File: screengrab_ca.ts

package info (click to toggle)
screengrab 1.101-1
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: bullseye, buster, sid
 • size: 1,504 kB
 • sloc: cpp: 4,744; makefile: 11
file content (963 lines) | stat: -rw-r--r-- 40,179 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.1" language="ca">
<context>
  <name>AboutDialog</name>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/about.cpp" line="34"/>
    <source>using Qt </source>
    <translation>mitjançant Qt </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/about.cpp" line="41"/>
    <source>About</source>
    <translation>Quant a</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/about.cpp" line="42"/>
    <source>Thanks</source>
    <translation>Agraïments</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/about.cpp" line="43"/>
    <source>Help us</source>
    <translation>Ajudeu-nos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/about.cpp" line="100"/>
    <source>is a crossplatform application for fast creating screenshots of your desktop.</source>
    <translation>és una aplicació multiplataforma per a la creació ràpida de captures de pantalla del vostre escriptori.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/about.cpp" line="102"/>
    <source>It is a light and powerful application, written in Qt.</source>
    <translation>És una aplicació lleugera i potent, escrita en Qt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/about.cpp" line="105"/>
    <source>Website</source>
    <translation>Lloc web</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/about.cpp" line="109"/>
    <source>Licensed under the </source>
    <translation>Llicenciat sota la </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/about.cpp" line="113"/>
    <source>Copyright &amp;copy; 2009-2013, Artem &apos;DOOMer&apos; Galichkin</source>
    <translation>Drets d&apos;autor &amp;copy; 2009-2013, Artem &apos;DOOMer&apos; Galichkin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/about.cpp" line="120"/>
    <source>You can join us and help us if you want. This is an invitation if you like this application.</source>
    <translation>Podeu unir-vos a nosaltres i ajudar-nos si voleu. Aquesta és una invitació si us agrada aquesta aplicació.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/about.cpp" line="123"/>
    <source>What you can do?</source>
    <translation>Què podeu fer?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/about.cpp" line="126"/>
    <source>Translate ScreenGrab to other languages</source>
    <translation>Traduir ScreenGrab a altres llengües</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/about.cpp" line="127"/>
    <source>Make suggestions for next releases</source>
    <translation>Fer suggeriments per als pròxims llançaments</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/about.cpp" line="128"/>
    <source>Report bugs and issues</source>
    <translation>Informar dels errors i de les incidències</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/about.cpp" line="131"/>
    <source>Bug tracker</source>
    <translation>Seguiment d&apos;errors</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/about.cpp" line="141"/>
    <source>Translate:</source>
    <translation>Traducció:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/about.cpp" line="143"/>
    <source> Brazilian Portuguese translation</source>
    <translation> Traducció al portuguès de Brasil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/about.cpp" line="144"/>
    <source>Marcio Moraes</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/about.cpp" line="146"/>
    <source> Ukrainian translation</source>
    <translation> Traducció a l&apos;ucraïnès</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/about.cpp" line="147"/>
    <source>Gennadi Motsyo</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/about.cpp" line="149"/>
    <source> Spanish translation</source>
    <translation> Traducció a l&apos;espanyol</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/about.cpp" line="150"/>
    <source>Burjans L García D</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/about.cpp" line="152"/>
    <source> Italian translation</source>
    <translation> Traducció a l&apos;italià</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/about.cpp" line="156"/>
    <source>Testing:</source>
    <translation>Proves:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/about.cpp" line="158"/>
    <source>Dual monitor support and other in Linux</source>
    <translation>Admissió de monitors duals i altres a Linux</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/about.cpp" line="159"/>
    <source>Dual monitor support in Linux</source>
    <translation>Admissió de monitors duals a Linux</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/about.cpp" line="160"/>
    <source>win32-build [Windows XP and 7]</source>
    <translation>Construcció win32 [Windows XP i 7]</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/about.cpp" line="161"/>
    <source>old win32-build [Windows Vista]</source>
    <translation>Construcció win32 antiga [Windows Vista]</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/about.cpp" line="162"/>
    <source>win32-build [Windows 7]</source>
    <translation>Construcció win32 [Windows 7]</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ConfigDialog</name>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.cpp" line="210"/>
    <source>Directory %1 does not exist. Do you want to create it?</source>
    <translation>No existeix el directori %1. Voleu crear-lo?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.cpp" line="211"/>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.cpp" line="312"/>
    <source>Warning</source>
    <translation>Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.cpp" line="300"/>
    <source>Select directory</source>
    <translation>Selecciona el directori</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.cpp" line="311"/>
    <source>Do you want to reset the settings to the defaults?</source>
    <translation>Voleu restablir els ajusts als valors predeterminats?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.cpp" line="369"/>
