File: ca.gmo

package info (click to toggle)
mono-tools 4.2-3.1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bookworm, bullseye, sid
  • size: 13,868 kB
  • sloc: cs: 100,909; sh: 3,845; makefile: 2,040; javascript: 1,557; xml: 126
file content (52 lines) | stat: -rw-r--r-- 4,775 bytes parent folder | download | duplicates (4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
FLa|PTry6&8
>L`w&@C
HV[n
	
	,	C	S	b	o	t	
{		,	'		 
!3
8U
	U
cie!
$!
:.
i-0^!u*)5=BSXu";$Mr *)Eo#;+7?FNU]nu)+E	%D(4',
=2.$?51 *73#">
<C&F;/60!A89B:-@*<span size="larger"><b>monodoc:</b> The Mono Documentation Library viewer</span>Already running some test(s).CancelCancelled on user request.Collapse AllDo you have correct permissions to write to that file?Do you want to overwrite it?Don't know anything about {0}Don't save resultsElapsed time: {0}ErrorError detailsError loading '{0}'Error loading assemblyErrors and failuresExit programFile exists. Overwrite?Hide details <<Loading test {0} of {1}Loading {0}...Mono Documentation LibraryMono NUnit2 GUINo assembly loaded.No test results availableOkOpenOpen assemblyQuitResults not saved.Results saved to {0}RunRun selected test fixture(s)Running tests...Save AsSave resultsSave results to a XML fileSave results to...Select AllSelect an assembly to loadShow CommentsShow Inherited MembersShow details >>Standard errorStandard outStopTest: Tests not runThe program will terminate now.There has been an error saving the results.
There has been an unhandled exception.
Unhandled ExceptionWarning: unexpected combination.You have to select a test to run.You must run some tests in order to get results to save._Bookmarks_Clear recent_Contents_Copy_Edit_File_Help_Index_Recent assemblies_Search_Viewlabeln/a{0} tests loaded.Project-Id-Version: Mono Tools
Report-Msgid-Bugs-To: 
POT-Creation-Date: 2008-01-22 17:13-0500
PO-Revision-Date: 2004-05-28 19:18+0200
Last-Translator: Jordi Mas i Hernàndez <jordi@ximian.com>
Language-Team: Jordi Mas i Hernàndez <jordi@ximian.com>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
*<span size="larger"><b>monodoc:</b> Visualitzador de la documentació de les biblioteques del Mono</span>Ja s'estan executant alguns testsCancel·laCancel·lat per petició de l'usuariContrau totsTeniu els permisos adequats per escriure en aquest fitxer?Voleu sobreescriure'l?No sé res de {0}No desis els resultatsTemps transcorregut: {0}ErrorDetalls de l'errorError carregant '{0}'Error carregant l'assemblyErrors i fallidesSurt del programaEl fitxer ja existeix. Voleu sobreescriure'l?Ocultar els detalls <<S'està carregant test {0} de {1}S'està carregant {0}...Documentació de les biblioteques del MonoMono NUnit2 GUINo hi ha cap assembly carregat.No hi ha resultats dels tests disponiblesD'acordObreObre un assemblySurtNo s'han desat els resultatsEls resultats s'han desat a {0}ExecutaExecuta els tests seleccionatsS'està executant els test...Anomena i desaDesa els resultatsDesa els resultats a un fitxer XMLDesa els resultats com a...Selecciona-ho totSeleccioneu un assembly per carregarMostra comentarisMostra els membres heredatsMostra els detalls >>Sortida d'errorSortida estàndardAturaTest: Tests no executatsEl programa es finalitzarà ara.Hi ha hagut un error desant els resultats
Ha succeït una excepció no gestionada.
Excepció no gestionadaAvís: combinació no esperada.Heu d'escollir un test per executarHeu d'exectuar alguns tests per obtenir resultats per desar_Adreçes d'interès_Buida recents_Continguts_Còpia_Edita_FitxerAj_uda_ÍndexFitxers _recents_Cerca_Visualitzacióetiquetan/d{0} tests carregats.