File: sv.po

package info (click to toggle)
strongswan 5.2.1-6+deb8u2~bpo70+1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: wheezy-backports
  • size: 48,080 kB
  • sloc: ansic: 292,318; sh: 16,273; sql: 7,950; makefile: 5,254; xml: 574; cs: 522; ruby: 453; lex: 406; yacc: 374; python: 236; ada: 111; perl: 93
file content (461 lines) | stat: -rw-r--r-- 18,358 bytes parent folder | download | duplicates (4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
# Translation of strongswan debconf template to Swedish
# Copyright (C) 2013 Martin Bagge <brother@bsnet.se>
# This file is distributed under the same license as the strongswan package.
#
# Martin Ågren <martin.agren@gmail.com>, 2008, 2009, 2010.
# Martin Bagge <brother@bsnet.se>, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: strongswan_sv\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: strongswan@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-07 13:28+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-10-07 09:05+0100\n"
"Last-Translator: Martin Bagge / brother <brother@bsnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
"Language: Swedish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:2001
msgid "Old runlevel management superseded"
msgstr "Gammal körnivåhantering har ersatts"

#. Type: note
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:2001
msgid ""
"Previous versions of the strongSwan package gave a choice between three "
"different Start/Stop-Levels. Due to changes in the standard system startup "
"procedure, this is no longer necessary or useful. For all new installations "
"as well as old ones running in any of the predefined modes, sane default "
"levels will now be set. If you are upgrading from a previous version and "
"changed your strongSwan startup parameters, then please take a look at NEWS."
"Debian for instructions on how to modify your setup accordingly."
msgstr ""
"Tidigare versioner av paketet strongswan erbjöd ett val mellan tre olika "
"start-/stoppnivåer. På grund av ändringar i systemuppstartproceduren är "
"detta inte längre nödvändigt eller användbart. För alla nya installationer, "
"såväl som gamla installationer som kör i något av de fördefinierade lägena, "
"kommer rimliga standardvärden nu sättas. Om du uppgraderar från en tidigare "
"version och ändrade dina uppstartsparametrar för strongSwan, bör du ta en "
"titt på NEWS.Debian för instruktioner om hur du kan ändra din installation "
"på motsvarande sätt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:3001
msgid "Restart strongSwan now?"
msgstr "Starta om strongSwan nu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:3001
msgid ""
"Restarting strongSwan is recommended, since if there is a security fix, it "
"will not be applied until the daemon restarts. Most people expect the daemon "
"to restart, so this is generally a good idea. However, this might take down "
"existing connections and then bring them back up, so if you are using such a "
"strongSwan tunnel to connect for this update, restarting is not recommended."
msgstr ""
"Att starta om strongSwan rekommenderas eftersom en eventuell "
"säkerhetsrättning inte kommer användas förrän demonen startas om. De flesta "
"förväntar att servern startas om, så detta är normalt en bra ide. Detta kan "
"dock stänga existerande anslutningar och sedan ta upp dem igen, så om du "
"använder en strongSwan-tunnel för att genomföra den här uppdateringen är en "
"omstart inte rekommenderad."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:4001
msgid "Start strongSwan's charon daemon?"
msgstr "Starta strongSwans charon-demon?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:4001
msgid ""
"The charon daemon must be running to support the Internet Key Exchange "
"protocol."
msgstr ""
"Charon-demonen måste köras för att stödja Internet Key Exchange-protokollet."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:5001
msgid "Use an X.509 certificate for this host?"
msgstr "Vill du använda ett X.509-certifikat för den här värden?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:5001
msgid ""
"An X.509 certificate for this host can be automatically created or imported. "
"It can be used to authenticate IPsec connections to other hosts and is the "
"preferred way of building up secure IPsec connections. The other possibility "
"would be to use shared secrets (passwords that are the same on both sides of "
"the tunnel) for authenticating a connection, but for a larger number of "
"connections, key based authentication is easier to administer and more "
"secure."
msgstr ""
"Ett X.509-certifikat för den här värden kan skapas eller importeras "
"automatiskt. Det kan användas för att autentisera IPsec-anslutningar till "
"andra värdar och är det rekommenderade sättet för att bygga upp säkra IPsec-"
"anslutningar. Den andra möjligheten skulle vara att använda delade "
"säkerheter (lösenord som är samma på båda sidor av tunneln) för "
"autentisering av en anslutning, men för ett större antal anslutningar är "
"nyckelbaserad autentisering lättare att administrera och säkrare."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:5001
msgid ""
"Alternatively you can reject this option and later use the command \"dpkg-"
"reconfigure strongswan\" to come back."
msgstr ""
"Alternativt kan du avfärda det här valet och använda kommandot \"dpkg-"
"reconfigure strongswan\" för att komma tillbaka vid ett senare tillfälle."

