File: transgui.no

package info (click to toggle)
transgui 5.0.1-5.1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: buster
  • size: 3,792 kB
  • sloc: pascal: 40,152; makefile: 2,294; cs: 347; perl: 347; lisp: 347; sh: 84
file content (348 lines) | stat: -rw-r--r-- 13,361 bytes parent folder | download | duplicates (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
TranslationLanguage=Norsk (Bokmål)

"Remote to local path mappings.~~Examples:~/share=\\pch\share~/var/downloads/music=Z:\music"="Knytt ekstern tjeners filbane mot en lokal filbane.~~For eksempel:~/deling=\\pch\deling~/var/nedlastinger/musikk=Z:\musikk"
%d x %s (have %d)=%d x %s (har %d)
%ds=%ds
%s (%d hashfails)=%s (%d sjekksumfeil)
%s (%s done)=%s (%s fullført)
'%s' has finished downloading='%s' er lastet ned
%s%s%d downloading, %d seeding%s%s, %s=%s%s%d laster ned, %d sender%s%s, %s
&All=&Alle
&Close=Lukk
&Help=&Hjelp
&Ignore=&Ignorer
&No=&Nei
&OK=&OK
&Open=Åpne…
&Retry=Prøv igjen
&Save=Lagre
&Unlock=Lås opp
&Yes=Ja
/s=/s
Abort=Avbryt
About=Om
Active=Aktiv
Add new torrent=Legg til en ny torrent
&Add torrent=Legg til torrent
Added on=Lagt til den
Are you sure to remove torrent '%s' and all associated DATA?=Ønsker du å fjerne '%s' og all tilhørende data?
Are you sure to remove torrent '%s'?=Ønsker du å fjerne '%s'?
Authentication=Godkjennelse
b=b
Cancel=Avbryt
Client=Klient
Close to tray=Lukk til statusfeltet
Comment=Kommentar
Completed on=Fullført den
Completed=Fullført
Confirmation=Bekreftelse
connected=tilkoblet
Connecting to daemon=Kobler til tjeneste
Connection error occurred=Feil under tilkobling
Copy=Kopier
Country=Land
Created on=Opprettet
D: %s/s=N: %s/s
Destination folder=Destinasjonsmappe
Disconnected=Frakoblet
Donate to support further development=Støtt videre utvikling
Donate via PayPal,WebMoney,Credit card=Doner med PayPal, WebMoney eller kredittkort
Done=Fullført
Don't download=Ikke last ned
Down limit=Begrensning ned
Down speed=Nedhastighet
Down=Ned
Download complete=Nedlasting fullført
Download speed=Nedlastingshastighet
Downloaded=Lastet ned
Downloading=Laster ned
Enable DHT=Aktiver DHT
Enable Peer Exchange=Aktiver utveksling av delere
Enable port forwarding=Aktiver portviderekobling
Encryption disabled=Kryptering av
Encryption enabled=Kryptering på
Encryption required=Kryptering påkrevd
Encryption=Kryptering
Error=Feil
ETA=Antatt fullført
E&xit=Avslutt
File name=Filnavn
Files=Filer
Finished=Fullført
Flag images archive is needed to display country flags.~Download this archive now?=Et flaggarkiv er nødvendig for å vise flagg.~Ønsker du å laste det ned nå?
Flags=Flagg
GB=GB
General=Generelt
Geo IP database is needed to resolve country by IP address.~Download this database now?=For å knytte en IP-adresse til et bestemt land så må en GeoIP database lastes ned.~Ønsker du å laste den ned nå?
