File: nb.po

package info (click to toggle)
strongswan 5.2.1-6+deb8u2~bpo70+1
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: wheezy-backports
 • size: 48,080 kB
 • sloc: ansic: 292,318; sh: 16,273; sql: 7,950; makefile: 5,254; xml: 574; cs: 522; ruby: 453; lex: 406; yacc: 374; python: 236; ada: 111; perl: 93
file content (659 lines) | stat: -rw-r--r-- 26,155 bytes parent folder | download | duplicates (4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Bjørn Steensrud <bjornst@skogkatt.homelinux.org>, 2009, 2012, 2013.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nb\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: strongswan@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-07 13:28+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-10-06 17:37+0200\n"
"Last-Translator: Bjørn Steensrud <bjornst@skogkatt.homelinux.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: nb\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:2001
msgid "Old runlevel management superseded"
msgstr "Gammel kjørenivåstyring erstattet"

#. Type: note
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:2001
msgid ""
"Previous versions of the strongSwan package gave a choice between three "
"different Start/Stop-Levels. Due to changes in the standard system startup "
"procedure, this is no longer necessary or useful. For all new installations "
"as well as old ones running in any of the predefined modes, sane default "
"levels will now be set. If you are upgrading from a previous version and "
"changed your strongSwan startup parameters, then please take a look at NEWS."
"Debian for instructions on how to modify your setup accordingly."
msgstr ""
"Tidligere versjoner av strongSwan-pakka ga et valg mellom tre forskjellige "
"nivåer for start/stopp. På grunn av endringer i standard oppstartsprosedyre "
"for systemet er dette ikke lenger verken nødvendig eller nyttig. Det blir nå "
"satt opp fornuftige standardnivåer både for nye installasjoner og for gamle "
"som kjører på en av de forhåndsinnstilte nivåene. Hvis du er i ferd med å "
"oppgradere fra en tidligere versjon og har endret oppstartsparametrene for "
"strongSwan, kan du lese NEWS.Debian for å finne ut hvordan du kan endre "
"oppsettet ditt tilsvarende."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:3001
msgid "Restart strongSwan now?"
msgstr " Start strongSwan på nytt nå"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:3001
msgid ""
"Restarting strongSwan is recommended, since if there is a security fix, it "
"will not be applied until the daemon restarts. Most people expect the daemon "
"to restart, so this is generally a good idea. However, this might take down "
"existing connections and then bring them back up, so if you are using such a "
"strongSwan tunnel to connect for this update, restarting is not recommended."
msgstr ""
"Det anbefales å starte strongSwan på nytt nå, for om det var en "
"sikkerhetsrettelse, så får den ikke effekt før daemonen startes på nytt. "
"Imidlertid kan dette lukke eksisterende forbindelser og deretter koble dem "
"opp igjen, så hvis du bruker en slik strongSwan-tilkobling for denne "
"oppdateringen er det best å ikke starte på nytt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:4001
msgid "Start strongSwan's charon daemon?"
msgstr "Skal strongSwans charon-daemon startes?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:4001
msgid ""
"The charon daemon must be running to support the Internet Key Exchange "
"protocol."
msgstr ""
"Charon-daemonen må kjøre for å kunne støtte versjon 2 av Internet Key "
"Exchange-protokollen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:5001
msgid "Use an X.509 certificate for this host?"
msgstr "Skal et X.509-sertifikat brukes for denne vertsmaskinen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:5001
msgid ""
"An X.509 certificate for this host can be automatically created or imported. "
"It can be used to authenticate IPsec connections to other hosts and is the "
"preferred way of building up secure IPsec connections. The other possibility "
"would be to use shared secrets (passwords that are the same on both sides of "
"the tunnel) for authenticating a connection, but for a larger number of "
"connections, key based authentication is easier to administer and more "
"secure."
msgstr ""
"Et X.509-sertifikat for denne verten kan importeres eller lages automatisk. "
"Det kan brukes til å autentisere IPSec-tilkoblinger til andre verter og er "
"den foretrukne måten å bygge opp sikre IPSec-tilkoblinger. Den andre "
"muligheten er å bruke felles hemmeligheter (passord som er de samme på begge "
"sider av tunnelen) til å autentisere en tilkobling, men for større antall "
"tilkoblinger er det lettere å administrere nøkkel-basert autentisering, og "
"det er også sikrere."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:5001
msgid ""
"Alternatively you can reject this option and later use the command \"dpkg-"
"reconfigure strongswan\" to come back."
msgstr ""
"Du kan også avvise dette valget og senere bruke kommandoen «dpkg -"
"reconfigure strongswan» for å komme tilbake hit."

