File: cs.po

package info (click to toggle)
mutter 3.30.2-7
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster, sid
  • size: 39,620 kB
  • sloc: ansic: 325,857; sh: 5,440; makefile: 2,776; xml: 874; ruby: 149; perl: 142; python: 86; sed: 16
file content (720 lines) | stat: -rw-r--r-- 24,692 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
# Czech translation of mutter.
# Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 the author(s) of mutter.
# Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
# This file is distributed under the same license as the mutter package.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
# Petr Tomeš <ptomes@gmail.com>, 2006.
# Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>, 2006, 2007.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mutter\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/mutter/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-07 09:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-29 07:28+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
"X-Project-Style: gnome\n"

#: data/50-mutter-navigation.xml:6
msgid "Navigation"
msgstr "Navigace"

#: data/50-mutter-navigation.xml:9
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Přesunout okno na pracovní plochu 1"

#: data/50-mutter-navigation.xml:12
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "Přesunout okno na pracovní plochu 2"

#: data/50-mutter-navigation.xml:15
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "Přesunout okno na pracovní plochu 3"

#: data/50-mutter-navigation.xml:18
msgid "Move window to workspace 4"
msgstr "Přesunout okno na pracovní plochu 4"

#: data/50-mutter-navigation.xml:21
msgid "Move window to last workspace"
msgstr "Přesunout okno na poslední pracovní plochu"

#: data/50-mutter-navigation.xml:24
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Přesunout okno o jednu pracovní plochu nahoru"

#: data/50-mutter-navigation.xml:27
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Přesunout okno o jednu pracovní plochu dolů"

#: data/50-mutter-navigation.xml:30
msgid "Move window one monitor to the left"
msgstr "Přesunout okno o jeden monitor doleva"

#: data/50-mutter-navigation.xml:33
msgid "Move window one monitor to the right"
msgstr "Přesunout okno o jeden monitor doprava"

#: data/50-mutter-navigation.xml:36
msgid "Move window one monitor up"
msgstr "Přesunout okno o jeden monitor nahoru"

#: data/50-mutter-navigation.xml:39
msgid "Move window one monitor down"
msgstr "Přesunout okno o jeden monitor dolů"

#: data/50-mutter-navigation.xml:43
msgid "Switch applications"
msgstr "Přepnout do jiné aplikace"

#: data/50-mutter-navigation.xml:48
msgid "Switch to previous application"
msgstr "Přepnout do předchozí aplikaci"

#: data/50-mutter-navigation.xml:52
msgid "Switch windows"
msgstr "Přepnout do jiného okna"

#: data/50-mutter-navigation.xml:57
msgid "Switch to previous window"
msgstr "Přepnout do minulého okna"

#: data/50-mutter-navigation.xml:61
msgid "Switch windows of an application"
msgstr "Přepnout do jiného okna aplikace"

#: data/50-mutter-navigation.xml:66
msgid "Switch to previous window of an application"
msgstr "Přepnout do předchozího okna aplikace"

#: data/50-mutter-navigation.xml:70
msgid "Switch system controls"
msgstr "Přepnout na systémový ovládací prvek"

#: data/50-mutter-navigation.xml:75
msgid "Switch to previous system control"
msgstr "Přepnout na minulý systémový ovládací prvek"

#: data/50-mutter-navigation.xml:79
msgid "Switch windows directly"
msgstr "Přepnout přímo do okna"

#: data/50-mutter-navigation.xml:84
msgid "Switch directly to previous window"
msgstr "Přepnout přímo do předchozího okna"

#: data/50-mutter-navigation.xml:88
msgid "Switch windows of an app directly"
msgstr "Přepnout přímo do jiného okna aplikace"

#: data/50-mutter-navigation.xml:93
msgid "Switch directly to previous window of an app"
msgstr "Přepnout přímo do předchozího okna aplikace"

#: data/50-mutter-navigation.xml:97
msgid "Switch system controls directly"
msgstr "Přepnout přímo na systémový ovládací prvek"

