File: manpages.xml

package info (click to toggle)
manpages-tr 1.0.2+cvs20040401-1
 • links: PTS
 • area: main
 • in suites: etch, etch-m68k, sarge
 • size: 1,268 kB
 • ctags: 24
 • sloc: xml: 13,540; php: 74; makefile: 46; sh: 13
file content (193 lines) | stat: -rw-r--r-- 12,617 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- ********************************************************************
   $Id: manpages.xml,v 1.10 2004/03/14 11:29:46 nilgun Exp $
   ******************************************************************** -->

<?dbhtml dir="../man"?>
<bookinfo>
 <title>Kılavuz Sayfaları (nâm-ı diğer Man Sayfaları)</title>
 <abstract>
  <para>
Bu kitap, Linux man sayfalarını içerir.
  </para><para>
Man sayfalarının çeviri çalışmalarına destek olmak isterseniz, grup iletişim listemize <ulink url="https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/belgeler-grubu"/> adresinden üye olup üstlenilmemiş çevirilere talip olabilirsiniz. Çeviri işlemi basittir. Size çevirmek istediğiniz dosyanın ekran görüntüsüne eşdeğer bir metin gönderilecek, siz bu dosyayı basit bir metin düzenleyici ile açıp çevirdikten sonra geri göndereceksiniz. Çevirinizin man dosyası ve HTML haline getirilmesi ile biz ilgileneceğiz. Amacımız bütün man sayfalarını sık kullanılan komutlardan başlayarak eksiksiz çevirmek ve Türk Linux kullanıcılarına sunmaktır.
  </para><para>
Bu kitaptaki man sayfalarının man dizinine konacak dosyaları paket olarak dağıtılmaktadır. Bu konu ile ilgili bilgiyi <xref linkend="manpages-kurulum"/> bölümünde, paketleri ise <ulink url="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=61526" /> adresinde bulabilirsiniz.
  </para>
 </abstract>
</bookinfo>

