File: tr.po

package info (click to toggle)
strongswan 5.2.1-6+deb8u2~bpo70+1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: wheezy-backports
  • size: 48,080 kB
  • sloc: ansic: 292,318; sh: 16,273; sql: 7,950; makefile: 5,254; xml: 574; cs: 522; ruby: 453; lex: 406; yacc: 374; python: 236; ada: 111; perl: 93
file content (455 lines) | stat: -rw-r--r-- 18,431 bytes parent folder | download | duplicates (4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>, 2012, 2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: strongswan\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: strongswan@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-07 13:28+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-10-24 11:17+0200\n"
"Last-Translator: Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Türkçe <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:2001
msgid "Old runlevel management superseded"
msgstr "Eski çalışma düzeyi yönetimi yerine yenisi geçti"

#. Type: note
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:2001
msgid ""
"Previous versions of the strongSwan package gave a choice between three "
"different Start/Stop-Levels. Due to changes in the standard system startup "
"procedure, this is no longer necessary or useful. For all new installations "
"as well as old ones running in any of the predefined modes, sane default "
"levels will now be set. If you are upgrading from a previous version and "
"changed your strongSwan startup parameters, then please take a look at NEWS."
"Debian for instructions on how to modify your setup accordingly."
msgstr ""
"strongSwan paketinin önceki sürümleri üç farklı Başlama/Durma-Seviyesi "
"arasında seçim şansı tanırdı. Bu, olağan sistem başlatma yordamındaki "
"değişiklikler nedeni ile artık gerekli ya da faydalı değildir. Şimdi tüm "
"yeni kurulumlar ve herhangi bir öntanımlı kipte çalışan eskiler için aynı "
"öntanımlı seviyeler ayarlanacaktır. Eğer eski bir sürümü yükseltiyorsanız ya "
"da strongSwan başlatma değişkenlerinizi değiştirdiyseniz, kurulumunuzu nasıl "
"uyumlandıracağınızı anlamak için NEWS.Debian'a göz atınız."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:3001
msgid "Restart strongSwan now?"
msgstr "strongSwan şimdi yeniden başlatılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:3001
msgid ""
"Restarting strongSwan is recommended, since if there is a security fix, it "
"will not be applied until the daemon restarts. Most people expect the daemon "
"to restart, so this is generally a good idea. However, this might take down "
"existing connections and then bring them back up, so if you are using such a "
"strongSwan tunnel to connect for this update, restarting is not recommended."
msgstr ""
"Yapılan güvenlik iyileştirmesi artalan süreci yeniden başlatılmadan "
"uygulanamayacağından, strongSwan'ı yeniden başlatmanız önerilir. Çoğu kişi "
"artalan sürecinin tekrar başlayacağını düşünür ve bu genellikle aldatıcıdır. "
"Oysa, yeniden başlatma, varolan bağlantıları koparıp yeniden yapar ki, eğer "
"bu güncellemeyi bir strongSwan tüneli bağlantısını kullanarak yapıyorsanız "
"yeniden başlatma önerilmez."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:4001
msgid "Start strongSwan's charon daemon?"
msgstr "strongSwan'ın 'charon' artalan süreci başlatılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:4001
msgid ""
"The charon daemon must be running to support the Internet Key Exchange "
"protocol."
msgstr ""
"Internet Anahtar Değişimi (IKE) protokolünün desteklenmesi için 'charon' "
"artalan süreci çalışıyor olmalıdır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:5001
msgid "Use an X.509 certificate for this host?"
msgstr "Bu makine için bir X.509 sertifikası kullanılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:5001
msgid ""
"An X.509 certificate for this host can be automatically created or imported. "
"It can be used to authenticate IPsec connections to other hosts and is the "
"preferred way of building up secure IPsec connections. The other possibility "
"would be to use shared secrets (passwords that are the same on both sides of "
"the tunnel) for authenticating a connection, but for a larger number of "
"connections, key based authentication is easier to administer and more "
"secure."
msgstr ""
"Bu makine için bir X.509 sertifikası kendiliğinden yaratılabilir ya da içe "
"aktarılabilir. Bu sertifika diğer makinelerle IPsec bağlantılarını "
"yetkilendirmek için kullanılacaktır ve bu yöntem güvenli IPsec bağlantıları "
"için yeğlenen seçenektir. Başka bir seçenek de bağlantıyı yetkilendirmek "
"için paylaşılan gizlerin (tünelin her iki tarafında da aynı olan parolalar) "
"kullanılmasıdır, fakat çoğu bağlantılarda anahtar tabanlı yetkilendirme daha "
"kolay yönetilir ve daha güvenlidir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:5001
msgid ""
"Alternatively you can reject this option and later use the command \"dpkg-"
"reconfigure strongswan\" to come back."
msgstr ""
"Dilerseniz bu öneriyi geri çevirir ve daha sonra \"dpkg-reconfigure "
"strongswan\" komutu ile yeniden değerlendirebilirisiniz."