#: data/50-mutter-navigation.xml:102
msgid "Switch directly to previous system control"
msgstr "Přepnout přímo na předchozí systémový ovládací prvek"

#: data/50-mutter-navigation.xml:105
msgid "Hide all normal windows"
msgstr "Skrýt všechna běžná okna"

#: data/50-mutter-navigation.xml:108
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Přepnout na plochu 1"

#: data/50-mutter-navigation.xml:111
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "Přepnout na plochu 2"

#: data/50-mutter-navigation.xml:114
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "Přepnout na plochu 3"

#: data/50-mutter-navigation.xml:117
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "Přepnout na plochu 4"

#: data/50-mutter-navigation.xml:120
msgid "Switch to last workspace"
msgstr "Přepnout na poslední plochu"

#: data/50-mutter-navigation.xml:123
msgid "Move to workspace above"
msgstr "Přesunout na plochu nad"

#: data/50-mutter-navigation.xml:126
msgid "Move to workspace below"
msgstr "Přesunout na plochu pod"

#: data/50-mutter-system.xml:6 data/50-mutter-wayland.xml:6
msgid "System"
msgstr "Systém"

#: data/50-mutter-system.xml:8
msgid "Show the run command prompt"
msgstr "Zobrazit řádek ke spuštění příkazu"

#: data/50-mutter-system.xml:10
msgid "Show the activities overview"
msgstr "Zobrazit přehled činností"

#: data/50-mutter-wayland.xml:8
msgid "Restore the keyboard shortcuts"
msgstr "Obnovit klávesové zkratky"

#: data/50-mutter-windows.xml:6
msgid "Windows"
msgstr "Okna"

#: data/50-mutter-windows.xml:8
msgid "Activate the window menu"
msgstr "Aktivovat nabídku okna"

#: data/50-mutter-windows.xml:10
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Přepnout režim celé obrazovky"

#: data/50-mutter-windows.xml:12
msgid "Toggle maximization state"
msgstr "Přepnout stav maximalizace"

#: data/50-mutter-windows.xml:14
msgid "Maximize window"
msgstr "Maximalizovat okno"

#: data/50-mutter-windows.xml:16
msgid "Restore window"
msgstr "Obnovit velikost okna"

#: data/50-mutter-windows.xml:18
msgid "Close window"
msgstr "Zavřít okno"

#: data/50-mutter-windows.xml:20
msgid "Hide window"
msgstr "Skrýt okno"

#: data/50-mutter-windows.xml:22
msgid "Move window"
msgstr "Přesunout okno"

#: data/50-mutter-windows.xml:24
msgid "Resize window"
msgstr "Změnit velikost okna"

#: data/50-mutter-windows.xml:27
msgid "Toggle window on all workspaces or one"
msgstr "Přepnout okno na všechny/jednu pracovní plochu"

#: data/50-mutter-windows.xml:29
msgid "Raise window if covered, otherwise lower it"
msgstr "Zakryté okno vynést do popředí, jinak odsunout do pozadí"

#: data/50-mutter-windows.xml:31
msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Vynést okno do popředí nad ostatní okna"

#: data/50-mutter-windows.xml:33
msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Odsunout okno do pozadí za ostatní okna"

#: data/50-mutter-windows.xml:35
msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Maximalizovat okno svisle"

#: data/50-mutter-windows.xml:37
msgid "Maximize window horizontally"
msgstr "Maximalizovat okno vodorovně"

#: data/50-mutter-windows.xml:41
msgid "View split on left"
msgstr "Rozdělit okno přes levou půlku obrazovky"

#: data/50-mutter-windows.xml:45
msgid "View split on right"
msgstr "Rozdělit okno přes pravou půlku obrazovky"

#: data/mutter.desktop.in:4
msgid "Mutter"
msgstr "Mutter"

#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:7
msgid "Modifier to use for extended window management operations"
msgstr "Modifikátor, který se má použít u operací rozšířené správy oken"

#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:8
msgid ""
"This key will initiate the “overlay”, which is a combination window overview "
"and application launching system. The default is intended to be the “Windows "
"key” on PC hardware. It’s expected that this binding either the default or "
"set to the empty string."
msgstr ""
"Tato klávesa spustí „překrytí“ („overlay“), což je kombinace přehledu oken a "
"systému spouštění aplikací. Výchozí u osobních počítačů je „klávesa "
"Windows“. Předpokládá se, že tato zkratka bude výchozí, nebo nastavena na "
"prázdný řetězec."

