File: mess.sl

package info (click to toggle)
man2html 1.6g-9
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: stretch
 • size: 3,724 kB
 • ctags: 3,346
 • sloc: ansic: 9,667; sh: 2,309; perl: 335; makefile: 327; awk: 305; lisp: 171; cs: 170; xml: 119
file content (171 lines) | stat: -rw-r--r-- 5,128 bytes parent folder | download | duplicates (6)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
BAD_CONFIG_FILE
	"Napake v nastavitveni datoteki %s\n"
CONFIG_OPEN_ERROR
	"Pozor: nastavitveni datoteke %s ni mo� odpreti\n"
PARSE_ERROR_IN_CONFIG
	"Napake pri raz�lembi nastavitvene datoteke\n"
INCOMPAT
	"Izbiri %s in %s sta nezdru�ljivi\n"
NO_ALTERNATE
	"Sorry - Podpora za alternativne sisteme ni vgrajena\n"
NO_COMPRESS
	"Man je bil preveden z izbiro za avtomati�no stiskanje oblikovanih\n\
strani priro�nika, nastavitvena datoteka pa ne definira\n\
spremenljivke COMPRESS.\n"
NO_NAME_FROM_SECTION
	"Katero stran priro�nika iz poglavja %s �elite?\n"
NO_NAME_NO_SECTION
	"Katero stran priro�nika �elite?\n"
NO_SUCH_ENTRY_IN_SECTION
	"Strani za %s ni v poglavju %s\n"
NO_SUCH_ENTRY
	"Strani za %s ni\n"
PAGER_IS
	"\nuporabljano %s za prikaz\n"
SYSTEM_FAILED
	"Napaka pri izvajanju ukaza za oblikovanje ali prikaz.\n\
Ukaz %s se je kon�al s statusom %d.\n"
VERSION
	"%s, verzija %s\n\n"
OUT_OF_MEMORY
	"Zmanjkalo pomnilnika - ni mogo�e alocirati %d bytov\n"
ROFF_CMD_FROM_FILE_ERROR
	"Napaka pri raz�lembi ukazov *roff iz datoteke %s\n"
MANROFFSEQ_ERROR
	"Napaka pri raz�lembi MANROFFSEQ. Uporabili bomo privzete vrednosti.\n"
ROFF_CMD_FROM_COMMANDLINE_ERROR
	"Napaka pri raz�lembi ukazov *roff iz ukazne vrstice.\n"
UNRECOGNIZED_LINE
	"Neprepoznana vrstica v nastavitveni datoteki (ignorirano)\n%s\n"
GETVAL_ERROR
	"man-config.c: interna napaka: niza %s ni\n"
FOUND_MANDIR
	"najden imenik s priro�niki %s\n"
FOUND_MAP
	"najdena pot do imenika s priro�niki %s --> %s\n"
FOUND_CATDIR
	"pripadajo�i imenik z oblikovanimi dokumenti je %s\n"
LINE_TOO_LONG
	"Predolga vrstica v nastavitveni datoteki\n"
SECTION
	"\npoglavje : %s\n"
UNLINKED
	"unlinked %s\n"
GLOBBING
	"globbing %s\n"
EXPANSION_FAILED
	"Poskus [%s] ekspandiranja strani priro�nika ni uspel\n"
OPEN_ERROR
	"Ni mo�no odpreti strani %s\n"
READ_ERROR
	"Napaka pri branju strani %s\n"
FOUND_EQN
	"Najdena eqn(1) direktiva\n"
FOUND_GRAP
	"Najdena grap(1) direktiva\n"
FOUND_PIC
	"Najdena pic(1) direktiva\n"
FOUND_TBL
	"Najdena tbl(1) direktiva\n"
FOUND_VGRIND
	"Najdena vgrind(1) direktiva\n"
FOUND_REFER
	"Najdena refer(1) direktiva\n"
ROFF_FROM_COMMAND_LINE
	"Raz�lenjujemo direktive iz ukazne vrstice\n"
ROFF_FROM_FILE
	"Raz�lenjujemo direktive iz datoteke %s\n"
ROFF_FROM_ENV
	"Raz�lenjujemo direktive iz okolja\n"
USING_DEFAULT
	"Uporabljamo privzeto zaporedje predprocesiranja\n"