    <source>Example: </source>
    <translation>Exemple: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.cpp" line="425"/>
    <source>This key is already used in your system! Please select another.</source>
    <translation>Aquesta tecla ja s&apos;utilitza al vostre sistema. Seleccioneu-ne una altra.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.cpp" line="431"/>
    <source>This key is already used in ScreenGrab! Please select another.</source>
    <translation>Aquesta tecla ja s&apos;utilitza a ScreenGrab. Seleccioneu-ne una altra.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.cpp" line="449"/>
    <source>This key is not supported on your system!</source>
    <translation>Aquesta tecla no està admesa al vostre sistema!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.cpp" line="484"/>
    <source>Error</source>
    <translation></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Core</name>
  <message>
    <location filename="../src/core/core.cpp" line="63"/>
    <source>is a crossplatform application for fast creating screenshots of your desktop.</source>
    <translation>és una aplicació multiplataforma per a la creació ràpida de captures de pantalla del vostre escriptori.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/core.cpp" line="67"/>
    <source>Take a fullscreen screenshot</source>
    <translation>Feu captures de pantalla a pantalla completa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/core.cpp" line="71"/>
    <source>Take a screenshot of the active window</source>
    <translation>Feu una captura de pantalla de la finestra activa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/core.cpp" line="75"/>
    <source>Take a screenshot of a selection of the screen</source>
    <translation>Feu captures de pantalla d&apos;una selecció de la pantalla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/core.cpp" line="79"/>
    <source>Run the application with a hidden main window</source>
    <translation>Executeu l&apos;aplicació amb una finestra principal oculta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/core.cpp" line="422"/>
    <source>Saved</source>
    <translation>Desat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/core.cpp" line="422"/>
    <source>Saved to </source>
    <translation>Desat a </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/core.cpp" line="444"/>
    <source>Name of saved file is copied to the clipboard</source>
    <translation>El nom del fitxer desat es copia al porta-retalls</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/core.cpp" line="450"/>
    <source>Path to saved file is copied to the clipboard</source>
    <translation>El camí al fitxer desat es copia al porta-retalls</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/core.cpp" line="472"/>
    <source>Copied</source>
    <translation>Copiat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/core.cpp" line="472"/>
    <source>Screenshot is copied to clipboard</source>
    <translation>La captura de pantalla es copia al porta-retalls</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DialogUploader</name>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/dialoguploader.ui" line="14"/>
    <source>Upload to internet</source>
    <translation>Pujar-ho a Internet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/dialoguploader.ui" line="22"/>
    <source>Upload to</source>
    <translation>Pujar-ho a</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/dialoguploader.ui" line="76"/>
    <source>Direct link:</source>
    <translation>Enllaç directe:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/dialoguploader.ui" line="98"/>
    <location filename="../src/modules/uploader/dialoguploader.ui" line="189"/>
    <source>Open this link in the default web-browser</source>
    <translation>Obre aquest enllaç al navegador web per defecte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/dialoguploader.ui" line="101"/>
    <location filename="../src/modules/uploader/dialoguploader.ui" line="192"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Obre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/dialoguploader.ui" line="114"/>
    <location filename="../src/modules/uploader/dialoguploader.ui" line="155"/>
    <source>Copy this link to the clipboard</source>
    <translation>Copia aquest enllaç al porta-retalls</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/dialoguploader.ui" line="117"/>
    <location filename="../src/modules/uploader/dialoguploader.ui" line="158"/>
    <source>Copy</source>
    <translation>Copia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/dialoguploader.ui" line="128"/>
    <source>Extended preformed html or bb codes:</source>
    <translation>Codis html o bb preformats ampliats:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/dialoguploader.ui" line="167"/>
    <source>Link to delete image:</source>
    <translation>Enllaç per eliminar la imatge:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/dialoguploader.ui" line="300"/>
    <source>Upload</source>
    <translation>Puja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/dialoguploader.ui" line="313"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Cancel·la</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/dialoguploader.cpp" line="58"/>
    <source>Size: </source>
    <translation>Mida: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/dialoguploader.cpp" line="58"/>
    <source> pixel</source>
    <translation> píxel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/dialoguploader.cpp" line="68"/>
    <source>Uploaded </source>
    <translation>Pujat </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/dialoguploader.cpp" line="71"/>
    <location filename="../src/modules/uploader/dialoguploader.cpp" line="212"/>
    <source>Ready to upload</source>
    <translation>A punt per pujar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/dialoguploader.cpp" line="108"/>
    <source>Upload processing... Please wait</source>
    <translation>Processament de la pujada... Espereu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/dialoguploader.cpp" line="160"/>
    <source>Receiving a response from the server</source>