#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:20
msgid "Attach modal dialogs"
msgstr "Připojit modální dialogová okna"

#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:21
msgid ""
"When true, instead of having independent titlebars, modal dialogs appear "
"attached to the titlebar of the parent window and are moved together with "
"the parent window."
msgstr ""
"Je-li zapnuto, pak se namísto samostatných záhlaví oken modální dialogy "
"zobrazují jako připojené k záhlaví okna rodiče a jsou přesunovány společně s "
"oknem rodiče."

#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:30
msgid "Enable edge tiling when dropping windows on screen edges"
msgstr "Zapnout dlaždice na okrajích při upuštění oken na okrajích obrazovky"

#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:31
msgid ""
"If enabled, dropping windows on vertical screen edges maximizes them "
"vertically and resizes them horizontally to cover half of the available "
"area. Dropping windows on the top screen edge maximizes them completely."
msgstr ""
"Je-li zapnuto, upuštění oken na svislých okrajích provede svislou "
"maximalizaci a změní vodorovnou velikost tak, aby okna zabírala polovinu "
"dostupného prostoru. Upuštění oken na horním okraji obrazovky je "
"maximalizuje úplně."

#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:40
msgid "Workspaces are managed dynamically"
msgstr "Pracovní plochy jsou spravovány dynamicky"

#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:41
msgid ""
"Determines whether workspaces are managed dynamically or whether there’s a "
"static number of workspaces (determined by the num-workspaces key in org."
"gnome.desktop.wm.preferences)."
msgstr ""
"Určuje, zda jsou pracovní plochy spravovány dynamicky nebo jich je pevný "
"počet (daný klíčem num-workspaces v org.gnome.desktop.wm.preferences)."

#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:50
msgid "Workspaces only on primary"
msgstr "Pracovní plochy pouze na primárním"

#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:51
msgid ""
"Determines whether workspace switching should happen for windows on all "
"monitors or only for windows on the primary monitor."
msgstr ""
"Určuje, zda by se měly pracovní plochy přepínat u všech oken na všech "
"monitorech, nebo pouze u oken na primárním monitoru."

#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:59
msgid "No tab popup"
msgstr "Bez překryvné nabídky tabulátoru"

#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:60
msgid ""
"Determines whether the use of popup and highlight frame should be disabled "
"for window cycling."
msgstr ""
"Určuje, zda by se mělo používání překryvné nabídky se zvýrazněním vypnout "
"při procházení okny."

#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:68
msgid "Delay focus changes until the pointer stops moving"
msgstr "Se změnou zaměření čekat na zastavení pohybu ukazatele"

#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:69
msgid ""
"If set to true, and the focus mode is either “sloppy” or “mouse” then the "
"focus will not be changed immediately when entering a window, but only after "
"the pointer stops moving."
msgstr ""
"Je-li zapnuto a režim zaměření je buď „sloppy“ nebo „mouse“, pak se zaměření "
"nezmění hned, když vstoupíte do kona, ale až se přestane pohybovat ukazatel."

#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:79
msgid "Draggable border width"
msgstr "Šířka přetažitelného okraje"

#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:80
msgid ""
"The amount of total draggable borders. If the theme’s visible borders are "
"not enough, invisible borders will be added to meet this value."
msgstr ""
"Počet všech přetažitelných okrajů. Nestačí-li viditelné okraje motivu, budou "
"přidány neviditelné okraje, aby bylo docíleno zadané hodnoty."