 <preface id="manpages-kurulum"><title>Man Sayfalarını Nasıl Kullanacağım?</title>
  <para>
Önce bu <userinput>man komut</userinput> yazdığınızda sistemimizde hangi yazılımların çalıştırıldığına bakalım. Kılavuz sayfalarının dosyaları <userinput>groff</userinput> paketi ile gelen uygulamalarla yorumlanır ve <userinput>less</userinput> paketi ile gelen <userinput>less</userinput> uygulaması ile konsolda görüntülenir. <userinput>man</userinput> komutu ise bu işleri düzenleyen uygulamanın adıdır. 
  </para><para>
Man sayfalarını yönetimi için dağıtımlarda "man" ve "man-db" isminde iki farklı paket kullanılmaktadır. Ancak her iki pakette artalanda <userinput>groff</userinput> paketini kullandığından man sayfalarına türkçe desteği vermek için <userinput>groff</userinput> paketinin ve <userinput>less</userinput> paketinin türkçe karakterleri desteklemesi yeterlidir. Bu bakımdan <userinput>groff</userinput> yazarları ile bir çalışma yapılmış ve groff paketine türkçe desteği verilmiştir (20 Aralık 2003). Henüz yeni bir groff dağıtımı olmadığından ya bu paketi <ulink url="ftp://ftp.ffii.org/pub/groff/devel/groff.current.tar.gz"/> adresinden kendiniz indirip kuracaksınız ya da bizim hazırladığımız <userinput>groff-trfonts-1.99 </userinput> paketi ile kullanmakta olduğunuz groff sürümüne bu desteği kendiniz vereceksiniz. <userinput>groff-trfonts-1.99 </userinput> paketindeki <filename>BENiOKU</filename> dosyasında bu işlemi nasıl yapacağınız anlatılmıştır. Kullanmakta olduğunuz groff sürümü (<userinput>groff --version</userinput>) 1.18.1'den küçük ise bu paket işinize yaramayabilir (1.18.1 ile çalıştığı bilgisi elimizde var). Bu durumda yukarıdaki bağdan güncel <userinput>groff</userinput> paketini indirip kurmalısınız.    
  </para><para>
<userinput>less</userinput> uygulamasının ise UTF-8 desteğinde sorun yok. Red Hat 9 ve Fedora Core 1 dağıtımları ile gelen <userinput>less</userinput>'in ISO-8859-9 desteği yok. Türkçeye özgü bazı karakterlerin yerinde &amp; karakterlerini görüntülüyor. <userinput>less</userinput>'in sistem dil ayarı LANG="tr_TR" iken Türkçe karakterleri düzgün görüntüleyebilmesi için sürüm bilgilerinde "+iso254" dizgesini içermemesi gerekiyor. Yani <userinput>less --version</userinput> komutunu verdiğinizde çıktıda <literal>less 378+iso254</literal> gibi bir satır varsa bu <userinput>less</userinput> sürümünün "standart" <userinput>less</userinput> sürümü ile değiştirilmesi gerekiyor. <userinput>less</userinput>'in en güncel dağıtımı olan <userinput>less-381-tar.gz</userinput> paketini indirip sisteminize kurarsanız sorunlarınız çözülecektir (<ulink url="http://www.greenwoodsoftware.com/less/download.html"/>).
  </para><para>
Man sayfalarını ise <userinput>man-pages-tr</userinput> paketi ile dağıtıyoruz. <userinput>man-pages-tr-1.0.0.tar.gz</userinput> paketinden itibaren man dosyaları türkçe destekli groff paketi ile uyumludur. 20 Aralık 2003 tarihinden sonra çıkan groff sürümlerini kullanmaya başladığınızda büyük ihtimalle türkçe man sayfalarını da kullandığınız Linux dağıtımıyla alıyor olacaksınız. Ama yine de en güncel man dosyalarını burada bulacaksınız <literal>:-)</literal>.
  </para><para>
<userinput>man-pages-tr-x.x.x.tar.gz </userinput> paketini kurmak için de root yetkileri gerekiyor. Paketi ev dizininizde açtığınızda <filename>man-pages-tr-x.x.x </filename> dizini oluşacak. Bu dizinin içindeki <userinput>kur </userinput> betiği paketin içeriğini <filename>/usr/share/man/tr </filename> dizinine kuracaktır. Bu işlemi ilk defa yapıyorsanız, yapmadan önce <filename>/usr/share/man </filename> dizini altında bir <filename>tr </filename> ya da <filename>tr_TR </filename> dizini varsa ya bu dizini silin ya da ismini değiştirin. Sisteminizde mevcut olması olası eski man dosyaları artık düzgün görüntülenmeyecektir. Onların bulunduğu dizini man uygulamasının bulamayacağı bir yere taşırsanız daha iyi olur. 
  </para><para>
Sisteminizde yapacağınız 3. işlem <literal>LESS </literal> ile başlayan bir ortam değişkeni varsa kaldırmak olacaktır. Kabukta <userinput>declare </userinput> komutunu verdiğinizde ortam değişkenleri listelenir. <literal>LESS </literal> ile başlayan bir ortam değişkeni varsa <userinput>unset </userinput><varname>değişken-ismi </varname> ile
bu ortam değişkenini kaldırabilirsiniz.
  </para><para>
Şimdi ilk man sayfamızı alalım: <userinput>man man</userinput>  
  </para><para>
Eğer sisteminizin yerel ayarları <literal>LANG="tr_TR.UTF-8" </literal> ile yapılmışsa ek bir işleme gerek kalmadan sayfayı düzgün bir şekilde görmeniz gerekir. 
  </para><para>
Sisteminizin yerel ayarları <literal>LANG="tr_TR" </literal> ile yapılmışsa düzgün görüntü alınması kullandığınız <userinput>man</userinput> paketine göre yapacağınız işlemlere bağlı olacaktır. man-1.5k ve benzeri man paketini kullananlar (örneğin, Red Hat 9 ve Fedora Core 1) <userinput>less</userinput> ve <userinput>groff</userinput>'la ilgili olarak yukarıda bahsedilen işlemleri yapmışlarsa, iki işlem daha yapıp man sayfalarını görüntüleyebiliyorlar:
  </para><para><orderedlist><listitem><para>
Bir alias tanımı yapacaksınız. Yapacağınız tanımın tüm kullanıcılar için geçerli olmasını istiyorsanız <filename>/etc/bashrc </filename> dosyasına, kullanıcıya özel olmasını istiyorsanız <filename>~/.bashrc </filename> dosyasına şu satırı yazın:
  </para><para>
<screen>
alias man='LANG=tr_TR.UTF-8 man'
</screen>  
  </para></listitem><listitem><para>
Bir ortam değişkeni tanımı yapacaksınız.Yapacağınız tanımın tüm kullanıcılar için geçerli olmasını istiyorsanız <filename>/etc/bashrc </filename> dosyasına, kullanıcıya özel olmasını istiyorsanız <filename>~/.bashrc </filename> dosyasına şu satırı yazın:
  </para><para>
<screen>
export MANPAGER="iconv -f UTF-8 -t ISO-8859-9 | less -isr"
</screen>  
  </para></listitem></orderedlist></para><para>
Bu iki işlemi yaptıktan sonra sisteme yeniden giriş yaptığınızda man sayfalarını
türkçe karakterli olarak okuyabiliyor olacaksınız.
  </para><para>
man-db-2.x.x paketini kullananlar (örneğin, Debian) ise bir alias tanımlarlarsa sayfaları düzgün olarak görebiliyorlar. Yapacağınız tanımın tüm kullanıcılar için geçerli olmasını istiyorsanız <filename>/etc/bashrc </filename> dosyasına, kullanıcıya özel olmasını istiyorsanız <filename>~/.bashrc </filename> dosyasına şu satırı yazın ve sisteme yeniden giriş yapın:
  </para><para>
<screen>
alias man='LANG=tr_TR.UTF-8 man'
</screen>  
  </para>
 </preface>


