File: et.po

package info (click to toggle)
rygel 0.36.2-4
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: buster
  • size: 40,656 kB
  • sloc: ansic: 237,502; sh: 4,986; xml: 1,706; makefile: 1,203; sed: 16
file content (556 lines) | stat: -rw-r--r-- 13,914 bytes parent folder | download | duplicates (5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
# Rygeli eesti keele tõlge.
# Estonian translation of Rygel.
#
# Copyright (C) 2010, 2011 The GNOME Project.
#
# This file is distributed under the same license as the rygel package.
# Ivar Smolin <okul linux ee>, 2010, 2011.
# Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: rygel MASTER\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=Rygel&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-12 06:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-12 22:22+0300\n"
"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"Language: et\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"

msgid "Rygel Preferences"
msgstr "Rygeli eelistused"

msgid "_Share media through DLNA"
msgstr "Meedia _jagamine läbi DLNA"

msgid "Enable sharing of media, such as photos, videos and music, with DLNA"
msgstr "Fotode, videote ja muusika jagamine DLNA kaudu"

msgid "Add a directory to the list of shared directories"
msgstr "Kataloogi lisamine jagatud kataloogide hulka"

msgid "Add shared directory"
msgstr "Jagatud kataloogi lisamine"

msgid "Remove a directory from the list of shared directories"
msgstr "Kataloogi eemaldamine jagatud kataloogide hulgast"

msgid "Remove shared directory"
msgstr "Jagatud kataloogi eemaldamine"

#. Network Interface
msgid "_Network:"
msgstr "_Võrk:"

msgid ""
"Select the network interface that DLNA media will be shared on, or share "
"media on all interfaces"
msgstr ""
"Vali võrguliides, mille kaudu DLNA meediat jagatakse, või jaga kõigi "
"liideste kaudu"

msgid "Any"
msgstr "Suvaline"

msgid "Select folders"
msgstr "Kataloogide valimine"

msgid "UPnP/DLNA Preferences"
msgstr "UPnP/DLNA eelistused"

msgid "Rygel"
msgstr "Rygel"

msgid "UPnP/DLNA Services"
msgstr "UPnP/DLNA teenused"

msgid "mediaserver;mediarenderer;share;audio;video;pictures;"
msgstr ""
"meediaserver;muusikaserver;pildiserver;meediarenderdaja;jagamine;audio;heli;"
"muusika;video;pildid;"

#, c-format
msgid "Module '%s' could not connect to D-Bus session bus. "
msgstr "Moodul '%s' ei suutnud ühenduda D-Bus seansisiiniga."

#, c-format
msgid "Failed to roll back transaction: %s"
msgstr "Tehingu tagasivõtmine nurjus: %s"

#, c-format
msgid "Failed to query content type for '%s'"
msgstr "'%s' sisu liigi pärimine nurjus"

#, c-format
msgid "Failed to add item with ID %s: %s"
msgstr "ID-ga %s kirje lisamine nurjus: %s"

#, c-format
msgid "'%s' harvested"
msgstr "'%s' andmed kogutud"

#, c-format
msgid "Error fetching object '%s' from database: %s"
msgstr "Viga objekti '%s' hankimisel andmebaasist: %s"

#, c-format
msgid "Failed to query info of a file %s: %s"
msgstr "Faili %s info pärimine nurjus: %s"

#, c-format
msgid "Error removing object from database: %s"
msgstr "Viga objekti eemaldamisel andmebaasist: %s"

msgid "Will not monitor file changes"
msgstr "Ei monitoori failimuudatusi"

#, c-format
msgid "Failed to get file info for %s"
msgstr "Faili %s andmete hankimine nurjus"

msgid "Year"
msgstr "Aasta"

msgid "All"
msgstr "Kõik"

msgid "Artist"
msgstr "Esitaja"

msgid "Album"
msgstr "Album"

msgid "Genre"
msgstr "Žanr"

msgid "Files & Folders"
msgstr "Failid ja kataloogid"

# seda saab kasutaja muuta ka, kui heaks arvab
msgid "@REALNAME@'s media"
msgstr "Meedia (@REALNAME@)"

#, c-format
msgid "Failed to remove entry: %s"
msgstr "Tõrge kirje eemaldamisel: %s"

msgid "Music"
msgstr "Muusika"

msgid "Pictures"
msgstr "Pildid"

msgid "Videos"
msgstr "Videod"

msgid "Playlists"
msgstr "Esitusloendid"

msgid "GStreamer Player"
msgstr "GStreamer esitaja"