#. Type: select
#. Choices
#: ../strongswan-starter.templates:6001
msgid "create"
msgstr "opprett"

#. Type: select
#. Choices
#: ../strongswan-starter.templates:6001
msgid "import"
msgstr "importer"

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6002
msgid "Methods for using a X.509 certificate to authenticate this host:"
msgstr ""
"Metoder for å bruke et X.509-sertifikat til å autentisere denne verten:"

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6002
msgid ""
"It is possible to create a new X.509 certificate with user-defined settings "
"or to import an existing public and private key stored in PEM file(s) for "
"authenticating IPsec connections."
msgstr ""
"Det er mulig å opprette et nytt X.509-sertifikat med brukerdefinerte "
"innstillinger, eller å importere en eksisterende offentlig og privat nøkkel "
"lagret i PEM-fil(er) til å autentisere IPSec-tilkoblinger."

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6002
msgid ""
"If you choose to create a new X.509 certificate you will first be asked a "
"number of questions which must be answered before the creation can start. "
"Please keep in mind that if you want the public key to get signed by an "
"existing Certificate Authority you should not select to create a self-signed "
"certificate and all the answers given must match exactly the requirements of "
"the CA, otherwise the certificate request may be rejected."
msgstr ""
"Hvis du velger å opprette et nytt X.509-sertifikat blir det først stilt noen "
"spørsmål som du må svare på før det kan lages et sertifikat. Husk på at hvis "
"du vil at en eksisterende sertifikatutsteder (CA) skal signere den "
"offentlige nøkkelen, så må du ikke lage et selvsignert sertifikat, og alle "
"svarene du gir må stemme nøyaktig overens med CA-ens krav, ellers kan "
"sertifikatsøknaden bli avvist."

