File: cs.po

package info (click to toggle)
strongswan 5.2.1-6+deb8u2~bpo70+1
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: wheezy-backports
 • size: 48,080 kB
 • sloc: ansic: 292,318; sh: 16,273; sql: 7,950; makefile: 5,254; xml: 574; cs: 522; ruby: 453; lex: 406; yacc: 374; python: 236; ada: 111; perl: 93
file content (796 lines) | stat: -rw-r--r-- 33,889 bytes parent folder | download | duplicates (4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
# this format, e.g. by running:
# info -n '(gettext)PO Files'
# info -n '(gettext)Header Entry'
# Some information specific to po-debconf are available at
# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: strongswan\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: strongswan@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-07 13:28+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-10-28 14:42+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:2001
msgid "Old runlevel management superseded"
msgstr "Stará správa běhových úrovní je překonána."

#. Type: note
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:2001
msgid ""
"Previous versions of the strongSwan package gave a choice between three "
"different Start/Stop-Levels. Due to changes in the standard system startup "
"procedure, this is no longer necessary or useful. For all new installations "
"as well as old ones running in any of the predefined modes, sane default "
"levels will now be set. If you are upgrading from a previous version and "
"changed your strongSwan startup parameters, then please take a look at NEWS."
"Debian for instructions on how to modify your setup accordingly."
msgstr ""
"Dřívější verze balíku strongSwan dávaly na výběr mezi třemi různými Start/"
"Stop úrovněmi. Díky změnám ve způsobu zavádění systému to již není nutné a "
"ani užitečné. Novým i stávajícím instalacím používajícím některou ze tří "
"předefinovaných úrovní budou nyní automaticky nastaveny rozumné výchozí "
"úrovně. Přecházíte-li z dřívější verze strongSwanu, u které jste si "
"upravovali startovací parametry, podívejte se prosím do souboru NEWS.Debian, "
"kde naleznete pokyny, jak si příslušně upravit nastavení."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:3001
msgid "Restart strongSwan now?"
msgstr "Restartovat nyní strongSwan?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:3001
msgid ""
"Restarting strongSwan is recommended, since if there is a security fix, it "
"will not be applied until the daemon restarts. Most people expect the daemon "
"to restart, so this is generally a good idea. However, this might take down "
"existing connections and then bring them back up, so if you are using such a "
"strongSwan tunnel to connect for this update, restarting is not recommended."
msgstr ""
"Restartování strongSwan je dobrý nápad, protože v případě, že aktualizace "
"obsahuje bezpečnostní záplatu, nebude tato funkční, dokud se démon "
"nerestartuje. Většina lidí s restartem daemona počítá, nicméně je možné, že "
"tím budou existující spojení ukončena a následně znovu nahozena. Pokud tuto "
"aktualizaci provádíte přes takovýto strongSwan tunel, restart nedoporučujeme."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:4001
msgid "Start strongSwan's charon daemon?"
msgstr "Spustit strongSwan daemona charon?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:4001
msgid ""
"The charon daemon must be running to support the Internet Key Exchange "
"protocol."
msgstr ""
"Pro podporu protokolu Internet Key Exchange musí běžet daemon charon."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:5001
msgid "Use an X.509 certificate for this host?"
msgstr "Použít pro tento počítač certifikát X.509?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:5001
msgid ""
"An X.509 certificate for this host can be automatically created or imported. "
"It can be used to authenticate IPsec connections to other hosts and is the "
"preferred way of building up secure IPsec connections. The other possibility "
"would be to use shared secrets (passwords that are the same on both sides of "
"the tunnel) for authenticating a connection, but for a larger number of "
"connections, key based authentication is easier to administer and more "
"secure."
msgstr ""
"Pro tento počítač můžete automaticky vytvořit nebo importovat certifikát "
"X.509. Certifikát může být využit k autentizaci IPsec spojení na další "
"počítače a je upřednostňovaným způsobem pro sestavování bezpečných IPsec "
"spojení. Další možností autentizace je využití sdílených tajemství (hesel, "
"která jsou stejná na obou stranách tunelu), ale pro větší počet spojení je "
"RSA autentizace snazší na správu a mnohem bezpečnější."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:5001
msgid ""
"Alternatively you can reject this option and later use the command \"dpkg-"
"reconfigure strongswan\" to come back."
msgstr ""
"Alternativně můžete tuto nabídku zamítnout a později se k ní vrátit příkazem "
"„dpkg-reconfigure strongswan“."