#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:89
msgid "Auto maximize nearly monitor sized windows"
msgstr "Automaticky maximalizovat okna téměř o velikosti monitoru"

#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:90
msgid ""
"If enabled, new windows that are initially the size of the monitor "
"automatically get maximized."
msgstr ""
"Je-li povoleno, budou automaticky maximalizována okna, která mají počáteční "
"velikost shodnou s velikostí monitoru."

#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:98
msgid "Place new windows in the center"
msgstr "Umístit nová okna do středu"

#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:99
msgid ""
"When true, the new windows will always be put in the center of the active "
"screen of the monitor."
msgstr ""
"Je-li zapnuto, nová okna budou vždy umístěna ve středu aktivní obrazovky "
"monitoru."

#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:107
msgid "Enable experimental features"
msgstr "Povolit experimentální funkce"

#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:108
msgid ""
"To enable experimental features, add the feature keyword to the list. "
"Whether the feature requires restarting the compositor depends on the given "
"feature. Any experimental feature is not required to still be available, or "
"configurable. Don’t expect adding anything in this setting to be future "
"proof. Currently possible keywords: • “scale-monitor-framebuffer” — makes "
"mutter default to layout logical monitors in a logical pixel coordinate "
"space, while scaling monitor framebuffers instead of window content, to "
"manage HiDPI monitors. Does not require a restart."
msgstr ""
"Chcete-li povolit experimentální funkce, přidejte klíčové slovo funkce do "
"seznamu. Zda funkce vyžaduje restartování kompozitoru, závisí na dané "
"funkci. Ne u každé experimentální funkce je vyžadováno, aby byla stále "
"dostupná nebo konfigurovatelná. Neočekávejte, že by bylo v tomto nastavení "
"přidáno něco, co by do budoucna přineslo vylepšení. V současné době jsou "
"možná tato klíčová slova: • „scale-monitor-framebuffer“ – zajistí, aby byl "
"mutter výchozí pro logické uspořádání monitorů v logickém souřadnicovém "
"prostoru pixelů, zatímco škáluje přímo v grafické vyrovnávací paměti, "
"namísto v obsahu oken, aby se postaral o správu montorů s HiDPI. Nevyžaduje "
"restart."

#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:141
msgid "Select window from tab popup"
msgstr "Vybrat okno z překryvné nabídky tabulátoru"

#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:146
msgid "Cancel tab popup"
msgstr "Zrušit překryvné okno tabulátoru"

#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:151
msgid "Switch monitor configurations"
msgstr "Přepnout nastavení monitoru"

#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:156
msgid "Rotates the built-in monitor configuration"
msgstr "Postupně mění vestavěná nastavení monitoru"

#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:6
msgid "Switch to VT 1"
msgstr "Přepnout na VT 1"

#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:10
msgid "Switch to VT 2"
msgstr "Přepnout na VT 2"

#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:14
msgid "Switch to VT 3"
msgstr "Přepnout na VT 3"

#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:18
msgid "Switch to VT 4"
msgstr "Přepnout na VT 4"

#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:22
msgid "Switch to VT 5"
msgstr "Přepnout na VT 5"

#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:26
msgid "Switch to VT 6"
msgstr "Přepnout na VT 6"

#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:30
msgid "Switch to VT 7"
msgstr "Přepnout na VT 7"

#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:34
msgid "Switch to VT 8"
msgstr "Přepnout na VT 8"

#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:38
msgid "Switch to VT 9"
msgstr "Přepnout na VT 9"

#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:42
msgid "Switch to VT 10"
msgstr "Přepnout na VT 10"

#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:46
msgid "Switch to VT 11"
msgstr "Přepnout na VT 11"

#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:50
msgid "Switch to VT 12"
msgstr "Přepnout na VT 12"

#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:54
msgid "Re-enable shortcuts"
msgstr "Znovu povolit klávesové zkratky"

#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:64
msgid "Allow grabs with Xwayland"
msgstr "Povolit zachytávání pomocí Xwaylandu"

