File: bg.po

package info (click to toggle)
libpwquality 1.4.0-3
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: buster
 • size: 3,056 kB
 • sloc: sh: 4,892; ansic: 2,051; makefile: 100; python: 30; sed: 16
file content (265 lines) | stat: -rw-r--r-- 8,973 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR libpwquality project
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Boris Yakimov <borisyakimov@ymail.com>, 2012
# Valentin Laskov <laskov@festa.bg>, 2012
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libpwquality 1.2.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://fedorahosted.org/libpwquality\n"
"POT-Creation-Date: 2017-05-26 16:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-14 08:37-0400\n"
"Last-Translator: Copied by Zanata <copied-by-zanata@zanata.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/projects/p/libpwquality/"
"language/bg/)\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Zanata 3.9.6\n"

#: src/pam_pwquality.c:25
#, c-format
msgid "New %s%spassword: "
msgstr "Нова %s%sпарола: "

#: src/pam_pwquality.c:27
#, c-format
msgid "Retype new %s%spassword: "
msgstr "Отново новата %s%sпарола: "

#: src/pam_pwquality.c:28
msgid "Sorry, passwords do not match."
msgstr "Лошо, паролите не съвпадат."

#: src/pam_pwquality.c:242
#, c-format
msgid "BAD PASSWORD: %s"
msgstr "ГРЕШНА ПАРОЛА: %s"

#: src/pwscore.c:22
#, c-format
msgid "Usage: %s [user]\n"
msgstr "Употреба: %s [потребител]\n"

#: src/pwscore.c:23
#, c-format
msgid ""
"    The command reads the password to be scored from the standard input.\n"
msgstr ""
"    Командата оценява качеството на парола, въведена от стандартния "
"вход.\n"

#: src/pwscore.c:53 src/pwscore.c:61 src/pwscore.c:67
#, c-format
msgid "Error: %s\n"
msgstr "Грешка: %s\n"

#: src/pwscore.c:53
msgid "Could not obtain the password to be scored"
msgstr "Не мога да намеря парола за оценяване"

#: src/pwscore.c:75
#, c-format
msgid ""
"Password quality check failed:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"Проверката на качеството на паролата се провали:\n"
" %s\n"

#: src/pwmake.c:22
#, c-format
msgid "Usage: %s <entropy-bits>\n"
msgstr "Употреба: %s <entropy-bits>\n"

#: src/error.c:31
msgid "Memory allocation error when setting"
msgstr "Грешка при заделяне на памет при задаването"

#: src/error.c:35
msgid "Memory allocation error"
msgstr "Грешка при заделяне на памет"

#: src/error.c:37
msgid "The password is the same as the old one"
msgstr "Паролата е същата като старата"

#: src/error.c:39
msgid "The password is a palindrome"
msgstr "Паролата е палиндром"

#: src/error.c:41
msgid "The password differs with case changes only"
msgstr "Паролата се различава само по големината на буквите"

#: src/error.c:43
msgid "The password is too similar to the old one"
msgstr "Паролата прилича много на старата"

#: src/error.c:45
msgid "The password contains the user name in some form"
msgstr "Паролата съдържа под някаква форма потребителското име"

#: src/error.c:47
msgid "The password contains words from the real name of the user in some form"
msgstr "Паролата съдържа под някаква форма част от името на потребителя"

#: src/error.c:49
msgid "The password contains forbidden words in some form"
msgstr "Паролата съдържа под някаква форма забранени думи"

#: src/error.c:52
#, c-format
msgid "The password contains less than %ld digits"
msgstr "Паролата съдържа по-малко от %ld цифри"

#: src/error.c:55
msgid "The password contains too few digits"
msgstr "Паролата съдържа твърде малко цифри"

#: src/error.c:58
#, c-format
msgid "The password contains less than %ld uppercase letters"
msgstr "Паролата съдържа по-малко от %ld големи букви"

#: src/error.c:61
msgid "The password contains too few uppercase letters"
msgstr "Паролата съдържа твърде малко големи букви"

