File: mainpage.dox

package info (click to toggle)
libgadu 1:1.9.0-2+squeeze2
  • links: PTS
  • area: main
  • in suites: squeeze
  • size: 2,828 kB
  • ctags: 735
  • sloc: ansic: 10,507; sh: 10,195; perl: 320; makefile: 161
file content (75 lines) | stat: -rw-r--r-- 2,584 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
/**

\mainpage libgadu

\e libgadu jest biblioteką przeznaczoną do obsługi protokołu komunikatora
Gadu-Gadu. Przez dłuższy czas była integralną częścią
<a href="http://ekg.chmurka.net/">Eksperymentalnego Klienta Gadu-Gadu</a>,
lecz ze względu na problemy z dystrybucją pakietów i wykorzystaniem
w innych projektach, została wydzielona. Własnościowy protokół został
rozszyfrowany metodą \ref re "inżynierii wstecznej" (ang.
\e "reverse engineering"), przez co \e libgadu może nie być w 100% zgodna
z pierwowzorem.

Biblioteka jest udostępniana na zasadach licencji LGPL w wersji 2.1,
której treść znajduje się w pliku \c COPYING.
Biblioteka została napisana w języku C i jest niezależna od systemu
operacyjnego czy środowiska. Pracuje pod systemami operacyjnymi zgodnymi z
POSIX, również BeOS i Win32, choć ten ostatni nie jest wspierany ze względu na
istnienie oficjalnego klienta Gadu-Gadu. Używana jest w aplikacjach
konsolowych, jak i graficznych GTK+ i Qt.

Strona projektu znajduje się pod adresem http://toxygen.net/libgadu/.
Osoby zainteresowane biblioteką mogą zapisać się na listę dyskusyjną
<a href="http://lists.ziew.org/mailman/listinfo/libgadu-devel">libgadu-devel</a>
poświęconą rozwojowi biblioteki, programowaniu przy jej użyciu oraz protokołowi
Gadu-Gadu. Istnieje również lista 
<a href="http://lists.ziew.org/mailman/listinfo/libgadu-commit">libgadu-commit</a>,
na którą są wysyłane informacje o zmianach w kodzie źródłowym.

Dokumentację podzielono na następujące działy:

- Funkcje związane połączeniem 
	- \ref login
	- \ref events
	- \ref contacts
	- \ref messages
	- \ref status
	- \ref pubdir50
	- \ref importexport <br>

- Funkcje związane z usługami dodatkowymi
	- \ref http
	- \ref token
	- \ref register
	- \ref passwd
	- \ref remind
	- \ref unregister <br>

- Funkcje związane z połączeniami bezpośrednimi
	- \ref dcc6
	- \ref dcc7 <br>

- Pozostałe funkcje
	- \ref proxy
	- \ref ip
	- \ref debug
	- \ref helper
	- \ref todo

- Informacje dodatkowe
	- \ref changelog
	- \ref re
	- \ref build

\warning Należy pamiętać, że używanie alternatywnych klientów jest niezgodne
z regulaminem korzystania z serwisu Gadu-Gadu.

\note Na potrzeby przykładów użyto numerów kontaktów typu 1234 itp. Numery
te prawdopodobnie są numerami używanymi, dlatego testując własny kod <em>nie
należy</em> używać losowo wybranych numerów, tylko własnych lub
zarejestrowanych na potrzeby testów. Dobrym zwyczajem jest również usuwanie
kont po zakończeniu eksperymentów.

\note 
*/