#, c-format
msgid "Failed to create a Tracker connection: %s"
msgstr "Tõrge ühenduse loomisel Trackeriga: %s"

# kas kaustale tehtud uri ei või kausta oma olla?
#, c-format
msgid "Failed to construct URI for folder '%s': %s"
msgstr "Kausta '%s' URI koostamine nurjus: %s"

#, c-format
msgid "Could not subscribe to tracker signals: %s"
msgstr "Pole võimalik tellida trackeri signaale: %s"

#, c-format
msgid "Failed to start Tracker service: %s. Plugin disabled."
msgstr "Trackeri teenuse käivitamine nurjus: %s. Plugin on keelatud."

#, c-format
msgid "Failed to get Tracker connection: %s"
msgstr "Tõrge Trackeri ühenduse hankimisel: %s"

#, c-format
msgid "Error getting item count under category '%s': %s"
msgstr "Viga kategooria '%s' kirjete arvu hankimisel: %s"

msgid "Albums"
msgstr "Albumid"

msgid "Artists"
msgstr "Esitajad"

msgid "Titles"
msgstr "Pealkirjad"

msgid "Not implemented"
msgstr "Pole veel teostatud"

msgid "Invalid argument"
msgstr "Sobimatu argument"

msgid "Invalid connection reference"
msgstr "Ühenduse viide pole sobiv"

#, c-format
msgid "Failed to get log level from configuration: %s"
msgstr "Seadistusest logimise taseme hankimine nurjus: %s"

msgid "No value available"
msgstr "Väärtus pole saadaval"

#, c-format
msgid "No value set for '%s/enabled'"
msgstr "'%s/enabled' jaoks ei ole väärtust määratud"

#, c-format
msgid "No value set for '%s/title'"
msgstr "'%s/title' jaoks ei ole väärtust määratud"

#, c-format
msgid "No value available for '%s/%s'"
msgstr "'%s/%s' jaoks ei ole väärtuseid saadaval"

#, c-format
msgid "New plugin '%s' available"
msgstr "Saadaval on uus plugin '%s'"

#, c-format
msgid "A module named %s is already loaded"
msgstr "%s nimega moodul on juba laaditud"

#, c-format
msgid "Failed to load module from path '%s': %s"
msgstr "Mooduli laadimine asukohast '%s' nurjus: %s"

#, c-format
msgid "Failed to find entry point function '%s' in '%s': %s"
msgstr "Sisenemispunkti funktsiooni '%s' ei leitud failist '%s': %s"

#, c-format
msgid "Error listing contents of folder '%s': %s"
msgstr "Viga kausta '%s' sisu nimekirja loomisel: %s"

#, c-format
msgid "XML node '%s' not found."
msgstr "XML sõlme '%s' ei leitud."

msgid "Invalid InstanceID"
msgstr "Sobimatu instantsi-ID"

#. FIXME: Return a more sensible error here.
msgid "Resource not found"
msgstr "Allikat ei leitud"

msgid "Illegal MIME-type"
msgstr "Vigane MIME-tüüp"

msgid "Play speed not supported"
msgstr "Esituse kiiruse muutmine pole toetatud"

msgid "Transition not available"
msgstr "Üleminek pole saadaval"

msgid "Seek mode not supported"
msgstr "Kerimine pole toetatud"

msgid "Illegal seek target"
msgstr "Vigane kerimise sihtkoht"

msgid "LibRygelRenderer"
msgstr "LibRygelRenderer"

msgid "Invalid Name"
msgstr "Vigane nimi"

msgid "Invalid Channel"
msgstr "Vigane kanal"

msgid "Action Failed"
msgstr "Tegevus nurjus"

msgid "Invalid Arguments"
msgstr "Sobimatud argumendid"

msgid "Cannot browse children on item"
msgstr "Kirje alamaid pole võimalik sirvida"

#, c-format
msgid "Failed to browse '%s': %s\n"
msgstr "'%s' lehitsemine nurjus: %s\n"

msgid "No such file transfer"
msgstr "Sellist failiedastust pole"

#. Range header was present but invalid
#, c-format
msgid "Invalid Range '%s'"
msgstr "Sobimatu vahemik '%s'"

msgid "Invalid Request"
msgstr "Sobimatu päring"

msgid "Not found"
msgstr "Ei leitud"

