File: README_th_pl_PL_v2.txt

package info (click to toggle)
openoffice.org-thesaurus-pl 1.5-4
 • links: PTS
 • area: main
 • in suites: buster, jessie, jessie-kfreebsd, stretch, wheezy
 • size: 5,776 kB
 • sloc: makefile: 36; sh: 14
file content (35 lines) | stat: -rw-r--r-- 1,368 bytes parent folder | download | duplicates (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
S�ownik synonim�w - wersja do programu OpenOffice.org
Copyright (C) 2004-2007 Marcin Mi�kowski <milek_pl@users.sourceforge.net>
Wersja wygenerowana automatycznie dnia 2007-05-04 21:33
Strona g��wna: http://synonimy.ux.pl/

Wymagania: ==========================================================

 OpenOffice.org 2.0beta lub nowszy - nie dzia�a ze starszymi wersjami

Instalacja: =============================================================

 1. Skopiowa� pliki th_pl_PL_v2.dat.dat i th_pl_PL_v2.idx do nast�puj�cego
  katalogu:
  OpenOffice.org/share/dict/ooo/
  Po�o�enie tego katalogu zale�y od instalacji.
  W systemie Linux jest to cz�sto /usr/local lub /opt, 
  w systemie Windows najcz�ciej C:\Program Files.

 2. Do pliku OpenOffice.org/share/dict/ooo/dictionary.lst
  dopisa� nast�puj�cy wiersz:
  THES pl PL th_pl_PL_v2

 3. Uruchomi� OOo od nowa (tak�e modu� szybkiego uruchamiania, je�li
  jest u�ywany).

 4. Zaznaczy� wyraz w tek�cie lub ustawi� na nim kursor i wybra� polecenie
  Narz�dzia->Tezaurus. Je�li nie pojawi� si� synonimy, mo�na wypr�bowa�
  wyraz "test". Znajdowane s� poza tym tylko formy podstawowe 
  (nie odmienione).

  Znalezione b��dy lub zauwa�one luki mo�na poprawi� na stronie
  http://synonimy.ux.pl/.

This product is made available subject to the terms of GNU Lesser 
General Public License Version 2.1.