File: transgui.nl

package info (click to toggle)
transgui 5.0.1-5.1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: buster
  • size: 3,792 kB
  • sloc: pascal: 40,152; makefile: 2,294; cs: 347; perl: 347; lisp: 347; sh: 84
file content (348 lines) | stat: -rw-r--r-- 13,780 bytes parent folder | download | duplicates (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
TranslationLanguage=Nederlands

"Remote to local path mappings.~~Examples:~/share=\\pch\share~/var/downloads/music=Z:\music"="Remote naar lokale path mappings.~~Voorbeelden:~/share=\\pch\share~/var/downloads/muziek=Z:\muziek"
%d x %s (have %d)=%d x %s (heb %d)
%ds=%ds
%s (%d hashfails)=%s (%d hashfails)
%s (%s done)=%s (%s gereed)
'%s' has finished downloading='%s' is klaar met downloaden
%s%s%d downloading, %d seeding%s%s, %s=%s%s%d downloaden, %d seeden%s%s, %s
&All=&Alles
&Close=&Sluiten
&Help=&Help
&Ignore=&Negeren
&No=&Nee
&OK=&OK
&Open=&Open
&Retry=&Opnieuw
&Save=&Opslaan
&Unlock=&Ontgrendel
&Yes=&Ja
/s=/s
Abort=Afbreken
About=Info
Active=Actief
Add new torrent=Nieuwe torrent toevoegen
&Add torrent=Torrent toevoegen
Added on=Toegevoegd op
Are you sure to remove torrent '%s' and all associated DATA?=Weet je zeker dat je de torrent '%s' en alle bijbehorende data wil verwijderen?
Are you sure to remove torrent '%s'?=Weet je zeker dat je torrent '%s' wil verwijderen?
Authentication=Authenticatie
b=b
Cancel=Cancel
Client=Client
Close to tray=Sluiten naar tray
Comment=Opmerkingen
Completed on=Voltooid op
Completed=Voltooid
Confirmation=Bevestiging
connected=verbonden
Connecting to daemon=Verbinden met server
Connection error occurred=Verbindingsfout opgetreden
Copy=Kopieëren
Country=Land
Created on=Gemaakt op
D: %s/s=D: %s/s
Destination folder=Doel map
Disconnected=Niet verbonden
Donate to support further development=Doneer om verdere ontwikkeling te steunen
Donate via PayPal,WebMoney,Credit card=Doneer via PayPal,WebMoney,Credit card
Done=Klaar
Don't download=Niet downloaden
Down limit=Download limiet
Down speed=Down snelheid
Down=Down
Download complete=Download gereed
Download speed=Download snelheid
Downloaded=Gedownload
Downloading=Downloaden
Enable DHT=DHT
Enable Peer Exchange=Peer Uitwisseling
Enable port forwarding=Poort forwarding aan
Encryption disabled=Encryptie uit
Encryption enabled=Encryptie aan
Encryption required=Encryptie vereist
Encryption=Encryptie
Error=Fout
ETA=ETA
E&xit=Afsluiten
File name=Bestandsnaam
Files=Bestanden
Finished=Gereed
Flag images archive is needed to display country flags.~Download this archive now?=Vlag iconen zijn nodig om de vlaggen van landen te tonen.~Wil je deze nu downloaden?
Flags=Vlaggen
GB=GB
General=Algemeen
Geo IP database is needed to resolve country by IP address.~Download this database now?=Geo IP database is nodig om het land te vinden op basis van het ip adres.~Wil je deze database nu downloaden?
