File: transgui.fi

package info (click to toggle)
transgui 5.0.1-5.1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: buster
  • size: 3,792 kB
  • sloc: pascal: 40,152; makefile: 2,294; cs: 347; perl: 347; lisp: 347; sh: 84
file content (348 lines) | stat: -rw-r--r-- 14,153 bytes parent folder | download | duplicates (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
TranslationLanguage=Suomi

"Remote to local path mappings.~~Examples:~/share=\\pch\share~/var/downloads/music=Z:\music"="Etäsijaintien määrittäminen paikallisten kanssa.~~Esimerkkejä:~/share=\\pch\share~/var/downloads/music=Z:\music"
%d x %s (have %d)=%d x %s (valmiina %d)
%ds=%ds
%s (%d hashfails)=%s (%d tarkistusvirhettä)
%s (%s done)=%s (%s ladattu)
'%s' has finished downloading='%s' lataus on suoritettu.
%s%s%d downloading, %d seeding%s%s, %s=%s%s%d ladataan, %d jaetaan%s%s, %s
&All=&Kaikki
&Close=&Sulje
&Help=&Apua
&Ignore=&Hylkää
&No=&Ei
&OK=&OK
&Open=&Avaa
&Retry=&Yritä uudelleen
&Save=&Tallenna
&Unlock=&Avaa lukitus
&Yes=&Kyllä
/s=/s
Abort=Keskeytä
About=Tietoa
Active=Aktiiviset
Add new torrent=Lisää uusi torrentti
&Add torrent=Lisää torrentti
Added on=Lisätty
Are you sure to remove torrent '%s' and all associated DATA?=Haluatko varmasti poistaa torrentin '%s' sekä sen kaikki TIEDOSTOT?
Are you sure to remove torrent '%s'?=Haluatko varmasti poistaa torrentin '%s'?
Authentication=Todennus
b=t
Cancel=Sulje
Client=Ohjelma
Close to tray=Sulje tehtäväpalkkiin
Comment=Kommentti
Completed on=Valmistui
Completed=Valmiit
Confirmation=Vahvistus
connected=yhteydessä
Connecting to daemon=Yhdistetään Transmissioniin
Connection error occurred=Yhteysvirhe
Copy=Kopioi
Country=Maa
Created on=Luotu
D: %s/s=Lataus: %s/s
Destination folder=Kohdekansio
Disconnected=Yhteys katkaistu
Donate to support further development=Tee lahjoitus tukeaksesi ohjelman kehitystä
Donate via PayPal,WebMoney,Credit card=Tee lahjoitus PayPal, WebMoney tai luottokortin avulla
Done=Tila
Don't download=Älä lataa
Down limit=Latausraja
Down speed=Latausnopeus
Down=Alas
Download complete=Lataaminen valmistunut
Download speed=Latausnopeus
Downloaded=Ladattu
Downloading=Ladataan
Enable DHT=Käytä DHT
Enable Peer Exchange=Käytä Peer Exchange
Enable port forwarding=Käytä porttienvälitystä
Encryption disabled=Älä salli salausta
Encryption enabled=Salli salaus
Encryption required=Salaus vaaditaan
Encryption=Salaus
Error=Virhe
ETA=ETA
E&xit=Lopeta
File name=Tiedostonimi
Files=Tiedostot
Finished=Valmis
Flag images archive is needed to display country flags.~Download this archive now?=Lippuarkisto täytyy ladata jotta maiden liput voidaan näyttää.~Ladataanko arkisto nyt?
Flags=Flags
GB=Gt
General=Yleinen
Global bandwidth settings=Yleiset nopeusrajoitukset
Global peer limit=Lataajien enimmäismäärä
Hash=Hash
Have=Saatavilla
Hide=Piilota
High priority=Korkea
high=korkea
Host=IP
in swarm=ryhmässä
Inactive=Toimettomat
Incoming port is closed. Check your firewall settings=Saapuvien yhteyksien portti on kiinni. Tarkista palomuurisi asetukset.
