugą stronę by
  się z nami połączyła, bo jest za NAT, a my chcemy wysłać plik.
  Możemy albo sami wypełnić strukturę \c file_info, którą biblioteka
  wyśle drugiej stronie, albo skorzystać z funkcji
  \c gg_dcc_fill_file_info().
  \code
if (gg_dcc_fill_file_info(dcc, nazwa_pliku)) {
  błąd("Nie można otworzyć pliku");
  usuń_z_obserwowanych(dcc);
  gg_dcc_free(dcc);
}
  \endcode

 - \c GG_EVENT_DCC_DONE -- zakończono transfer. Można przestać obserwować
  deskryptor i zwolnić zasoby po połączeniu.

 - \c GG_EVENT_DCC_ERROR -- błąd. Możliwy kod błędu to
  \c GG_ERROR_DCC_HANDSHAKE, gdy nie powiodło się ustanowienie połączenia
  z klientem, \c GG_ERROR_DCC_NET kiedy nie udało się wysłać lub odczytać
  czegoś z gniazda, \c GG_ERROR_DCC_FILE gdy nie można było odczytać albo
  zapisać do pliku, \c GG_ERROR_DCC_EOF gdy plik lub połączenie zbyt
  wcześnie się skończy, \c GG_ERROR_DCC_REFUSED gdy użytkownik po drugiej
  stronie odmówił połączenia.

Tutaj również należy pamiętać o wywoływaniu \c gg_event_free().

\par

Jeśli chcemy sami wysłać plik, sprawdzamy najpierw, czy druga strona
może przyjąć połączenie, patrząc na jej port. Jeśli jest wyższy niż 10,
możemy śmiało wywołać funkcję:

\code
struct gg_dcc *dcc;

dcc = gg_dcc_send_file(adres_odbiorcy, port_odbiorcy, numer_wlasny, numer_odbiorcy);

if (!dcc)
  błąd("Nie można ustanowić połączenia");
\endcode

Zaraz potem możemy wywołać funkcję \c gg_dcc_fill_file_info(), by uzupełnić
informację o pliku...

\code
gg_dcc_fill_file_info(conn, filename);
\endcode

...ale jeśli tego nie zrobimy teraz, biblioteka poprosi nas o to
w odpowiedniej za pomocą zdarzenia \c GG_EVENT_DCC_NEED_FILE_INFO.

Jeśli port jest podejrzanie niski, znaczy że połączenie jest niemożliwe
i wtedy wywołujemy funkcję:

\code
gg_dcc_request(sesja, numer_odbiorcy);
\endcode

gdzie \c session to nasza sesja Gadu-Gadu (musi być połączona), a \c peer_uin
to numer drugiej strony. Wiadomość spowoduje, że druga strona spróbuje się
z nami połączyć, jeśli ma taką możliwość.

\par

Gdy otrzymamy wiadomość klasy \c GG_CLASS_CTCP o treści składającej się
z bajtu 0x02 znaczy, że ktoś chce nam coś przesłać i mamy się z nim
połączyć. Wywołujemy wtedy:

\code
struct gg_dcc *dcc;

dcc = gg_dcc_get_file(adres_nadawcy, port_nadawcy, numer_wlasny, numer_nadawcy);

if (!dcc)
  błąd("Nie można ustanowić połączenia");
\endcode

Dalej tak samo, jak przy zwykłym odbieraniu pliku.

*/