#. Type: select
#. Choices
#: ../strongswan-starter.templates:6001
msgid "create"
msgstr "vytvořit"

#. Type: select
#. Choices
#: ../strongswan-starter.templates:6001
msgid "import"
msgstr "importovat"

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6002
msgid "Methods for using a X.509 certificate to authenticate this host:"
msgstr "Získání certifikátu X.509 pro autentizaci tohoto počítače:"

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6002
msgid ""
"It is possible to create a new X.509 certificate with user-defined settings "
"or to import an existing public and private key stored in PEM file(s) for "
"authenticating IPsec connections."
msgstr ""
"Pro autentizaci IPsec spojení můžete buď vytvořit nový certifikát X.509 na "
"základě zadaných parametrů, nebo můžete naimportovat veřejný/soukromý pár "
"klíčů uložený v PEM souboru."

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6002
msgid ""
"If you choose to create a new X.509 certificate you will first be asked a "
"number of questions which must be answered before the creation can start. "
"Please keep in mind that if you want the public key to get signed by an "
"existing Certificate Authority you should not select to create a self-signed "
"certificate and all the answers given must match exactly the requirements of "
"the CA, otherwise the certificate request may be rejected."
msgstr ""
"Rozhodnete-li se pro vytvoření nového certifikátu X.509, budete nejprve "
"dotázáni na řadu otázek. Pokud chcete podepsat veřejný klíč stávající "
"certifikační autoritou, nesmíte zvolit certifikát podepsaný sám sebou a také "
"zadané odpovědi musí splňovat požadavky dané certifikační autority. "
"Nesplnění požadavků může vést k zamítnutí požadavku na certifikát."

