File: eleje.aff

package info (click to toggle)
magyarispell 0.99.4-1.1
 • links: PTS
 • area: main
 • in suites: lenny
 • size: 3,988 kB
 • ctags: 132
 • sloc: sh: 883; awk: 337; makefile: 240
file content (213 lines) | stat: -rw-r--r-- 5,619 bytes parent folder | download | duplicates (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
# 	
#	magyar.aff/magyar.dict: Hungarian Ispell affix table and dictionary 
#
#	Copyright (C) 1998-2003 Lszl Nmeth
#
#	This program is free software; you can redistribute it and/or modify
#	it under the terms of the GNU General Public License as published by
#	the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
#	(at your option) any later version.
#
#	This program is distributed in the hope that it will be useful,
#	but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
#	MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
#	GNU General Public License for more details.
#
#	You should have received a copy of the GNU General Public License
#	along with this program; if not, write to the Free Software
#	Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

compoundwords controlled Y
compoundmin 2

defstringtype "nroff" "nroff" ".mm" ".ms" ".me" ".man" ".NeXT"

boundarychars '
wordchars [a-z] [A-Z]

# Here's a record of flags used, in case you want to add new ones.
#
#      ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefklmnopvwxy
#
# A: nvsz mly
# B: nvsz magas ajakrses
# C: nvsz magas ajakkerektses
# D: leg, legesleg mellknv prefix
# E: ige magas ajakrses
# F: mellknv mly
# G: mellknv magas ajakrses
# H: mellknv magas ajakkerektses
# I: nvsz morfonetikus alternci (morfo1+morfo2)
# J: nvsz spec. morfon. alt. (morfo1), -hetett/-hatott igerag
# K: nvsz nem morfon. alt. mly
# L: nvsz nem morfon. alt. magas ajakrses
# M: nvsz nem morfon. alt. magas ajakkerektses
# N: nvsz spec. morfon. alt. (hz n)
# O: ige mly
# P: ige magas ajakkerektses
# Q: -ja
# R: -je
# S: -a (birtoktbbest jel kln kezelve, l. s kapcsol)
# T: -e (birtoktbbest jel kln kezelve, l. s kapcsol)
# U: nvsz ragok
# V: nvsz ragok
# W: nvsz ragok
# X: igektk
# Y: szsszettelben szerepelhet
# Z: idegen kiejts, vagy mozaikszavak ktjeles raggal, kthangz nlkl
# a: szmnevek prefix, tzesek
# b: szmnevek prefix, szzasok
# c: -szer, -fle, -nem, -beli
# d: ige morf. alt. ragozs
# e: ige trgyas magas ajakrses
# f: idegen toldalkols y vg fnevek
# g: t llthat el belle
# h: szmnevek, ezeregyszz stb. prefix
# i: -nyi mly
# j: -nyi magas
# k: fnv spec. mellknvkpz, mly
# l: fnv spec. mellknvkpz, magas ajakrses
# m: fnv spec. mellknvkpz, magas ajakkerektses
# n: fnv spec. mellknvkpz, morfo
# o: ige trgyas mly
# p: ige trgyas magas ajakkerektses
# q: -fle toldalk a tulajdonnevekhez
# r
# s: -ai (I/3 birtokos szemlyrag + birtoktbbest jel) L. S kapcsol
# t: -ei (I/3 birtokos szemlyrag + birtoktbbest jel) L. T kapcsol
# u: a w-vel egytt csak a tt tiltja, a toldalkolt alakokat nem (ONLYROOT)
# v: szerepelhet sszettelekben els szknt (COMPOUNDFIRST)
# w: tiltott szavak kapcsolja (FORBIDDENWORD)
# x: szerepelhet sszettelekben utols szknt (COMPOUNDLAST)
# y: sszetett sz
# z: sorszmnevek visszahat nvms ,,ragja''
# 0: az alak nem valdi t (pl. MV-, fvek)