#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:65
msgid ""
"Allow keyboard grabs issued by X11 applications running in Xwayland to be "
"taken into account. For a X11 grab to be taken into account under Wayland, "
"the client must also either send a specific X11 ClientMessage to the root "
"window or be among the applications white-listed in key “xwayland-grab-"
"access-rules”."
msgstr ""
"Povolit, aby bylo bráno v úvahu zachytávání kláves, o které se stará "
"aplikace X11 běžící v Xwaylandu. Aby bylo pod Waylandem zachytávání bráno v "
"úvahu, musí klient navíc buď poslat specifickou zprávu X11 ClientMessage do "
"kořenového okna, nebo být mezi aplikacemi na bílé listině v klíči „xwayland-"
"grab-access-rules“."

#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:77
msgid "Xwayland applications allowed to issue keyboard grabs"
msgstr ""
"Aplikace pod Xwaylandem mají povoleno se starat o zachytávání klávesnice"

#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:78
msgid ""
"List the resource names or resource class of X11 windows either allowed or "
"not allowed to issue X11 keyboard grabs under Xwayland. The resource name or "
"resource class of a given X11 window can be obtained using the command "
"“xprop WM_CLASS”. Wildcards “*” and jokers “?” in the values are supported. "
"Values starting with “!” are blacklisted, which has precedence over the "
"whitelist, to revoke applications from the default system list. The default "
"system list includes the following applications: "
"“@XWAYLAND_GRAB_DEFAULT_ACCESS_RULES@” Users can break an existing grab by "
"using the specific keyboard shortcut defined by the keybinding key “restore-"
"shortcuts”."
msgstr ""
"Seznam názvů prostředků nebo tříd prostředků oken X11, které buď mají nebo "
"nemají povolené se starat o zachytávání klávesnice X11 pod Xwaylandem. Název "
"nebo třída prostředku daného okna X11 se dá zjistit pomocí příkazu „xprop "
"WM_CLASS“. V názvech jsou podporované divoké znaky „*“ a „?“. Hodnoty "
"začínající „!“ jsou na černé listině, což má přednost před bílou listinou, "
"aby se daly aplikace odvolat z výchozího systémového seznamu. Do výchozího "
"systémového seznamu patří následující aplikace: "
"„@XWAYLAND_GRAB_DEFAULT_ACCESS_RULES@“. Uživatel může přerušit existující "
"zachytávání pomocí speciální klávesové zkratky definované klíčem „restore-"
"shortcuts“."

#. TRANSLATORS: This string refers to a button that switches between
#. * different modes.
#.
#: src/backends/meta-input-settings.c:2325
#, c-format
msgid "Mode Switch (Group %d)"
msgstr "Přepínač režimu (skupina %d)"

#. TRANSLATORS: This string refers to an action, cycles drawing tablets'
#. * mapping through the available outputs.
#.
#: src/backends/meta-input-settings.c:2348
msgid "Switch monitor"
msgstr "Přepnout monitor"

#: src/backends/meta-input-settings.c:2350
msgid "Show on-screen help"
msgstr "Zobrazit nápovědu na obrazovce"

#: src/backends/meta-monitor-manager.c:907
msgid "Built-in display"
msgstr "Vestavěný displej"

#: src/backends/meta-monitor-manager.c:930
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámý"

#: src/backends/meta-monitor-manager.c:932
msgid "Unknown Display"
msgstr "Neznámý displej"

#. TRANSLATORS: this is a monitor vendor name, followed by a
#. * size in inches, like 'Dell 15"'
#.
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:940
#, c-format
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"

#. This probably means that a non-WM compositor like xcompmgr is running;
#. * we have no way to get it to exit
#: src/compositor/compositor.c:481
#, c-format
msgid ""
"Another compositing manager is already running on screen %i on display “%s”."
msgstr "Jiný kompozitní správce již běží na obrazovce %i displeje „%s“."