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6002
msgid ""
"If you want to import an existing public and private key you will be "
"prompted for their filenames (which may be identical if both parts are "
"stored together in one file). Optionally you may also specify a filename "
"where the public key(s) of the Certificate Authority are kept, but this file "
"cannot be the same as the former ones. Please also be aware that the format "
"for the X.509 certificates has to be PEM and that the private key must not "
"be encrypted or the import procedure will fail."
msgstr ""
"Zvolíte-li import stávajícího veřejného/soukromého páru klíčů, budete "
"dotázáni na názvy souborů, ve kterých se klíče nachází (může se také jednat "
"o jediný soubor, protože obě části mohou ležet v jednom souboru). Volitelně "
"můžete také zadat jméno souboru s veřejným klíčem certifikační autority, ale "
"zde to již musí být jiný soubor. Mějte prosím na paměti, že certifikát X.509 "
"musí být ve formátu PEM a že soukromý klíč nesmí být zašifrován, jinak "
"import selže."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:7001
msgid "File name of your PEM format X.509 certificate:"
msgstr "Jméno souboru s certifikátem X.509 ve formátu PEM:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:7001
msgid ""
"Please enter the location of the file containing your X.509 certificate in "
"PEM format."
msgstr ""
"Zadejte cestu k souboru obsahujícímu váš certifikát X.509 ve formátu PEM."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:8001
msgid "File name of your PEM format X.509 private key:"
msgstr "Jméno souboru se soukromým klíčem X.509 ve formátu PEM:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:8001
msgid ""
"Please enter the location of the file containing the private RSA key "
"matching your X.509 certificate in PEM format. This can be the same file "
"that contains the X.509 certificate."
msgstr ""
"Zadejte cestu k souboru obsahujícímu soukromý RSA klíč odpovídající vašemu "
"certifikátu X.509 ve formátu PEM. Může to být stejný soubor jako ten, ve "
"kterém se nachází certifikát X.509."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:9001
msgid "File name of your PEM format X.509 RootCA:"
msgstr "Jméno souboru s kořenovou certifikační autoritou X.509 ve formátu PEM:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:9001
msgid ""
"Optionally you can now enter the location of the file containing the X.509 "
"Certificate Authority root used to sign your certificate in PEM format. If "
"you do not have one or do not want to use it please leave the field empty. "
"Please note that it's not possible to store the RootCA in the same file as "
"your X.509 certificate or private key."
msgstr ""
"Nyní můžete zadat cestu k souboru obsahujícímu certifikační autoritu X.509, "
"kterou používáte pro podpis svých certifikátů ve formátu PEM. Pokud takovou "
"certifikační autoritu nemáte, nebo ji nechcete použít, ponechte prázdné. "
"Kořenovou certifikační autoritu nelze uchovávat ve stejném souboru se "
"soukromým klíčem nebo certifikátem X.509."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:10001
msgid "Please enter which length the created RSA key should have:"
msgstr "Zadejte délku vytvářeného RSA klíče:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:10001
msgid ""
"Please enter the length of the created RSA key. It should not be less than "
"1024 bits because this should be considered unsecure and you will probably "
"not need anything more than 4096 bits because it only slows the "
"authentication process down and is not needed at the moment."
msgstr ""
"Zadejte délku vytvářeného RSA klíče. Kvůli bezpečnosti by neměla být menší "
"než 1024 bitů a pravděpodobně nepotřebujete víc než 4096 bitů, protože to "
"již jen zpomaluje proces autentizace."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:11001
msgid "Create a self-signed X.509 certificate?"
msgstr "Vytvořit certifikát X.509 podepsaný sám sebou?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:11001
msgid ""
"Only self-signed X.509 certificates can be created automatically, because "
"otherwise a Certificate Authority is needed to sign the certificate request. "
"If you choose to create a self-signed certificate, you can use it "
"immediately to connect to other IPsec hosts that support X.509 certificate "
"for authentication of IPsec connections. However, using strongSwan's PKI "
"features requires all certificates to be signed by a single Certificate "
"Authority to create a trust path."
msgstr ""
"Tento instalátor může automaticky vytvořit pouze certifikát X509 podepsaný "
"sám sebou, jelikož v opačném případě je k podpisu certifikátu potřeba "
"certifikační autorita. Tento certifikát můžete ihned použít k připojení na "
"další počítače s IPsec, které podporují autentizaci pomocí certifikátu X509. "
"Nicméně chcete-li využít PKI možností strongSwanu, budete k vytvoření "
"důvěryhodných cest potřebovat podepsat všechny certifikáty X509 jedinou "
"certifikační autoritou."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:11001
msgid ""
