File: transgui.da

package info (click to toggle)
transgui 5.0.1-5.1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: buster
  • size: 3,792 kB
  • sloc: pascal: 40,152; makefile: 2,294; cs: 347; perl: 347; lisp: 347; sh: 84
file content (348 lines) | stat: -rw-r--r-- 13,217 bytes parent folder | download | duplicates (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
TranslationLanguage=Dansk

"Remote to local path mappings.~~Examples:~/share=\\pch\share~/var/downloads/music=Z:\music"="Fjernadgang til lokale stier og mapper.~~Eks:~/share=\\pch\share~/var/downloads/music=Z:\music"
%d x %s (have %d)=%d x %s (downloaded %d)
%ds=%ds
%s (%d hashfails)=%s (%d hashfails)
%s (%s done)=%s (%s færdig)
'%s' has finished downloading='%s' færdig med at downloade
%s%s%d downloading, %d seeding%s%s, %s=%s%s%d downloader, %d seeder%s%s, %s
&All=&Alt
&Close=&Luk
&Help=&Hjælp
&Ignore=&Ignorer
&No=&Nej
&OK=&OK
&Open=&Åben
&Retry=&Prøv igen
&Save=&Gem
&Unlock=&Oplås
&Yes=&Ja
/s=/s
Abort=Stop
About=Om
Active=Aktiv
Add new torrent=Tilføj ny torrent
&Add torrent=Tilføj torrent
Added on=Tilføjet
Are you sure to remove torrent '%s' and all associated DATA?=Sikker på at slette torrent '%s' og alt tilhørende DATA?
Are you sure to remove torrent '%s'?=Sikker på at slette torrent '%s'?
Authentication=Godkendelse
b=b
Cancel=Cancel
Client=Klient
Close to tray=Luk vindue
Comment=Kommentar
Completed on=Fuldendt om
Completed=Fuldendt
Confirmation=Bekræft
connected=Forbundet
Connecting to daemon=Forbinder til daemon
Connection error occurred=Forbindelsesfejl opstod
Copy=Kopier
Country=Land
Created on=Oprettet den
D: %s/s=D: %s/s
Destination folder=Destinations mappe
Disconnected=Ikke forbundet
Donate to support further development=Doner penge
Donate via PayPal,WebMoney,Credit card=Doner via PayPal,WebMoney,Credit card
Done=Færdig
Don't download=Download ikke
Down limit=Download grænse
Down speed=Download hastighed
Down=Download
Download complete=Download færdig
Download speed=Download hastighed
Downloaded=Downloadet
Downloading=Downloader
Enable DHT=Aktiver DHT
Enable Peer Exchange=Aktiver Peer Exchange
Enable port forwarding=Aktiver port forwarding
Encryption disabled=Kryptering deaktiveret
Encryption enabled=Kryptering aktiveret
Encryption required=Kryptering kræves
Encryption=Kryptering
Error=Fejl
ETA=ETA
E&xit=Afslut
File name=Filnavn
Files=Filer
Finished=Færdig
Flag images archive is needed to display country flags.~Download this archive now?=Mangler flagarkiv for at vise flag.~Download arkivet nu?
Flags=Flag
GB=GB
General=Generelt
Geo IP database is needed to resolve country by IP address.~Download this database now?=Mangler Geo IP databasen for at vise IP addressers oprindelsesland.~Download databasen nu?
Global bandwidth settings=Indstillinger for global båndbredde
Global peer limit=Global peer grænse
Hash=Hash
Have=Modtaget
Hide=Skjul
High priority=Høj prioritet
high=høj
Host=Host
in swarm=i sværm
Inactive=Inaktiv
Incoming port is closed. Check your firewall settings=Indgående port er lukket. Kontroller firewall'ens indstillinger 
Incoming port tested successfully=Indgående port blev succesfuldt testet
Incoming port=Indgående port
Information=Information
KB/s=KB/s
KB=KB
Language=Sprog
Last active=Sidst aktiv
License=License
Low priority=Lav prioritet
low=låv
Max peers=Max peers
Maximum download speed=Maximal download hastighed
Maximum upload speed=Maximal upload hastighed
MB=MB
Minimize to tray=Minimer
Name=Navn
No host name specified=Intet specificeret host nacn
No proxy server specified=Ingen proxyserver specificeret
No to all=Nej til alt
Normal priority=Normal prioritet
normal=normal
of=af
Open containing folder=Åben mappe med indhold
Open=Åben
Password=Kodeord
Paths=Paths
Peer limit=Peer grænse
Peers=Peers
Pieces=Andele
Port=Port
Priority=Prioritet
Properties=Egenskaber
Proxy password=Proxy kodeord
Proxy port=Proxy port
Proxy server=Proxy server
Proxy user name=Proxy brugernavn
Ratio=Ratio
Reconnect in %d seconds=Forbinder igen om %d sekunder
Remaining=Tilbage
Remote host=Fjern host
Remove torrent and Data=Fjern torrent og data
Remove torrent=Fjern torrent
Remove=Fjern
Resolve country=Find country
Resolve host name=Find host name
seconds=sekunder
Seed ratio=Seed ratio
Seeding=Seeder
Seeds=Seeds
Select a .torrent to open=Vælg a .torrent som skal åbnes
Select all=Vælg alt
Select none=vælg intet
Setup columns=Indstil kolonner
Share ratio=Dele ratio
Show country flag=Vis flag
Show=Vis
Size=Størrelse
skip=spring over
Start all torrents=Start alle torrents
Start torrent=Start torrent
Start=Start
Status=Status
Stop all torrents=Stop alle torrents
Stop all=Stop alle
Stop torrent=Stop torrent
Stop=Stop
Stopped=Stoppet
TB=TB
Test port=Test port
T&ools=Værktøjer
Torrent contents=Torrentindhold
Torrent properties=Torrentindstillinger
Torrent verification may take a long time.~Are you sure to start verification of torrent '%s'?=Verificering af torrent verification kan tage lang tid.~vil du verificere '%s'?