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6002
msgid ""
"If you want to import an existing public and private key you will be "
"prompted for their filenames (which may be identical if both parts are "
"stored together in one file). Optionally you may also specify a filename "
"where the public key(s) of the Certificate Authority are kept, but this file "
"cannot be the same as the former ones. Please also be aware that the format "
"for the X.509 certificates has to be PEM and that the private key must not "
"be encrypted or the import procedure will fail."
msgstr ""
"Hvis du vil importere en eksisterende offentlig og privat nøkkel blir du "
"spurt etter filnavnene, som kan være samme navn hvis begge nøklene er lagret "
"i én fil. Du kan også om du vil oppgi et filnavn der offentlig(e) nøkkel/"
"nøkler for sertifikatutstederen er lagret, men dette kan ikke være samme fil "
"som de forrige. Vær også oppmerksom på at formatet for X.509-sertifikatene "
"må være PEM og at den private nøkkelen ikke må være kryptert, ellers kan "
"nøklene ikke importeres."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:7001
msgid "File name of your PEM format X.509 certificate:"
msgstr "Filnavn for ditt X.509-sertifikat i PEM-format:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:7001
msgid ""
"Please enter the location of the file containing your X.509 certificate in "
"PEM format."
msgstr ""
"Skriv inn stien til fila som inneholder ditt X.509-sertifikat i PEM-format."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:8001
msgid "File name of your PEM format X.509 private key:"
msgstr "Filnavn for din eksisterende private X.509-nøkkel i PEM-format:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:8001
msgid ""
"Please enter the location of the file containing the private RSA key "
"matching your X.509 certificate in PEM format. This can be the same file "
"that contains the X.509 certificate."
msgstr ""
"Skriv inn sti til fila som inneholder den private nøkkelen som tilsvarer "
"ditt X.509-sertifikat i PEM-format. Dette kan være den samme fila som X.509-"
"sertifikatet."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:9001
msgid "File name of your PEM format X.509 RootCA:"
msgstr "Filnavn for ditt rot-sertifikat i PEM-format:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:9001
msgid ""
"Optionally you can now enter the location of the file containing the X.509 "
"Certificate Authority root used to sign your certificate in PEM format. If "
"you do not have one or do not want to use it please leave the field empty. "
"Please note that it's not possible to store the RootCA in the same file as "
"your X.509 certificate or private key."
msgstr ""
"Om du vil kan du nå skrive inn stien til fila som inneholder rotsertifikatet "
"til den sertifikatutstederen som brukes til å signere ditt sertifikat, i PEM-"
"format. Hvis du ikke har ett eller ikke vil bruke det, så la det være tomt. "
"Merk at det ikke er mulig å lagre rot-sertifikatet (RootCA) i samme fil som "
"ditt X.509-sertifikat eller provate nøkkel."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:10001
msgid "Please enter which length the created RSA key should have:"
msgstr "Skriv inn hvilken lengde det skal være på den genererte RSA-nøkkelen:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:10001
msgid ""
"Please enter the length of the created RSA key. It should not be less than "
"1024 bits because this should be considered unsecure and you will probably "
"not need anything more than 4096 bits because it only slows the "
"authentication process down and is not needed at the moment."
msgstr ""
"Skriv inn lengden for den RSA-nøkkelen som blir laget. Den bør ikke være "
"kortere enn 1024 bit fordi dette blir betraktet som usikkert, og du trenger "
"antakelig ikke mer enn 4096 bit fordi det bare forsinker "
"autentiseringsprosessen og ikke trengs nå."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:11001
msgid "Create a self-signed X.509 certificate?"
msgstr "Skal det lages et selvsignert X.509-sertifikat?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:11001
msgid ""
"Only self-signed X.509 certificates can be created automatically, because "
"otherwise a Certificate Authority is needed to sign the certificate request. "
"If you choose to create a self-signed certificate, you can use it "
"immediately to connect to other IPsec hosts that support X.509 certificate "
"for authentication of IPsec connections. However, using strongSwan's PKI "
"features requires all certificates to be signed by a single Certificate "
"Authority to create a trust path."
msgstr ""
"Bare selvsignerte X.509-sertifikater kan opprettes automatisk, fordi ellers "
"må en sertifikatutsteder (CA) signere sertifikatsøknaden. Hvis du velger å "
"lage et selvsignert sertifikat, kan du straks bruke det til å koble til "
"andre IPSec-verter som støtter X.509-sertifikater for autentisering av IPSec-"
"tilkoblinger. Men bruk av strongSwans PKI-funksjoner krever at alle "
"sertifikater må være signert av en enkelt sertifikatutsteder for å lage en "
