File: web.texi

package info (click to toggle)
lilypond 2.19.83-1~exp1
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: experimental
 • size: 76,396 kB
 • sloc: cpp: 79,385; ansic: 75,071; lisp: 59,263; xml: 31,196; python: 22,406; sh: 8,159; yacc: 3,872; perl: 3,507; asm: 1,587; lex: 1,408; makefile: 1,048; tcl: 457; awk: 199; php: 53; csh: 50
file content (299 lines) | stat: -rw-r--r-- 7,654 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
\input texinfo @c -*- coding: utf-8; mode: texinfo; -*-
@ignore
  Translation of GIT committish: 4f7427e7a314a71bde16559247885544256b8213

  When revising a translation, copy the HEAD committish of the
  version that you are working on. For details, see the Contributors'
  Guide, node Updating translation committishes.
@end ignore

@c Translators: Pavel Fric

@setfilename web.info
@settitle LilyPond -- Zápis not pro každého
@documentencoding UTF-8
@documentlanguage cs
@afourpaper

@c `Web' was imported 2009-08-05 with git commit b938d71...
@c @macro copyrightDeclare
@c Copyright @copyright{} 2009--2015 by the authors.
@c @end macro

@set FDL
@set web
@include macros.itexi
@include weblinks.itexi

@afourpaper

@c don't remove this comment.
@ignore
@omfcreator Graham Percival and Patrick McCarty
@omfdescription General info about the LilyPond music engraving system
@omftype program usage
@omfcategory Applications|Publishing
@omflanguage Czech
@end ignore

@copying
Autorské právo @copyright{} 2009-2010 autoři.

@c next line is necessary for broken pre-4.13 texinfo's
@c install-info, so leave it there until we officially
@c bump the required version. -gp
Tento soubor dokládá internetový výstup LilyPondu.

@quotation
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this
document under the terms of the GNU Free Documentation License,
Version 1.1 or any later version published by the Free Software
Foundation; with no Invariant Sections. A copy of the license is
included in the section entitled ``GNU Free Documentation
License''.
@end quotation
@end copying

@c Info files are no longer installed in a subdirectory, images are
@c expected to be found in lilypond/ subdirectory.
@dircategory GNU LilyPond --- the music typesetter
@direntry
* Slovníček: (music-glossary).        Překlad pojmů z angličtiny do dalších řečí.
* Příručka pro zápis not v LilyPondu: (lilypond-notation).              Příručka pro zápis not v LilyPondu.
* Úryvky LilyPondu: (lilypond-snippets).     Mnoho triků, rad a příkladů.
* Doporučení pro vnitřní části LilyPondu: (lilypond-internals). Vysvětlení k nastavení. 
* Používání programu LilyPond: (lilypond-usage). Instalace a používání programu.
* Internetové stránky k LilyPond: (lilypond-web).  Přehled nových internetových stránek.
* lilypond: (lilypond-usage)spuštění LilyPondu. Vyvolání programu LilyPond.
* abc2ly: (lilypond-usage)spuštění abc2ly.   Zavedení notace ABC.
* convert-ly: (lilypond-usage)Obnova souborů pomocí convert-ly. Starší verze LilyPondu.
* etf2ly: (lilypond-usage)spuštění etf2ly.   Zavedení souborů Finale.
* lilypond-book: (lilypond-usage)Kniha o LilyPondu. Vložení textu a not.
* midi2ly: (lilypond-usage)spuštění midi2ly.  Zavedení MIDI.
* musicxml2ly: (lilypond-usage)spuštění musicxml2ly. Zavedení souborů MusicXML.
@end direntry


@c TITLE PAGE
@ifnottex
@node Top
@top LilyPond... Notová sazba pro každého
@translationof Top
@end ifnottex

@c hack for texi2html, bleh -gp
@ifnothtml

@finalout

@titlepage
@title LilyPond
@subtitle Program pro sazbu not
@titlefont{Všeobecné informace}
@author Družstvo vývojářů LilyPondu

@vskip 0pt plus 1filll
@c @vskip 20pt

@insertcopying

Pro LilyPond ve verzi @version{}
@end titlepage
@end ifnothtml
@c end hack for texi2html


@c ************************ WEBSITE START ***************


@divId{pageHeader}
@heading LilyPond

... Notová sazba pro každého
@divEnd

@c @imageId{cmws,web-clef-g-eight-alpha.png,Catchy Musical Web Snippet}
@imageId{lilylogo,double-lily-modified3,png,LilyPond logo}
@c @im ageId{cmws,web-snippet-alpha.png,Catchy Musical Web Snippet}

@divId{quickSummary}
@subheading Co je to LilyPond?

