File: mess.fi

package info (click to toggle)
man2html 1.6g-11
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: buster
 • size: 3,720 kB
 • sloc: ansic: 9,673; sh: 2,309; perl: 335; makefile: 328; awk: 305; lisp: 171; cs: 170; xml: 119
file content (170 lines) | stat: -rw-r--r-- 5,040 bytes parent folder | download | duplicates (6)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
BAD_CONFIG_FILE
	"en ymm�rr� tiedoston %s formaattia\n"
CONFIG_OPEN_ERROR
	"Varoitus: en voi avata konfigurointitiedostoa %s\n"
PARSE_ERROR_IN_CONFIG
	"Virhe tulkittaessa konfigurointitiedostoa\n"
INCOMPAT
	"ep�yhteensopivat optiot %s ja %s\n"
NO_ALTERNATE
	"Valitan - vaihtoehtoisille j�rjestelmille ei ole k��nnetty tukea\n"
NO_COMPRESS
	"Man on k��nnetty automaattisella cat-sivujen pakkauksella,\n\
mutta konfigurointitiedostossa ei ole COMPRESS-m��rittely�.\n"
NO_NAME_FROM_SECTION
	"Mink� man-sivun haluat sektiosta %s?\n"
NO_NAME_NO_SECTION
	"Mink� man-sivun haluat?\n"
NO_SUCH_ENTRY_IN_SECTION
	"Ei sivua %s sektiossa %s\n"
NO_SUCH_ENTRY
	"Man-sivua %s ei l�ydy\n"
PAGER_IS
	"\nk�yt�n ohjelmaa %s selaajana\n"
SYSTEM_FAILED
	"Virhe muotoilu- tai n�ytt�komentoa suorittaessa.\n\
J�rjestelm�n komento %s antoi paluuarvon %d.\n"
VERSION
	"%s, versio %s\n\n"
OUT_OF_MEMORY
	"Muisti loppu - malloc %d tavua ep�onnistui\n"
ROFF_CMD_FROM_FILE_ERROR
	"Virhe tulkitessa *roff-komentoa tiedostossa %s\n"
MANROFFSEQ_ERROR
	"Virhe tulkittaessa MANROFFSEQ:a. K�yt�n j�rjestelm�n oletuksia.\n"
ROFF_CMD_FROM_COMMANDLINE_ERROR
	"Virhe tulkitessa *roff-komentoa komentorivilt�.\n"
UNRECOGNIZED_LINE
	"Tunetematon rivi konfigurointitiedostossa (ohitan)\n%s\n"
GETVAL_ERROR
	"man-config.c: sis�inen virhe: merkkijonoa %s ei l�ydy\n"
FOUND_MANDIR
	"l�ysin man-hakemiston %s\n"
FOUND_MAP
	"l�ysin manpath linkin %s --> %s\n"
FOUND_CATDIR
	"vastaava catdir on %s\n"
LINE_TOO_LONG
	"Rivi liian pitk� konfigurointitiedostossa\n"
SECTION
	"\nsektio: %s\n"
UNLINKED
	"linkitt�m�t�n %s\n"
GLOBBING
	"globbing %s\n"
EXPANSION_FAILED
	"Yritys [%s] purkaa man-sivua ep�onnistui\n"
OPEN_ERROR
	"En voi avata man-sivua %s\n"
READ_ERROR
	"Virhe luettaessa man-sivua %s\n"
FOUND_EQN
	"l�ysin eqn(1) direktiivin\n"
FOUND_GRAP
	"l�ysin grap(1) direktiivin\n"
FOUND_PIC
	"l�ysin pic(1) direktiivin\n"
FOUND_TBL
	"l�ysin tbl(1) direktiivin\n"
FOUND_VGRIND
	"l�ysin vgrind(1) direktiivin\n"
FOUND_REFER
	"l�ysin refer(1) direktiivin\n"
ROFF_FROM_COMMAND_LINE
	"tulkitessa direktiivi� komentorivilt�\n"
ROFF_FROM_FILE
	"tulkitessa direktiivi� tiedostosta %s\n"
ROFF_FROM_ENV
	"tulkitessa direktiivi� ymp�rist�muuttujasta\n"
USING_DEFAULT
	"k�yt�n oletusesik�sittelij�n vaihetta\n"
PLEASE_WAIT
	"Muotoilen sivua, odota...\n"