#. Type: select
#. Choices
#: ../strongswan-starter.templates:6001
msgid "create"
msgstr "skapa"

#. Type: select
#. Choices
#: ../strongswan-starter.templates:6001
msgid "import"
msgstr "importera"

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6002
msgid "Methods for using a X.509 certificate to authenticate this host:"
msgstr ""
"Metoder för användning av ett X.509-certifikat för autentisering av den här "
"värden:"

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6002
msgid ""
"It is possible to create a new X.509 certificate with user-defined settings "
"or to import an existing public and private key stored in PEM file(s) for "
"authenticating IPsec connections."
msgstr ""
"Det är möjligt att skapa ett nytt X.509-certifikat med användar-definierade "
"inställningar eller att importera existerande publika och privata nycklar "
"lagrade i PEM-fil(er) för autentisering av IPsec-anslutningar."

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6002
msgid ""
"If you choose to create a new X.509 certificate you will first be asked a "
"number of questions which must be answered before the creation can start. "
"Please keep in mind that if you want the public key to get signed by an "
"existing Certificate Authority you should not select to create a self-signed "
"certificate and all the answers given must match exactly the requirements of "
"the CA, otherwise the certificate request may be rejected."
msgstr ""
"Om du väljer att skapa ett nytt X.509-certifikat kommer du först få svara på "
"några frågor innan genereringen kan startas. Kom ihåg att du, om du vill att "
"den publika nyckeln ska signeras av existerande certifikatsutställare (CA), "
"inte ska välja att skapa ett självsignerat certifikat och att alla svar "
"precis måste motsvara de krav CA:n ställer. Annars kan certifikatsförfrågan "
"komma att avslås."