"tiltrodd kjede."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:11001
msgid ""
"If you do not choose to create a self-signed certificate, only the RSA "
"private key and the certificate request will be created, and you will have "
"to sign the certificate request with your Certificate Authority."
msgstr ""
"Hvis du velger å ikke lage et selvsignert sertifikat, så blir bare en privat "
"RSA-nøkkel opprettet, sammen med en sertifikatsøknad som du må signere med "
"din CA (Certificate Authority)."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
msgid "Country code for the X.509 certificate request:"
msgstr "Landskode for X.509-sertifikatsøknaden:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
msgid ""
"Please enter the two-letter code for the country the server resides in (such "
"as \"AT\" for Austria)."
msgstr ""
"Skriv inn to-bokstavskoden for landet der tjeneren holder til (slik som «NO» "
"for Norge)."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
msgid ""
"OpenSSL will refuse to generate a certificate unless this is a valid "
"ISO-3166 country code; an empty field is allowed elsewhere in the X.509 "
"certificate, but not here."
msgstr ""
"OpenSSL vil ikke lage et sertifikat hvis dette ikke er en gyldig landskode i "
"følge ISO-3166, tomme felter godtas andre steder i X.509-sertifikatet, men "
"ikke her."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:13001
msgid "State or province name for the X.509 certificate request:"
msgstr "Stat eller provinsnavn for X.509-sertifikatsøknaden:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:13001
msgid ""
"Please enter the full name of the state or province the server resides in "
"(such as \"Upper Austria\")."
msgstr ""
"Skriv inn fullt navn på stat eller provins der tjeneren holder til (f.eks. "
"«Troms»)"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:14001
msgid "Locality name for the X.509 certificate request:"
msgstr "Stedsnavn for X.509-sertifikatsøknaden:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:14001
msgid ""
"Please enter the locality the server resides in (often a city, such as "
"\"Vienna\")."
msgstr ""
"Skriv inn navnet på stedet der tjeneren holder til (ofte en by, slik som "
"«Tromsø»)"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:15001
msgid "Organization name for the X.509 certificate request:"
msgstr "Organisasjonsnavn for X.509-sertifikatsøknaden:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:15001
msgid ""
"Please enter the organization the server belongs to (such as \"Debian\")."
msgstr "Skriv inn organisasjonen som tjeneren tilhører (slik som «Debian»)"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:16001
msgid "Organizational unit for the X.509 certificate request:"
msgstr "Organisasjonsenhet for X.509-sertifikatsøknaden:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:16001
msgid ""
"Please enter the organizational unit the server belongs to (such as "
"\"security group\")."
msgstr ""
"Skriv inn organisasjonsenhet som tjeneren tilhører (slik som "
"«sikkerhetsgruppa»)."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:17001
msgid "Common Name for the X.509 certificate request:"
msgstr "Entydig navn for X.509-sertifikatsøknaden:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:17001
msgid ""
"Please enter the Common Name for this host (such as \"gateway.example.org\")."
msgstr ""
"Skriv inn entydig navn for denne verten (slik som «gateway.example.org»)."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:18001
msgid "Email address for the X.509 certificate request:"
msgstr "E-postadresse for X.509-sertifikatsøknaden:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:18001
msgid ""
"Please enter the email address of the person or organization responsible for "
"the X.509 certificate."
msgstr ""
"Oppgi e-postadressen til person eller organisasjon som er ansvarlig for "
"X.509-sertifikatet."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:19001
msgid "Enable opportunistic encryption?"
msgstr "Slå på opportunistisk kryptering?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:19001
msgid ""
"This version of strongSwan supports opportunistic encryption (OE), which "
"stores IPSec authentication information in DNS records. Until this is widely "
"deployed, activating it will cause a significant delay for every new "
"outgoing connection."
msgstr ""
"Denne versjonen av strongSwan støtter opportunistisk kryptering (OE), som "
"lagrer autentiseringsinformasjon for IPSec i DNS-data. Inntil dette er tatt "
"i vanlig bruk vil det gi en betydelig forsinkelse for hver ny utgående "
"tilkobling hvis dette er aktivert."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:19001
msgid ""
"You should only enable opportunistic encryption if you are sure you want it. "
"It may break the Internet connection (default route) as the daemon starts."
msgstr ""
"Du bør bare slå på opportunistisk kryptering hvis du er sikker på at du vil "
"ha det. Det kan koble ut Internett-forbindelsen (standardruten) når daemonen "
"starter."