"If you do not choose to create a self-signed certificate, only the RSA "
"private key and the certificate request will be created, and you will have "
"to sign the certificate request with your Certificate Authority."
msgstr ""
"Jestliže nechcete vytvořit certifikát podepsaný sebou samým, vytvoří se "
"pouze soukromý RSA klíč a požadavek na certifikát. Vy potom musíte podepsat "
"požadavek svou certifikační autoritou."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
msgid "Country code for the X.509 certificate request:"
msgstr "Kód státu pro požadavek na certifikát X.509:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
msgid ""
"Please enter the two-letter code for the country the server resides in (such "
"as \"AT\" for Austria)."
msgstr ""
"Zadejte dvojpísmenný kód státu, ve kterém se server nachází (například „CZ“ "
"pro Českou republiku)."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
msgid ""
"OpenSSL will refuse to generate a certificate unless this is a valid "
"ISO-3166 country code; an empty field is allowed elsewhere in the X.509 "
"certificate, but not here."
msgstr ""
"Nezadáte-li platný kód země dle ISO-3166, OpenSSL odmítne certifikát "
"vygenerovat. Prázdné pole je dovoleno ve všech ostatních polích certifikátu "
"X.509 kromě tohoto."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:13001
msgid "State or province name for the X.509 certificate request:"
msgstr "Jméno země nebo oblasti pro požadavek na certifikát X.509:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:13001
msgid ""
"Please enter the full name of the state or province the server resides in "
"(such as \"Upper Austria\")."
msgstr ""
"Zadejte celé jméno země nebo oblasti, ve které se server nachází (například "
"„Morava“)."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:14001
msgid "Locality name for the X.509 certificate request:"
msgstr "Jméno lokality pro požadavek na certifikát X.509:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:14001
msgid ""
"Please enter the locality the server resides in (often a city, such as "
"\"Vienna\")."
msgstr ""
"Zadejte jméno lokality, ve které se server nachází (často město, například "
"„Olomouc“)."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:15001
msgid "Organization name for the X.509 certificate request:"
msgstr "Název organizace pro požadavek na certifikát X.509:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:15001
msgid ""
"Please enter the organization the server belongs to (such as \"Debian\")."
msgstr "Zadejte název organizace, které server patří (například „Debian“)."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:16001
msgid "Organizational unit for the X.509 certificate request:"
msgstr "Název organizační jednotky pro požadavek na certifikát X.509:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:16001
msgid ""
"Please enter the organizational unit the server belongs to (such as "
"\"security group\")."
msgstr ""
"Zadejte název organizační jednotky, které server patří (například „oddělení "
"pro odhalování daňových úniků“)."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:17001
msgid "Common Name for the X.509 certificate request:"
msgstr "Obecné jméno pro požadavek na certifikát X.509:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:17001
msgid ""
"Please enter the Common Name for this host (such as \"gateway.example.org\")."
msgstr ""
"Zadejte obecné jméno (CN) tohoto počítače (například „cloud.example.org“)."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:18001
msgid "Email address for the X.509 certificate request:"
msgstr "Emailová adresa pro požadavek na certifikát X.509:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:18001
msgid ""
"Please enter the email address of the person or organization responsible for "
"the X.509 certificate."
msgstr ""
"Zadejte emailovou adresu osoby nebo organizace zodpovědné za certifikát "
"X.509."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:19001
msgid "Enable opportunistic encryption?"
msgstr "Povolit oportunistické šifrování?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:19001
msgid ""
"This version of strongSwan supports opportunistic encryption (OE), which "
"stores IPSec authentication information in DNS records. Until this is widely "
"deployed, activating it will cause a significant delay for every new "
"outgoing connection."
msgstr ""
"Tato verze strongSwan podporuje oportunistické šifrování (OE), které "
"uchovává autentizační informace IPsecu (např. veřejné RSA klíče) v DNS "
"záznamech. Dokud nebude tato schopnost více rozšířena, způsobí její aktivace "
"výrazné zpomalení každého nového odchozího spojení."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:19001
msgid ""
"You should only enable opportunistic encryption if you are sure you want it. "
"It may break the Internet connection (default route) as the daemon starts."
msgstr ""
"Oportunistické šifrování byste měli povolit pouze v případě, že ho opravdu "
"chcete. Při startu daemona je možné, že se vaše probíhající spojení do "
"Internetu přeruší (přesněji přestane fungovat výchozí cesta)."

