File: transgui.hu

package info (click to toggle)
transgui 5.0.1-5.1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites:
  • size: 3,792 kB
  • sloc: pascal: 40,152; makefile: 2,294; cs: 347; perl: 347; lisp: 347; sh: 84
file content (348 lines) | stat: -rw-r--r-- 14,606 bytes parent folder | download | duplicates (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
TranslationLanguage=Magyar

"Remote to local path mappings.~~Examples:~/share=\\pch\share~/var/downloads/music=Z:\music"="Távoli és helyi elérési utak kapcsolata.~~Példák:~/share=\\pch\share~/var/downloads/music=Z:\music"
%d x %s (have %d)=%d x %s (megvan %d)
%ds=%ds
%s (%d hashfails)=%s (%d hibás)
%s (%s done)=%s (%s kész)
'%s' has finished downloading='%s' letöltése befejezve
%s%s%d downloading, %d seeding%s%s, %s=%s%s%d letöltés, %d megosztás%s%s, %s
&All=&Minden
&Close=&Bezár
&Help=&Súgó
&Ignore=&Elutasít
&No=&Nem
&OK=&OK
&Open=&Megnyitás
&Retry=&Újra
&Save=&Mentés
&Unlock=&Kiold
&Yes=&Igen
/s=/s
Abort=Leállít
About=Névjegy
Active=Aktív
Add new torrent=Új torrent hozzáadás
&Add torrent=Torrent hozzáadás
Added on=Hozzáadva
Are you sure to remove torrent '%s' and all associated DATA?=Biztos,hogy törlöd a '%s' torrentet és minden hozzá tartozó adatot?
Are you sure to remove torrent '%s'?=Biztos,hogy törlöd a '%s' torrentet?
Authentication=Azonosítás
b=b
Cancel=Mégsem
Client=Kliens
Close to tray=Bezárás tálcára
Comment=Megjegyzés
Completed on=Befejezve ekkor
Completed=Befejezve
Confirmation=Megerősítés
connected=csatlakozva
Connecting to daemon=Csatlakozás a démonhoz folyamatban
Connection error occurred=Csatlakozási hiba
Copy=Másolás
Country=Ország
Created on=Létrehozva ekkor
D: %s/s=D: %s/s
Destination folder=Célmappa
Disconnected=Kapcsolat bontva
Donate to support further development=Adományoddal támogasd a további fejlesztést!
Donate via PayPal,WebMoney,Credit card=Támogatás PayPal,WebMoney,Credit card keresztül
Done=Kész
Don't download=Ne töltsd le
Down limit=Korlát Le
Down speed=Sebesség Le
Down=Le
Download complete=Letöltés kész
Download speed=Letöltési sebesség
Downloaded=Letöltve
Downloading=Letöltés alatt
Enable DHT=DHT engedélyezés
Enable Peer Exchange=Partner kapcsolat engedélyezése
Enable port forwarding=Port forwarding engedélyezése
Encryption disabled=Titkosítás letiltva
Encryption enabled=Titkosítás engedélyezve
Encryption required=Titkosítás szükséges
Encryption=Titkosítás
Error=Hiba
ETA=Hátravan
E&xit=Kilépés
File name=Fájl név
Files=Fájlok
Finished=Befejezve
Flag images archive is needed to display country flags.~Download this archive now?=Az országzászlók kijelzéséhez szükség van a Zászlókép csomagra.~Letöltsem ezt a csomagot most?
Flags=Jelzők
GB=GB
General=Általános
Geo IP database is needed to resolve country by IP address.~Download this database now?=Geo IP adatbázis kell az ország megfejtéséhez az IP cím alapján.~Letöltsem ezt a csomagot most?
