File: no.gmo

package info (click to toggle)
ncmpc 0.11.1%2Bsvn-r3965-2
 • links: PTS
 • area: main
 • in suites: etch, etch-m68k, lenny
 • size: 1,436 kB
 • ctags: 1,021
 • sloc: ansic: 9,600; sh: 8,867; makefile: 77
file content (70 lines) | stat: -rw-r--r-- 8,977 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
<	PQ^	oy	 
*
<
R

g
u



(-Ba|%6$;`w(7),*.W$
+1A:H
.?N]jy
-	!0@Zjy
~



!/&8_
{ #,8ek	
"(Kfo:#29Uh'q

!-A	GQYiz*$:R_cu

0
&-4Cb.'! ?`mu"
5Lb
	#	-,7,d609E[my

  	8 
B M 
Q _ l !r   !(!	D!N!a!&g!6!!!!!""*"
9"G"K"T"%`"""" ""##?<VN	(P/koM8E
@Ai=d\'pqLT9Gu{OY)XeS`h~$#tylsC%BF]H*QxIWf&vj;+K5c}7z2-n|bZ6a[r^DJ.31>4!,g_wm
:R U"0 Volume %d%%%d. Add new key :Browse :Help :Playlist :Search ===> Apply & Save key bindings ===> Apply key bindings Aborted!Add url/file to playlistAdd: Adding '%s' to playlist
Adding directory %s...
Assigned %s to %sAuto center mode: OffAuto center mode: OnBackward findBackward find previousBrowse screenBrowse: %sCenterChange search modeClear playlistCleared playlist!ClockClock screenConnected to %s!Connecting to %s... [Press %s to abort]Crossfade %d secondsDatabase update of %s started!Database update running...Database update started!Database updated!Decrease volumeDeleteDelete playlistDelete playlist %s [%s/%s] ? Delete song from playlistDeletedDownEdit key bindingsEdit keys for %sEnd Enter directory/Select and play songEnter new key for %s: Error: %s - %sError: Key %s assigned to %s and %s !!!
Error: MPD version %d.%d.%d is to old (0.11.0 needed).
Error: Screen to small!
Error: Unable to convert characters to %sError: Unable to convert characters to UTF-8Error: Unable to create direcory ~/.ncmpc - %sError: key %s is already used for %sExiting...FilenameFind backward: Find mode: NormalFind mode: WrappedFind: Forward findForward find nextHelpHelp screenHome Increase volumeInsertKey %s assigned to %s and %s (press %s for the key editor)Key configuration screenKeybindings unchanged.Keys - Browse screenKeys - GlobalKeys - MovementKeys - Playlist screenKeys - Search screenLeftLoading playlist %s...Move cursor downMove cursor upMove item downMove item upMove song downMove song upNext screenNext trackNote: Did you forget to 'Apply' your changes?Page downPage upPausePlayPlay/Enter directoryPlaying:PlaylistPlaylist deleted!Playlist on %sPlaylist screenPress %s for a new searchPrevious screenPrevious trackQuitRandom is offRandom is onRepeat is offRepeat is onReplace %s [%s/%s] ? RightSave playlistSave playlist as: Saved %sScreen updated!SearchSearch mode: %sSearch screenSearch: Search: Press %s for a new search [%s]Search: Results for %s [%s]Seek backwardSeek forwardSelect and playSelect/deselect song in playlistShuffle playlistShuffled playlist!SpaceStart a music database updateStopTerminal lacks color capabilities!
Terminal lacks support for changing colors!
TitleToggle auto center modeToggle crossfade modeToggle find modeToggle random modeToggle repeat modeUnable to find '%s'UndefinedUpUpdate screenVolume n/a Warning: Unknown color - %s
Warning: Unknown color field - %s
Welcome to the key editor!Wrote %sYou can only delete playlists!You have new key bindings![Paused]yProject-Id-Version: ncmpc 0.11.0
Report-Msgid-Bugs-To: 
POT-Creation-Date: 2006-03-28 19:41+0200
PO-Revision-Date: 2004-06-05 18:16+0200
Last-Translator: Ole R. Thorsen <ole.rth@gmail.com>
Language-Team: no <no@li.org>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit
 Volum: %d%%%d. Legg til ny tast:Filer :Hjelp :Spilleliste :Sk ==> Bruk og Lagre snarveier==> Bruk snarveierAvbrutt!Legg til URL eller fil til spillelistenLegg til: Legger '%s' til spillelisten
Legger til mappen %s...
Satte %s = %sAutomatisk centrering er avAutomatisk sentrering er pSk bakoverBakover Sk forrigeFilerFiler: %sSentrerEndre skemodusTm spillelistenSletter spillelisten!KlokkeKlokkeKoblet til %s!Kobler til %s... [Trykk %s for avslutte]Crossfade %d sekunderoppdaterer databasen ifra %s!Databasen oppdateres...Oppdaterar databasen!Databasen er oppdatert!Demp volumetDelSlett spillelisteSlette '%s' [%s/%s] ? Ta bort/slettSlettetNedEndre tastEndre taster for '%s'Markren til den siste radenVelg bibliotek/Legg til spillisten og spill sangNy tast for %s: Feil: %s - %sFeil: Tasten %s er tildelt bde %s og %s !!!
MPD versjon %d.%d.%d er for gammel - oppgrader til versjon 0.11.x 
Feil: Terminalen er for liten!
Feil ved konvertering av tegn fra UTF-8 til %sFeil ved konvertering av tegn til UTF-8Feil: Kan ikke lage ~/.ncmpc - %sTasten %s brukes allerede for %sAvslutter...FilnavnSk (bakover): Sk normalt (til slutt/begynnelse)Skt rundt (starter p ny)Sk: SkFremover SkingHjelpHjelpMarkren til den frste radenk volumetIns%s tildelt kommandoen %s og %s (trykk %s for rette)TastaturkonfigurasjonTastatursnarveier uforandret!Taster - FilerTaster - GlobaleTaster - NavigasjonTaster - SpillisteTaster - Database skVenstrepilHenter spilleliste %s...Flytt markr nedFlytt markr oppFlytt nedFlytt oppFlytt den markerte sangen opp i spillelistenFlytt den markerte sangen opp i spillelistenNeste skjermNesteOBS! Du glemte vel ikke legge til de nye endringene?Markren en side nedMarkren en side oppPauseStart/spill markertSpill/Velg mappeSpiller:SpillelisteSpillelisten slettet!Spilleliste p %sSpillelisteTrykk p %s for ett nytt skForrige skjermForrigeAvsluttRandom er avRandom er pRepeter er avRepeter er pErstatt '%s' [%s/%s] ? HyrepilLagre spillelistenLagre spillelisten som: Lagret %spppdatert!SkSk etter: %sDatabase skSk: Trykk p %s for ett nytt sk [%s]Sk: Resultater %s [%s]Spol/Sk tilbakeSpol/Sk framoverLegg til spillelisten og spillLegg til/Fjern fra spillelistenTilfeldiggjr spillelisteTilfeldigjort spillelisten!MellomromOppdater databasenStoppTerminalen mangler sttte for farger!
Terminalen mangler sttte for omdefinering av farger!
TittelAutomatisk centrering P/AvCrossfade P/AvEndre sk instillningerRandom P/AvRepeat P/AvFant ikke '%s'Ikke DefinertOppOppdaterVolum: n/a Advarsel: Kjenner ikke til fargen %s
Advarsel: %s er ikke definert.
Her kan du endre tasteneSkrev %sDu kan bare slette spillelister!Du har nye tastatursnarveier![Pause]j