Global bandwidth settings=Global båndbredde
Global peer limit=Maksimalt antall delere
Hash=Sjekksum
Have=Tilgjengelig
Hide=Skjul
High priority=Høy prioritet
high=høy
Host=Vert
in swarm=i sverm
Inactive=Inaktiv
Incoming port is closed. Check your firewall settings=Innkommende port er stengt, sjekk brannmuren din
Incoming port tested successfully=Innkommende port er åpen
Incoming port=Innkommende port
Information=Informasjon
KB/s=KB/s
KB=KB
Language=Språk
Last active=Sist aktiv
License=Lisens
Low priority=Lav prioritet
low=lav
Max peers=Maks delere
Maximum download speed=Maksimal nedlastingshastighet
Maximum upload speed=Maksimal opplastingshastighet
MB=MB
Minimize to tray=Minimer til statusfelt
Name=Navn
No host name specified=Mangler vertsnavn
No proxy server specified=Mangler proxy-tjener
No to all=Nei til alt
Normal priority=Normal prioritet
normal=normal
of=av
Open containing folder=Åpne tilhørende mappe
Open=Åpne
Password=Passord
Paths=Baner
Peer limit=Begrens antall delere
Peers=Delere
Pieces=Biter
Port=Port
Priority=Prioritet
Properties=Innstillinger
Proxy password=Passord
Proxy port=Port
Proxy server=Tjener
Proxy user name=Brukernavn
Ratio=Forhold
Reconnect in %d seconds=Kobler til igjen om %d sekunder
Remaining=Gjenstående
Remote host=Ekstern tjener
Remove torrent and Data=Fjern torrent og tilhørende data
Remove torrent=Fjern torrent
Remove=Fjern
Resolve country=Slå opp land
Resolve host name=Slå opp vertsnavn
seconds=sekunder
Seed ratio=Senderforhold
Seeding=Sender
Seeds=Sendere
Select a .torrent to open=Velg en .torrent-fil
Select all=Velg alle
Select none=Velg bort alle
Setup columns=Kolonnevalg
Share ratio=Delingsforhold
Show country flag=Vis flagg
Show=Vis
Size=Størrelse
skip=hopp over
Start all torrents=Start samtlige torrenter
Start torrent=Start torrent
Start=Start
Status=Status
Stop all torrents=Stopp samtlige torrenter
Stop all=Stopp alle
Stop torrent=Stopp torrent
Stop=Stopp
Stopped=Stoppet
TB=TB
Test port=Sjekk port
T&ools=Verktøy
Torrent contents=Innhold
Torrent properties=Egenskaper
Torrent verification may take a long time.~Are you sure to start verification of torrent '%s'?=Kontroll av en torrent kan ta lang tid.~Er du sikker på at du vil starte kontrollen av '%s'?
&Torrent=Torrent
Torrents (*.torrent)|*.torrent|All files (*.*)|*.*=Torrenter (*.torrent)|*.torrent|Alle filer (*.*)|*.*
Total size=Samlet størrelse
Tracker status=Trackerstatus
Tracker update on=Tracker oppdateres
Tracker=Tracker
Trackers=Trackere
Transfer=Overførsel
Transmission options=Valg for Transmission
Transmission%s at %s:%s=Transmission%s på %s:%s
Tray icon always visible=Systemstatusikon alltid synlig
Tray icon=Systemstatusikon
U: %s/s=O: %s/s
Unable to extract flag image=Kunne ikke pakke ut flagg
Unable to get files list=Kunne ikke få filliste
Unknown=Ukjent
Up limit=Begrensning opp
Up speed=Opphastighet
Up=Opp
Update complete=Oppdatering fullført
Update GeoIP database=Oppdater GeoIP database
Update in=Oppdaterer om
Updating=Oppdaterer
Upload speed=Opplastingshastighet
Uploaded=Lastet opp
User name=Brukernavn
Verify torrent=Kontroller torrent
&Verify=Kontroll
Verifying=Kontrollerer
Version %s=Versjon %s
Waiting=Venter
Warning=Advarsel
Wasted=Bortkastet
Working=Fungerer
Yes to &All=Ja til &Alt
No tracker=Ingen tracker
%s downloaded=%s lastet ned
%s of %s downloaded=%s av %s lastet ned
%d torrents=%d torrenter
Add .part extension to incomplete files=Legg filendelsen ".part" til ufullstendige filer
Add torrent link=Legg til lenke til torrent
Are you sure to remove %d selected torrents and all their associated DATA?=Ønsker du å fjerne %d valgte torrenter og all tilhørende data?
