File: learning.tely

package info (click to toggle)
lilypond 2.19.83-1~exp1
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: experimental
 • size: 76,396 kB
 • sloc: cpp: 79,385; ansic: 75,071; lisp: 59,263; xml: 31,196; python: 22,406; sh: 8,159; yacc: 3,872; perl: 3,507; asm: 1,587; lex: 1,408; makefile: 1,048; tcl: 457; awk: 199; php: 53; csh: 50
file content (126 lines) | stat: -rw-r--r-- 3,345 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
\input texinfo @c -*- coding: utf-8; mode: texinfo; documentlanguage: cs -*-
@ignore
  Translation of GIT committish: 4f7427e7a314a71bde16559247885544256b8213

  When revising a translation, copy the HEAD committish of the
  version that you are working on. For details, see the Contributors'
  Guide, node Updating translation committishes.
@end ignore
@documentencoding UTF-8
@documentlanguage cs
@setfilename lilypond-learning.info
@settitle Příručka k učení se
@afourpaper

@dircategory GNU LilyPond --- the music typesetter
@direntry
* Příručka LilyPond k učení se: (lilypond-learning). Začátek je zde.
@end direntry

@macro manualIntro
Tento soubor poskytuje úvod pro LilyPond verze
@version{}.
@end macro

@c `Learning Manual' was born 1999-10-10 with git commit b9abaac...
@macro copyrightDeclare
Autorské právo @copyright{} 1999--2015 autoři.
@end macro
 
@set FDL
@include macros.itexi@c don't remove this comment.
@ignore
@omfcreator Han-Wen Nienhuys, Jan Nieuwenhuizen a Graham Percival
@omfdescription Příručka k učení se systému pro sazbu not LilyPond
@omftype program usage
@omfcategory Applications|Publishing
@omflanguage Czech
@end ignore

@c Translators: Pavel Fric

@lilyTitlePage{Learning Manual}

@c TOC -- non-tex


@ignore
@ifhtml
@ifclear bigpage
Tento dokument je dostupný i jako
@uref{source/Documentation/learning.cs.pdf,PDF} a jako
@uref{source/Documentation/learning-big-page.cs.html,velká stránka}.
@end ifclear
@ifset bigpage
Tento dokument je dostupný i jako
@uref{source/Documentation/learning.cs.pdf,PDF} a jako
@uref{source/Documentation/learning/index.cs.html,oddělené stránky HTML s rejstříkem}.
@end ifset
@end ifhtml


@ifnottex
Toto je příručka k naučení se pro GNU LilyPond verze @version{}.
Kvůli přehledu o celé dokumentaci k LilyPondu a o záměru této příručky
se podívejte na @ref{O dokumentaci}.

@cindex Internetové stránky
@cindex URL

Více informací lze najít na
@uref{http://@/lilypond@/.org/}. Na internetových stránkách
naleznete kopii tohoto a dalších souborů s dokumentací.
@end ignore


@ifnottex
@menu
@c * Předmluva::            Předmluva.
* Cvičení::          Cvičení na úvod.
* Běžný notový zápis::    Nejčastější případy notového zápisu.
* Základní pojmy::      Základní pojmy, které jsou potřeba kvůli přečtení zbytku této příručky.
* Ladění výstupu::        Úvod do ovlivňování obrazu notového zápisu.
@c * Práce na projektech LilyPondu::  Používání programu ve skutečném životě.


Přílohy

* Předlohy::           Předlohy ihned k použití.
* GNU Free Documentation License:: Licence této příručky.
* Rejstřík k LilyPondu::
@end menu

@docMain
@end ifnottex

@c TOC - tex
@contents

@allowcodebreaks false

@c INCLUDES

@c @include learning/preface.itely
@include learning/tutorial.itely
@include learning/common-notation.itely
@include learning/fundamental.itely
@include learning/tweaks.itely
@c @include learning/working.itely
@c moved to application.tely

@include learning/templates.itely
@c @include learning/scheme-tutorial.itely
@c moved to extending.tely
@include fdl.itexi

@node Rejstřík k LilyPondu
@appendix Rejstřík k LilyPondu
@translationof LilyPond index

@printindex cp

@bye