LilyPond je programem pro sazbu not s otevřeným zdrojovým kódem, který byl vytvořen s cílem zajistit tisk hudebnin v té nejlepší možné jakosti. Tento program s otevřeným zdrojovým kódem umožňuje dosáhnout krásy ručně rytých tradičních notových sazeb v počítačem vysázených notách.

@divClass{align-right}
Více se dočtete v @ref{Úvod,,úvodu}!

@divEnd
@divEnd

@divClass{separator}
@divEnd


@divId{news}

@c TODO: generate this automatically, including RSS feed.
@include web/news-headlines.itexi

@divClass{float-right}
(@ref{News,,,,Starší novinky})
@divEnd

@divEnd

@ifclear web_version
 @c do nothing
@end ifclear
@ifset web_version
 @c make the box:
@divId{latestVersion}
@subheading Přímé odkazy

@c TODO: javascript to detect OS and suggest download?

@subsubheading Stálá verze

@ref{Stažení, Stažení @versionStable}

@ref{Manuals, Manuals @versionStable}

@subsubheading Vývojářská verze

@ref{Development, Stažení @versionDevel}

@ref{Development, Manuals @versionDevel}

@divEnd
@end ifset


@ifnottex

@divClass{hide}
@menu
* Úvod::   Se sázením not začněte zde.
* Stažení::    Stažení LilyPondu.
* Příručky::   Četba příruček.
* Společenství::  Zahájit spojení s jinými uživateli.
@end menu
@divEnd

@end ifnottex

@contents

@allowcodebreaks false


@c ****************** GENERAL STUFF FOR INFO ************
@ignore
Distributions will want to install lilypond.info in postinstall, doing:

  install-info --info-dir=/usr/share/info out[-www]/lilypond-web.info

 * Prepend GNU for dir, must be unique.

 * Do not list the `lilypond' node at toplevel, so that `info lilypond'
  goes to Top.

 * List all commands in direntry.

@end ignore
@c FIXME: this still doesn't solve the broken links in pdf and big
@c    html; we'll need a bunch of @iftext and stuff in here. -gp
@c ****************** SPECIAL MACROS FOR WEB MANUAL ************

@macro docLinks{name,base,refLink,split,big,bigsize,pdf,pdfsize}
@subheading Čtěte

@docLinksBare{\name\,\base\,\refLink\,\split\,\big\,\bigsize\,\pdf\,\pdfsize\}

@end macro

@macro docLinkSplit{name,base,webLink}
 @docLink{\name\ (rozdělené HTML),\base\/index.html,\webLink\}
@end macro

@macro docLinkBig{name,base,webLink}
 @docLink{\name\ (velké HTML),\base\-big-page.html,\webLink\}
@end macro

@macro docLinkPdf{name,base,webLink}
 @docLink{\base\.pdf,\base\.pdf,\webLink\}
@end macro


@macro docLinksBare{name,base,refLink,split,big,bigsize,pdf,pdfsize}

@divClass{keep-bullets}
@itemize

@item @docLinkSplit{\name\,\base\,\split\} @minus{}
 Příručka je rozdělena do mnoha stránek HTML.
 @*@ @ @emph{(menší stažení pro každou stránku)}

@item @docLinkBig{\name\,\base\,\big\} @minus{}
 Příručka na jedné velké stránce HTML.
 @*@ @ @emph{(větší jednorázové stažení, \bigsize\)}

@item @docLinkPdf{\name\,\base\,\pdf\} @minus{}
 Příručka jako soubor PDF.
 @*@ @ @emph{(větší jednorázové stažení, \pdfsize\)}

@end itemize

@divEnd

@end macro


@c don't add any extra spaces in this macro -gp
@macro ifWebLinks{webLink,normalLink}
@ifclear web_version
 \normalLink\:
@end ifclear
@ifset web_version
 \webLink\:
@end ifset
@end macro


@ifhtml
@macro contactUsAbout{topic}

@divClass{heading-center}
@divClass{contactBox}
If you are aware of any other \topic\ which could be listed here,
please let us know by following the instructions on
@ref{Bug reports}.

@divEnd
@divEnd

@end macro
@end ifhtml

@ifnothtml
@macro contactUsAbout{topic}
@cartouche
If you are aware of any other \topic\ which could be listed here,
please let us know by following the instructions on
@ref{Bug reports}.

@end cartouche

@end macro
@end ifnothtml

@include web/introduction.itexi
@include web/download.itexi
@include web/manuals.itexi
@include web/community.itexi


@bye