Are you sure to remove %d selected torrents?=Ønsker du å fjerne %d valgte torrenter?
Bandwidth=Båndbredde
Directory for incomplete files=Mappe for ufullstendige filer
Download=Last ned
Enable blocklist=Aktiver svarteliste
ID=ID
Move torrent data from current location to new location=Flytt torrentdata fra nåværende til ny plassering
New location for torrent data=Ny plassering for torrentdata
No link was specified=Mangler lenke
No torrent location was specified=Mangler plassering for torrent
Path=Bane
Reannounce (get more peers)=Annonser på nytt for flere delere
Set data location=Velg plassering for data
Size to download=Hvor mye skal lastes ned
The block list has been updated successfully.~The list entries count: %d=Svartelisten er oppdatert.~Listen inneholder %d oppføringer
The directory for incomplete files was not specified=Mangler mappen for ufullstendige filer
The downloads directory was not specified=Mangler mappen for nedlastinger
Torrent data location=Plassering for torrentdata
Torrents=Torrenter
Unable to execute "%s"=Kan ikke kjøre "%s"
Update blocklist=Oppdater svarteliste
URL of a .torrent file or a magnet link=Adresse til en .torrent-fil eller magnetlenke
Columns setup=Kolonnevalg
Add torrent=Legg til
Delete a .torrent file after a successful addition=Slett .torrent-filen etter at den er lagt til tjeneren
Torrent=Torrent
Torrents verification may take a long time.~Are you sure to start verification of %d torrents?=Kontroll av torrenter kan ta lang tid.~Er du sikker på at du vil starte å kontrollere %d torrenter?
Unable to load OpenSSL library files: %s and %s=Kunne ikke åpne OpenSSL-bibliotekene: %s and %s
Use SSL=Bruk SSL
Add tracker=Legg til tracker
Alternate bandwidth settings=Alternativ båndbredde
Apply alternate bandwidth settings automatically=Bruk automatisk alternativ båndbreddeinstilling
Are you sure to delete connection '%s'?=Ønsker du å slette forbindelsen '%s'?
Are you sure to remove tracker '%s'?=Ønsker du å fjerne tracker '%s'?
Days=Dager
Delete=Slett
Disk cache size=Størrelse på diskbuffer
Download speeds (KB/s)=Nedlastingshastighet (KB/s)
Edit tracker=Endre tracker
Enable Local Peer Discovery=Aktiver "Søk etter lokale delere"
Free disk space=Ledig diskplass
Free: %s=Ledig: %s
From=Fra
minutes=minutter
Misc=Diverse
New connection=Ny forbindelse
New=Ny
No tracker URL was specified=Mangler trackeradresse
Proxy=Proxy
Remove tracker=Fjern tracker
Rename=Gi nytt navn
Speed limit menu items=Hastighetsbegrensninger
Stop seeding when inactive for=Avslutt sending uten aktivitet i
The invalid time value was entered=Det ble angitt en ugyldig tid
to=til
Tracker announce URL=Trackerens annonseringsadresse
Tracker properties=Tracker-innstillinger
Unlimited=Ubegrenset
Upload speeds (KB/s)=Opplastingshastighet (KB/s)
Use alternate bandwidth settings=Bruk alternativ båndbreddeinstilling
average=i snitt
Browse=Bla gjennom
Enable µTP=Aktiver µTP
Select a folder for download=Velg en mappe for nedlasting
Select torrent location=Velg plassering for torrent
A new version of %s is available.~Your current version: %s~The new version: %s~~Do you wish to open the Downloads web page?=En ny versjon av %s er tilgjengelig.~Din versjon er: %s~Den nye versjonen er: %s~~Ønsker du å gå til web-siden for nedlasting?
