File: pdbv.ca.8

package info (click to toggle)
pdbv 2.0.10.1
 • links: PTS
 • area: main
 • in suites: sarge
 • size: 436 kB
 • ctags: 52
 • sloc: perl: 1,004; sh: 291; makefile: 129
file content (73 lines) | stat: -rw-r--r-- 2,200 bytes parent folder | download | duplicates (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
.\"                   Hey, EMACS: -*- nroff -*-
.TH PDBV 8 "Agost 28, 2002"
.SH NOM
pdbv \- genera una vista (X)HTML d'una base de dades dpkg o rpm
.SH SINOPSI
.B pdbv
.RI [ opcions ]
.SH DESCRIPCI
Aquesta pgina de manual cont la commanda
.B pdbv.
El programa genera una vista navegable de la base de dades dpkg o
rpm del sistema des del que s'invoca. La sortida (X)HTML pot ser
mostrada per un navegador.

Comena llegint un fitxer anomenat
.B /etc/pdbvrc2
desprs un fitxer anomenat
.B $HOME/.pdbvrc2
i finalment fa servir els arguments de la lnia d'ordres.
.PP
.SH OPCIONS
El programa segueix la sintaxi habitual de GNU per les opcions, amb
opcions llargues comenant per dos guions ('-').
Tot seguit es mostra un sumari de les opcions disponibles.
.TP
.B \-d, \-\-dir\=/path
Directori de sortida. Un directori de nom pdbv hi ser creat.
.TP
.B \-\-xhtml
Genera sortida XHTML (opci per defecte).
.TP
.B \-\-listing\=type
Tipus de llistat : basic, group (per secci/grup), date, all
(aquesta opci s'aplica a la sortida xhtml/html)
(inexistent a pdbv 2.0.x).
.TP
.B \-\-light
S'executa ms rpid, per genera una sortida menys polida. Per
exemple, no es creen enllaos de urls i emails. Aquesta opci no
s'hauria d'usar a menys que pdbv trigui ms d'un minut en executar-se.
.TP
.B \-f, \-\-force
Actualitza totes les entrades, fins i tot si sembla que ja ho estn.
.TP
.B \-\-debug
Mostra missatges de depuraci, fa servir advertncies.
.TP
.B \-\-cron\=delay
S'executa noms si el delay especificat s el mateix que el que
hi ha al fitxer de configuraci. Aquesta opci es fa servir a
/etc/cron.d/pdbv.
.TP
.B \-h, \-\-help
Mostra un sumari de les opcions.
.TP
.B \-\-version
Mostra la versi del programa.
.SH VEGEU TAMB
.BR 
dpkg(8),
rpm(8).
.br
.SH AUTORS
Mathieu Roy <yeupou@gnu.org>,
Paulo Miguel Peralta Ferreira <pmpf@ist.utl.pt>,
Federico Montesino Pouzols <fedemp@suidzer0.org>,
Arkadiusz Lipiec <A.Lipiec@elka.pw.edu.pl>,
Florian M. Weps <fmw@debian.org>.
.br
Aquesta pgina de manual ha estat escrita originalment per
Florian M. Weps, i traduda al catal per David Rosal
<davidrr@menta.net>, per al sistema Debian GNU/Linux (per pot
ser usada per d'altres).