&Torrent=Torrent
Torrents (*.torrent)|*.torrent|All files (*.*)|*.*=Torrents (*.torrent)|*.torrent|Alle filer (*.*)|*.*
Total size=Samlet størelse
Tracker status=Tracker status
Tracker update on=Tracker update om
Tracker=Tracker
Trackers=Trackers
Transfer=Overfører
Transmission options=Transmission indstillinger
Transmission%s at %s:%s=Transmission%s på %s:%s
Tray icon always visible=Altid synlig bakkeikon
Tray icon=Bakkeikon
U: %s/s=U: %s/s
Unable to extract flag image=Kan ikke udpakke flag
Unable to get files list=Kan ikke finde liste over filer
Unknown=Ukendt
Up limit=Opload grænse
Up speed=Opload hastighed
Up=Opload
Update complete=Opdatering færdig
Update GeoIP database=Opdater GeoIP database
Update in=Opdateres om
Updating=Updaterer
Upload speed=Upload hastigehed
Uploaded=Oploadet
User name=Brugernavn
Verify torrent=Verificer torrent
&Verify=Verificer
Verifying=Verificerer
Version %s=Version %s
Waiting=Venter
Warning=Advarsel
Wasted=Mistet
Working=Arbejder
Yes to &All=Ja til &Alt
No tracker=Ingen tracker
%s downloaded=%s downloaded
%s of %s downloaded=%s of %s downloaded
%d torrents=%d torrents
Add .part extension to incomplete files=Add .part extension to incomplete files
Add torrent link=Add torrent link
Are you sure to remove %d selected torrents and all their associated DATA?=Are you sure to remove %d selected torrents and all their associated DATA?
Are you sure to remove %d selected torrents?=Are you sure to remove %d selected torrents?
Bandwidth=Bandwidth
Directory for incomplete files=Directory for incomplete files
Download=Download
Enable blocklist=Enable blocklist
ID=ID
Move torrent data from current location to new location=Move torrent data from current location to new location
New location for torrent data=New location for torrent data
No link was specified=No link was specified
No torrent location was specified=No torrent location was specified
Path=Path
Reannounce (get more peers)=Reannounce (get more peers)
Set data location=Set data location
Size to download=Size to download
The block list has been updated successfully.~The list entries count: %d=The block list has been updated successfully.~The list entries count: %d
The directory for incomplete files was not specified=The directory for incomplete files was not specified
The downloads directory was not specified=The downloads directory was not specified
Torrent data location=Torrent data location
Torrents=Torrents
Unable to execute "%s"=Unable to execute "%s"
Update blocklist=Update blocklist
URL of a .torrent file or a magnet link=URL of a .torrent file or a magnet link
Columns setup=Columns setup
Add torrent=Add torrent
Delete a .torrent file after a successful addition=Delete a .torrent file after a successful addition
Torrent=Torrent
Torrents verification may take a long time.~Are you sure to start verification of %d torrents?=Torrents verification may take a long time.~Are you sure to start verification of %d torrents?
Unable to load OpenSSL library files: %s and %s=Unable to load OpenSSL library files: %s and %s
Use SSL=Use SSL
Add tracker=Add tracker
Alternate bandwidth settings=Alternate bandwidth settings
Apply alternate bandwidth settings automatically=Apply alternate bandwidth settings automatically
Are you sure to delete connection '%s'?=Are you sure to delete connection '%s'?
Are you sure to remove tracker '%s'?=Are you sure to remove tracker '%s'?
