File: mess.da

package info (click to toggle)
man2html 1.6g-9
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: stretch
 • size: 3,724 kB
 • ctags: 3,346
 • sloc: ansic: 9,667; sh: 2,309; perl: 335; makefile: 327; awk: 305; lisp: 171; cs: 170; xml: 119
file content (170 lines) | stat: -rw-r--r-- 5,234 bytes parent folder | download | duplicates (6)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
BAD_CONFIG_FILE
	"Konfigurationsfilen er uforst�elig\n"
CONFIG_OPEN_ERROR
	"Advarsel: kan ikke �bne konfigurationsfilen %s\n"
PARSE_ERROR_IN_CONFIG
	"Fejl ved analyse af konfigurationsfilen\n"
INCOMPAT
	"Inkompatible parametre %s og %s\n"
NO_ALTERNATE
	"Desv�rre er der ingen underst�ttelse af alternative systemer\n"
NO_COMPRESS
	"Man var oversat med automatisk komprimering af preformaterede sider,\n\
men konfigurationsfilen definerer ikke COMPRESS.\n"
NO_NAME_FROM_SECTION
	"Hvilken manualside �nskes fra kapitel %s?\n"
NO_NAME_NO_SECTION
	"Hvilken manualside �nskes?\n"
NO_SUCH_ENTRY_IN_SECTION
	"Intet opslag for %s i kapitel %s af manualen\n"
NO_SUCH_ENTRY
	"Intet opslag for %s\n"
PAGER_IS
	"\nbruger %s til visning af sider\n"
SYSTEM_FAILED
	"Fejl ved udf�rsel af formaterings- eller udskriftskommando.\n\
System kommandoen %s returnerede med status %d.\n"
VERSION
	"%s, version %s\n\n"
OUT_OF_MEMORY
	"Ingen ledig hukommelse - kan ikke allokere %d bytes\n"
ROFF_CMD_FROM_FILE_ERROR
	"Fejl ved analyse af *roff kommando fra filen %s\n"
MANROFFSEQ_ERROR
	"Fejl ved analyse af MANROFFSEQ. Bruger derfor systemets normalv�rdier.\n"
ROFF_CMD_FROM_COMMANDLINE_ERROR
	"Fejl ved analyse af *roff kommando fra kommandolinien.\n"
UNRECOGNIZED_LINE
	"Uforst�elig linie i konfigurationsfilen (ignoreret)\n%s\n"
GETVAL_ERROR
	"man-config.c: intern fejl: strengen %s er ikke fundet\n"
FOUND_MANDIR
	"har fundet manual katalog %s\n"
FOUND_MAP
	"har fundet mansti map %s --> %s\n"
FOUND_CATDIR
	"korresponderende katalog til preformaterede sider er %s\n"
LINE_TOO_LONG
	"Linien i konfigurationsfilen er for lang\n"
SECTION
	"\nkapitel: %s\n"
UNLINKED
	"unlinked %s\n"
GLOBBING
	"globbing %s\n"
EXPANSION_FAILED
	"Fors�g [%s] p� at udpakke manualsiden fejlede\n"
OPEN_ERROR
	"Kan ikke �bne manualsiden %s\n"
READ_ERROR
	"Fejl ved l�sning af manualsiden %s\n"
FOUND_EQN
	"eqn(1) direktiv fundet\n"
FOUND_GRAP
	"grap(1) direktiv fundet\n"
FOUND_PIC
	"pic(1) direktiv fundet\n"
FOUND_TBL
	"tbl(1) direktiv fundet\n"
FOUND_VGRIND
	"vgrind(1) direktiv fundet\n"
FOUND_REFER
	"refer(1) direktiv fundet\n"
ROFF_FROM_COMMAND_LINE
	"analyserer direktiv fra kommandolinien\n"
ROFF_FROM_FILE
	"analyserer direktiv fra filen %s\n"
ROFF_FROM_ENV
	"analyserer direktiv fra parameterblokken\n"
USING_DEFAULT
	"anvender standard preprocessor sekvens\n"
PLEASE_WAIT
	"et �jeblik, siden formateres...\n"
CHANGED_MODE