Incoming port tested successfully=Saapuvien yhteyksien portti testattu onnistuneesti
Incoming port=Saapuvien yhteyksien portti
Information=Tietoa
KB/s=kt/s
KB=kt
Language=Kieli
Last active=Viimeksi aktiivisena
License=Lisenssi
Low priority=Matala
low=matala
Max peers=Lataajien enimmäismäärä
Maximum download speed=Latausraja
Maximum upload speed=Lähetysraja
MB=Mt
Minimize to tray=Pienennä tehtäväpalkkiin
Name=Nimi
No host name specified=Palvelimen IP-osoitetta tai nimeä ei ole määritetty
No proxy server specified=Välityspalvelinta ei ole määritetty
No to all=Ei kaikkiin
Normal priority=Normaali
normal=normaali
of= / 
Open containing folder=Avaa latauskansio
Open=Avaa
Password=Salasana
Paths=Sijainnit
Peer limit=Lataajien enimmäismäärä
Peers=Lataajia
Pieces=Osia
Port=Portti
Priority=Prioriteetti
Properties=Ominaisuudet
Proxy password=Salasana
Proxy port=Portti
Proxy server=Palvelin
Proxy user name=Käyttäjätunnus
Ratio=Suhde
Reconnect in %d seconds=Yhdistetään uudelleen %d sekunnin kuluttua
Remaining=Jäljellä
Remote host=Palvelin
Remove torrent and Data=Poista torrent ja sen tiedostot
Remove torrent=Poista torrentti
Remove=Poista
Resolve country=Näytä käyttäjän sijainti
Resolve host name=Selvitä palvelimen nimi
seconds=sekuntia
Seed ratio=Lopeta jakaminen suhteessa
Seeding=Jaetaan
Seeds=Jakajia
Select a .torrent to open=Valitse avattava .torrent
Select all=Valitse kaikki
Select none=Tyhjennä valinnat
Setup columns=Sarakkeiden määritys
Share ratio=Jakosuhde
Show country flag=Näytä maan lippu
Show=Näytä
Size=Koko
skip=ohita
Start all torrents=Aloita kaikki
Start torrent=Aloita heti
Start=Aloita
Status=Tila
Stop all torrents=Pysäytä kaikki
Stop all=Pysäytä kaikki
Stop torrent=Pysäytä
Stop=Pysäytä
Stopped=Pysäytetty
TB=Tt
Test port=Testaa portti
T&ools=Työkalut
Torrent contents=Torrentin sisältö
Torrent properties=Torrentin ominaisuudet
Torrent verification may take a long time.~Are you sure to start verification of torrent '%s'?=Torrentin todentaminen voi kestää kauan.~Haluatko varmasti aloittaa torrentin '%s' todentamisen?
&Torrent=Torrentti
Torrents (*.torrent)|*.torrent|All files (*.*)|*.*=Torrentit (*.torrent)|*.torrent|Kaikki tiedostot (*.*)|*.*
Total size=Koko yhteensä
Tracker status=Seurantapalvelimen tila
Tracker update on=Seurantapalvelimen päivitys
Tracker=Seurantapalvelin
Trackers=Palvelimet
Transfer=Siirto
Transmission options=Transmission asetukset
Transmission%s at %s:%s=Transmission%s @ %s:%s
Tray icon always visible=Tehtäväpalkin kuvake aina näkyvissä
Tray icon=Tehtäväpalkin kuvake
U: %s/s=Lähetys: %s/s
Unable to extract flag image=Lippukuvan purkaminen epäonnistui
Unable to get files list=Tiedostolistan noutaminen epäonnistui
Unknown=Tuntematon
Up limit=Lähetysraja
Up speed=Lähetysnopeus
Up=Ylös
Update complete=Päivitys valmis
Update GeoIP database=Päivitä GeoIP tietokanta
Update in=Päivitys
Updating=Päivitetään
Upload speed=Lähetysnopeus
Uploaded=Lähetetty
User name=Käyttäjätunnus
Verify torrent=Todenna torrent
&Verify=Todenna
Verifying=Todennetaan
Version %s=Versio %s
Waiting=Odotetaan
Warning=Varoitus
Wasted=Hylätty
Working=Toiminnassa
Yes to &All=Kyllä &kaikkiin
No tracker=Ei seurantapalvelinta
%s downloaded=%s ladattu
%s of %s downloaded=%s / %s ladattu
%d torrents=%d torrentia
Add .part extension to incomplete files=Lisää .part pääte keskeneräisille tiedostoille
Add torrent link=Avaa .torrent URL-osoitteesta
Are you sure to remove %d selected torrents and all their associated DATA?=Haluatko varmasti poistaa %d valittua torrenttia ja myös niiden TIEDOSTOT?