<reference id="man1">
<?dbhtml dir="../man/man1"?>
 <referenceinfo>
  <title>Komutlar</title>
  <abstract><para>
Bu bölümdeki komutlar tüm kullanıcıların kabuk üzerinde çalıştırabileceği komutlardır.  
  </para></abstract>
 </referenceinfo>
&bc.1.xml; &bzip2.1.xml;
&cat.1.xml; &chage.1.xml; &chattr.1.xml; &chfn.1.xml; &chgrp.1.xml; &chmod.1.xml;
&chown.1.xml; &chroot.1.xml; &cksum.1.xml; &cmp.1.xml; &comm.1.xml; 
&compress.1.xml; &cp.1.xml; &crontab.1.xml; 
&dd.1.xml; &df.1.xml; &diff.1.xml; &diff3.1.xml; &du.1.xml; 
&gzip.1.xml;
&hostname.1.xml; 
&iconv.1.xml; 
&kill.1.xml; &killall.1.xml; 
&ln.1.xml; &login.1.xml; &ls.1.xml; &lsattr.1.xml; 
&man.1.xml; &mkdir.1.xml; &mv.1.xml; 
&passwd.1.xml; &pico.1.xml; &pr.1.xml; 
&rm.1.xml; &rmdir.1.xml; 
&scp.1.xml; &sdiff.1.xml; &su.1.xml; 
&uname.1.xml; 
&xgettext.1.xml; &xmllint.1.xml; &xsltproc.1.xml;
</reference>

<reference id="man2">
<?dbhtml dir="../man/man2"?>
 <referenceinfo>
  <title>Sistem Çağrıları</title>
  <abstract><para>
Bu bölümde Linux çekirdeği tarafından uygulanan işlevler bulunur.
  </para></abstract>
 </referenceinfo>
 &kill.2.xml;
</reference>