#: src/core/bell.c:254
msgid "Bell event"
msgstr "Událost zvonku"

#: src/core/main.c:191
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Zakázat připojení ke správci sezení"

#: src/core/main.c:197
msgid "Replace the running window manager"
msgstr "Nahradí běžícího správce oken"

#: src/core/main.c:203
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Určit ID správy sezení"

#: src/core/main.c:208
msgid "X Display to use"
msgstr "Displej X, který se má použít"

#: src/core/main.c:214
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Spustit sezení z uloženého souboru"

#: src/core/main.c:220
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Provádět volání X synchronně"

#: src/core/main.c:227
msgid "Run as a wayland compositor"
msgstr "Spustit jako kompozitor protokolu Wayland"

#: src/core/main.c:233
msgid "Run as a nested compositor"
msgstr "Spustit jako podkladový kompozitor"

#: src/core/main.c:239
msgid "Run wayland compositor without starting Xwayland"
msgstr "Spustit kompozitor wayland bez spuštění Xwayland"

#: src/core/main.c:247
msgid "Run as a full display server, rather than nested"
msgstr "Spustit jako plnohodnotný server displeje, nikoliv vnořeně"

#: src/core/main.c:253
msgid "Run with X11 backend"
msgstr "Spustit se serverem X11"

#. Translators: %s is a window title
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:148
#, c-format
msgid "“%s” is not responding."
msgstr "„%s“ nereaguje."

#: src/core/meta-close-dialog-default.c:150
msgid "Application is not responding."
msgstr "Aplikace nereaguje."

#: src/core/meta-close-dialog-default.c:155
msgid ""
"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
"application to quit entirely."
msgstr ""
"Je možné chvíli počkat, aby aplikace mohla pokračovat, nebo si vynutit úplné "
"ukončení aplikace."

#: src/core/meta-close-dialog-default.c:162
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Vynutit ukončení"

#: src/core/meta-close-dialog-default.c:162
msgid "_Wait"
msgstr "_Počkat"

#: src/core/mutter.c:39
#, c-format
msgid ""
"mutter %s\n"
"Copyright © 2001-%d Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
"PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"mutter %s\n"
"Copyright © 2001 – %d Havoc Pennington, Red Hat, Inc. a další.\n"
"Toto je svobodný software; podmínky kopírování a rozšiřování naleznete ve "
"zdrojových textech.\n"
"Tento software je BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY; neposkytují se ani záruky "
"PRODEJNOSTI anebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.\n"

#: src/core/mutter.c:53
msgid "Print version"
msgstr "Vypsat verzi"

#: src/core/mutter.c:59
msgid "Mutter plugin to use"
msgstr "Zásuvný modul Mutter, který se má použít"

#: src/core/prefs.c:1915
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Plocha %d"

#: src/core/util.c:120
msgid "Mutter was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Mutter bylo přeloženo bez podpory podrobného režimu\n"

#: src/wayland/meta-wayland-tablet-pad.c:567
#, c-format
msgid "Mode Switch: Mode %d"
msgstr "Přepínač režimu: režim %d"

#: src/x11/meta-x11-display.c:666
#, c-format
msgid ""
"Display “%s” already has a window manager; try using the --replace option to "
"replace the current window manager."
msgstr ""
"Displej „%s“ již správce oken má; zkuste prosím nahradit aktuálního správce "
"oken pomocí přepínače --replace."

#: src/x11/meta-x11-display.c:1010
msgid "Failed to initialize GDK\n"
msgstr "Selhala inicializace GDK\n"

#: src/x11/meta-x11-display.c:1034
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display “%s”\n"
msgstr "Nelze otevřít displej X Window System „%s“\n"

#: src/x11/meta-x11-display.c:1117
#, c-format
msgid "Screen %d on display “%s” is invalid\n"
msgstr "Obrazovka %d na displeji „%s“ je neplatná\n"

#: src/x11/session.c:1819
msgid ""
"These windows do not support “save current setup” and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
msgstr ""
"Tato okna nepodporují „uložení aktuálního nastavení“ a po svém příštím "
"přihlášení je budete muset spustit ručně."

#: src/x11/window-props.c:565
#, c-format
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (na %s)"