Are you sure to remove %d selected torrents?=Haluatko varmasti poistaa %d valittua torrenttia?
Bandwidth=Kaistankäyttö
Directory for incomplete files=Tallenna keskeneräiset lataukset kansioon
Download=Lataaminen
Enable blocklist=Käytä estolistaa
ID=ID
Move torrent data from current location to new location=Siirrä torrentin tiedostot nykyisestä sijainnista uuteen sijaintiin.
New location for torrent data=Uusi sijainti torrentille
No link was specified=Linkkiä ei määritetty
No torrent location was specified=Torrentin sijaintia ei määritetty
Path=Sijainti
Reannounce (get more peers)=Päivitä seurantapalvelin
Set data location=Aseta sijainti
Size to download=Ladattava määrä
The block list has been updated successfully.~The list entries count: %d=Estolista päivitetty onnistuneesti.~Sääntöjen määrä listalla: %d
The directory for incomplete files was not specified=Keskeneräisten torrenttien kansiota ei ole määritetty
The downloads directory was not specified=Latauskansiota ei ole määritetty
Torrent data location=Aseta sijainti
Torrents=Torrentit
Unable to execute "%s"=Suorittaminen epäonnistui "%s"
Update blocklist=Päivitä estolista
URL of a .torrent file or a magnet link=Anna .torrent tiedoston URL-osoite tai magnet -linkki
Columns setup=Sarakkeiden asetukset
Add torrent=Lisää torrent
Delete a .torrent file after a successful addition=Poista .torrent tiedosto onnistuneen lisäämisen jälkeen
Torrent=Torrentti
Torrents verification may take a long time.~Are you sure to start verification of %d torrents?=Torrentien todentaminen voi kestää kauan.~Haluatko varmasti aloittaa %d torrentin todentamisen?
Unable to load OpenSSL library files: %s and %s=OpenSSL kirjaston tiedostojen lataaminen epäonnistui: %s and %s
Use SSL=Käytä SSL
Add tracker=Lisää seurantapalvelin
Alternate bandwidth settings=Vaihtoehtoiset nopeusrajoitukset
Apply alternate bandwidth settings automatically=Ota vaihtoehtoiset nopeusrajoitukset käyttöön automaattisesti
Are you sure to delete connection '%s'?=Haluatko varmasti poistaa yhteyden '%s'?
Are you sure to remove tracker '%s'?=Haluatko varmasti poistaa seurantapalvelimen '%s'?
Days=Päivinä
Delete=Poista
Disk cache size=Levyn välimuisti
Download speeds (KB/s)=Latausnopeudet (kt/s)
Edit tracker=Muokkaa seurantapalvelinta
Enable Local Peer Discovery=Käytä Lähikäyttäjien hakua (LPD)
Free disk space=Vapaata levytilaa
Free: %s=Vapaana: %s
From=Mistä
minutes=minuuttia
Misc=Muuta
New connection=Uusi yhteys
New=Uusi
No tracker URL was specified=Seurantapalvelimen osoitetta ei ole määritetty
Proxy=Välityspalvelin
Remove tracker=Poista seurantapalvelin
Rename=Nimeä uudelleen
Speed limit menu items=Nopeuslistat
Stop seeding when inactive for=Lopeta jakaminen kun ollut toimettomana
The invalid time value was entered=Antamasi kellonajat eivät kelpaa
to=mihin
Tracker announce URL=Tracker announce URL
Tracker properties=Seurantapalvelimen ominaisuudet
Unlimited=Rajoittamaton
Upload speeds (KB/s)=Lähetysnopeudet (kt/s)
Use alternate bandwidth settings=Käytä vaihtoehtoisia nopeusrajoituksia
average=keskiarvo
Browse=Selaa
Enable µTP=Käytä µTP
Select a folder for download=Valitse kansio johon torrentti ladataan
Select torrent location=Valitse uusi sijainti torrentille
A new version of %s is available.~Your current version: %s~The new version: %s~~Do you wish to open the Downloads web page?=Uusi versio %s on saatavilla.~Nykyinen versio: %s~Uusi versio: %s~~Haluatko avata lataussivun?