Global bandwidth settings=Algemene bandbreedte instellingen
Global peer limit=Algemene peer limiet
Hash=Hash
Have=Heeft
Hide=Verbergen
High priority=Hoge prioriteit
high=hoog
Host=Host
in swarm=in zwerm
Inactive=Niet actief
Incoming port is closed. Check your firewall settings=Binnenkomende poort is gesloten. Controleer je firewall instellingen
Incoming port tested successfully=Inkomende poort is goed getest
Incoming port=Inkomende port
Information=Informatie
KB/s=KB/s
KB=KB
Language=Taal
Last active=Laatst actief
License=Licentie
Low priority=Lage prioriteit
low=laag
Max peers=Max peers
Maximum download speed=Maximum download snelheid
Maximum upload speed=Maximum upload snelheid
MB=MB
Minimize to tray=Minimaliseren naar tray
Name=Naam
No host name specified=Geen hostname opgegeven
No proxy server specified=Geen proxyserver opgegeven
No to all=Nee op alles
Normal priority=Normale prioriteit
normal=normaal
of=of
Open containing folder=Map openen
Open=Open
Password=Wachtwoord
Paths=Paden
Peer limit=Peer limiet
Peers=Peers
Pieces=Delen
Port=Poort
Priority=Prioriteit
Properties=Eigenschappen
Proxy password=Proxy wachtwoord
Proxy port=Proxy poort
Proxy server=Proxy server
Proxy user name=Proxy gebruikersnaam
Ratio=Ratio
Reconnect in %d seconds=Opnieuw verbinden in %d seconden
Remaining=Resterend
Remote host=Machine
Remove torrent and Data=Torrent en data verwijderen
Remove torrent=Torrent verwijderen
Remove=Verwijderen
Resolve country=Land ophalen
Resolve host name=Hostnaam ophalen
seconds=seconden
Seed ratio=Seed ratio
Seeding=Seeden
Seeds=Seeds
Select a .torrent to open=Selecteer een .torrent bestand om te openen
Select all=Alles selecteren
Select none=Niet selecteren
Setup columns=Kolommen instellen
Share ratio=Deel ratio
Show country flag=Vlaggen tonen
Show=Tonen
Size=Grootte
skip=overslaan
Start all torrents=Start alle torrents
Start torrent=Start torrent
Start=Start
Status=Status
Stop all torrents=Stop alle torrents
Stop all=Stop alles
Stop torrent=Stop torrent
Stop=Stop
Stopped=Gestopt
TB=TB
Test port=Test poort
T&ools=Instellingen
Torrent contents=Torrent inhoud
Torrent properties=Torrent eigenschappen
Torrent verification may take a long time.~Are you sure to start verification of torrent '%s'?=Torrent verificatie kan lang duren.~Weet je zeker dat je de torrent '%s' wil controleren?
&Torrent=Torrent
Torrents (*.torrent)|*.torrent|All files (*.*)|*.*=Torrents (*.torrent)|*.torrent|Alle bestanden (*.*)|*.*
Total size=Totale grootte
Tracker status=Tracker status
Tracker update on=Tracker update aan
Tracker=Tracker
Trackers=Trackers
Transfer=Overdracht
Transmission options=Transmission opties
Transmission%s at %s:%s=Transmission%s van %s:%s
Tray icon always visible=Tray icoon altijd zichtbaar
Tray icon=Tray icoon
U: %s/s=U: %s/s
Unable to extract flag image=Uitpakken van vlag iconen is mislukt
Unable to get files list=Filelijst ophalen mislukt
Unknown=Onbekend
Up limit=Upload limiet
Up speed=Upload snelheid
Up=Up
Update complete=Update gereed
Update GeoIP database=GeoIP database bijwerken
Update in=Update over
Updating=Updaten
Upload speed=Upload snelheid
Uploaded=Geupload
User name=Gebruikersnaam
Verify torrent=Torrent verifieren
&Verify=Verifieren
Verifying=Verifieren
Version %s=Versie %s
Waiting=Wachten
Warning=Waarschuwing
Wasted=Verspild
Working=Bezig
Yes to &All=Ja op &Alles
No tracker=Geen tracker
%s downloaded=%s gedownload
%s of %s downloaded=%s of %s gedownload
%d torrents=%d torrents
Add .part extension to incomplete files=Voeg de .part extensie toe aan incomplete bestanden
Add torrent link=Voeg torrent link toe
Are you sure to remove %d selected torrents and all their associated DATA?=Weet u zeker dat u %d geselecteerde torrents en alle DATA wilt verwijderen?
