File: pubdir50.dox

package info (click to toggle)
libgadu 1:1.9.0-2+squeeze2
 • links: PTS
 • area: main
 • in suites: squeeze
 • size: 2,828 kB
 • ctags: 735
 • sloc: ansic: 10,507; sh: 10,195; perl: 320; makefile: 161
file content (114 lines) | stat: -rw-r--r-- 3,778 bytes parent folder | download | duplicates (6)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
/**

\defgroup pubdir50 Katalog publiczny
\ingroup session

\details

Funkcje katalogu publicznego pozwalają wyszukiwać znajomych oraz manipulować
informacjami o sobie (imię, nazwisko, miejscowość, rok urodzenia itd.). Każda
operacja na katalogu publicznym wymaga skonstruowania odpowiedniego zapytania
do serwera i ewentualnej obsłudze odpowiedzi.

Wyszukiwanie może wyglądać następująco:

\code
gg_pubdir50_t zapytanie;

zapytanie = gg_pubdir50_new(GG_PUBDIR50_SEARCH_REQUEST);

if (!zapytanie)
  błąd("Brak pamięci");

// Jeśli szukamy danego numeru...

gg_pubdir50_add(zapytanie, GG_PUBDIR50_UIN, "123456");

// ...lub kobiet o imieniu Anna...

gg_pubdir50_add(zapytanie, GG_PUBDIR50_FIRSTNAME, "Anna");
gg_pubdir50_add(zapytanie, GG_PUBDIR50_GENDER, GG_PUBDIR50_GENDER_FEMALE);

// ...lub osób urodzonych w latach 1979-1985, aktualnie dostępnych...

gg_pubdir50_add(zapytanie, GG_PUBDIR50_BIRTHYEAR, "1979 1985");
gg_pubdir50_add(zapytanie, GG_PUBDIR50_START, "0");
gg_pubdir50_add(zapytanie, GG_PUBDIR50_ACTIVE, GG_PUBDIR50_ACTIVE_TRUE);

// ...to po ustaleniu parametrów wywołujemy

gg_pubdir50(sesja, zapytanie);

// Po przetworzeniu wyników zwalniamy pamięć

gg_pubdir50_free(zapytanie);
\endcode

Jak widać, \c gg_pubdir50_new() tworzy obiekt opisujący operację katalogu,
\c gg_pubdir50_add() dodaje kolejne pola zapytania. Pole zapytania jest w
rzeczywiści stałą tekstową, np. \c GG_PUBDIR50_UIN to \c "FmNumber". Należy
pamiętać, że wszystkie argumenty są tekstami, ale nie trzeba się przejmować
alokacją pamięci — biblioteka zapamięta to, co jest potrzebne. Kodowanie
tekstów jest zgodne z ustawieniem sesji. Na końcu wywołujemy funkcję
\c gg_pubdir50(), która zwróci numer sekwencyjny wyszukiwania (można zachować
dla późniejszego rozróżnienia wyników).

Aby otrzymać wynik, należy obsłużyć zdarzenia \c GG_EVENT_PUBDIR50_SEARCH_REPLY,
\c GG_EVENT_PUBDIR50_WRITE i \c GG_EVENT_PUBDIR50_READ. Dla przykładu, obsługa
wyników wyszukiwania wygląda następująco:

\code
gg_pubdir50_t wynik;
int i, ilosc;

wynik = event->event.pubdir50;
ilosc = gg_pubdir50_count(wynik);

if (ilosc < 1) {
  wiadomość("Nie znaleziono");
  return;
}

for (i = 0; i < ilosc; i++) {
  const char *numer, *imie, *pseudo, *urodzony, *miasto, *status;

  numer = gg_pubdir50_get(wynik, i, GG_PUBDIR50_UIN);
  imie = gg_pubdir50_get(wynik, i, GG_PUBDIR50_FIRSTNAME);
  pseudo = gg_pubdir50_get(wynik, i, GG_PUBDIR50_NICKNAME);
  urodzony = gg_pubdir50_get(wynik, i, GG_PUBDIR50_BIRTHYEAR);
  miasto = gg_pubdir50_get(wynik, i, GG_PUBDIR50_CITY);
  status = gg_pubdir50_get(wynik, i, GG_PUBDIR50_STATUS);

  printf("Numer: %s\nImię: %s\nPseudonim: %s\n"
      "Urodzony: %s\nMiejscowość: %s\n",
      numer, imie, pseudo, urodzony, miasto);;
  
  switch ((status) ? atoi(status) : -1) {
    case GG_STATUS_AVAIL:
      printf("Dostępny\n");
      break;
    case GG_STATUS_BUSY:
      printf("Zajęty\n");
      break;
    default:
      printf("Niedostępny\n")
  }

  printf("\n");
}

gg_event_free(zdarzenie);
\endcode

Jeśli chcemy wiedzieć, od jakiego numeru zacząć wyszukiwanie, żeby dostać
dalszą część, używamy \c gg_pubdir50_next(). Numer sekwencyjny otrzymamy dzięki
funkcji \c gg_pubdir50_seq().

\note W żadnym wypadku nie można się odwoływać do pól \c gg_pubdir50_t,
ponieważ mogą się zmieniać między wersjami biblioteki. Dzięki odwoływaniu
się przez funkcje, mamy pewność, że bez względu na zmiany API/ABI otrzymamy
to samo. Dodatkowo, jeśli pojawią się nowe pola, wystarczy odwoływać się
do nich tak jak do obecnych, za pomocą funkcji \c gg_pubdir50_add()
i \c gg_pubdir50_get().

*/