File: ChangeLog

package info (click to toggle)
softcatala-spell 0.20111230b-4
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: wheezy
 • size: 7,364 kB
 • sloc: makefile: 84; perl: 44; sed: 27
file content (107 lines) | stat: -rw-r--r-- 2,979 bytes parent folder | download | duplicates (4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
*** Notes sobre les versions ***

Versi� 2.3.0 (30/12/2011)
  Afegides entrades recollides de fonts diverses
  Aplicades correccions i propostes del wiki de SC

Versi� 2.2.0 (13/01/2010)
  Afegides entrades recollides del Diccionari ortogr�fic i de pronunciaci� del valenci� (AVL)
  Afegides entrades recollides de fonts diverses
  Aplicades correccions i propostes del wiki de SC

Versi� 2.1.6 (06/10/2009)
  Moltes paraules invariables (sg=pl) eren tractades com si fossin variables (detectat per Joan Montan�)

Versi� 2.1.5 (27/06/2009)
  Algunes correccions a les regles
  Generaci� d'un fitxer "oficial" d'aspell

Versi� 2.1.4 (11/03/2009)
  Algunes correccions i addicions
  Correccions: bytes, malveure

Versi� 2.1.3 (02/03/2009)
  Generaci� de fitxers per a aspell

Versi� 2.1.2 (27/10/2008)
  Informaci� per a actualitzaci� remota

Versi� 2.1.1 (19/10/2008)
  Addicions valencianes i correccions d'errors

Versi� 2.1.0 (03/06/2008)
  Creada versi� per a AVL
  Noves entrades procedents del diccionari AVL

Versi� 2.0.0 (14/07/2007)
  Afegides les entrades del DIEC 2
  Correcci� en regles i en moltes entrades
  Afegits top�nims i altres paraules

Versi� 1.0.3 (16/10/2006)
  Afegits gentilicis valencians

Versi� 1.0.2 (29/09/2006)
  Afegides combinacions valencianes de pronoms personals

Versi� 1.0.1 (19/09/2006)
  Afegides paraules que faltaven

Versi� 1.0.0 (10/10/2002)
  Primera versi�: DIEC 1, top�nims, noms propis


===============================================================================

*** Release notes ***

Version 2.3.0 (30/12/2011)
  Added entries from several sources
  Applied some corrections and proposals from SoftCatala wiki

Version 2.2.0 (13/01/2010)
  Added entries collected by Valencian Academy of Language (AVL)
  Added entries from several sources
  Applied some corrections and proposals from SoftCatala wiki

Version 2.1.6 (06/10/2009)
  Several invariable words (sg=pl) were treated as variable (reported by Joan Montan�)

Version 2.1.5 (27/06/2009)
  Some corrections in the rules
  Generate an "official" dictionary file for aspell

Version 2.1.4 (11/03/2009)
  Some corrections and additions
  Corrections: bytes, malveure

Version 2.1.3 (02/03/2009)
  Generate files for aspell

Version 2.1.2 (27/10/2008)
  Information for remote update

Version 2.1.1 (19/10/2008)
  Valencian additions and correction of mistakes

Version 2.1.0 (03/06/2008)
  Created Valencian specific version
  New entries from AVL dictionary

Version 2.0.0 (14/07/2007)
  Added the entries from the DIEC 2
  Correction in rules and several entries
  Added names of places and other words

Version 1.0.3 (16/10/2006)
  Added names of Valencian places

Version 1.0.2 (29/09/2006)
  Added Valencian combinations of personal pronouns

Version 1.0.1 (19/09/2006)
  Added missing words

Version 1.0.0 (10/10/2002)
  First version: DIEC 1, names of places, person names