#. Type: select
#. Choices
#: ../strongswan-starter.templates:6001
msgid "create"
msgstr "yarat"

#. Type: select
#. Choices
#: ../strongswan-starter.templates:6001
msgid "import"
msgstr "içe aktar"

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6002
msgid "Methods for using a X.509 certificate to authenticate this host:"
msgstr "Bu makineyi yetkilendirmek için X.509 sertifika kullanım yöntemleri:"

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6002
msgid ""
"It is possible to create a new X.509 certificate with user-defined settings "
"or to import an existing public and private key stored in PEM file(s) for "
"authenticating IPsec connections."
msgstr ""
"IPsec bağlantılarını yetkilendirmek için kullanıcı tanımlı ayarlar ile yeni "
"bir X.509 sertifikası yaratmak ya da PEM dosyası içinde varolan bir anahtarı "
"içe aktarmak olasıdır."

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6002
msgid ""
"If you choose to create a new X.509 certificate you will first be asked a "
"number of questions which must be answered before the creation can start. "
"Please keep in mind that if you want the public key to get signed by an "
"existing Certificate Authority you should not select to create a self-signed "
"certificate and all the answers given must match exactly the requirements of "
"the CA, otherwise the certificate request may be rejected."
msgstr ""
"Eğer yeni bir X.509 sertifikası yaratma seçeneğini seçerseniz, sertifika "
"yaratılmadan önce bir takım soruları yanıtlamanız gerekecektir. Unutmayın, "
"eğer ortak anahtarın varolan bir Sertifika Yetkilisi (CA) tarafından "
"imzalanmasını istiyorsanız, kendiliğinden imzalı bir sertifika yaratmayı "
"seçmemeli ve vereceğiniz tüm yanıtların Sertifika Yetkilisinin koşullarını "
"bütünüyle karşıladığından emin olmalısınız, tersi durumda sertifika "
"isteğiniz geri çevirilebilir."