#~ msgid ""
#~ "The pluto daemon must be running to support version 1 of the Internet Key "
#~ "Exchange protocol."
#~ msgstr ""
#~ "Pro podporu 1. verze protokolu Internet Key Exchange musí běžet daemon "
#~ "pluto."

#~ msgid "Start strongSwan's IKEv2 daemon?"
#~ msgstr "Spustit strongSwan daemon IKEv2?"

#~ msgid "Do you wish to restart strongSwan?"
#~ msgstr "Přejete si restartovat strongSwan?"

#~ msgid "Please enter the location of your X509 certificate in PEM format:"
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte cestu k souboru obsahujícímu váš certifikát X.509 ve formátu PEM."

#~ msgid "Please enter the location of your X509 private key in PEM format:"
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte cestu k souboru obsahujícímu váš certifikát X.509 ve formátu PEM."

#~ msgid ""
#~ "Please enter the 2 letter country code for your country. This code will "
#~ "be placed in the certificate request."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte dvoumístný ISO3166 kód své země. Tento kód bude umístěn do "
#~ "požadavku na certifikát."

#~ msgid "Example: AT"
#~ msgstr "Příklad: CZ"

#~ msgid "Example: Upper Austria"
#~ msgstr "Příklad: Morava"

#~ msgid ""
#~ "Please enter the locality (e.g. city) where you live. This name will be "
#~ "placed in the certificate request."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte prosím místo (např. město), kde žijete. Toto jméno "
#~ "bude umístěno do požadavku na certifikát."

#~ msgid "Example: Vienna"
#~ msgstr "Příklad: Olomouc"

#~ msgid ""
#~ "Please enter the organization (e.g. company) that the X509 certificate "
#~ "should be created for. This name will be placed in the certificate "
#~ "request."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte prosím organizaci pro kterou je certifikát vytvářen. Toto jméno "
#~ "bude umístěno do požadavku na certifikát."

#~ msgid "Example: Debian"
#~ msgstr "Příklad: Debian"

#~ msgid "Example: security group"
#~ msgstr "Příklad: bezpečnostní oddělení"

#~ msgid "Example: gateway.debian.org"
#~ msgstr "Příklad: gateway.debian.org"

#~ msgid "earliest"
#~ msgstr "co nejdříve"

#~ msgid "after NFS"
#~ msgstr "po NFS"

#~ msgid "after PCMCIA"
#~ msgstr "po PCMCIA"

#~ msgid "When to start strongSwan:"
#~ msgstr "Kdy spustit strongSwan:"

#~ msgid ""
#~ "StrongSwan starts during system startup so that it can protect "
#~ "filesystems that are automatically mounted."
#~ msgstr ""
#~ "strongSwan se spouští při zavádění systému, takže může chránit "
#~ "automaticky připojované souborové systémy."

#~ msgid ""
#~ " * earliest: if /usr is not mounted through NFS and you don't use a\n"
#~ "  PCMCIA network card, it is best to start strongSwan as soon as\n"
#~ "  possible, so that NFS mounts can be secured by IPSec;\n"
#~ " * after NFS: recommended when /usr is mounted through NFS and no\n"
#~ "  PCMCIA network card is used;\n"
#~ " * after PCMCIA: recommended if the IPSec connection uses a PCMCIA\n"
#~ "  network card or if it needs keys to be fetched from a locally running "
#~ "DNS\n"
#~ "  server with DNSSec support."
#~ msgstr ""
#~ " * co nejdříve: pokud není /usr připojeno přes NFS a nepoužíváte\n"
#~ "  síťovou kartu PCMCIA, je lepší spustit strongSwan co nejdříve,\n"
#~ "  aby bylo NFS chráněno pomocí IPSec;\n"
#~ " * po NFS: doporučeno, pokud je /usr připojeno přes NFS a pokud\n"
#~ "  nepoužíváte síťovou kartu PCMCIA;\n"
#~ " * po PCMCIA: doporučeno pokud IPSec spojení používá síťovou kartu\n"
#~ "  PCMCIA, nebo pokud vyžaduje stažení klíčů z lokálně běžícího DNS\n"
#~ "  serveru s podporou DNSSec."

#~ msgid ""
#~ "If you don't restart strongSwan now, you should do so manually at the "
#~ "first opportunity."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud nerestartujete strongSwan nyní, měli byste to provést při nejbližší "
#~ "příležitosti."

#~ msgid "Create an RSA public/private keypair for this host?"
#~ msgstr "Vytvořit veřejný/soukromý pár RSA klíčů pro tento počítač?"

#~ msgid ""
#~ "StrongSwan can use a Pre-Shared Key (PSK) or an RSA keypair to "
#~ "authenticate IPSec connections to other hosts. RSA authentication is "
#~ "generally considered more secure and is easier to administer. You can use "
#~ "PSK and RSA authentication simultaneously."
#~ msgstr ""
#~ "strongSwan může pro autentizaci IPSec spojení s jinými počítači používat "
#~ "předsdílený klíč (PSK), nebo veřejný/soukromý pár RSA klíčů. RSA "
#~ "autentizace se považuje za bezpečnější a jednodušší na správu. "
#~ "Autentizace PSK a RSA můžete používat současně."