Global bandwidth settings=Általános sávszélesség beállítások
Global peer limit=Globális partner korlát
Hash=Hash
Have=Megvan
Hide=Elrejt
High priority=Magas prioritás
high=magas
Host=Host
in swarm=a rajban
Inactive=Inaktív
Incoming port is closed. Check your firewall settings=Bejövő port zárva. Ellenőrízd a tűzfal beállításokat
Incoming port tested successfully=Bejövő port próbája sikerült
Incoming port=Bejövő port
Information=Információ
KB/s=KB/s
KB=KB
Language=Nyelv
Last active=Utolsó aktív
License=Licensz
Low priority=Alacsony prioritás
low=alacsony
Max peers=Max peer szám
Maximum download speed=Maximum letöltési sebesség
Maximum upload speed=Maximum feltöltési sebesség
MB=MB
Minimize to tray=Minimalizálás tálcára
Name=Név
No host name specified=Host név nem adott
No proxy server specified=Proxy server nincs beállítva
No to all=Mindenre nem
Normal priority=Normál prioritás
normal=normál
of=/
Open containing folder=tartalmazó mappa megnyitása
Open=Megnyitás
Password=Jelszó
Paths=Elérési utak
Peer limit=Partnerszám korlát
Peers=Partnerek
Pieces=Darabok
Port=Port
Priority=Prioritás
Properties=Tulajdonságok
Proxy password=Proxy jelszó
Proxy port=Proxy port
Proxy server=Proxy szerver
Proxy user name=Proxy felhasználó név
Ratio=Arány
Reconnect in %d seconds=Újracsatlakozás %d mp-en belül
Remaining=Hátralévő
Remote host=Távoli host
Remove torrent and Data=Torrent és adat eltávolítása
Remove torrent=Torrent eltávolítása
Remove=Eltávolítás
Resolve country=Országnév feloldása
Resolve host name=Host név feloldása
seconds=mp
Seed ratio=Megosztás eddig az arányig
Seeding=Megosztva
Seeds=Megosztók
Select a .torrent to open=Válassz egy .torrent-et megnyitásra
Select all=Mind kijelőlése
Select none=Kijelölés megszüntetése
Setup columns=Oszlopok beállítása
Share ratio=Megosztási arány
Show country flag=Mutasd az országzászlót
Show=Megjelenít
Size=Méret
skip=Kihagy
Start all torrents=Minden torrent indítása
Start torrent=Torrent indítása
Start=Indítás
Status=Állapot
Stop all torrents=Minden torrent leállítása
Stop all=Mind leállítása
Stop torrent=Torrent leállítása
Stop=Leállítás
Stopped=Leállítva
TB=TB
Test port=Port próba
T&ools=Eszközök
Torrent contents=Torrent tartalmak
Torrent properties=Torrent tulajdonságok
Torrent verification may take a long time.~Are you sure to start verification of torrent '%s'?=A Torrent ellenőrzés sokáig tarthat.~Biztos, hogy indítod a '%s' torrent ellenőrzését?
&Torrent=Torrent
Torrents (*.torrent)|*.torrent|All files (*.*)|*.*=Torrents (*.torrent)|*.torrent|Minden fájl (*.*)|*.*
Total size=Teljes méret
Tracker status=Tracker állapot
Tracker update on=Tracker frissítve ekkor
Tracker=Tracker
Trackers=Trackerek
Transfer=Átvitel
Transmission options=Transmission beállítások
Transmission%s at %s:%s=Transmission%s a %s:%s címen
Tray icon always visible=Tálca ikon mindig látható
Tray icon=Tálca ikon
U: %s/s=U: %s/s
Unable to extract flag image=Zászló kép nem kibontható
Unable to get files list=Nem kapok fájl listát
Unknown=Ismeretlen
Up limit=Korlát Fel
Up speed=Sebesség Fel
Up=Fel
Update complete=Frissítés kész
Update GeoIP database=GeoIP adatbázis frissítése
Update in=Frissítés
Updating=Frissítek
Upload speed=Feltöltési sebesség
Uploaded=Feltöltve
User name=Felhasználói név
Verify torrent=Torrent ellenőrzés
&Verify=Ellenőrzés
Verifying=Ellenőrzés...
Version %s=Verzió %s
Waiting=Várakozás...
Warning=Figyelmeztetés
Wasted=Kárbaveszett
Working=Működik
Yes to &All=Igen &Mindenre
No tracker=Nincs Tracker
%s downloaded=%s letöltve
%s of %s downloaded=%s a %s-ból letöltve
%d torrents=%d torrent
Add .part extension to incomplete files=Adj .part kiterjesztést a befejezetlen fájloknak
Add torrent link=Torrent link hozzáadás
Are you sure to remove %d selected torrents and all their associated DATA?=Biztos, hogy el akarod távolítani a %d kiválasztott torrentet és az összes hozzárendelt ADATot?