    <translation>Recepció d&apos;una resposta del servidor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/dialoguploader.cpp" line="177"/>
    <source>Upload completed</source>
    <translation>Pujada completada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/dialoguploader.cpp" line="199"/>
    <location filename="../src/modules/uploader/dialoguploader.cpp" line="214"/>
    <source>Close</source>
    <translation>Tanca</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/dialoguploader.cpp" line="206"/>
    <source>Error uploading screenshot</source>
    <translation>Error en la pujada de la captura de pantalla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/dialoguploader.cpp" line="207"/>
    <source>Error</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/dialoguploader.cpp" line="244"/>
    <source>Open this link in your default web-browser, it may directly delete your uploaded image, without any warnings.</source>
    <translation>Obre aquest enllaç al navegador web per defecte, pot eliminar directament la imatge que heu carregat, sense cap avís.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/dialoguploader.cpp" line="245"/>
    <source>Are you sure you want to continue?</source>
    <translation>Esteu segur que voleu continuar?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MainWindow</name>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/mainwindow.ui" line="14"/>
    <source>ScreenGrab</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/mainwindow.ui" line="79"/>
    <source>Type:</source>
    <translation>Tipus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/mainwindow.ui" line="89"/>
    <source>Type of screenshot</source>
    <translation>Tipus de la captura de pantalla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/mainwindow.ui" line="96"/>
    <source>Full screen</source>
    <translation>Pantalla completa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/mainwindow.ui" line="101"/>
    <source>Window</source>
    <translation>Finestra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/mainwindow.ui" line="106"/>
    <source>Screen area</source>
    <translation>Àrea de la pantalla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/mainwindow.ui" line="111"/>
    <source>Last selected area</source>
    <translation>Última àrea seleccionada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/mainwindow.ui" line="141"/>
    <source>Delay:</source>
    <translation>Retard:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/mainwindow.ui" line="154"/>
    <source>Delay in seconds before taking screenshot</source>
    <translation>Retard en segons abans de prendre la captura de pantalla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/mainwindow.ui" line="157"/>
    <source>None</source>
    <translation>Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/mainwindow.ui" line="160"/>
    <source> sec</source>
    <translation> s</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/mainwindow.ui" line="203"/>
    <source>Zoom area around mouse</source>
    <translation>Zoom a l&apos;àrea al voltant del ratolí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/mainwindow.ui" line="210"/>
    <source>No window decoration</source>
    <translation>Sense decoració de finestra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/mainwindow.ui" line="217"/>
    <source>Include mouse pointer</source>
    <translation>Inclou el punter del ratolí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/mainwindow.ui" line="246"/>
    <source>toolBar</source>
    <translation>Barra d&apos;eines</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/mainwindow.cpp" line="64"/>
    <source>New</source>
    <translation>Nova</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/mainwindow.cpp" line="65"/>
    <source>Save</source>
    <translation>Desa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/mainwindow.cpp" line="66"/>
    <source>Copy</source>
    <translation>Copia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/mainwindow.cpp" line="67"/>
    <source>Options</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/mainwindow.cpp" line="68"/>
    <location filename="../src/core/ui/mainwindow.cpp" line="92"/>
    <source>Help</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/mainwindow.cpp" line="69"/>
    <source>About</source>
    <translation>Quant a</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/mainwindow.cpp" line="70"/>
    <source>Quit</source>
    <translation>Surt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/mainwindow.cpp" line="365"/>
    <source>Screenshot </source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/mainwindow.cpp" line="369"/>
    <source>Double click to open screenshot in external default image viewer</source>
    <translation>Doble clic per obrir la captura de pantalla al visualitzador d&apos;imatges extern predeterminat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/mainwindow.cpp" line="378"/>
    <location filename="../src/core/ui/mainwindow.cpp" line="509"/>
    <source>Hide</source>
    <translation>Oculta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/mainwindow.cpp" line="516"/>
    <source>Show</source>
    <translation>Mostra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/mainwindow.cpp" line="569"/>
    <source>%1 Files</source>
    <translation>%1 fitxers</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/mainwindow.cpp" line="591"/>
    <source>Save As...</source>
    <translation>Desa com...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ModuleUploader</name>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/moduleuploader.cpp" line="41"/>
    <source>Upload the screenshot to the default image host</source>
    <translation>Puja la captura de pantalla a l&apos;amfitrió d&apos;imatges predeterminat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/moduleuploader.cpp" line="48"/>
    <source>Uploading</source>
    <translation>Pujada</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QApplication</name>
  <message>
    <location filename="../src/core/regionselect.cpp" line="160"/>
    <source>Use your mouse to draw a rectangle to screenshot or exit pressing
