File: faidx_test.py

package info (click to toggle)
python-pysam 0.15.4+ds-3
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: bullseye, sid
 • size: 27,992 kB
 • sloc: ansic: 140,738; python: 7,881; sh: 265; makefile: 223; perl: 41
file content (333 lines) | stat: -rw-r--r-- 14,579 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
import pysam
import unittest
import os
import gzip
import copy
import shutil

from TestUtils import check_url, BAM_DATADIR, get_temp_filename


class TestFastaFile(unittest.TestCase):

  sequences = {
    'chr1':
    "CACTAGTGGCTCATTGTAAATGTGTGGTTTAACTCGTCCATGGCCCAGCATTAGGGAGCTGTGGACCCTGCAGCCTGGCTGTGGGGGCCGCAGTGGCTGAGGGGTGCAGAGCCGAGTCACGGGGTTGCCAGCACAGGGGCTTAACCTCTGGTGACTGCCAGAGCTGCTGGCAAGCTAGAGTCCCATTTGGAGCCCCTCTAAGCCGTTCTATTTGTAATGAAAACTATATTTATGCTATTCAGTTCTAAATATAGAAATTGAAACAGCTGTGTTTAGTGCCTTTGTTCAACCCCCTTGCAACAACCTTGAGAACCCCAGGGAATTTGTCAATGTCAGGGAAGGAGCATTTTGTCAGTTACCAAATGTGTTTATTACCAGAGGGATGGAGGGAAGAGGGACGCTGAAGAACTTTGATGCCCTCTTCTTCCAAAGATGAAACGCGTAACTGCGCTCTCATTCACTCCAGCTCCCTGTCACCCAATGGACCTGTGATATCTGGATTCTGGGAAATTCTTCATCCTGGACCCTGAGAGATTCTGCAGCCCAGCTCCAGATTGCTTGTGGTCTGACAGGCTGCAACTGTGAGCCATCACAATGAACAACAGGAAGAAAAGGTCTTTCAAAAGGTGATGTGTGTTCTCATCAACCTCATACACACACATGGTTTAGGGGTATAATACCTCTACATGGCTGATTATGAAAACAATGTTCCCCAGATACCATCCCTGTCTTACTTCCAGCTCCCCAGAGGGAAAGCTTTCAACGCTTCTAGCCATTTCTTTTGGCATTTGCCTTCAGACCCTACACGAATGCGTCTCTACCACAGGGGGCTGCGCGGTTTCCCATCATGAAGCACTGAACTTCCACGTCTCATCTAGGGGAACAGGGAGGTGCACTAATGCGCTCCACGCCCAAGCCCTTCTCACAGTTTCTGCCCCCAGCATGGTTGTACTGGGCAATACATGAGATTATTAGGAAATGCTTTACTGTCATAACTATGAAGAGACTATTGCCAGATGAACCACACATTAATACTATGTTTCTTATCTGCACATTACTACCCTGCAATTAATATAATTGTGTCCATGTACACACGCTGTCCTATGTACTTATCATGACTCTATCCCAAATTCCCAATTACGTCCTATCTTCTTCTTAGGGAAGAACAGCTTAGGTATCAATTTGGTGTTCTGTGTAAAGTCTCAGGGAGCCGTCCGTGTCCTCCCATCTGGCCTCGTCCACACTGGTTCTCTTGAAAGCTTGGGCTGTAATGATGCCCCTTGGCCATCACCCAGTCCCTGCCCCATCTCTTGTAATCTCTCTCCTTTTTGCTGCATCCCTGTCTTCCTCTGTCTTGATTTACTTGTTGTTGGTTTTCTGTTTCTTTGTTTGATTTGGTGGAAGACATAATCCCACGCTTCCTATGGAAAGGTTGTTGGGAGATTTTTAATGATTCCTCAATGTTAAAATGTCTATTTTTGTCTTGACACCCAACTAATATTTGTCTGAGCAAAACAGTCTAGATGAGAGAGAACTTCCCTGGAGGTCTGATGGCGTTTCTCCCTCGTCTTCTTA", # noqa
    'chr2':
    "TTCAAATGAACTTCTGTAATTGAAAAATTCATTTAAGAAATTACAAAATATAGTTGAAAGCTCTAACAATAGACTAAACCAAGCAGAAGAAAGAGGTTCAGAACTTGAAGACAAGTCTCTTATGAATTAACCCAGTCAGACAAAAATAAAGAAAAAAATTTTAAAAATGAACAGAGCTTTCAAGAAGTATGAGATTATGTAAAGTAACTGAACCTATGAGTCACAGGTATTCCTGAGGAAAAAGAAAAAGTGAGAAGTTTGGAAAAACTATTTGAGGAAGTAATTGGGGAAAACCTCTTTAGTCTTGCTAGAGATTTAGACATCTAAATGAAAGAGGCTCAAAGAATGCCAGGAAGATACATTGCAAGACAGACTTCATCAAGATATGTAGTCATCAGACTATCTAAAGTCAACATGAAGGAAAAAAATTCTAAAATCAGCAAGAGAAAAGCATACAGTCATCTATAAAGGAAATCCCATCAGAATAACAATGGGCTTCTCAGCAGAAACCTTACAAGCCAGAAGAGATTGGATCTAATTTTTGGACTTCTTAAAGAAAAAAAAACCTGTCAAACACGAATGTTATGCCCTGCTAAACTAAGCATCATAAATGAAGGGGAAATAAAGTCAAGTCTTTCCTGACAAGCAAATGCTAAGATAATTCATCATCACTAAACCAGTCCTATAAGAAATGCTCAAAAGAATTGTAAAAGTCAAAATTAAAGTTCAATACTCACCATCATAAATACACACAAAAGTACAAAACTCACAGGTTTTATAAAACAATTGAGACTACAGAGCAACTAGGTAAAAAATTAACATTACAACAGGAACAAAACCTCATATATCAATATTAACTTTGAATAAAAAGGGATTAAATTCCCCCACTTAAGAGATATAGATTGGCAGAACAGATTTAAAAACATGAACTAACTATATGCTGTTTACAAGAAACTCATTAATAAAGACATGAGTTCAGGTAAAGGGGTGGAAAAAGATGTTCTACGCAAACAGAAACCAAATGAGAGAAGGAGTAGCTATACTTATATCAGATAAAGCACACTTTAAATCAACAACAGTAAAATAAAACAAAGGAGGTCATCATACAATGATAAAAAGATCAATTCAGCAAGAAGATATAACCATCCTACTAAATACATATGCACCTAACACAAGACTACCCAGATTCATAAAACAAATACTACTAGACCTAAGAGGGATGAGAAATTACCTAATTGGTACAATGTACAATATTCTGATGATGGTTACACTAAAAGCCCATACTTTACTGCTACTCAATATATCCATGTAACAAATCTGCGCTTGTACTTCTAAATCTATAAAAAAATTAAAATTTAACAAAAGTAAATAAAACACATAGCTAAAACTAAAAAAGCAAAAACAAAAACTATGCTAAGTATTGGTAAAGATGTGGGGAAAAAAGTAAACTCTCAAATATTGCTAGTGGGAGTATAAATTGTTTTCCACTTTGGAAAACAATTTGGTAATTTCGTTTTTTTTTTTTTCTTTTCTCTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGCATGCCAGAAAAAAATATTTACAGTAACT", # noqa
  }