Are you sure to remove %d selected torrents?=Weet u zeker dat u %d geselecteerde torrents wilt verwijderen?
Bandwidth=Bandbreedte
Directory for incomplete files=Locatie voor incomplete bestanden
Download=Download
Enable blocklist=Pas Blocklist toe
ID=ID
Move torrent data from current location to new location=Verplaats torrent data van huidige locatie naar nieuwe locatie
New location for torrent data=Nieuwe locatie voor torrent data
No link was specified=Er is geen link gespecificeerd
No torrent location was specified=Er is geen torrent locatie gespecificeerd
Path=Pad
Reannounce (get more peers)=Reannounce (Krijg meer peers)
Set data location=Stel data locatie in
Size to download=Download formaat
The block list has been updated successfully.~The list entries count: %d=De block lijst is geupdate.~De lijst bevat: %d regels
The directory for incomplete files was not specified=De locatie voor incomplete bestanden is niet gespecificeerd
The downloads directory was not specified=De download locatie is niet gespecificeerd
Torrent data location=Torrent data locatie
Torrents=Torrents
Unable to execute "%s"=Kan "%s" niet uivoeren
Update blocklist=Update blocklijst
URL of a .torrent file or a magnet link=URL van een .torrent of een magnet link
Columns setup=Kolommen instellen
Add torrent=Voeg torrent toe
Delete a .torrent file after a successful addition=.torrent bestand verwijderen na succesvol toevoegen
Torrent=Torrent
Torrents verification may take a long time.~Are you sure to start verification of %d torrents?=Torrents verifieren kan lang duren.~Weet je zeker dat je %d torrents wil verifieren?
Unable to load OpenSSL library files: %s and %s=Fout bij laden OpenSSL library bestanden: %s en %s
Use SSL=Gebruik SSL
Add tracker=Voeg tracker toe
Alternate bandwidth settings=Alternatieve bandbreedte instellingen
Apply alternate bandwidth settings automatically=Pas alternatieve bandreedte snelheid automatish toe
Are you sure to delete connection '%s'?=Weet u zeker dat u de verbinding '%s' wilt verwijderen?
Are you sure to remove tracker '%s'?=Weet u zeker dat u de tracker '%s' wilt verwijderen?
Days=Dagen
Delete=Verwijderen
Disk cache size=Disk cache formaat
Download speeds (KB/s)=Download snelheid (KB/s)
Edit tracker=Tracker wijzigen
Enable Local Peer Discovery=Local Peer Discovery inschakelen
Free disk space=Vrije schijf ruimte
Free: %s=Vrij: %s
From=Van
minutes=minuten
Misc=Overig
New connection=Nieuwe verbinding
New=Nieuw
No tracker URL was specified=Er is geen tracker URL gespecificeerd
Proxy=Proxy
Remove tracker=Verwijder tracker
Rename=Hernoem
Speed limit menu items=Snelheidlimiet menu items
Stop seeding when inactive for=Stop seeden wanneer inactief gedurende
The invalid time value was entered=De verkeerde tijd waarde is ingevoerd
to=naar
Tracker announce URL=Tracker announce URL
Tracker properties=Tracker eigenschappen
Unlimited=Onbeperkt
Upload speeds (KB/s)=Upload snelheden (KB/s)
Use alternate bandwidth settings=Gebruik alternatieve bandbreedte instellingen
average=gemiddelde
Browse=Bladeren
Select a folder for download=Selecteer een map voor download
Select torrent location=Selecteer torrent locatie
A new version of %s is available.~Your current version: %s~The new version: %s~~Do you wish to open the Downloads web page?=Er is een nieuwe versie van %s beschikbaar.~Je huidige versie: %s~De nieuwe versie: %s~~Wil je de Download pagina openen?