Are you sure to remove %d selected torrents?=Biztos, hogy töllöd a %d kiválastott torrentet?
Bandwidth=Sávszélesség
Directory for incomplete files=A befejezetlen fájlok mappája
Download=Letöltés
Enable blocklist=Tiltólista engedélyezése
ID=ID
Move torrent data from current location to new location=A torrent adatok mozgatása új helyre
New location for torrent data=Torrent adatok új helye
No link was specified=Nincs link megadva
No torrent location was specified=Nincs torrent hely megadva
Path=Elérési út
Reannounce (get more peers)=Tracker frissítése (több peer szerzése)
Set data location=Adat hely beállítása
Size to download=Letöltés mérete
The block list has been updated successfully.~The list entries count: %d=A blokk lista sikeresen frissítve.~Lista elemek száma: %d
The directory for incomplete files was not specified=A félkész fájlok mappája nincs megadva
The downloads directory was not specified=Letöltések mappa nincs megadva
Torrent data location=Torrent adat helye
Torrents=Torrentek
Unable to execute "%s"=Nem sikerült futtatni: "%s"
Update blocklist=Tiltólista frissítése
URL of a .torrent file or a magnet link=Egy .torrent fájl vagy magnet link URL-je
Columns setup=Oszlopok beállítása
Add torrent=Torrent hozzáadás
Delete a .torrent file after a successful addition=A .torrent fájl törlése ha sikerült betölteni
Torrent=Torrent
Torrents verification may take a long time.~Are you sure to start verification of %d torrents?=A Torrent ellenőrzés sokáig tarthat.~Biztos, hogy indítod %d torrent ellenőrzését?
Unable to load OpenSSL library files: %s and %s=Ezeket az OpenSSL library fájlokat nem sikerült betölteni: %s és %s
Use SSL=SSL használata
Add tracker=Tracker hozzáadás
Alternate bandwidth settings=Alternatív sávszélesség beállítások
Apply alternate bandwidth settings automatically=Az alternatív sávszélesség-beállítás használata automatikusan
Are you sure to delete connection '%s'?=Biztos, hogy törlöd a '%s' kapcsolatot?
Are you sure to remove tracker '%s'?=Biztos, hogy törlöd a '%s' tracker-t?
Days=Napok
Delete=Törlés
Disk cache size=Gyorsítótár mérete
Download speeds (KB/s)=Letöltési sebesség (KB/s)
Edit tracker=Tracker módosítás
Enable Local Peer Discovery=Local Peer Discovery engedélyezése
Free disk space=Szabad lemez terület
Free: %s=Szabad: %s
From=Ettől
minutes=perc
Misc=Egyéb
New connection=Új kapcsolat
New=Új
No tracker URL was specified=Nincs tracker URL megadva
Proxy=Proxy
Remove tracker=Tracker eltávolítása
Rename=Átnevezés
Speed limit menu items=Sebesség-korlát menüpontok
Stop seeding when inactive for=Megosztás megszüntetése, ha nem használt
The invalid time value was entered=Érvénytelen időérték van beírva
to=eddig
Tracker announce URL=Tracker bejelentő URL
Tracker properties=Tracker tulajdonságok
Unlimited=Korlátlan
Upload speeds (KB/s)=Feltöltési sebesség (KB/s)
Use alternate bandwidth settings=Az alternatív sávszélesség-beállítások használata
average=átlag
Browse=Böngész
Enable µTP=Engedd a µTP-t
Select a folder for download=Letöltési könyvtár kiválasztása
Select torrent location=A torrent helyének kiválasztása
A new version of %s is available.~Your current version: %s~The new version: %s~~Do you wish to open the Downloads web page?=A %s új verziója elérhető.~Jelenlegi verzió: %s~Az új verzió: %s~~Megnyissam a Downloads weboldalt?
Advanced=Haladó
Check for new version every=Új verzió keresése, gyakoriság
Check for updates=Frissités keresése
Consider active torrents as stalled when idle for=Tekintsd elakadtnak az aktív torrentet, ha tétlen több mint
Do you wish to enable automatic checking for a new version of %s?=Engedélyezett a %s új verziójának automatikus keresése?