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6002
msgid ""
"If you want to import an existing public and private key you will be "
"prompted for their filenames (which may be identical if both parts are "
"stored together in one file). Optionally you may also specify a filename "
"where the public key(s) of the Certificate Authority are kept, but this file "
"cannot be the same as the former ones. Please also be aware that the format "
"for the X.509 certificates has to be PEM and that the private key must not "
"be encrypted or the import procedure will fail."
msgstr ""
"Eğer varolan bir özel ve genel anahtarı içe aktarmak istiyorsanız, onların "
"dosya adlarını girmeniz istenecektir (eğer anahtarların ikisi de aynı "
"dosyada ise dosya adları da aynı olacaktır). İsteğe bağlı olarak, Sertifika "
"Yetkilisinin genel anahtarını barındıran dosya adını belirtebilirsiniz, "
"fakat bu dosya öncekilerle aynı olamaz. X.509 sertifikalarının biçiminin PEM "
"ve özel anahtarın şifrelenmemiş olması gerektiğini unutmayın yoksa içe "
"aktarma süreci başarısız olacaktır."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:7001
msgid "File name of your PEM format X.509 certificate:"
msgstr "PEM biçimindeki X.509 sertifikanızın dosya adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:7001
msgid ""
"Please enter the location of the file containing your X.509 certificate in "
"PEM format."
msgstr ""
"PEM biçimindeki X.509 sertifikanızı barındıran dosyanın yolunu giriniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:8001
msgid "File name of your PEM format X.509 private key:"
msgstr "PEM biçimindeki X.509 özel anahtarınızın dosya adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:8001
msgid ""
"Please enter the location of the file containing the private RSA key "
"matching your X.509 certificate in PEM format. This can be the same file "
"that contains the X.509 certificate."
msgstr ""
"X.509 sertifikanıza karşılık gelen özel RSA anahtarınızı barındıran PEM "
"biçimindeki dosyanın yolunu giriniz. Bu dosya, X.509 sertifikasını "
"barındıran dosya ile aynı olabilir."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:9001
msgid "File name of your PEM format X.509 RootCA:"
msgstr "PEM biçimindeki X.509 KökSY (RootCA) dosya adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:9001
msgid ""
"Optionally you can now enter the location of the file containing the X.509 "
"Certificate Authority root used to sign your certificate in PEM format. If "
"you do not have one or do not want to use it please leave the field empty. "
"Please note that it's not possible to store the RootCA in the same file as "
"your X.509 certificate or private key."
msgstr ""
"Şimdi, isteğe bağlı olarak, sertifikanızı imzalamak için kullanılan X.509 "
"Sertifika Yetkilisi kökünü barındıran dosyanın yolunu girebilirsiniz. Eğer "
"yoksa ya da kullanmak istemiyorsanız bu alanı boş bırakınız. Unutmayın, "
"KökSY (RootCA) ile X.509 sertifikanızı ya da özel anahtarınızı aynı dosyada "
"tutamazsınız."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:10001
msgid "Please enter which length the created RSA key should have:"
msgstr ""
"Lütfen yaratılacak RSA anahtarının sahip olması gereken uzunluğu girin:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:10001
msgid ""
"Please enter the length of the created RSA key. It should not be less than "
"1024 bits because this should be considered unsecure and you will probably "
"not need anything more than 4096 bits because it only slows the "
"authentication process down and is not needed at the moment."
msgstr ""
"Yaratılacak RSA anahtar uzunluğunu giriniz. Anahtar uzunluğu, yeterince "
"güvenli olması için, 1024 bit'ten kısa olmamalı; doğrulama sürecini "
"yavaşlatmaması için de 4096 bit'ten fazla olmamalıdır ve zaten şu anda daha "
"fazlasına da gerek yoktur."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:11001
msgid "Create a self-signed X.509 certificate?"
msgstr "Öz imzalı bir sertifika yaratılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:11001
msgid ""
"Only self-signed X.509 certificates can be created automatically, because "
"otherwise a Certificate Authority is needed to sign the certificate request. "
"If you choose to create a self-signed certificate, you can use it "
"immediately to connect to other IPsec hosts that support X.509 certificate "
"for authentication of IPsec connections. However, using strongSwan's PKI "
"features requires all certificates to be signed by a single Certificate "
"Authority to create a trust path."
msgstr ""
"Yalnızca öz imzalı X.509 sertifikaları kendiliğinden yaratılabilir, çünkü "
"öteki durumda sertifika isteğini imzalaması için bir Sertifika Yetkilisi "
"gereklidir. Eğer öz imzalı bir sertifika yaratmayı seçerseniz, onu hemen "
"X.509 sertifikaları ile yetkilendirmeyi destekleyen diğer IPsec makineleri "
"ile bağlanmak için kullanabilirsiniz. Öte yandan, strongSwan'ın PKI "
"özellikleri, güven yolu oluşturmak için tüm sertifikaların aynı Sertifika "
"Yetkilisi tarafından imzalanmış olmasını gerektirir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:11001
msgid ""
"If you do not choose to create a self-signed certificate, only the RSA "
