File: Changelog

package info (click to toggle)
sms-pl 2.1.0-4
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: lenny
  • size: 376 kB
  • ctags: 355
  • sloc: cpp: 2,618; perl: 109; makefile: 103; sh: 26
file content (42 lines) | stat: -rw-r--r-- 1,516 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
29.12.2006
	Dluga przerwa... Dzieki jednak pracy Adama Michalskiego program
	na nowo odzyl. Miejmy nadzieje, ze na dlugo.

1.5.2005
	Okazalo sie, ze serwer www Idei (bramka ideambox) zle wspolpracuje
	z biblioteka curl 7.13.x - problemy sprawial wysylany przez nia
	naglowek Expects:. Pytanie czy jest to niedbalosc o standardy
	autorow portslu Idei czy tez ich przesadne ich sosowanie...

2.4.2005
	Trzy nowe rzeczy:
	
	1. Adam Pi�tyszek nades�a� patcha poprawiaj�cego obs�ug� bramki
	EraOmnix m.in. o pe�n� obs�ug� b�ed�w oraz o pokazywanie liczby
	pozosta�ych SMS�w
	
	2. �ycie zmusi�o ;-) doda�em do programu obs�ug� angielskiej bramki
	operatora O2. Bramka dzia�a analogicznie jak mailowa bramka Plusa.
	Numer adresata oczywi�cie nale�y wpisa� w mi�dzynarodowym formacie
	z '+' na pocz�tku.
	
	3. Zmieni�em domy�lna warto�� zmiennej 'sendmail_path' w .smsrc -
	okaza�o si�, �e jest du�o wi�ksze prawdopodobie�stwo istnienia
	poprawnej �cie�ki /usr/sbin/sendmail ni� dzia�ania polecenia
	`which sendmail`
	
	Poprawionych zosta�o par� znalezionych liter�wek.
	
29.10.2004
	ostateczne przystosowanie skryptu sms-get do pracy z nowym
	sposobem dystrybucji programu: katalogu sms-<wersja>

28.10.2004
	z�e parsowanie wyra�enia `polecenie` podczas odczytu pliku
	konfiguracyjnego powodowa�o b��dne dzia�anie innych element�w
	programu - cho�by wsp�pracy z sendmailem

	niepotrzebna deklaracja zmiennej 'email' w plusmail.cc powodowa�a
	nieumieszczanie adresu emailowego nadawcy SMSa w wysy�anym mailu	

wersja 2.0.0