File: cs.po

package info (click to toggle)
libpwquality 1.3.0-1
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: stretch
 • size: 2,948 kB
 • ctags: 362
 • sloc: sh: 12,101; ansic: 2,017; makefile: 90; python: 30; sed: 16
file content (263 lines) | stat: -rw-r--r-- 7,581 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR libpwquality project
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Klara Cihlarova <koty@seznam.cz>, 2005, 2006
# Tomáš Mráz <tmraz@fedoraproject.org>, 2011
# Tomas Mraz <tm@t8m.info>, 2005, 2008, 2009, 2011
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PWQuality library\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://fedorahosted.org/libpwquality\n"
"POT-Creation-Date: 2015-07-23 13:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-11-20 10:42+0000\n"
"Last-Translator: Tomáš Mráz <tmraz@fedoraproject.org>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/libpwquality/"
"language/cs/)\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

#: src/pam_pwquality.c:25
#, c-format
msgid "New %s%spassword: "
msgstr "Nové %s%sheslo: "

#: src/pam_pwquality.c:27
#, c-format
msgid "Retype new %s%spassword: "
msgstr "Opakujte nové %s%sheslo: "

#: src/pam_pwquality.c:28
msgid "Sorry, passwords do not match."
msgstr "Hesla se neshodují."

#: src/pam_pwquality.c:241
#, c-format
msgid "BAD PASSWORD: %s"
msgstr "ŠPATNÉ HESLO: %s"

#: src/pwscore.c:22
#, c-format
msgid "Usage: %s [user]\n"
msgstr "Použití: %s [uživatel]\n"

#: src/pwscore.c:23
#, c-format
msgid ""
"    The command reads the password to be scored from the standard input.\n"
msgstr "    Příkaz čte hodnocené heslo ze standardního vstupu.\n"

#: src/pwscore.c:51 src/pwscore.c:59 src/pwscore.c:65
#, c-format
msgid "Error: %s\n"
msgstr "Chyba: %s\n"

#: src/pwscore.c:51
msgid "Could not obtain the password to be scored"
msgstr "Nepodařilo se získat heslo k ohodnocení"

#: src/pwscore.c:73
#, c-format
msgid ""
"Password quality check failed:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"Chyba kontroly kvality hesla:\n"
" %s\n"

#: src/pwmake.c:22
#, c-format
msgid "Usage: %s <entropy-bits>\n"
msgstr "Použití: %s <počet-bitů-entropie>\n"

#: src/error.c:31
msgid "Memory allocation error when setting"
msgstr "Chyba alokace paměti při nastavování"

#: src/error.c:35
msgid "Memory allocation error"
msgstr "Chyba alokace paměti"

#: src/error.c:37
msgid "The password is the same as the old one"
msgstr "Heslo je stejné jako předcházející"

#: src/error.c:39
msgid "The password is a palindrome"
msgstr "Heslo je palindrom"

#: src/error.c:41
msgid "The password differs with case changes only"
msgstr "Heslo se odlišuje pouze změnou velikosti písmen"

#: src/error.c:43
msgid "The password is too similar to the old one"
msgstr "Heslo je příliš podobné předcházejícímu"

#: src/error.c:45
msgid "The password contains the user name in some form"
msgstr "Heslo obsahuje uživatelské jméno v nějaké formě"

#: src/error.c:47
msgid "The password contains words from the real name of the user in some form"
msgstr "Heslo obsahuje v nějaké formě slova ze jména uživatele"

#: src/error.c:49
msgid "The password contains forbidden words in some form"
msgstr "Heslo obsahuje zakázaná slova v nějaké formě"

#: src/error.c:52
#, c-format
msgid "The password contains less than %ld digits"
msgstr "Heslo obsahuje méně než %ld číslic"

#: src/error.c:55
msgid "The password contains too few digits"
msgstr "Heslo obsahuje příliš málo číslic"

#: src/error.c:58
#, c-format
msgid "The password contains less than %ld uppercase letters"
msgstr "Heslo obsahuje méně než %ld velkých písmen"

#: src/error.c:61
msgid "The password contains too few uppercase letters"
msgstr "Heslo obsahuje příliš málo velkých písmen"