Days=Days
Delete=Delete
Disk cache size=Disk cache size
Download speeds (KB/s)=Download speeds (KB/s)
Edit tracker=Edit tracker
Enable Local Peer Discovery=Enable Local Peer Discovery
Free disk space=Free disk space
Free: %s=Free: %s
From=From
minutes=minutes
Misc=Misc
New connection=New connection
New=New
No tracker URL was specified=No tracker URL was specified
Proxy=Proxy
Remove tracker=Remove tracker
Rename=Rename
Speed limit menu items=Speed limit menu items
Stop seeding when inactive for=Stop seeding when inactive for
The invalid time value was entered=The invalid time value was entered
to=to
Tracker announce URL=Tracker announce URL
Tracker properties=Tracker properties
Unlimited=Unlimited
Upload speeds (KB/s)=Upload speeds (KB/s)
Use alternate bandwidth settings=Use alternate bandwidth settings
average=average
Browse=Browse
Enable µTP=Enable µTP
Select a folder for download=Select a folder for download
Select torrent location=Select torrent location
A new version of %s is available.~Your current version: %s~The new version: %s~~Do you wish to open the Downloads web page?=A new version of %s is available.~Your current version: %s~The new version: %s~~Do you wish to open the Downloads web page?
Advanced=Advanced
Check for new version every=Check for new version every
Check for updates=Check for updates
Consider active torrents as stalled when idle for=Consider active torrents as stalled when idle for
Do you wish to enable automatic checking for a new version of %s?=Do you wish to enable automatic checking for a new version of %s?
Donate!=Donate!
Download queue size=Download queue size
Error checking for new version=Error checking for new version
Folder grouping=Folder grouping
Force start=Force start
Home page=Home page
Modify trackers=Modify trackers
Move bottom=Move bottom
Move down queue=Move down queue
Move down=Move down
Move top=Move top
Move up queue=Move up queue
Move up=Move up
No updates have been found.~You are running the latest version of %s=No updates have been found.~You are running the latest version of %s
Queue position=Queue position
Queue=Queue
Torrents that are idle for N minuets aren't counted toward the Download queue or Upload queue=Torrents that are idle for N minuets aren't counted toward the Download queue or Upload queue
Tracker grouping=Tracker grouping
Upload queue size=Upload queue size
View=View
Visit home page=Visit home page
days=days
Active time=Active time
Automatically add torrent links from the clipboard=Automatically add torrent links from the clipboard
Copy file path to clipboard=Copy file path to clipboard
Cumulative=Cumulative
Current=Current
Files added=Files added
Filter pane=Filter pane
Global statistics=Global statistics
Info pane=Info pane
Statistics=Statistics
Status bar=Status bar
%dd=%dd
%dh=%dh
%dm=%dm
All torrents=All torrents
Application options=Application options
Ask for password=Ask for password
Authentication required=Authentication required
Average out transfer speeds to eliminate fluctuations=Average out transfer speeds to eliminate fluctuations
Connect to %s=Connect to %s
Connect to Transmission using proxy server=Connect to Transmission using proxy server
Connect to Transmission=Connect to Transmission
Connection name=Connection name
Could not connect to tracker==Could not connect to tracker
Data display=Data display
Data refresh interval when minimized=Data refresh interval when minimized
Data refresh interval=Data refresh interval
Default download folder on remote host=Default download folder on remote host
Disconnect from Transmission=Disconnect from Transmission
Downloading torrent file=Downloading torrent file
Font size=Font size
Handle .torrent files by %s=Handle .torrent files by %s
Handle magnet links by %s=Handle magnet links by %s
Invalid name specified=Invalid name specified
Manage connections to Transmission=Manage connections to Transmission
Manage connections=Manage connections
Network (WAN)=Network (WAN)
New connection to Transmission=New connection to Transmission
Pick random port on Transmission launch=Pick random port on Transmission launch
Please enter a password to connect to %s=Please enter a password to connect to %s
Please specify how %s will connect to a remote host running Transmission daemon (service)=Please specify how %s will connect to a remote host running Transmission daemon (service)
Prompt for download options when adding a new torrent=Prompt for download options when adding a new torrent
RPC path=RPC path
Save as=Save as
Seeding time=Seeding time
Show advanced options=Show advanced options
Show notifications in tray icon=Show notifications in tray icon
System integration=System integration
Torrent already exists in the list=Torrent already exists in the list
Torrent not registered with this tracker==Torrent not registered with this tracker
Unable to find path mapping.~Use the application's options to setup path mappings=Unable to find path mapping.~Use the application's options to setup path mappings
Update trackers for the existing torrent?=Update trackers for the existing torrent?
You need to restart the application to apply changes=You need to restart the application to apply changes