CHANGED_MODE
	"muutin %s:n moodia %o:ksi\n"
CAT_OPEN_ERROR
	"En voinut avata %s:a kirjoitusta varten.\n"
PROPOSED_CATFILE
	"yrit�n kirjoittaa %s tarvittaessa\n"
IS_NEWER_RESULT
	"tila funktiosta is_newer() = %d\n"
TRYING_SECTION
	"yrit�n sektiota %s\n"
SEARCHING
	"\nhaen %s:sta\n"
ALREADY_IN_MANPATH
	"mutta %s on jo manpath:ssa\n"
CANNOT_STAT
	"Varoitus: cannot stat file %s!\n"
IS_NO_DIR
	"Varoitus: %s ei ole hakemisto!\n"
ADDING_TO_MANPATH
	"lis��n %s:n manpath:iin\n"
PATH_DIR
	"\npolku hakemisto %s "
IS_IN_CONFIG
	"on konfigurointitiedostossa\n"
IS_NOT_IN_CONFIG
	"ei ole konfigurointitiedostossa\n"
MAN_NEARBY
	"mutta man-hakemisto on l�hell�\n"
NO_MAN_NEARBY
	"ja man-hakemistoa ei l�ytynut l�helt�\n"
ADDING_MANDIRS
	"\nlis��n pakolliset man-hakemistot\n\n"
CATNAME_IS
	"cat_name funktiossa convert_to_cat () on: %s\n"
NO_EXEC
	"\nen suorita komentoa:\n %s\n"
USAGE1
	"k�ytt�: %s [-adfhktwW] [sektio] [-M polku] [-P selaaja] [-S lista]\n\t"
USAGE2
	"[-m j�rjestelm�] "
USAGE3
	"[-p merkkijono] nimi ...\n\n"
USAGE4
	" a : etsi kaikki soveltuvat kohdat\n\
 c : �l� k�yt� cat-tiedostoa\n\
 d : tulosta paljon virheenetsint�tietoja\n\
 D : sama kuin -d, mutta n�yt� my�s sivut\n\
 f : sama kuin whatis(1)\n\
 h : tulosta t�m� ohjeteksti\n\
 k : sama kuin apropos(1)\n\
 K : etsi merkkijonoa kaikilta sivuilta\n"
USAGE5
	" t : k�yt� troff-ohjelmaa paperitulostuksen muotoiluun\n"
USAGE6
	"\
 w : tulosta man-sivujen sijainto, jotka n�ytett�isiin\n\
   (jos ei anneta nime�: tulosta hakemistot, joista etsitt�isiin)\n\
 W : sama kuin -w, mutta tulosta vain tiedostonimet\n\n\
 C tiedosto  : k�yt� `tiedosto' konfigurointitiedostona\n\
 M polku  : k�yt� man-sivujen hakupolkuna `polku'\n\
 P selaaja : k�yt� ohjelmaa `selaaja' sivujen n�ytt��n\n\
 S lista  : puolipistein erotettu sektioiden lista\n"
USAGE7
	" m j�rjestelm� : etsi vaihtoehtoisen j�rjestelm�n man-sivuja\n"
USAGE8
	" p merkkijono : merkkijono kertoo, mit� esik�sittelij�� k�ytet��n\n\
        e - [n]eqn(1)  p - pic(1)  t - tbl(1)\n\
        g - grap(1)   r - refer(1) v - vgrind(1)\n"
USER_CANNOT_OPEN_CAT
	"ja oikea k�ytt�j�k��n ei voi avata cat-tiedostoa\n"
USER_CAN_OPEN_CAT
	"mutta oikea k�ytt�j� voi avata cat-tiedoston\n"
CANNOT_FORK
	"komennon _%s_ k�ynnistys fork-kutsulla ep�onnistui\n"
WAIT_FAILED
	"virhe odottaessa lapsiprosessia _%s_\n"
GOT_WRONG_PID
	"hyvin outoa ..., sain v��r�n pid:n odottaessa lapsiprosessia\n"
CHILD_TERMINATED_ABNORMALLY
	"vakava virhe: komento _%s_ p��ttyi virheeseen\n"
IDENTICAL
	"man-sivu %s on sama kuin %s\n"
MAN_FOUND
	"L�ysin man-sivuja:\n"
NO_TROFF
	"virhe: TROFF-komentoa ei m��ritelty %s:ssa\n"
NO_CAT_FOR_NONSTD_LL
	"cat-sivua ei talletettu ep�tavallisen rivipituuden takia\n"