# prefixumok
prefixes

# gyakoribb igektk
# itt jegyzend meg, hogy az igk brmely itt felsorolt igektvel 
# elfordulhatnak, ami nem hasznlt vltozatok elfogadst eredmnyezi
# egy-kt problmra okot ad kivtel kln van feldolgozva 
# (pl. a megfedd helyett rt hibs megfed nincs elfogadva)

flag *X:
	.	>	ABBA
	.	>	AGYON
	.	>	AL
	.	>	LTAL
	.	>	T
	.	>	BE
	.	>	BELE
	[^N]	>	BENN
	N Y	>	BENN
	.	>	EGYBE
#!	.	>	EGYTT # nem igekt! (csak egyttmkdik)
	.	>	EL
	.	>	ELLEN
	.	>	EL
	.	>	ELRE		# megy > elremegy
	.	>	FEL		# megy > felmegy
	.	>	FL		# megy > flmegy
	.	>	FLBE		# vg  > flbevg
	.	>	FLRE		# tesz > flretesz
	.	>	FELL		# ml  > fellml
	.	>	FLL		# fll > fllml
	[^N]	>	FENN		# marad > fennmarad
	[^N]	>	FNN		# marad > fnnmarad
	N Y	>	FENN		# marad > fennmarad
	N Y	>	FNN		# marad > fnnmarad
	.	>	HTRA		# nz  > htranz
	.	>	HAZA		# megy > hazamegy
	.	>	HELYRE		# tesz > helyretesz
	.	>	HOZZ		# megy > hozzmegy
	.	>	IDE		# jn  > idejn
	.	>	JV		# tesz > jvtesz
	.	>	KERESZTL	# megy > keresztlmegy
	.	>	KETT		# vg  > kettvg
	.	>	KI		# megy > kimegy
	.	>	KLCSN		# vesz > klcsnvesz
	.	>	KRBE		# megy > krbemegy
	.	>	KRL		# jr  > krljr
	.	>	KZBE		# lp  > kzbelp
	.	>	KZRE		# fog  > kzrefog
	.	>	KLN		# ll  > klnll
	.	>	LE		# megy > lemegy
	.	>	MEG		# tesz > megtesz
	.	>	MELL		# tesz > melltesz
	.	>	NEKI		# ad  > nekiad
	.	>	ODA		# rak  > odarak
	.	>	SSZE		# rak  > sszerak
	.	>	R		# rak  > rrak
	.	>	RAJTA		# t  > rajtat
	.	>	SZJJEL		# szed > szjjelszed
	.	>	SZEMBE		# nz  > szembenz
	.	>	SZERTE		# fut  > szertefut
	.	>	SZT		# esik > sztesik
	.	>	TELE		# rak  > telerak
	.	>	TOVA		# tnik > tovatnik
	[^B]	>	TOVBB		# megy > tovbbmegy
	.	>	TL		# tesz > tltesz
	.	>	JJ		# pt > jjpt
	.	>	JRA		# olt  > jraolt
	.	>	UTNA		# nz  > utnanz
	.	>	VGBE		# megy > vgbemegy
	.	>	VGIG		# nz  > vgignz
	.	>	VISSZA		# tesz > visszatesz


# 
flag *D:
	.	>	LEG
	.	>	LEGESLEG
	.	>	LEGESLEGESLEG

# ragok


flag *a:

.	>	tizen
.	>	huszon
.	>	harminc
.	>	negyven
.	>	tven
.	>	hatvan
.	>	hetven
.	>	nyolcvan
.	>	kilencven

flag *b:

.	>	szz
.	>	ktszz
.	>	hromszz
.	>	ngyszz
.	>	tszz
.	>	hatszz
.	>	htszz
.	>	nyolcszz
.	>	kilencszz

flag *h:

.	>	ezeregyszz
.	>	ezerktszz
.	>	ezerhromszz
.	>	ezerngyszz
.	>	ezertszz
.	>	ezerhatszz
.	>	ezerhtszz
.	>	ezernyolcszz
.	>	ezerkilencszz

suffixes

flag *z:
d	>	magammal
d	>	magaddal
d	>	magval
d	>	magunkkal
d	>	magatokkal
d	>	magukkal