#~ msgid ""
#~ "The pluto daemon must be running to support version 1 of the Internet Key "
#~ "Exchange protocol."
#~ msgstr ""
#~ "Pluto-daemonen må kjøre for å kunne støtte versjon 1 av Internet Key "
#~ "Exchange-protokollen."

#~ msgid "Start strongSwan's IKEv2 daemon?"
#~ msgstr "Skal strongSwans IKEv2-daemon startes?"

#, fuzzy
#~| msgid "When to start strongSwan:"
#~ msgid "Do you wish to restart strongSwan?"
#~ msgstr "Når strongSwan skal startes:"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Please enter the full location of the file containing your X.509 "
#~| "certificate in PEM format."
#~ msgid "Please enter the location of your X509 certificate in PEM format:"
#~ msgstr ""
#~ "Oppgi full sti til fila som inneholder ditt X.509-sertifikat i PEM-format."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Please enter the full location of the file containing your X.509 "
#~| "certificate in PEM format."
#~ msgid "Please enter the location of your X509 private key in PEM format:"
#~ msgstr ""
#~ "Oppgi full sti til fila som inneholder ditt X.509-sertifikat i PEM-format."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Please enter the full location of the file containing your X.509 "
#~| "certificate in PEM format."
#~ msgid "You may now enter the location of your X509 RootCA in PEM format:"
#~ msgstr ""
#~ "Oppgi full sti til fila som inneholder ditt X.509-sertifikat i PEM-format."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Please enter the two-letter ISO3166 country code that should be used in "
#~| "the certificate request."
#~ msgid ""
#~ "Please enter the 2 letter country code for your country. This code will "
#~ "be placed in the certificate request."
#~ msgstr ""
#~ "Oppgi tobokstavers ISO3166 landskode som skal brukes i sertifikatsøknaden."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Please enter the locality name (often a city) that should be used in the "
#~| "certificate request."
#~ msgid ""
#~ "Please enter the locality (e.g. city) where you live. This name will be "
#~ "placed in the certificate request."
#~ msgstr "Oppgi stedsnavn (ofte en by) som skal brukes i sertifikatsøknaden."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Please enter the organization name (often a company) that should be used "
#~| "in the certificate request."
#~ msgid ""
#~ "Please enter the organization (e.g. company) that the X509 certificate "
#~ "should be created for. This name will be placed in the certificate "
#~ "request."
#~ msgstr ""
#~ "Oppgi organisasjonsnavn (ofte et firma) som skal brukes i "
#~ "sertifikatsøknaden."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Please enter the organizational unit name (often a department) that "
#~| "should be used in the certificate request."
#~ msgid ""
#~ "Please enter the organizational unit (e.g. section) that the X509 "
#~ "certificate should be created for. This name will be placed in the "
#~ "certificate request."
#~ msgstr ""
#~ "Oppgi organisasjonsenhet (ofte en avdeling som skal brukes i "
#~ "sertifikatsøknaden."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Please enter the common name (such as the host name of this machine) "
#~| "that should be used in the certificate request."
#~ msgid ""
#~ "Please enter the common name (e.g. the host name of this machine) for "
#~ "which the X509 certificate should be created for. This name will be "
#~ "placed in the certificate request."
#~ msgstr ""
#~ "Oppgi vanlig navn (slik som vertsnavnet på denne maskinen) som skal "
#~ "brukes i sertifikatsøknaden."

#~ msgid "earliest"
#~ msgstr "tidligst"

#~ msgid "after NFS"
#~ msgstr "etter NFS"

#~ msgid "after PCMCIA"
#~ msgstr "etter PCMCIA"

#~ msgid ""
#~ "StrongSwan starts during system startup so that it can protect "
#~ "filesystems that are automatically mounted."
#~ msgstr ""
#~ "StrongSwan starter under systemoppstart, slik at det kan beskytte "
#~ "filsystemer som monteres automatisk."

#~ msgid ""
#~ " * earliest: if /usr is not mounted through NFS and you don't use a\n"
#~ "  PCMCIA network card, it is best to start strongSwan as soon as\n"
#~ "  possible, so that NFS mounts can be secured by IPSec;\n"
#~ " * after NFS: recommended when /usr is mounted through NFS and no\n"
#~ "  PCMCIA network card is used;\n"
#~ " * after PCMCIA: recommended if the IPSec connection uses a PCMCIA\n"
#~ "  network card or if it needs keys to be fetched from a locally running "
#~ "DNS\n"
#~ "  server with DNSSec support."
#~ msgstr ""
#~ " * tidligst: hvis /usr ikke monteres via NFS og du ikke bruker et\n"
#~ "  PCMCIA nettverkskort, så er det best å starte strongSwan\n"
#~ "  snarest mulig, slik at NFS-montering kan sikres med IPSec;\n"
#~ "  * etter NFS: anbefales når /usr monteres via NFS og det ikke\n"
#~ "  brukes noe PCMCIA nettverkskort.\n"
#~ " * etter PCMCIA: anbefales hvis IPSec-tilkoblingen bruker et PCMCIA\n"
#~ "  nettverkskort eller om den trenger å hente nøkler fra en lokal\n"
#~ "  DNS-tjener med DNSSec-støtte. "

#~ msgid ""
#~ "If you don't restart strongSwan now, you should do so manually at the "
#~ "first opportunity."
#~ msgstr ""
#~ "Hvis du ikke gjør en omstart på strongSwan nå, så bør du gjøre det "
#~ "manuelt ved første anledning."