#: src/error.c:64
#, c-format
msgid "The password contains less than %ld lowercase letters"
msgstr "Паролата съдържа по-малко от %ld малки букви"

#: src/error.c:67
msgid "The password contains too few lowercase letters"
msgstr "Паролата съдържа твърде малко малки букви"

#: src/error.c:70
#, c-format
msgid "The password contains less than %ld non-alphanumeric characters"
msgstr "Паролата съдържа по-малко от %ld специални знаци"

#: src/error.c:73
msgid "The password contains too few non-alphanumeric characters"
msgstr "Паролата съдържа твърде малко специални знаци"

#: src/error.c:76
#, c-format
msgid "The password is shorter than %ld characters"
msgstr "Паролата е по-къса от %ld знака"

#: src/error.c:79
msgid "The password is too short"
msgstr "Паролата е твърде къса"

#: src/error.c:81
msgid "The password is just rotated old one"
msgstr "Паролата е като старата, само че е обърната"

#: src/error.c:84
#, c-format
msgid "The password contains less than %ld character classes"
msgstr "Паролата съдържа по малко от %ld символни класа."

#: src/error.c:87
msgid "The password does not contain enough character classes"
msgstr "Паролата не съдържа достатъчно символни класове."

#: src/error.c:90
#, c-format
msgid "The password contains more than %ld same characters consecutively"
msgstr "Паролата съдържа повече от %ld еднакви последователни знака"

#: src/error.c:93
msgid "The password contains too many same characters consecutively"
msgstr "Паролата съдържа твърде много еднакви последователни знаци"

#: src/error.c:96
#, c-format
msgid ""
"The password contains more than %ld characters of the same class "
"consecutively"
msgstr "Паролата съдържа повече %ld поредни символи от един и същ тип"

#: src/error.c:99
msgid ""
"The password contains too many characters of the same class consecutively"
msgstr "Паролата съдържа твърде много поредни символи от един и същ клас."

#: src/error.c:102
#, c-format
msgid "The password contains monotonic sequence longer than %ld characters"
msgstr ""

#: src/error.c:105
msgid "The password contains too long of a monotonic character sequence"
msgstr ""

#: src/error.c:107
msgid "No password supplied"
msgstr "Не е зададена парола"

#: src/error.c:109
msgid "Cannot obtain random numbers from the RNG device"
msgstr "Не мога да получа случайни числа от RNG устройството."

#: src/error.c:111
msgid "Password generation failed - required entropy too low for settings"
msgstr ""
"Генерирането на парола се провали - ентропията е твърде малка за тези "
"настройки."

#: src/error.c:114 src/error.c:117
msgid "The password fails the dictionary check"
msgstr "Паролата не трябва да съществува в речника"

#: src/error.c:120 src/error.c:124
msgid "Unknown setting"
msgstr "Неизвестни настройки"

#: src/error.c:127
msgid "Bad integer value of setting"
msgstr "Грешна стойност на цяло число в настройките"

#: src/error.c:131
msgid "Bad integer value"
msgstr "Грешна стойност на цяло число"

#: src/error.c:134
#, c-format
msgid "Setting %s is not of integer type"
msgstr "Стойността %s не е цяло число"

#: src/error.c:138
msgid "Setting is not of integer type"
msgstr "Стойността не е от типа цяло число"

#: src/error.c:141
#, c-format
msgid "Setting %s is not of string type"
msgstr "Стойността %s не е низ"

#: src/error.c:145
msgid "Setting is not of string type"
msgstr "Стойността не е от типа низ"

#: src/error.c:147
msgid "Opening the configuration file failed"
msgstr "Отварянето на конфигурационния файл се провали"

#: src/error.c:149
msgid "The configuration file is malformed"
msgstr "Конфигурационният файл е деформиран"

#: src/error.c:151
msgid "Fatal failure"
msgstr "Фатална грешка"

#: src/error.c:153
msgid "Unknown error"
msgstr "Непозната грешка"