#, c-format
msgid "Invalid URI '%s'"
msgstr "Sobimatu URI '%s'"

msgid "Not Found"
msgstr "Ei leitud"

#, c-format
msgid "Pushing data to non-empty item '%s' not allowed"
msgstr "Andmete ettesöötmine väärtusega kirjele '%s' pole lubatud"

#, c-format
msgid "No writable URI for %s available"
msgstr "Kirjutatav URI pole %s jaoks saadaval"

#. translators: Dotfile is the filename with prefix "."
#, c-format
msgid "Failed to move dotfile %s: %s"
msgstr "Tõrge dotfile %s liigutamisel: %s"

#, c-format
msgid "Requested item '%s' not found"
msgstr "Küsitud kirjet '%s' ei leitud"

#, c-format
msgid "Out Of Range Start '%ld'"
msgstr "Algus on vahemikust väljas '%ld'"

#, c-format
msgid "Out Of Range Stop '%ld'"
msgstr "Lõpp on vahemikust väljas '%ld'"

#, c-format
msgid "Failed to get original URI for '%s': %s"
msgstr "'%s' algupärase URI hankimine nurjus: %s"

#, c-format
msgid "URI '%s' invalid for importing contents to"
msgstr "URI '%s' ei sobi sisu importimiseks"

msgid "'Elements' argument missing."
msgstr "Puudub 'Elements' argument."

msgid "Comments not allowed in XML"
msgstr "XML-is ei ole kommentaarid lubatud"

msgid "No such object"
msgstr "Sellist objekti pole"

#. FIXME: Change to object after string freeze
#, c-format
msgid "No items in DIDL-Lite from client: '%s'"
msgstr "Kliendilt tulnud DIDL-Lite ei sisalda kirjeid: '%s'"

#, c-format
msgid "Object creation in %s not allowed"
msgstr "Objekti loomine asukohas %s pole lubatud"

#, c-format
msgid "Failed to create item under '%s': %s"
msgstr "Kirje loomine '%s' alla nurjus: %s"

#, c-format
msgid "Successfully destroyed object '%s'"
msgstr "Objekt '%s' edukalt hävitatud"

#, c-format
msgid "Failed to destroy object '%s': %s"
msgstr "Objekti '%s' hävitamine nurjus: %s"

#, c-format
msgid "Removal of object %s not allowed"
msgstr "Objekti %s eemaldamine pole lubatud"

#, c-format
msgid "Object removal from %s not allowed"
msgstr "Objekti eemaldamine asukohast %s pole lubatud"

#, c-format
msgid "Successfully updated object '%s'"
msgstr "Objekt '%s' on edukalt uuendatud"

#, c-format
msgid "Failed to update object '%s': %s"
msgstr "Objekti '%s' uuendamine nurjus: %s"

msgid "Bad current tag value."
msgstr "Halb praeguse sildi väärtus."

msgid "Bad new tag value."
msgstr "Halb uue sildi väärtus."

msgid "Tried to delete required tag."
msgstr "Püüti kustutada vajalikku silti."

msgid "Tried to change read-only property."
msgstr "Püüti muuta kirjutuskaitsega omadust."

msgid "Parameter count mismatch."
msgstr "Parameetrite loendur ei klapi."

msgid "Unknown error."
msgstr "Tundmatu viga."

#, c-format
msgid "Metadata modification of object %s not allowed"
msgstr "Objekti %s metaandmete muutmine pole lubatud"

#, c-format
msgid ""
"Metadata modification of object %s being a child of restricted object %s not "
"allowed"
msgstr ""
"Objekti %s metaandmete muutmine, mis on piiranguga objekti %s laps, pole "
"lubatud"

msgid "No media engine found."
msgstr "Meediamootorit ei leitud."

msgid "MediaEngine.init was not called. Cannot continue."
msgstr "MediaEngine.init pole veel veel kutsutud. Pole võimalik jätkata."