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6002
msgid ""
"If you want to import an existing public and private key you will be "
"prompted for their filenames (which may be identical if both parts are "
"stored together in one file). Optionally you may also specify a filename "
"where the public key(s) of the Certificate Authority are kept, but this file "
"cannot be the same as the former ones. Please also be aware that the format "
"for the X.509 certificates has to be PEM and that the private key must not "
"be encrypted or the import procedure will fail."
msgstr ""
"Om du vill importera existerande publika och privata nycklar kommer du "
"ombeds ange deras filnamn (som kan vara identiska om båda delarna sparas "
"tillsammans i en fil). Du kan även ange ett filnamn där CA:n publika nyckel "
"finns, men denna fil kan inte vara samma som de tidigare. Notera också att "
"formatet för X.509-certifikaten måste vara PEM och att den privata nyckeln "
"inte får vara krypterad för att den ska kunna importeras."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:7001
msgid "File name of your PEM format X.509 certificate:"
msgstr "Namn på filen med ditt X.509-certifikat i PEM-format:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:7001
msgid ""
"Please enter the location of the file containing your X.509 certificate in "
"PEM format."
msgstr ""
"Ange platsen för den fil som innehåller ditt X.509-certifikat i PEM-format."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:8001
msgid "File name of your PEM format X.509 private key:"
msgstr "Namn på filen med din privata X.509-nyckel i PEM-format:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:8001
msgid ""
"Please enter the location of the file containing the private RSA key "
"matching your X.509 certificate in PEM format. This can be the same file "
"that contains the X.509 certificate."
msgstr ""
"Ange platsen för den fil som innehåller den privata RSA-nyckel som matchar "
"ditt X.509-certifikat i PEM-format. Detta kan vara samma fil som innehåller "
"X.509-certifikatet."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:9001
msgid "File name of your PEM format X.509 RootCA:"
msgstr "Namn på filen med rot-CA:ns X.509-certifikat i PEM-format:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:9001
msgid ""
"Optionally you can now enter the location of the file containing the X.509 "
"Certificate Authority root used to sign your certificate in PEM format. If "
"you do not have one or do not want to use it please leave the field empty. "
"Please note that it's not possible to store the RootCA in the same file as "
"your X.509 certificate or private key."
msgstr ""
"Du kan nu, om du vill, ange platsen för den fil som innehåller ett X.509-"
"certifikat för den rot-CA som använts för att signera ditt certifikat i PEM-"
"format. Lämna fältet tomt om du inte har något sådant certifikat eller om du "
"inte vill använda det. Observera att det inte är möjligt att lagra rot-CA:n "
"i samma fil som ditt X.509-certifikat eller den privata nyckeln."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:10001
msgid "Please enter which length the created RSA key should have:"
msgstr "Ange vilken längd den skapade RSA-nyckeln ska ha:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:10001
msgid ""
"Please enter the length of the created RSA key. It should not be less than "
"1024 bits because this should be considered unsecure and you will probably "
"not need anything more than 4096 bits because it only slows the "
"authentication process down and is not needed at the moment."
msgstr ""
"Ange längden på den skapade RSA-nyckeln. Den bör inte vara kortare än 1024 "
"bitar eftersom det anses osäkert. Du behöver troligtvis inte mer än 4096 "
"bitar eftersom det gör autentiseringen långsammare och anses innebära en "
"onödigt stor säkerhetsmarginal för tillfället."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:11001
msgid "Create a self-signed X.509 certificate?"
msgstr "Vill du skapa ett självsignerat X.509-certifikat?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:11001
msgid ""
"Only self-signed X.509 certificates can be created automatically, because "
"otherwise a Certificate Authority is needed to sign the certificate request. "
"If you choose to create a self-signed certificate, you can use it "
"immediately to connect to other IPsec hosts that support X.509 certificate "
"for authentication of IPsec connections. However, using strongSwan's PKI "
"features requires all certificates to be signed by a single Certificate "
"Authority to create a trust path."
msgstr ""
"Endast självsignerade X.509-certifikat kan skapas automatiskt eftersom det "
"annars krävs en CA för att signera certifikatsförfrågan. Om du väljer att "
"skapa ett självsignerat certifikat, kan du genast använda det för att "
"ansluta till andra IPsec-värdar som stödjer X.509-certifikat för "
"autentisering av IPsec-anslutningar. Användning av strongSwans PKI-"
"funktioner kräver dock att alla certifikat har signerats av en och samma CA "
"för att skapa en tillitskedja."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:11001
msgid ""
"If you do not choose to create a self-signed certificate, only the RSA "