<reference id="man3">
<?dbhtml dir="../man/man3"?>
 <referenceinfo>
  <title>Kütüphane Çağrıları</title>
  <abstract><para>
Bu bölümde yazılım geliştirme dillerinin kütüphanelerindeki işlevler bulunur. Bunların çoğunluğu GNU C Kütüphanesinin işlevleridir.
  </para></abstract>
 </referenceinfo>
 &system.3.xml;
</reference>

<reference id="man4">
<?dbhtml dir="../man/man4"?>
 <referenceinfo>
  <title>Özel Dosyalar</title>
  <abstract><para>
Bu bölümde <literal>/dev</literal> dizininde bulunan özel dosyaların açıklamaları bulunur.
  </para></abstract>
 </referenceinfo>
 &initrd.4.xml;
</reference>

<reference id="man5">
<?dbhtml dir="../man/man5"?>
 <referenceinfo>
  <title>Dosya Biçimleri ve Dosya Dönüşümleri</title>
  <abstract><para>
Bu bölümde genelde <literal>/etc</literal> dizininde bulunan sistem yapılandırma dosyaları gibi belli bir uygulamaya bağımlı dosya biçimleri hakkında bilgiler bulunur.
  </para></abstract>
 </referenceinfo>
&crontab.5.xml; &fs.5.xml; &group.5.xml; 
&initscript.5.xml; &inittab.5.xml; 
&lilo.conf.5.xml; &passwd.5.xml; &shadow.5.xml;
</reference>

<reference id="man6">
<?dbhtml dir="../man/man6"?>
 <referenceinfo>
  <title>Oyunlar</title>
  <abstract><para>
Bu bölümde oyunların kullanım bilgileri bulunur.
  </para></abstract>
 </referenceinfo>
 &frozen-bubble.6.xml;
</reference>

<reference id="man7">
<?dbhtml dir="../man/man7"?>
 <referenceinfo>
  <title>Makro Paketleri ve Dönüşümleri</title>
  <abstract><para>
Bu bölümde standart dosya sistemi yerleşimi, ağ protokolleri, karakter kodlamaları, kılavuz sayfaları ile ilgili teknik bilgiler (Örneğin bu bilgi <userinput>man 7 man</userinput> ile açılan man sayfasından alınmıştır) ve bir takım başka şeyler bulunur.
  </para></abstract>
 </referenceinfo>
 &boot.7.xml;
 &signal.7.xml;
</reference>

<reference id="man8">
<?dbhtml dir="../man/man8"?>
 <referenceinfo>
  <title>Sistem Yönetim Komutları</title>
  <abstract><para>
Bu bölümde sadece root kullanıcısı tarafından çalıştırılabilen komutlar bulunur.
  </para></abstract>
 </referenceinfo>
&autofs.8.xml; &automount.8.xml; 
&chkconfig.8.xml; &cron.8.xml;
&dmesg.8.xml;
&e2label.8.xml; &e2fsck.8.xml;
&fdformat.8.xml;
&groupadd.8.xml; &groupdel.8.xml; &groupmod.8.xml;
&halt.8.xml;
&ksyms.8.xml;
&losetup.8.xml; &lsmod.8.xml; &lspci.8.xml; &lsusb.8.xml;
&mkbootdisk.8.xml; &mkfs.8.xml; &mkinitrd.8.xml; &mkswap.8.xml; &modinfo.8.xml; &mount.8.xml; 
&ntsysv.8.xml; 
&rdev.8.xml; &rpc.mountd.8.xml; &rpc.nfsd.8.xml; &runlevel.8.xml; 
&shutdown.8.xml; &sulogin.8.xml; &swapon.8.xml; 
&umount.8.xml; &useradd.8.xml; &userdel.8.xml; &usermod.8.xml;
</reference>

<reference id="man9">
<?dbhtml dir="../man/man9"?>
 <referenceinfo>
  <title>Çekirdek Belgeleri</title>
  <abstract><para>
Bu bölümde çekirdek belgeleri bulunsun diye ayrılmışsa da hiç kullanılmamıştır. Amacı dışında bir takım sayfalar bulunabilir.
  </para></abstract>
 </referenceinfo>
</reference>