Advanced=Avansert
Check for new version every=Se etter en ny versjon hver
Check for updates=Se etter oppdatering
Consider active torrents as stalled when idle for=Anta at aktive torrenter har stoppet opp etter ingen aktivitet i
Do you wish to enable automatic checking for a new version of %s?=Ønsker du å se etter nye versjoner av %s automatisk?
Donate!=Doner!
Download queue size=Størrelse på nedlastingskø
Error checking for new version=Feil under sjekk for ny versjon
Folder grouping=Mappegruppering
Force start=Tvunget start
Home page=Hjemmeside
Modify trackers=Endre trackere
Move bottom=Flytt nederst
Move down queue=Flytt ned i køen
Move down=Flytt ned
Move top=Flytt øverst
Move up queue=Flytt opp i køen
Move up=Flytt opp
No updates have been found.~You are running the latest version of %s=Ingen oppdatering er funnet.~Du bruker allerede den siste versjonen av %s
Queue position=Plass i køen
Queue=Kø
Torrents that are idle for N minuets aren't counted toward the Download queue or Upload queue=Torrenter som har stoppet opp i N minutter teller ikke mot ned- eller opplastingskøen
Tracker grouping=Trackergruppering
Upload queue size=Størrelse på opplastingskø
View=Vis
Visit home page=Besøk hjemmesiden
days=dag
Active time=Tid aktiv
Automatically add torrent links from the clipboard=Legg automatisk til torrentlenker fra utklippstavlen
Copy file path to clipboard=Kopier filbanen
Cumulative=Kumulativ
Current=Nåværende
Files added=Filer lagt til
Filter pane=Filter pane
Global statistics=Global statistikk
Info pane=Info pane
Statistics=Statistikk
Status bar=Statuslinje
%dd=%dd
%dh=%dh
%dm=%dm
All torrents=Alle torrenter
Application options=Innstillinger
Ask for password=Spør etter passord
Authentication required=Autentisering kreves
Average out transfer speeds to eliminate fluctuations=Vis gjennomsnittshastighet
Connect to %s=Koble til %s
Connect to Transmission using proxy server=Koble til Transmission via mellomtjener
Connect to Transmission=Koble til Transmission
Connection name=Navn på tilkoblingen
Could not connect to tracker==Greide ikke å koble til tracker
Data display=Datavisning
Data refresh interval when minimized=Oppfriskningsrate når minimert
Data refresh interval=Oppfriskningsrate
Default download folder on remote host=Forvalgt nedlastingsmappe på tjener
Disconnect from Transmission=Koble fra Transmission
Downloading torrent file=Laster ned torrentfil
Font size=Tekststørrelse
Handle .torrent files by %s=Behandle .torrent-filer etter %s
Handle magnet links by %s=Behandle magnetlinker etter %s
Invalid name specified=Ugyldig filnavn
Manage connections to Transmission=Behandle tilkolinger til Transmission
Manage connections=Behandle tilkobling
Network (WAN)=Nettverk (WAN)
New connection to Transmission=Ny tilkobling til Transmission
Pick random port on Transmission launch=Velg tilfeldig port når Transmission starter
Please enter a password to connect to %s=Tast inn passordet for å koble til %s
Please specify how %s will connect to a remote host running Transmission daemon (service)=Velg hvordan %s skal koble til Transmission
Prompt for download options when adding a new torrent=Be om nedlastingsvalg når ny torrent legges til
RPC path=RPC-bane
Save as=Lagre som
Seeding time=Delingstid
Show advanced options=Vis avanserte innstillinger
Show notifications in tray icon=Vis varsler i systemkurven
System integration=Systemintegrasjon
Torrent already exists in the list=Torrenten er allerede i lista
Torrent not registered with this tracker==Torrenten finnes ikke på trackeren
Unable to find path mapping.~Use the application's options to setup path mappings=Finner ikke tilknytning mellom lokal og tjeners filbaner.~Sett opp filbanetilknytninger i innstillinger
Update trackers for the existing torrent?=Oppdater tracker?
You need to restart the application to apply changes=Du må starte applikasjonen på nytt for at endringene skal tre i kraft