"private key and the certificate request will be created, and you will have "
"to sign the certificate request with your Certificate Authority."
msgstr ""
"Om du inte väljer att skapa ett självsignerat certifikta, kommer endast den "
"privata RSA-nyckeln och certifikatsförfrågan att skapas. Du måste dåfå "
"certifikatsförfrån signerad av din certifikatsutställare."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
msgid "Country code for the X.509 certificate request:"
msgstr "Landskod för X.509-certifikatsförfrågan:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
msgid ""
"Please enter the two-letter code for the country the server resides in (such "
"as \"AT\" for Austria)."
msgstr ""
"Ange den kod om två bokstäver som identifierar landet som servern står i "
"(exempelvis \"SE\" för Sverige)."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
msgid ""
"OpenSSL will refuse to generate a certificate unless this is a valid "
"ISO-3166 country code; an empty field is allowed elsewhere in the X.509 "
"certificate, but not here."
msgstr ""
"OpenSSL kommer vägra generera ett certifikat såvida det här värdet inte är "
"en giltig landskod enligt ISO-3166; ett tomt fält är giltigt på andra "
"ställen i X.509-certifikat, men inte här."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:13001
msgid "State or province name for the X.509 certificate request:"
msgstr "Region eller län för X.509-certifikatsförfrågan:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:13001
msgid ""
"Please enter the full name of the state or province the server resides in "
"(such as \"Upper Austria\")."
msgstr ""
"Ange namnet på den region eller den stat som servern står i (exempelvis "
"\"Skåne län\")."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:14001
msgid "Locality name for the X.509 certificate request:"
msgstr "Lokaliteten för X.509-certifikatsförfrågan:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:14001
msgid ""
"Please enter the locality the server resides in (often a city, such as "
"\"Vienna\")."
msgstr "Ange den lokalitet servern står i (ofta en stad, såsom \"Malmö\")."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:15001
msgid "Organization name for the X.509 certificate request:"
msgstr "Organisationsnamn för X.509-certifikatsförfrågan:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:15001
msgid ""
"Please enter the organization the server belongs to (such as \"Debian\")."
msgstr ""
"Ange namnet på den organisation servern tillhör (exempelvis \"Debian\")."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:16001
msgid "Organizational unit for the X.509 certificate request:"
msgstr "Organisationsenhet för X.509-certifikatsförfrågan:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:16001
msgid ""
"Please enter the organizational unit the server belongs to (such as "
"\"security group\")."
msgstr ""
"Ange den organisationsenhet servern tillhör (exempelvis \"säkerhetsgruppen"
"\")."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:17001
msgid "Common Name for the X.509 certificate request:"
msgstr "Namn på X.509-certifikatsförfrågan:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:17001
msgid ""
"Please enter the Common Name for this host (such as \"gateway.example.org\")."
msgstr "Ange namnet på den här värden (exempelvis \"gateway.example.org\")."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:18001
msgid "Email address for the X.509 certificate request:"
msgstr "E-postadress för X.509-certifikatsförfrågan:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:18001
msgid ""
"Please enter the email address of the person or organization responsible for "
"the X.509 certificate."
msgstr ""
"Ange e-postadressen till den person eller organisation som är ansvarig för "
"X.509-certifikatet."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:19001
msgid "Enable opportunistic encryption?"
msgstr "Vill du aktivera opportunistisk kryptering?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:19001
msgid ""
"This version of strongSwan supports opportunistic encryption (OE), which "
"stores IPSec authentication information in DNS records. Until this is widely "
"deployed, activating it will cause a significant delay for every new "
"outgoing connection."
msgstr ""
"Denna version av strongSwan stödjer opportunistisk kryptering (OE), som "
"lagrar IPSec-autentiseringsinformation i DNS-registret. Till dess detta "
"används i stor utsträckning, kommer aktivering av det att orsaka betydande "
"fördröjningar för varje ny utgående anslutning."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:19001
msgid ""
"You should only enable opportunistic encryption if you are sure you want it. "
"It may break the Internet connection (default route) as the daemon starts."
msgstr ""
"Du ska bara aktivera opportunistisk kryptering om du är säker på att du vill "
"ha det. Det kan bryta internetanslutningen (standardvägen) när demonen "
"startas."

#~ msgid ""
#~ "The pluto daemon must be running to support version 1 of the Internet Key "
#~ "Exchange protocol."
#~ msgstr ""
#~ "Pluto-demonen måste köras för att stödja version 1 av Internet Key "
#~ "Exchange-protokollet."

#~ msgid "Start strongSwan's IKEv2 daemon?"
#~ msgstr "Starta strongSwans IKEv2-demon?"