  def setUp(self):
    self.file = pysam.FastaFile(os.path.join(BAM_DATADIR, "ex1.fa"))

  def testFetch(self):
    for id, seq in list(self.sequences.items()):
      self.assertEqual(seq, self.file.fetch(id))
      for x in range(0, len(seq), 10):
        self.assertEqual(seq[x:x + 10], self.file.fetch(id, x, x + 10))
        # test x:end
        self.assertEqual(seq[x:], self.file.fetch(id, x))
        # test 0:x
        self.assertEqual(seq[:x], self.file.fetch(id, None, x))

    # unknown sequence raises IndexError
    self.assertRaises(KeyError, self.file.fetch, "chr12")

  def testOutOfRangeAccess(self):
    '''test out of range access.'''
    # out of range access returns an empty string
    for contig, s in self.sequences.items():
      self.assertEqual(self.file.fetch(contig, len(s), len(s) + 1), "")

  def testFetchErrors(self):
    self.assertRaises(ValueError, self.file.fetch)
    self.assertRaises(ValueError, self.file.fetch, "chr1", -1, 10)
    self.assertRaises(ValueError, self.file.fetch, "chr1", 20, 10)
    self.assertRaises(KeyError, self.file.fetch, "chr3", 0, 100)

  def test_fetch_with_region_and_contig_raises_exception(self):
    self.assertRaises(ValueError, self.file.fetch, "chr1", 10, 20, "chr1:11-20")
    
  def test_fetch_with_region_is_equivalent(self):
    self.assertEqual(self.file.fetch("chr1", 10, 20),
             self.file.fetch(region="chr1:11-20"))

  def testLength(self):
    self.assertEqual(len(self.file), 2)