#~ msgid "Create an RSA public/private keypair for this host?"
#~ msgstr "Skal det lages et offentlig/privat RSA-nøkkelpar for denne verten?"

#~ msgid ""
#~ "StrongSwan can use a Pre-Shared Key (PSK) or an RSA keypair to "
#~ "authenticate IPSec connections to other hosts. RSA authentication is "
#~ "generally considered more secure and is easier to administer. You can use "
#~ "PSK and RSA authentication simultaneously."
#~ msgstr ""
#~ "StrongSwan kan bruke en delt nøkkel (PSK) eller et RSA-nøkkelpar for å "
#~ "autentisere IPSec-forbindelser til andre verter. RSA-autentisering "
#~ "betraktes for det meste som sikrere og lettere å administrere. Du kan "
#~ "bruke PSK og RSA-autentisering samtidig."

#~ msgid ""
#~ "If you do not want to create a new public/private keypair, you can choose "
#~ "to use an existing one in the next step."
#~ msgstr ""
#~ "Hvis du ikke vil lage et nytt offentlig/privat nøkkelpar, så kan du velge "
#~ "å bruke et eksisterende nøkkelpar i neste steg."

#~ msgid ""
#~ "The required information can automatically be extracted from an existing "
#~ "X.509 certificate with a matching RSA private key. Both parts can be in "
#~ "one file, if it is in PEM format. You should choose this option if you "
#~ "have such an existing certificate and key file and want to use it for "
#~ "authenticating IPSec connections."
#~ msgstr ""
#~ "Den informasjonen som trengs kan hentes automatisk fra et eksisterende "
#~ "X.509-sertifikat med tilhørende privat RSA-nøkkel. Begge deler kan være i "
#~ "én fil, hvis den er i PEM-format. Du bør velge dette hvis du har et slikt "
#~ "sertifikat og vil bruke det til å autentisere IPSec-forbindelser."

#~ msgid "RSA key length:"
#~ msgstr "RSA nøkkellengde:"

#~ msgid ""
#~ "Please enter the length of RSA key you wish to generate. A value of less "
#~ "than 1024 bits is not considered secure. A value of more than 2048 bits "
#~ "will probably affect performance."
#~ msgstr ""
#~ "Oppgi lengde for RSA-nøkkelen du vil opprette. Kortere nøkler enn 1024 "
#~ "bit betraktes ikke som sikre. En nøkkellengde på mer enn 2048 bit vil "
#~ "antakelig gå ut over ytelsen."

#~ msgid ""
#~ "Only self-signed X.509 certificates can be created automatically, because "
#~ "otherwise a certificate authority is needed to sign the certificate "
#~ "request."
#~ msgstr ""
#~ "Bare selvsignerte X.509-sertifikater kan lages automatisk, for ellers må "
#~ "en sertifikatutsteder signere sertifikatsøknaden."

#~ msgid ""
#~ "If you accept this option, the certificate created can be used "
#~ "immediately to connect to other IPSec hosts that support authentication "
#~ "via an X.509 certificate. However, using strongSwan's PKI features "
#~ "requires a trust path to be created by having all X.509 certificates "
#~ "signed by a single authority."
#~ msgstr ""
#~ "Hvis du godtar dette, så kan det sertifikatet som lages bli brukt straks "
#~ "til å kople til andre IPSec-verter som støtter autentisering via et X.509-"
#~ "sertifikat. Men om strongSwans PKI-del skal brukes, må det lages en "
#~ "tillitskjede ved at alle X.509-sertifikatene signeres av en enkelt "
#~ "utsteder."

#~ msgid ""
#~ "This field is mandatory; otherwise a certificate cannot be generated."
#~ msgstr ""
#~ "Dette feltet er obligatorisk, uten det kan det ikke lages et sertifikat."