PLEASE_WAIT
	"Oblikujem stran, prosim po�akajte...\n"
CHANGED_MODE
	"Za��ita %s spremenjena na %o\n"
CAT_OPEN_ERROR
	"Ni mo�no odpreti %s za pisanje.\n"
PROPOSED_CATFILE
	"poskusili bomo pisati na %s, �e bo potrebno\n"
IS_NEWER_RESULT
	"status iz is_newer() = %d\n"
TRYING_SECTION
	"Posku�amo poglavje %s\n"
SEARCHING
	"\ni��emo v %s\n"
ALREADY_IN_MANPATH
	"%s je �e v MANPATH\n"
CANNOT_STAT
	"Pozor: stat() na datoteki %s ni mo�en!\n"
IS_NO_DIR
	"Pozor: %s ni imenik!\n"
ADDING_TO_MANPATH
	"%s dodan v manpath\n"
PATH_DIR
	"\npot(-i) do imenika %s "
IS_IN_CONFIG
	"je v nastavitveni datoteki\n"
IS_NOT_IN_CONFIG
	"ni v nastavitveni datoteki,\n"
MAN_NEARBY
	"pa� pa je blizu imenik s priro�niki\n"
NO_MAN_NEARBY
	"niti ni blizu imenika s priro�niki\n"
ADDING_MANDIRS
	"\ndodamo obvezne imenike s priro�niki\n\n"
CATNAME_IS
	"cat_name v convert_to_cat () je: %s\n"
NO_EXEC
	"\nneizvedeni ukaz:\n %s\n"
USAGE1
	"uporaba: %s [-adfhktwW] [poglavje] [-M pot] [-P paginator] [-S seznam_poglavij]\n\t"
USAGE2
	"[-m sistem] "
USAGE3
	"[-p niz] ime ...\n\n"
USAGE4
	" a : strani s tem imenom v vseh poglavjih\n\
 c : ponovno oblikovanje strani\n\
 d : \"debugging\" informacije\n\
 D : kot -d, zraven prika�i �e oblikovane strani\n\
 f : isto kot whatis(1)\n\
 h : ta navodila\n\
 k : isto kot apropos(1)\n\
 K : i��i niz po vseh straneh\n"
USAGE5
	" t : s troff pripravi stran za tisk\n"
USAGE6
	"\
 w : pot do strani priro�nika, ki bi bila prikazana\n\
   (brez podanega imena: imeniki, v katerih se i��ejo strani priro�nika)\n\
 W : kot -w, a samo izpis imen datotek\n\n\
 C datoteka    : uporabi ,datoteko' kot nastavitveno datoteko\n\
 M pot       : strani priro�nika naj se i��ejo v ,poti'\n\
 P paginator    : uporabi program ,paginator' za prikaz oblikovanih strani\n\
 S seznam_poglavij : seznam poglavij, kjer se i��ejo strani, lo�en z dvopi�ji\n"
USAGE7
	" m sistem     : i��i strani priro�nika na drugem sistemu\n"
USAGE8
	" p niz       : niz, ki dolo�a predprocesorje\n\
        e - [n]eqn(1)  p - pic(1)  t - tbl(1)\n\
        g - grap(1)   r - refer(1) v - vgrind(1)\n"
USER_CANNOT_OPEN_CAT
	"in dejanski uporabnik tudi ne more odpreti oblikovane datoteke\n"
USER_CAN_OPEN_CAT
	"toda dejanski uporabnik lahko odpre oblikovano datoteko\n"
CANNOT_FORK
	"neuspela vejitev ukaza _%s_\n"
WAIT_FAILED
	"napaka pri �akanju na proces potomec _%s_\n"
GOT_WRONG_PID
	"zelo nenavadno..., napa�en PID med �akanjem na potomca\n"
CHILD_TERMINATED_ABNORMALLY
	"kriti�na napaka: ukaz _%s_ se ze nenormalno zaklju�il\n"
IDENTICAL
	"Stran %s je enaka strani %s\n"
MAN_FOUND
	"Najdene stran(i):\n"
NO_TROFF
	"napaka: ukaz TROFF ni dolo�en v %s\n"
NO_CAT_FOR_NONSTD_LL
	"oblikovana ni shranjena zaradi nestandardne �irine vrstice\n"