  def testSequenceLengths(self):
    self.assertEqual(1575, self.file.get_reference_length("chr1"))
    self.assertEqual(1584, self.file.get_reference_length("chr2"))

  def tearDown(self):
    self.file.close()


class TestFastaFilePathIndex(unittest.TestCase):

  filename = os.path.join(BAM_DATADIR, "ex1.fa")
  data_suffix = ".fa"

  def test_raise_exception_if_index_is_missing(self):
    self.assertRaises(IOError,
             pysam.FastaFile,
             self.filename,
             filepath_index="garbage" + self.data_suffix + ".fai")

  def test_open_file_without_index_succeeds(self):
    with pysam.FastaFile(self.filename) as inf:
      self.assertEqual(len(inf), 2)

  def test_open_file_with_explicit_index_succeeds(self):
    with pysam.FastaFile(self.filename,
               filepath_index=self.filename + ".fai") as inf:
      self.assertEqual(len(inf), 2)

  def test_open_file_with_explicit_abritrarily_named_index_succeeds(self):
    tmpfilename = get_temp_filename(self.data_suffix)
    shutil.copyfile(self.filename, tmpfilename)

    filepath_index = self.filename + ".fai"
    filepath_index_compressed = self.filename + ".gzi"
    if not os.path.exists(filepath_index_compressed):
      filepath_index_compressed = None
    with pysam.FastaFile(tmpfilename,
               filepath_index=filepath_index,
               filepath_index_compressed=filepath_index_compressed) as inf:
      self.assertEqual(len(inf), 2)

    # index should not be auto-generated
    self.assertFalse(os.path.exists(tmpfilename + ".fai"))
    os.unlink(tmpfilename)


class TestFastaFilePathIndexCompressed(TestFastaFilePathIndex):

  filename = os.path.join(BAM_DATADIR, "ex1.fa.gz")
  data_suffix = ".fa.gz"
  

class TestFastxFileFastq(unittest.TestCase):

  filetype = pysam.FastxFile
  filename = "faidx_ex1.fq"
  persist = True

  def setUp(self):
    self.file = self.filetype(os.path.join(BAM_DATADIR, self.filename),
                 persist=self.persist)
    self.has_quality = self.filename.endswith('.fq')

  def tearDown(self):
    self.file.close()

  def checkFirst(self, s):
    # test first entry
    self.assertEqual(s.sequence, "GGGAACAGGGGGGTGCACTAATGCGCTCCACGCCC")
    self.assertEqual(s.name, "B7_589:1:101:825:28")
    if self.has_quality:
      self.assertEqual(s.quality, "<<86<<;<78<<<)<;4<67<;<;<74-7;,;8,;")
      self.assertEqual(list(s.get_quality_array()),
               [ord(x) - 33 for x in s.quality])
      self.assertEqual(str(s),
               "@B7_589:1:101:825:28\n"
               "GGGAACAGGGGGGTGCACTAATGCGCTCCACGCCC\n"
               "+\n"
               "<<86<<;<78<<<)<;4<67<;<;<74-7;,;8,;")

    else:
      self.assertEqual(s.quality, None)
      self.assertEqual(s.get_quality_array(), None)
      self.assertEqual(str(s),
               ">B7_589:1:101:825:28\n"
               "GGGAACAGGGGGGTGCACTAATGCGCTCCACGCCC")

  def checkLast(self, s):
    self.assertEqual(s.sequence, "TAATTGAAAAATTCATTTAAGAAATTACAAAATAT")
    self.assertEqual(s.name, "EAS56_65:8:64:507:478")
    if self.has_quality:
      self.assertEqual(s.quality, "<<<<<;<<<<<<<<<<<<<<<;;;<<<;<<8;<;<")
      self.assertEqual(list(s.get_quality_array()),
               [ord(x) - 33 for x in s.quality])
    else:
      self.assertEqual(s.quality, None)
      self.assertEqual(s.get_quality_array(), None)

  def testCounts(self):
    self.assertEqual(len([x for x in self.file]), 3270)

  def testMissingFile(self):
    self.assertRaises(IOError, self.filetype, "nothere.fq")

  def testSequence(self):
    first = self.file.__next__()
    self.checkFirst(first)
    for last in self.file:
      pass
    self.checkLast(last)

    # test for persistence
    if self.persist:
      self.checkFirst(first)
    else:
      self.checkLast(first)

  def testManager(self):
    with self.filetype(os.path.join(BAM_DATADIR, self.filename),
              persist=self.persist) as inf:
      first = inf.__next__()
      self.checkFirst(first)
      for last in inf:
        pass
      self.checkLast(last)

    self.assertEqual(inf.closed, True)