	"fil status for %s �ndret til %o\n"
CAT_OPEN_ERROR
	"filen %s kan ikke �bnes for skrivning.\n"
PROPOSED_CATFILE
	"vil om n�dvendigt skrive filen %s\n"
IS_NEWER_RESULT
	"status fra is_newer() = %d\n"
TRYING_SECTION
	"pr�ver kapitel %s\n"
SEARCHING
	"\ns�ger i %s\n"
ALREADY_IN_MANPATH
	"men %s er allerede i manualstien\n"
CANNOT_STAT
	"Advarsel: stat() af fil %s er sl�et fejl!\n"
IS_NO_DIR
	"Advarsel: %s er ikke et katalog!\n"
ADDING_TO_MANPATH
	"tilf�jer %s til manualstien\n"
PATH_DIR
	"\nsti katalog %s "
IS_IN_CONFIG
	"findes i konfigurationsfilen\n"
IS_NOT_IN_CONFIG
	"findes ikke i konfigurationsfilen\n"
MAN_NEARBY
	"men der findes et manual katalog i n�rheden\n"
NO_MAN_NEARBY
	"intet manual katalog fundet i n�rheden\n"
ADDING_MANDIRS
	"\ntilf�jer obligatoriske manual kataloger\n\n"
CATNAME_IS
	"cat_name i convert_to_cat () er: %s\n"
NO_EXEC
	"\nudf�rer ikke kommando:\n %s\n"
USAGE1
	"syntaks: %s [-adfhktwW] [kapitel] [-M sti] [-P pager] [-S liste]\n\t"
USAGE2
	"[-m system] "
USAGE3
	"[-p streng] opslagsord ...\n\n"
USAGE4
	" a : find alle matchende opslag\n\
 c : brug ikke preformateret side\n\
 d : udskriver fejls�gningsinformation\n\
 D : som -d, men udskriver ogs� siden\n\
 f : �kvivalent med whatis(1)\n\
 h : udskriv denne hj�lpetekst\n\
 k : �kvivalent med apropos(1)\n\
 K : s�g efter en tekststreng i alle siderne\n"
USAGE5
	" t : brug troff til formatering af siderne for printer udskrift\n"
USAGE6
	"\
 w : udskriv lokaliteten p� manualsiden eller siderne som ville blive vist\n\
   (hvis intet navn er givet: udskriv katalogerne der ville blive gennems�gt)\n\
 W : som -w, men kun filnavn vises\n\
 C fil  : anvend `fil' som konfigurationsfil\n\
 M sti  : set s�gestien for manualsiderne til `sti'\n\
 P pager : brug programmet `pager' til at vise siderne med\n\
 S liste : kolon separeret kapitel liste\n"
USAGE7
	" m system : gennems�g et alternativt manualside system\n"
USAGE8
	" p streng : streng angiver hvilken preprocessore som skal udf�res\n\
        e - [n]eqn(1)  p - pic(1)  t - tbl(1)\n\
        g - grap(1)   r - refer(1) v - vgrind(1)\n"
USER_CANNOT_OPEN_CAT
	"og den rigtige bruger kan heller ikke �bne den preformaterede side\n"
USER_CAN_OPEN_CAT
	"men den rigtige bruger kan �bne den preformaterede side\n"
CANNOT_FORK
	"Afgrening af kommandoen _%s_ er sl�et fejl\n"
WAIT_FAILED
	"Fejl mens der afventes afslutning af barneproces _%s_\n"
GOT_WRONG_PID
	"Forkert pid returneret mens der afventes afslutning af barneproces\n"
CHILD_TERMINATED_ABNORMALLY
	"fatal fejl: kommandoen _%s_ er afsluttet unormalt\n"
IDENTICAL
	"Manualside %s er identisk med %s\n"
MAN_FOUND
	"Har fundet manualsiden:\n"
NO_TROFF
	"Fejl: ingen TROFF kommando specificeret i %s\n"
NO_CAT_FOR_NONSTD_LL
	"ingen preformateret side er gemt p� grund af unormal liniel�ngde\n"