File: token.dox

package info (click to toggle)
libgadu 1:1.9.0-2+squeeze2
 • links: PTS
 • area: main
 • in suites: squeeze
 • size: 2,828 kB
 • ctags: 735
 • sloc: ansic: 10,507; sh: 10,195; perl: 320; makefile: 161
file content (47 lines) | stat: -rw-r--r-- 1,260 bytes parent folder | download | duplicates (9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
/**

\defgroup token Tokeny
\ingroup services

\details

W celu zarejestrowania konta lub zmiany hasła, należy pobrać z serwera token.
Przy asynchronicznej operacji, po wywołaniu funkcji \c gg_token() wynikową
strukturę \c gg_http należy traktować tak jak każde połączenie HTTP. Po
zakończeniu operacji asynchronicznej (\c state równe \c GG_STATE_DONE) lub
wyjściu z funkcji \c gg_token() w operacji synchronicznej, w polu \c data
struktury będzie znajdował się wskaźnik na strukturą \c gg_token zawierającą
informacje o tokenie. W polu \c body struktury \c gg_http znajdzie się obrazek
tokenu o rozmiarze \c body_size. Aplikacja powinna wyświetlić token
użytkownikowi w celu odczytania i przekazania treści, która następnie zostana
przekazana do odpowiedniej funkcji wywołania usługi dodatkowej.

\section example Przykład pobierania tokenu

\code
struct gg_http *token;
FILE *f;

token = gg_token(0);

if (!token) {
  błąd("Błąd pobierania tokenu");
  exit(1);
}

plik = fopen(((struct gg_token *) token->data)->tokenid, "w");

if (!plik) {
  błąd("Błąd otwarcia pliku");
  gg_token_free(token);
  exit(1);
}

fwrite(token->body, token->body_size, 1, plik);
fclose(plik);

gg_token_free(token);
\endcode

*/