# Test for backwards compatibility
class TestFastqFileFastq(TestFastxFileFastq):
  filetype = pysam.FastqFile


# Test for backwards compatibility
class TestFastxFileFasta(TestFastxFileFastq):
  filetype = pysam.FastqFile
  filename = "faidx_ex1.fa"


class TestFastxFileFastqStream(TestFastxFileFastq):
  persist = False


class TestFastxFileWithEmptySequence(unittest.TestCase):
  """see issue 204:

  iteration over fastq file with empty sequence stops prematurely
  """

  filetype = pysam.FastxFile
  filename = "faidx_empty_seq.fq.gz"

  def testIteration(self):
    fn = os.path.join(BAM_DATADIR, self.filename)

    with gzip.open(fn) as inf:
      ref_num = len(list(inf)) / 4

    with self.filetype(fn) as f:
      l = len(list(f))
    self.assertEqual(ref_num, l)


class TestRemoteFileFTP(unittest.TestCase):
  '''test remote access.
  '''

  url = ("ftp://ftp-trace.ncbi.nih.gov/1000genomes/ftp/technical/reference/"
      "GRCh38_reference_genome/GRCh38_full_analysis_set_plus_decoy_hla.fa")

  def testFTPView(self):
    if not check_url(self.url):
      return

    try:
      with pysam.Fastafile(self.url) as f:
        self.assertEqual(
          len(f.fetch("chr1", 0, 1000)),
          1000)
    except (OSError, IOError):
      pass
    
  def test_sequence_lengths_are_available(self):
    if not check_url(self.url):
      return

    try:
      with pysam.Fastafile(self.url) as f:
        self.assertEqual(len(f.references), 3366)
        self.assertTrue("chr1" in f.references)
        self.assertEqual(f.lengths[0],
                 248956422)
        self.assertEqual(f.get_reference_length("chr1"),
                 248956422)
    except (OSError, IOError):
      pass


class TestFastqRecord(unittest.TestCase):

  filetype = pysam.FastxFile
  filename = "faidx_ex1.fq"

  def setUp(self):

    with self.filetype(os.path.join(BAM_DATADIR, self.filename), persist=True) as inf:
      self.record = next(inf)

  def test_fastx_record_sequence_can_be_modified(self):
    old_sequence = self.record.sequence
    new_record = copy.copy(self.record)
    new_sequence = "AAAC"
    new_record.set_sequence(new_sequence)
    self.assertEqual(str(new_record), ">{}\n{}".format(
      self.record.name, new_sequence))
    self.assertEqual(self.record.sequence, old_sequence)
    self.assertEqual(new_record.sequence, new_sequence)

  def test_fastx_record_name_can_be_modified(self):
    old_name = self.record.name
    new_name = "new_name"
    new_record = copy.copy(self.record)
    new_record.set_name(new_name)
    self.assertEqual(new_record.name, new_name)
    self.assertEqual(self.record.name, old_name)

  def test_fastx_record_fail_if_name_is_None(self):
    self.assertRaises(ValueError,
             self.record.set_name,
             None)

  def test_fastx_record_comment_can_be_modified(self):
    old_comment = self.record.comment
    new_comment = "this is a new comment"
    new_record = copy.copy(self.record)
    new_record.set_comment(new_comment)
    self.assertEqual(new_record.comment, new_comment)
    self.assertEqual(self.record.comment, old_comment)

  def test_fastx_record_comment_can_be_None(self):
    old_comment = self.record.comment
    new_comment = None
    new_record = copy.copy(self.record)
    new_record.set_comment(new_comment)
    self.assertEqual(new_record.comment, new_comment)
    self.assertEqual(self.record.comment, old_comment)

  def test_fastx_record_quality_can_be_modified(self):
    old_quality = self.record.quality
    new_quality = "A" * len(old_quality)
    new_record = copy.copy(self.record)
    new_record.set_sequence(self.record.sequence, new_quality)
    self.assertEqual(new_record.quality, new_quality)
    self.assertEqual(self.record.quality, old_quality)

  def test_fastx_record_fail_if_quality_is_wrong_length(self):
    self.assertRaises(ValueError,
             self.record.set_sequence,
             self.record.sequence, self.record.quality * 2)

  def test_fastx_record_can_be_created_from_scratch(self):
    fastx_record = pysam.FastxRecord()
    self.assertRaises(ValueError,
             str,
             fastx_record)
    fastx_record.set_name("name")
    self.assertRaises(ValueError,
             str,
             fastx_record)
    fastx_record.set_sequence("sequence")
    self.assertEqual(str(fastx_record), ">name\nsequence")


if __name__ == "__main__":
  unittest.main()