any key or using the right or middle mouse buttons.</source>
    <translation>Utilitzeu el ratolí per dibuixar un rectangle per capturar la pantalla o
sortiu prement qualsevol tecla o els botons dret o central del ratolí.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/regionselect.cpp" line="192"/>
    <source>%1 x %2 pixels </source>
    <translation>%1 x %2 píxels </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QObject</name>
  <message>
    <location filename="../src/modules/extedit/moduleextedit.cpp" line="35"/>
    <source>External edit</source>
    <translation>Edició externa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/extedit/moduleextedit.cpp" line="46"/>
    <source>Edit in...</source>
    <translation>Edita a...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/moduleuploader.cpp" line="103"/>
    <source>Upload</source>
    <translation></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Uploader</name>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/uploader.cpp" line="225"/>
    <source>Direct link</source>
    <translation>Enllaç directe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/uploader.cpp" line="228"/>
    <source>HTML code</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/uploader.cpp" line="231"/>
    <source>BB code</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/uploader.cpp" line="234"/>
    <source>HTML code with thumb image</source>
    <translation>Codi HTML amb la imatge en miniatura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/uploader.cpp" line="237"/>
    <source>BB code with thumb image</source>
    <translation>Codi BB amb la imatge en miniatura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/uploader.cpp" line="240"/>
    <source>URl to delete image</source>
    <translation></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>UploaderConfigWidget</name>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/uploaderconfigwidget.ui" line="24"/>
    <source>Common settings</source>
    <translation>Ajusts comuns</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/uploaderconfigwidget.ui" line="32"/>
    <source>Default image host</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/uploaderconfigwidget.ui" line="44"/>
    <source>Always copy the link to the clipboard</source>
    <translation>Copia sempre l&apos;enllaç al porta-retalls</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/uploaderconfigwidget.ui" line="65"/>
    <source>Hosts settings</source>
    <translation>Ajusts dels amfitrions</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/uploaderconfigwidget.ui" line="73"/>
    <source>Settings for: </source>
    <translation>Ajusts per: </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>UploaderConfigWidget_ImgUr</name>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/imgur/uploaderconfigwidget_imgur.ui" line="20"/>
    <source>Configuration for imgur.com upload</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/imgur/uploaderconfigwidget_imgur.ui" line="43"/>
    <source>No settings available right now</source>
    <translation>No hi ha cap ajust disponible ara mateix</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Uploader_ImgUr_Widget</name>
  <message>
    <location filename="../src/modules/uploader/imgur/uploader_imgur_widget.ui" line="20"/>
    <source>Upload to Imgur</source>
    <translation>Puja a Imgur</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>aboutWidget</name>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/aboutwidget.ui" line="128"/>
    <source>About Qt</source>
    <translation>Quant a Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/aboutwidget.ui" line="154"/>
    <source>Close</source>
    <translation>Tanca</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>configwidget</name>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="26"/>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="627"/>
    <source>Options</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="77"/>
    <source>Main</source>
    <translation>Principal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="82"/>
    <source>Advanced</source>
    <translation>Avançat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="87"/>
    <source>System tray</source>
    <translation>Safata del sistema</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="92"/>
    <source>Shortcuts</source>
    <translation>Dreceres</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="116"/>
    <source>Default save directory</source>
    <translation>Directori de desament predeterminat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="122"/>
    <source>Path to default selection dir for saving</source>
    <translation>Camí al directori predeterminat dels desaments per seleccionar-ne un</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="135"/>
    <source>Browse filesystem</source>
    <translation>Navega pel sistema de fitxers</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="138"/>
    <source>Browse</source>
    <translation>Navega</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="148"/>
    <source>Default file</source>
    <translation>Fitxer predeterminat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="161"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Nom:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="168"/>
    <source>Default filename</source>
    <translation>Nom de fitxer predeterminat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="179"/>
    <source>Format</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="192"/>
    <source>Default saving image format</source>
    <translation>Format d&apos;imatge predeterminat de desament</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="211"/>
    <source>Copy file name to the clipboard when saving</source>
    <translation>Copia el nom del fitxer al porta-retalls quan es desa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="225"/>
    <source>Do not copy</source>
    <translation>No ho copiïs</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="230"/>
    <source>Copy file name only</source>
    <translation>Copia només el nom del fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="235"/>