"private key and the certificate request will be created, and you will have "
"to sign the certificate request with your Certificate Authority."
msgstr ""
"Eğer öz imzalı bir sertifika yaratmayı seçmezseniz, yalnızca RSA özel "
"anahtarı ve sertifika isteği yaratılacaktır ve sizin bu isteği Sertifika "
"Yetkilinize imzalatmanız gerekecektedir."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
msgid "Country code for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509 sertifika isteği için ülke kodu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
msgid ""
"Please enter the two-letter code for the country the server resides in (such "
"as \"AT\" for Austria)."
msgstr ""
"Sunucunun bulunduğu ülke için iki harfli ülke kodunu giriniz (Türkiye için "
"\"TR\" gibi)."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
msgid ""
"OpenSSL will refuse to generate a certificate unless this is a valid "
"ISO-3166 country code; an empty field is allowed elsewhere in the X.509 "
"certificate, but not here."
msgstr ""
"Bu geçerli bir ISO-3166 ülke kodu olmadığı sürece OpenSSL sertifika üretmeyi "
"geri çevirecektir; X.509 sertifikasının başka bir yerinde boş alan kabul "
"edilir ama burada değil."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:13001
msgid "State or province name for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509 sertifika isteği için şehir adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:13001
msgid ""
"Please enter the full name of the state or province the server resides in "
"(such as \"Upper Austria\")."
msgstr "Sunucunun bulunduğu şehrin tam adını giriniz (örneğin \"Ankara\")."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:14001
msgid "Locality name for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509 sertifika isteği için ilçe adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:14001
msgid ""
"Please enter the locality the server resides in (often a city, such as "
"\"Vienna\")."
msgstr "Sunucunun bulunduğu ilçeyi girin (örneğin \"Yenimahalle\" gibi):"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:15001
msgid "Organization name for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509 sertifika isteği için örgüt adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:15001
msgid ""
"Please enter the organization the server belongs to (such as \"Debian\")."
msgstr "Sunucunuzun bağlı olduğu örgütü giriniz (örneğin \"Debian\")."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:16001
msgid "Organizational unit for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509 sertifika isteği için örgütsel birim:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:16001
msgid ""
"Please enter the organizational unit the server belongs to (such as "
"\"security group\")."
msgstr ""
"Sunucunuzun bağlı olduğu örgütsel birimi giriniz (örneğin \"Çeviri Birimi\")."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:17001
msgid "Common Name for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509 sertifika isteği için Genel Ad:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:17001
msgid ""
"Please enter the Common Name for this host (such as \"gateway.example.org\")."
msgstr "Bu makine için Genel Ad giriniz (örneğin \"gumruk.example.org\")."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:18001
msgid "Email address for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509 sertifika isteği için e-posta adresi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:18001
msgid ""
"Please enter the email address of the person or organization responsible for "
"the X.509 certificate."
msgstr ""
"X.509 sertifikasından sorumlu kişinin ya da örgütün e-posta adresini giriniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:19001
msgid "Enable opportunistic encryption?"
msgstr "Fırsatçı şifrelemeye izin verilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:19001
msgid ""
"This version of strongSwan supports opportunistic encryption (OE), which "
"stores IPSec authentication information in DNS records. Until this is widely "
"deployed, activating it will cause a significant delay for every new "
"outgoing connection."
msgstr ""
"strongSwan'ın bu sürümü IPsec doğrulama bilgisini DNS kayıtlarında tutan "
"fırsatçı şifrelemeyi (OE) desteklemektedir. Kullanımı yaygınlaşmadan "
"etkinleştirilirse her yeni çıkış bağlantısında ciddi gecikmelere neden "
"olacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:19001
msgid ""
"You should only enable opportunistic encryption if you are sure you want it. "
"It may break the Internet connection (default route) as the daemon starts."
msgstr ""
"Fırsatçı şifrelemeyi onu kullanmak istediğinizden eminseniz "
"etkinleştirmelisiniz. Bu, artalan süreci başladığında, Internet bağlantısını "
"(varsayılan rota) koparabilir."

#~ msgid ""
#~ "The pluto daemon must be running to support version 1 of the Internet Key "
#~ "Exchange protocol."
#~ msgstr ""
#~ "Internet Anahtar Değişimi (IKE) protokolü 1. sürümünün desteklenmesi için "
#~ "'pluto' artalan süreci çalışıyor olmalıdır."

#~ msgid "Start strongSwan's IKEv2 daemon?"
#~ msgstr "strongSwan'ın IKEv2 artalan süreci başlatılsın mı?"