Advanced=Geavanceerd
Check for new version every=Controleer op nieuwe versies iedere
Check for updates=Controleer op updates
Consider active torrents as stalled when idle for=Beschouw actiever torrents als inactief als ze niks doen gedurende
Do you wish to enable automatic checking for a new version of %s?=Wil je automatisch controleren op nieuwe versies van %s?
Donate!=Doneer!
Download queue size=Download wachtrij grootte
Error checking for new version=Fout bij het controleren voor nieuwe versie
Folder grouping=Map groep
Force start=Forceer start
Home page=Home page
Modify trackers=Trackers aanpassen
Move bottom=Verplaats, Onderaan
Move down queue=Verplaats omlaag wachtrij
Move down=Verplaats omlaag
Move top=Verplaats, Bovenaan
Move up queue=Verplaats omhoog wachtrij
Move up=Verplaats omhoog
No updates have been found.~You are running the latest version of %s=Er zijn geen updates gevonden.~Je gebruikt de meest resente vresie van %s
Queue position=Wachtrij positie
Queue=Wachtrij
Torrents that are idle for N minuets aren't counted toward the Download queue or Upload queue=Torrents die niks doen gedurende N minuten worden niet meegeteld bij de Download wachtrijd of Upload wachtrij
Tracker grouping=Tracker groep
Upload queue size=Upload wachtrij grootte
View=Weergave
Visit home page=Bezoek home page
days=Dagen
Active time=Actief gedurende
Automatically add torrent links from the clipboard=Automatisch torrents toevoegen van het plakbord
Copy file path to clipboard=Copieer bestands pad naar plakbord
Cumulative=Cumulatief
Current=Huidig
Files added=Bestanden toegevoegd
Filter pane=Filter paneel
Global statistics=Globale statestieken
Info pane=Info paneel
Statistics=Statistieken
Status bar=Status balk
%dd=%dd
%dh=%dh
%dm=%dm
All torrents=All torrents
Application options=Application options
Ask for password=Ask for password
Authentication required=Authentication required
Average out transfer speeds to eliminate fluctuations=Average out transfer speeds to eliminate fluctuations
Connect to %s=Connect to %s
Connect to Transmission using proxy server=Connect to Transmission using proxy server
Connect to Transmission=Connect to Transmission
Connection name=Connection name
Could not connect to tracker==Could not connect to tracker
Data display=Data display
Data refresh interval when minimized=Data refresh interval when minimized
Data refresh interval=Data refresh interval
Default download folder on remote host=Default download folder on remote host
Disconnect from Transmission=Disconnect from Transmission
Downloading torrent file=Downloading torrent file
Enable µTP=Enable µTP
Font size=Font size
Handle .torrent files by %s=Handle .torrent files by %s
Handle magnet links by %s=Handle magnet links by %s
Invalid name specified=Invalid name specified
Manage connections to Transmission=Manage connections to Transmission
Manage connections=Manage connections
Network (WAN)=Network (WAN)
New connection to Transmission=New connection to Transmission
Pick random port on Transmission launch=Pick random port on Transmission launch
Please enter a password to connect to %s=Please enter a password to connect to %s
Please specify how %s will connect to a remote host running Transmission daemon (service)=Please specify how %s will connect to a remote host running Transmission daemon (service)
Prompt for download options when adding a new torrent=Prompt for download options when adding a new torrent
RPC path=RPC path
Save as=Save as
Seeding time=Seeding time
Show advanced options=Show advanced options
Show notifications in tray icon=Show notifications in tray icon
System integration=System integration
Torrent already exists in the list=Torrent already exists in the list
Torrent not registered with this tracker==Torrent not registered with this tracker
Unable to find path mapping.~Use the application's options to setup path mappings=Unable to find path mapping.~Use the application's options to setup path mappings
Update trackers for the existing torrent?=Update trackers for the existing torrent?
You need to restart the application to apply changes=You need to restart the application to apply changes