Donate!=Adakozz!
Download queue size=Letöltési sor hossza
Error checking for new version=Hiba új verzió keresése közben
Folder grouping=Mappa csoportosítás
Force start=Eröltetett indítás
Home page=Weblap
Modify trackers=Trackerek módosítása
Move bottom=Aljára
Move down queue=Alsó sorba
Move down=Lefelé
Move top=Tetejére
Move up queue=Felső sorba
Move up=Felfelé
No updates have been found.~You are running the latest version of %s=Nem találtam frissítést.~A %s legújabb verziója van használatban
Queue position=Sor pozíció
Queue=Sor
Torrents that are idle for N minuets aren't counted toward the Download queue or Upload queue=Az N percig tétlen Torrentek nincsnek beleszámolva a Le- illetve Feltöltési sorba
Tracker grouping=Tracker csoportosítás
Upload queue size=Feltöltési sor hossza
View=Nézet
Visit home page=Látogasd meg a weblapot
days=naponta
Active time=Aktív idő
Automatically add torrent links from the clipboard=Torrent linkek automatikus hozzáadása a vágólapról
Copy file path to clipboard=Elérési út másolása a vágólapra
Cumulative=Göngyölt
Current=Jelenlegi
Files added=Hozzáadott fájlok száma
Filter pane=Szűrő panel
Global statistics=Globális statisztikák
Info pane=Infó panel
Statistics=Statisztika
Status bar=Állapotsor
%dd=%dd
%dh=%dh
%dm=%dm
All torrents=Minden torrent
Application options=Alkalmazás beállításai
Ask for password=Rákérdezés a jelszóra
Authentication required=Autentikáció szükséges
Average out transfer speeds to eliminate fluctuations=A fluktuáció elkerüléséhez szükséges átlagos feltöltési sebesség
Connect to %s=Kapcsolódás ide: %s
Connect to Transmission using proxy server=Kapcsolódás a Transmission-höz proxy szerveren keresztül
Connect to Transmission=Kapcsolódás a Transmission-höz
Connection name=Kapcsolat neve
Could not connect to tracker==Nem tudok kapcsolódni a tracker-hez
Data display=Adat kijelzése
Data refresh interval when minimized=Adat frissítési gyakorisága, amikor a kliens le van kicsinyítve
Data refresh interval=Adatfrissítési gyakoriság
Default download folder on remote host=Letöltési könyvtár a távoli gépen
Disconnect from Transmission=Kapcsolat bontása a Transmission-től
Downloading torrent file=Torrent fájl letölése
Font size=etű méret
Handle .torrent files by %s=A.torrent kiterjesztésű fájlok kezelője: %s
Handle magnet links by %s=A magnet linkek kezelője: %s
Invalid name specified=Hibás név
Manage connections to Transmission=Transmission-höz való kapcsolódás beállítása
Manage connections=Kapcsolatok beállítása
Network (WAN)=Hálózat (WAN)
New connection to Transmission=Új kapcsolat a Transmission-höz
Pick random port on Transmission launch=Véletlenszerű portválasztás Transmission elindításakor
Please enter a password to connect to %s=Kérlek, add meg a jelszót a következőhöz való kapcsolódáshoz: %s
Please specify how %s will connect to a remote host running Transmission daemon (service)=Add meg, hogyan fog a(z) %s kapcsolódni a távoli gépen futó Transmission démonhoz (szolgáltatáshoz)
Prompt for download options when adding a new torrent=A letöltési opciók beállítása új torrent hozzáadásakor
RPC path=RPC útvonal
Save as=Mentés másként
Seeding time=Seedelési időtartam
Show advanced options=Haladó beállítások megjelenítése
Show notifications in tray icon=Jelentések mutatása a tálca ikonon
System integration=Rendszer integráció
Torrent already exists in the list=A torrent már létezik a listában
Unable to find path mapping.~Use the application's options to setup path mappings=Nem található az útvonal.~ Használd az alkalmazás beállításai opciót az útvonalak beállításához
Update trackers for the existing torrent?=A létező torrent trackereinek frissítése
You need to restart the application to apply changes=Újra kell indítanod az alkalmazást a beállítások érvénybelépéséhez
Torrent not registered with this tracker==A torrent nincs regisztrálva ezen a trackeren