File: Slovak_UTF8-reminder1.html

package info (click to toggle)
sql-ledger 2.8.30-1
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: squeeze
 • size: 34,304 kB
 • ctags: 3,640
 • sloc: perl: 55,210; sql: 27,183; makefile: 129; sh: 38
file content (103 lines) | stat: -rw-r--r-- 1,720 bytes parent folder | download | duplicates (5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

<body bgcolor=ffffff>

<table width=100%>

 <%include letterhead.html%>
 
 <tr>
  <td width=10>&nbsp;</td>
  
  <th colspan=3><h4>1. U P O M I E N K A</h4></th>
  
 </tr>

 <tr>
  <td>&nbsp;</td>
  
  <td colspan=3 align=right><%statementdate%></td>
 </tr>
 
 <tr>
  <td>&nbsp;</td>
  
  <td>
   <table width=100%>
	<tr valign=top>
	 <td><%name%>
	 <br><%address1%>
	 <%if address2%>
	 <br><%address2%>
	 <%end address2%>
	 <br><%city%>
	 <%if state%>
	 , <%state%>
	 <%end state%>
	 <%zipcode%>
	 <%if country%>
	 <br><%country%>
	 <%end country%>
	 <br>
     <%if customerphone%>
	 <br>Tel: <%customerphone%>
     <%end customerphone%>
     <%if customerfax%>
	 <br>Fax: <%customerfax%>
     <%end customerfax%>
     <%if email%>
	 <br><%email%>
     <%end email%>
	 </td>
	</tr>
   </table>
  </td>
 </tr>
 
 <tr height=10></tr>
 
 <tr>
  <td>&nbsp;</td>
  
  <td>
   <table width=100%>
    <tr>
	 <th>Faktúra</th>
     <th>Objednávka</th>
	 <th>Dátum faktúry</th>
	 <th>Dátum splatnosti</th>
	 <th>Suma</th>
	</tr>
    
	<tr>
	 <td align=center><%invnumber%></td>
     <td align=center><%ordnumber%></td>
	 <td align=center><%invdate%></td>
	 <td align=center><%duedate%></td>
	 <td align=center><%due%></td>
	</tr>
	
    <tr>
	 <td colspan=5><hr size=1></td>
	</tr>
	
   </table>
  </td>
 </tr>
 
 <tr height=10></tr>
 
 <tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>
  Podľa naších záznamov faktúra číslo <%invnumber%> je po dátume splatnosti. Keď ste platbu už uskutočnili považujte upomienku zy bezpredmetnú.
<p>
  
  </td>
 </tr>

</table>

</body>
</html>