    <source>Copy full file path</source>
    <translation>Copia el camí complet al fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="245"/>
    <source>Image quality</source>
    <translation>Qualitat d&apos;imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="251"/>
    <source>Image quality (1 - small file, 100 - high quality)</source>
    <translation>Qualitat d&apos;imatge (1 - fitxer petit, 100 - alta qualitat)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="316"/>
    <source>Inserting current date time into saved filename</source>
    <translation>Inserció de la data actual al nom del fitxer desat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="319"/>
    <source>Insert current date and time in file name</source>
    <translation>Insereix la data i hora actual al nom del fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="328"/>
    <source>Template: </source>
    <translation>Plantilla: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="353"/>
    <source>Example: </source>
    <translation>Exemple: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="363"/>
    <source>Automatically saving screenshots in grabbing process</source>
    <translation>Desament automàtic de captures de pantalla en el procés d&apos;agafament</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="366"/>
    <source>Autosave screenshot</source>
    <translation>Desa automàticament la captura de pantalla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="378"/>
    <source>Save first screenshot</source>
    <translation>Desa primer la captura de pantalla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="387"/>
    <source>Allow run multiplies copy of ScreenGrab</source>
    <translation>Permet l&apos;execució de diverses còpies de ScreenGrab</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="390"/>
    <source>Allow multiple instances of ScreenGrab</source>
    <translation>Permet diverses instàncies de ScreenGrab</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="397"/>
    <source>Open in external viewer on double click</source>
    <translation>Obre al visualitzador extern amb el doble clic</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="400"/>
    <source>Enable external viewer</source>
    <translation>Habilita el visualitzador extern</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="407"/>
    <source>Fit to edges only inside selected screen area</source>
    <translation>Ajusta a les vores només dins de l&apos;àrea de la pantalla seleccionada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="410"/>
    <source>Fit to edges inside selected area</source>
    <translation>Ajusta a les vores dins de l&apos;àrea seleccionada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="448"/>
    <source>Show ScreenGrab in the system tray</source>
    <translation>Mostra ScreenGrab a la safata del sistema</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="457"/>
    <source>Tray messages:</source>
    <translation>Missatges de la safata:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="470"/>
    <source>Tray messages display mode</source>
    <translation>Mode de visualització dels missatges de la safata</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="474"/>
    <source>Never</source>
    <translation>Mai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="479"/>
    <source>Tray mode</source>
    <translation>Mode safata</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="484"/>
    <source>Always</source>
    <translation>Sempre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="496"/>
    <source>Time of display tray messages</source>
    <translation>Temps de visualització dels missatges de la safata</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="512"/>
    <source>Time to display tray messages</source>
    <translation>Temps per mostrar el missatges de la safata</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="515"/>
    <source> sec</source>
    <translation> s</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="533"/>
    <source>Minimize to tray on click close button</source>
    <translation>Minimitza a la safata amb el clic al botó de tancar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="536"/>
    <source>Minimize to tray when closing</source>
    <translation>Minimitza a la safata quan s&apos;està tancant</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="575"/>
    <source>Action</source>
    <translation>Acció</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="580"/>
    <source>Shortcut</source>
    <translation>Drecera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="585"/>
    <source>Global shortcuts</source>
    <translation>Dreceres globals</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="592"/>
    <source>Full screen</source>
    <translation>Pantalla completa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="597"/>
    <source>Active window</source>
    <translation>Finestra activa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="602"/>
    <source>Area select</source>
    <translation>Selecció de l&apos;àrea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="608"/>
    <source>Local shortcuts</source>
    <translation>Dreceres locals</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="612"/>
    <source>New screen</source>
    <translation>Pantalla nova</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="617"/>
    <source>Save screen</source>
    <translation>Desa la pantalla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="622"/>
    <source>Copy screen</source>
    <translation>Copia la pantalla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="632"/>
    <source>Help</source>
    <translation>Ajuda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="637"/>
    <source>Quit</source>
    <translation>Surt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="648"/>
    <source>Selected shortcut:</source>
    <translation>Drecera seleccionada:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/core/ui/configwidget.ui" line="655"/>
    <source>Not defined</source>
    <translation>Sense definir</translation>
  </message>
</context>
</TS>