File: dos_find.mak

package info (click to toggle)
pluto-find-orb 0.0~git20180227-2
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: experimental
 • size: 2,668 kB
 • sloc: cpp: 30,743; makefile: 263
file content (51 lines) | stat: -rw-r--r-- 1,987 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
# Makefile for Microsoft C/C++ to build an executable linked to PDCurses.
# Add BITS_32=Y for 32-bit code. Assumes various libraries ('pdcurses',
# 'lunar' or 'lunar64', 'sat_code', 'jpl_eph') will be found.

all: find_orb.exe fo.exe fo_serve.exe

OBJS=b32_eph.obj bc405.obj bias.obj collide.obj conv_ele.obj details.obj \
 eigen.obj elem2tle.obj elem_out.obj elem_ou2.obj ephem0.obj \
 errors.obj gauss.obj geo_pot.obj \
 healpix.obj lsquare.obj miscell.obj moid4.obj monte0.obj \
 mpc_fmt.obj mpc_obs.obj mt64.obj nanosecs.obj \
 orb_func.obj orb_fun2.obj pl_cache.obj roots.obj runge.obj \
 shellsor.obj sigma.obj simplex.obj sm_vsop.obj sr.obj stackall.obj

CCLIBS   = user32.lib gdi32.lib advapi32.lib shell32.lib comdlg32.lib
ADD_LIBS  = pdcurses.lib sat_code.lib jpleph.lib
!ifdef BITS_32
ADD_LIBS = $(ADD_LIBS) lunar.lib
CFLAGS=-c -Ot -W3 -nologo -MT -DCONSOLE
RM=rm
!else
ADD_LIBS = $(ADD_LIBS) lunar64.lib
CFLAGS=-c -Ot -W3 -nologo -MT -DCONSOLE -D_CRT_SECURE_NO_WARNINGS
RM=del
!endif

find_orb.exe:        findorb.obj $(OBJS) clipfunc.obj
   link /out:find_orb.exe findorb.obj $(OBJS) clipfunc.obj $(ADD_LIBS) \
            user32.lib $(CCLIBS)

fo.exe:           fo.obj $(OBJS)
   link /out:fo.exe    fo.obj $(OBJS) $(ADD_LIBS)

fo_serve.exe:        fo_serve.obj $(OBJS)
   link /out:fo_serve.exe fo_serve.obj $(OBJS) $(ADD_LIBS)

.cpp.obj:
  cl $(CFLAGS) $<

clean:
  $(RM) $(OBJS)
  $(RM) fo.obj find_orb.obj fo_serve.obj
  $(RM) covar.txt covar?.txt debug.txt eleme?.txt elements.txt
  $(RM) ephemeri.txt find_orb.exe fo.exe gauss.out monte.txt monte?.txt
  $(RM) mpc_f?.txt mpc_fmt.txt mpec.htm obser?.txt observe.txt
  $(RM) residual.txt state.txt state?.txt virtu?.txt virtual.txt
  $(RM) sr_elems.txt mpcorb.dat fo_serve.cgi find_orb.res
  $(RM) mpc_fmt.txt elements.txt covar.txt gauss.out
  $(RM) find_orb.exp vc*.pdb obs_temp.txt guide.txt
  $(RM) find_orb.map find_orb.pdb find_orb.lib vc*.idb