#, c-format
msgid "Bad URI: %s"
msgstr "Vigane URI: %s"

#. Assume the protocol to be the scheme of the URI
#, c-format
msgid "Failed to probe protocol for URI %s. Assuming '%s'"
msgstr "URI %s protokolli uurimine nurjus. Eeldatakse '%s'"

msgid "Invalid range"
msgstr "Vigane vahemik"

msgid "LibRygelServer"
msgstr "LibRygelServer"

# FIXME tuleks ikkagi üle kontrollida, kuidas see päris elus välja näeb
#, c-format
msgid "Failed to search in '%s': %s"
msgstr "'%s' seest otsimine nurjus: %s"

msgid "No subtitle available"
msgstr "Subtiitreid pole saadaval"

#, c-format
msgid "No thumbnailer available: %s"
msgstr "Pisipiltide loojat pole saadaval: %s"

msgid "Thumbnailing not supported"
msgstr "Pisipiltide loomine pole toetatud"

msgid "No thumbnail available"
msgstr "Pisipilte pole saadaval"

msgid "No D-Bus thumbnailer available"
msgstr "Ühtegi D-Bus pisipiltide loojat pole saadaval"

#, c-format
msgid "No transcoder available for target format '%s'"
msgstr "Sihtvormingu '%s' jaoks ei leitud ümberkodeerijat"

#, c-format
msgid "Could not create GstElement for URI %s"
msgstr "GstElementi pole võimalik URI %s jaoks luua"

msgid "Failed to create pipeline"
msgstr "Toru loomine nurjus"

#, c-format
msgid "Failed to link %s to %s"
msgstr "Elemendi %s ja konveieri %s ühendamine nurjus"

#, c-format
msgid "Failed to link pad %s to %s"
msgstr "%s ja %s ühendamine nurjus"

#, c-format
msgid "Error from pipeline %s: %s"
msgstr "Viga konveierilt %s: %s"

#, c-format
msgid "Warning from pipeline %s: %s"
msgstr "Hoiatus konveierilt %s: %s"

#, c-format
msgid "Failed to seek to offsets %lld:%lld"
msgstr "Kerimine kohale %lld:%lld nurjus"

msgid "Failed to seek"
msgstr "Kerimine nurjus"

#, c-format
msgid "Required element %s missing"
msgstr "Puudub vajalik element %s"

msgid "Time-based seek not supported"
msgstr "Aja järgi kerimine pole toetatud"

#, c-format
msgid "No plugins found in %d second; giving up.."
msgid_plural "No plugins found in %d seconds; giving up.."
msgstr[0] "%d sekundi jooksul ei leitud ühtegi pluginat; loobutakse.."
msgstr[1] "%d sekundi jooksul ei leitud ühtegi pluginat; loobutakse.."

#, c-format
msgid "Failed to create root device factory: %s"
msgstr "Juurseadme factory loomine nurjus: %s"

#, c-format
msgid "Failed to create RootDevice for %s. Reason: %s"
msgstr "%s jaoks juurseadme loomine nurjus. Põhjus: %s"

#, c-format
msgid "Failed to load user configuration: %s"
msgstr "Kasutaja seadistuse laadimine nurjus: %s"

#, c-format
msgid "No value available for '%s'"
msgstr "'%s' jaoks pole väärtust saadaval"

#, c-format
msgid "Value of '%s' out of range"
msgstr "'%s' väärtus on väljaspool vahemikku"

#, c-format
msgid "Failed to create preferences dialog: %s"
msgstr "Tõrge eelistuste dialoogi loomisel: %s"

#, c-format
msgid "Failed to save configuration data to file '%s': %s"
msgstr "Seadistusandmete kirjutamine faili '%s' nurjus: %s"

#, c-format
msgid "Failed to start Rygel service: %s"
msgstr "Tõrge Rygeli teenuse käivitamisel: %s"

#, c-format
msgid "Failed to stop Rygel service: %s"
msgstr "Tõrge Rygeli teenuse seiskamisel: %s"

#~ msgid "Failed to attach to D-Bus session bus: %s"
#~ msgstr "D-Bus seansisiiniga ühendumine nurjus: %s"

#~ msgid "No metadata extractor available. Will not crawl."
#~ msgstr ""
#~ "Metaandmete lahtipakkijat pole saadaval. Ei alustata andmete kogumist."

#~ msgid "Failed to access media cache: %s"
#~ msgstr "Puudub ligipääs meediapuhvrile: %s"

#~ msgid "Failed to remove URI: %s"
#~ msgstr "Tõrge URI eemaldamisel: %s"

#~ msgid "Failed to create MediaExport D-Bus service: %s"
#~ msgstr "MediaExport D-Bus teenuse loomine nurjus: %s"