#~ msgid ""
#~ "If you do not want to create a new public/private keypair, you can choose "
#~ "to use an existing one in the next step."
#~ msgstr ""
#~ "Jestliže si nepřejete vytvořit nový pár klíčů pro tento počítač, můžete "
#~ "si v příštím kroku zvolit existující klíče."

#~ msgid ""
#~ "The required information can automatically be extracted from an existing "
#~ "X.509 certificate with a matching RSA private key. Both parts can be in "
#~ "one file, if it is in PEM format. You should choose this option if you "
#~ "have such an existing certificate and key file and want to use it for "
#~ "authenticating IPSec connections."
#~ msgstr ""
#~ "Potřebné informace lze získat automaticky z existujícího certifikátu "
#~ "X.509 s odpovídajícím soukromým RSA klíčem. Jedná-li se o formát PEM, "
#~ "mohou být obě části v jednom souboru. Vlastníte-li takový certifikát a "
#~ "soubor s klíčem a chcete-li je použít pro autentizaci IPSec spojení, "
#~ "odpovězte kladně."

#~ msgid "RSA key length:"
#~ msgstr "Délka RSA klíče:"

#~ msgid ""
#~ "Please enter the length of RSA key you wish to generate. A value of less "
#~ "than 1024 bits is not considered secure. A value of more than 2048 bits "
#~ "will probably affect performance."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte prosím délku vytvářeného RSA klíče. Z důvodu bezpečnosti by "
#~ "neměla být menší než 1024 bitů. Hodnota větší než 2048 bitů může ovlivnit "
#~ "výkon."

#~ msgid ""
#~ "Only self-signed X.509 certificates can be created automatically, because "
#~ "otherwise a certificate authority is needed to sign the certificate "
#~ "request."
#~ msgstr ""
#~ "Automaticky lze vytvořit pouze certifikát podepsaný sám sebou, protože "
#~ "jinak je zapotřebí certifikační autorita, která by podepsala požadavek na "
#~ "certifikát."

#~ msgid ""
#~ "If you accept this option, the certificate created can be used "
#~ "immediately to connect to other IPSec hosts that support authentication "
#~ "via an X.509 certificate. However, using strongSwan's PKI features "
#~ "requires a trust path to be created by having all X.509 certificates "
#~ "signed by a single authority."
#~ msgstr ""
#~ "Odpovíte-li kladně, můžete nový certifikát ihned použít k připojení na "
#~ "další počítače s IPSec, které podporují autentizaci pomocí certifikátu "
#~ "X.509. Nicméně pro využití PKI možností ve strongSwanu je nutné, aby byly "
#~ "všechny certifikáty v cestě důvěry podepsány stejnou autoritou."

#~ msgid ""
#~ "This field is mandatory; otherwise a certificate cannot be generated."
#~ msgstr "Toto pole je povinné, bez něj není možné certifikát vytvořit."

#~ msgid ""
#~ "Please enter the locality name (often a city) that should be used in the "
#~ "certificate request."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte jméno lokality (např. města), které se má použít v požadavku na "
#~ "certifikát."

#~ msgid ""
#~ "Please enter the organization name (often a company) that should be used "
#~ "in the certificate request."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte název organizace (firmy), který se má použít v požadavku na "
#~ "certifikát."

#~ msgid ""
#~ "Please enter the organizational unit name (often a department) that "
#~ "should be used in the certificate request."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte název organizační jednotky (např. oddělení), který se má použít v "
#~ "požadavku na certifikát."

#~ msgid ""
#~ "Please enter the common name (such as the host name of this machine) that "
#~ "should be used in the certificate request."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte běžné jméno (např. jméno počítače), které se má použít v "
#~ "požadavku na certifikát."