Advanced=Edistyneet
Check for new version every=Tarkista päivitykset joka
Check for updates=Tarkista päivitykset
Consider active torrents as stalled when idle for=Katso latausten olevan pysähtyneitä kun ne ovat olleet toimettomina
Do you wish to enable automatic checking for a new version of %s?=Sallitaanko %s päivitysten automaattinen tarkistaminen?
Donate!=Lahjoita!
Download queue size=Aktiivisten latausten enimmäismäärä jonossa
Error checking for new version=Virhe tarkistaessa uutta versiota
Folder grouping=Kansioiden ryhmittely
Force start=Pakoita aloitus
Home page=Kotisivu
Modify trackers=Muokka seurantapalvelimia
Move bottom=Siirrä alimmaiseksi
Move down queue=Siirrä alemmaksi jonossa
Move down=Siirrä alemmas
Move top=Siirrä ylimmäiseksi
Move up queue=Siirrä ylemmäksi jonossa
Move up=Siirrä ylemmäksi
No updates have been found.~You are running the latest version of %s=Uusia päivityksiä ei löytynyt.~Käytössäsi on jo uusin versio %s
Queue position=Sijainti jonossa
Queue=Jono
Torrents that are idle for N minuets aren't counted toward the Download queue or Upload queue=Torrentit jotka olleet toimettomina X minuuttia, eivät nouse Latausjonossa tai Lähetysjonossa ylemmäksi
Tracker grouping=Seurantapalvelinten ryhmittely
Upload queue size=Aktiivisten lähetysten enimmäismäärä jonossa
View=Näytä
Visit home page=Vieraile kotisivuilla
days=päivä
Active time=Active time
Automatically add torrent links from the clipboard=Lisää torrent automaattisesti leikepöydän linkistä
Copy file path to clipboard=Kopioi tiedoston polku leikepöydälle
Cumulative=Yhteensä
Current=Nykyinen
Files added=Tiedostoja
Filter pane=Suodattimet
Global statistics=Kokonaistilastot
Info pane=Tilastot
Statistics=Tilastot
Status bar=Tilarivi
%dd=%dd
%dh=%dh
%dm=%dm
All torrents=All torrents
Application options=Application options
Ask for password=Ask for password
Authentication required=Authentication required
Average out transfer speeds to eliminate fluctuations=Average out transfer speeds to eliminate fluctuations
Connect to %s=Connect to %s
Connect to Transmission using proxy server=Connect to Transmission using proxy server
Connect to Transmission=Connect to Transmission
Connection name=Connection name
Could not connect to tracker==Could not connect to tracker
Data display=Data display
Data refresh interval when minimized=Data refresh interval when minimized
Data refresh interval=Data refresh interval
Default download folder on remote host=Default download folder on remote host
Disconnect from Transmission=Disconnect from Transmission
Downloading torrent file=Downloading torrent file
Font size=Font size
Geo IP database is needed to resolve country by IP address.~Download this database now?=Geo IP database is needed to resolve country by IP address.~Download this database now?
Handle .torrent files by %s=Handle .torrent files by %s
Handle magnet links by %s=Handle magnet links by %s
Invalid name specified=Invalid name specified
Manage connections to Transmission=Manage connections to Transmission
Manage connections=Manage connections
Network (WAN)=Network (WAN)
New connection to Transmission=New connection to Transmission
Pick random port on Transmission launch=Pick random port on Transmission launch
Please enter a password to connect to %s=Please enter a password to connect to %s
Please specify how %s will connect to a remote host running Transmission daemon (service)=Please specify how %s will connect to a remote host running Transmission daemon (service)
Prompt for download options when adding a new torrent=Prompt for download options when adding a new torrent
RPC path=RPC path
Save as=Save as
Seeding time=Seeding time
Show advanced options=Show advanced options
Show notifications in tray icon=Show notifications in tray icon
System integration=System integration
Torrent already exists in the list=Torrent already exists in the list
Torrent not registered with this tracker==Torrent not registered with this tracker
Unable to find path mapping.~Use the application's options to setup path mappings=Unable to find path mapping.~Use the application's options to setup path mappings
Update trackers for the existing torrent?=Update trackers for the existing torrent?
You need to restart the application to apply changes=You need to restart the application to apply changes