#: src/error.c:64
#, c-format
msgid "The password contains less than %ld lowercase letters"
msgstr "Heslo obsahuje méně než %ld malých písmen"

#: src/error.c:67
msgid "The password contains too few lowercase letters"
msgstr "Heslo obsahuje příliš málo malých písmen"

#: src/error.c:70
#, c-format
msgid "The password contains less than %ld non-alphanumeric characters"
msgstr "Heslo obsahuje méně než %ld jiných znaků než číslic a písmen"

#: src/error.c:73
msgid "The password contains too few non-alphanumeric characters"
msgstr "Heslo obsahuje příliš málo jiných znaků než číslic a písmen"

#: src/error.c:76
#, c-format
msgid "The password is shorter than %ld characters"
msgstr "Heslo je kratší než %ld znaků"

#: src/error.c:79
msgid "The password is too short"
msgstr "Heslo je příliš krátké"

#: src/error.c:81
msgid "The password is just rotated old one"
msgstr "Heslo je pouze rotací starého hesla"

#: src/error.c:84
#, c-format
msgid "The password contains less than %ld character classes"
msgstr "Heslo má méně než %ld různých druhů znaků"

#: src/error.c:87
msgid "The password does not contain enough character classes"
msgstr "Heslo nemá dostatek různých druhů znaků"

#: src/error.c:90
#, c-format
msgid "The password contains more than %ld same characters consecutively"
msgstr "Heslo obsahuje více než %ld stejných znaků za sebou"

#: src/error.c:93
msgid "The password contains too many same characters consecutively"
msgstr "Heslo obsahuje příliš mnoho stejných znaků za sebou"

#: src/error.c:96
#, c-format
msgid ""
"The password contains more than %ld characters of the same class "
"consecutively"
msgstr "Heslo obsahuje více než %ld znaků stejného druhu za sebou"

#: src/error.c:99
msgid ""
"The password contains too many characters of the same class consecutively"
msgstr "Heslo obsahuje příliš mnoho znaků stejného druhu za sebou"

#: src/error.c:102
#, c-format
msgid "The password contains monotonic sequence longer than %ld characters"
msgstr "Heslo obsahuje rovnoměrnou posloupnost delší než %ld znaků"

#: src/error.c:105
msgid "The password contains too long of a monotonic character sequence"
msgstr "Heslo obsahuje příliš dlouhou rovnoměrnou posloupnost znaků"

#: src/error.c:107
msgid "No password supplied"
msgstr "Nezadáno heslo"

#: src/error.c:109
msgid "Cannot obtain random numbers from the RNG device"
msgstr "Nebylo možno získat náhodná čísla z RNG zařízení"

#: src/error.c:111
msgid "Password generation failed - required entropy too low for settings"
msgstr ""
"Generování hesla selhalo - požadovaná entropie je příliš malá vzhledem k "
"nastavení"

#: src/error.c:114 src/error.c:117
msgid "The password fails the dictionary check"
msgstr "Heslo nevyhovuje kontrole slovníkem"

#: src/error.c:120 src/error.c:124
msgid "Unknown setting"
msgstr "Neznámé nastavení"

#: src/error.c:127
msgid "Bad integer value of setting"
msgstr "Špatná celočíselná hodnota nastavení"

#: src/error.c:131
msgid "Bad integer value"
msgstr "Špatná celočíselná hodnota"

#: src/error.c:134
#, c-format
msgid "Setting %s is not of integer type"
msgstr "Nastavení %s není celočíselného typu"

#: src/error.c:138
msgid "Setting is not of integer type"
msgstr "Nastavení není celočíselného typu"

#: src/error.c:141
#, c-format
msgid "Setting %s is not of string type"
msgstr "Nastavení %s není typu řetězec"

#: src/error.c:145
msgid "Setting is not of string type"
msgstr "Nastavení není typu řetězec"

#: src/error.c:147
msgid "Opening the configuration file failed"
msgstr "Konfigurační soubor nelze otevřít"

#: src/error.c:149
msgid "The configuration file is malformed"
msgstr "Konfigurační soubor je poškozen"

#: src/error.c:151
msgid "Fatal failure"
msgstr "Fatální chyba"

#: src/error.c:153
msgid "Unknown error"
msgstr "Neznámá chyba"