#~ msgid "earliest, \"after NFS\", \"after PCMCIA\""
#~ msgstr "\"co nejdříve\", \"po NFS\", \"po PCMCIA\""

#~ msgid ""
#~ "There are three possibilities when strongSwan can start: before or after "
#~ "the NFS services and after the PCMCIA services. The correct answer "
#~ "depends on your specific setup."
#~ msgstr ""
#~ "Existují tři možnosti, kdy se dá strongSwan spouštět: před NFS službami, "
#~ "po NFS službách nebo po PCMCIA službách. Správná odpověď závisí na vašem "
#~ "konkrétním nastavení."

#~ msgid ""
#~ "If you do not have your /usr tree mounted via NFS (either you only mount "
#~ "other, less vital trees via NFS or don't use NFS mounted trees at all) "
#~ "and don't use a PCMCIA network card, then it's best to start strongSwan "
#~ "at the earliest possible time, thus allowing the NFS mounts to be secured "
#~ "by IPSec. In this case (or if you don't understand or care about this "
#~ "issue), answer \"earliest\" to this question (the default)."
#~ msgstr ""
#~ "Jestliže nemáte svůj strom /usr připojen skrz NFS (buď přes NFS "
#~ "připojujete jiné, ne tak důležité stromy, nebo NFS vůbec nepoužíváte) a "
#~ "nepoužíváte síťovou kartu PCMCIA, je nejlepší spouštět strongSwan co "
#~ "nejdříve, čímž umožníte aby byly NFS svazky chráněny pomocí IPSec. V "
#~ "takovém případě (nebo pokud si nejste jisti, nebo pokud vám na tom "
#~ "nezáleží) na otázku odpovězte „co nejdříve“ (výchozí)."

#~ msgid ""
#~ "If you have your /usr tree mounted via NFS and don't use a PCMCIA network "
#~ "card, then you will need to start strongSwan after NFS so that all "
#~ "necessary files are available. In this case, answer \"after NFS\" to this "
#~ "question. Please note that the NFS mount of /usr can not be secured by "
#~ "IPSec in this case."
#~ msgstr ""
#~ "Jestliže máte strom /usr připojen skrz NFS a nepoužíváte síťovou kartu "
#~ "PCMCIA, musíte spustit strongSwan po NFS, aby byly všechny potřebné "
#~ "soubory dostupné. V tomto případě na otázku odpovězte „po NFS“. Uvědomte "
#~ "si prosím, že v tomto případě nemůže být NFS svazek /usr chráněn pomocí "
#~ "IPSec."

#~ msgid ""
#~ "If you use a PCMCIA network card for your IPSec connections, then you "
#~ "only have to choose to start it after the PCMCIA services. Answer \"after "
#~ "PCMCIA\" in this case. This is also the correct answer if you want to "
#~ "fetch keys from a locally running DNS server with DNSSec support."
#~ msgstr ""
#~ "Jestliže používáte PCMCIA síťovou kartu pro vaše IPSec připojení, pak je "
#~ "jedinou možností jej spustit po PCMCIA službách. V tom případě odpovězte "
#~ "„po PCMCIA“. Toto je také správná odpověď, pokud chcete získat klíče z "
#~ "lokálního DNS serveru s podporou DNSSec."

#~ msgid "Do you wish to support IKEv1?"
#~ msgstr "Přejete si podporu IKEv1?"

#~ msgid ""
#~ "strongSwan supports both versions of the Internet Key Exchange protocol, "
#~ "IKEv1 and IKEv2. Do you want to start the \"pluto\" daemon for IKEv1 "
#~ "support when strongSwan is started?"
#~ msgstr ""
#~ "strongSwan podporuje protokol Internet Key Exchange ve verzích 1 a 2 "
#~ "(IKEv1, IKEv2). Přejete si při startu strongSwanu spustit daemona „pluto“ "
#~ "podporujícího IKEv1?"

#~ msgid "Do you wish to support IKEv2?"
#~ msgstr "Přejete si podporu IKEv2?"

#~ msgid ""
#~ "strongSwan supports both versions of the Internet Key Exchange protocol, "
#~ "IKEv1 and IKEv2. Do you want to start the \"charon\" daemon for IKEv2 "
#~ "support when strongSwan is started?"
#~ msgstr ""
#~ "strongSwan podporuje protokol Internet Key Exchange ve verzích 1 a 2 "
#~ "(IKEv1, IKEv2). Přejete si při startu strongSwanu spustit daemona "
#~ "„charon“ podporujícího IKEv2?"

#~ msgid ""
#~ "strongSwan comes with support for opportunistic encryption (OE), which "
#~ "stores IPSec authentication information (i.e. RSA public keys) in "
#~ "(preferably secure) DNS records. Until this is widely deployed, "
#~ "activating it will cause a significant slow-down for every new, outgoing "
#~ "connection. Since version 2.0, strongSwan upstream comes with OE enabled "
#~ "by default and is thus likely to break your existing connection to the "
#~ "Internet (i.e. your default route) as soon as pluto (the strongSwan "
#~ "keying daemon) is started."
#~ msgstr ""
#~ "strongSwan přichází s podporou pro oportunistické šifrování (OE), které "
#~ "uchovává autentizační informace IPSecu (např. veřejné RSA klíče) v "
#~ "(nejlépe zabezpečených) DNS záznamech. Dokud nebude tato schopnost více "
#~ "rozšířena, způsobí její aktivace výrazné zpomalení každého nového "
#~ "odchozího spojení. Od verze 2.0 přichází strongSwan s implicitně zapnutou "
#~ "podporou OE čímž pravděpodobně zruší vaše probíhající spojení do "
#~ "Internetu (tj. vaši výchozí cestu - default route) v okamžiku, kdy "
#~ "spustíte pluto (strongSwan keying démon)."

#~ msgid ""
#~ "Please choose whether you want to enable support for OE. If unsure, do "
#~ "not enable it."
#~ msgstr ""
#~ "Prosím vyberte si zda chcete povolit podporu pro OE. Nejste-li si jisti, "
#~ "podporu nepovolujte."

#~ msgid "x509, plain"
#~ msgstr "x509, prostý"

#~ msgid "The type of RSA keypair to create:"
#~ msgstr "Typ páru RSA klíčů, který se vytvoří:"

#~ msgid ""
#~ "It is possible to create a plain RSA public/private keypair for use with "
#~ "strongSwan or to create a X509 certificate file which contains the RSA "
#~ "public key and additionally stores the corresponding private key."
#~ msgstr ""
#~ "Je možné vytvořit prostý pár RSA klíčů pro použití se strongSwanem, nebo "
#~ "vytvořit soubor s certifikátem X509, který obsahuje veřejný RSA klíč a "
#~ "dodatečně uchovává odpovídající soukromý klíč."

#~ msgid ""
#~ "If you only want to build up IPSec connections to hosts also running "
#~ "strongSwan, it might be a bit easier using plain RSA keypairs. But if you "
#~ "want to connect to other IPSec implementations, you will need a X509 "
#~ "certificate. It is also possible to create a X509 certificate here and "
#~ "extract the RSA public key in plain format if the other side runs "
#~ "strongSwan without X509 certificate support."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud chcete vytvořit IPSec spojení jen k počítačům, na kterých taktéž "
#~ "běží strongSwan, může být mnohem jednodušší použít pár prostých RSA "
#~ "klíčů. Pokud se ale chcete připojit k jiným implementacím IPSec, budete "
#~ "potřebovat certifikát X509. Také je možné zde vytvořit certifikát X509 a "
#~ "později, pokud druhá strana používá strongSwan bez podpory certifikátů "
#~ "X509, z něj získat veřejný RSA klíč v prostém formátu."

#~ msgid ""
#~ "Therefore a X509 certificate is recommended since it is more flexible and "
#~ "this installer should be able to hide the complex creation of the X509 "
#~ "certificate and its use in strongSwan anyway."
#~ msgstr ""
#~ "Certifikát X509 je proto doporučován zejména díky své flexibilitě. Tento "
#~ "instalátor by v měl být schopen skrýt komplexnost vytváření a používání "
#~ "certifikátu ve strongSwanu."