File: transgui.ro

package info (click to toggle)
transgui 5.0.1-5.1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: buster
  • size: 3,792 kB
  • sloc: pascal: 40,152; makefile: 2,294; cs: 347; perl: 347; lisp: 347; sh: 84
file content (348 lines) | stat: -rw-r--r-- 14,010 bytes parent folder | download | duplicates (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
TranslationLanguage=Română

"Remote to local path mappings.~~Examples:~/share=\\pch\share~/var/downloads/music=Z:\music"="Maparea căilor de la distanţă către local.~~Exemple:~/share=\\pch\share~/var/downloads/muzica=Z:\muzica"
%d x %s (have %d)=%d x %s (complet %d)
%ds=%ds
%s (%d hashfails)=%s (%d hashfails)
%s (%s done)=%s (%s complet)
'%s' has finished downloading='%s' s-a terminat de descărcat
%s%s%d downloading, %d seeding%s%s, %s=%s%s%d descarc, %d donez%s%s, %s
&All=&All
&Close=&Închide
&Help=&Ajutor
&Ignore=&Ignoră
&No=&Nu
&OK=&OK
&Open=&Deschide
&Retry=&Reîncearcă
&Save=&Salvează
&Unlock=&Deblochează
&Yes=&Da
/s=/s
Abort=Anulează
About=Despre
Active=Active
Add new torrent=Adaugă un nou torent
&Add torrent=Adaugă torent
Added on=Adăugat în
Are you sure to remove torrent '%s' and all associated DATA?=Sigur ştergeţi '%s' şi toate fişierele asociate?
Are you sure to remove torrent '%s'?=Siguri ștergeţi torentul '%s'?
Authentication=Autentificare
b=b
Cancel=Anulare
Client=Client
Close to tray=Închidere la sertar (tray)
Comment=Comentariu
Completed on=Terminat pe
Completed=Terminate
Confirmation=Confirmare
connected=conectat
Connecting to daemon=Se conectează la proces
Connection error occurred=A apărut eroare de conexiune
Copy=Copiere
Country=Ţara
Created on=Creat pe
D: %s/s=D: %s/s
Destination folder=Director destinaţie
Disconnected=Deconectat
Donate to support further development=Donaţi pentru susţinerea dezvoltării
Done=Progres
Don't download=Nu descărca
Down limit=Limita descărcare
Down speed=Descărcare
Down=Descărcare
Download complete=Descărcare completă
Downloaded=Descărcat
Downloading=Se descarcă
Enable DHT=Permite DHT
Enable Peer Exchange=Permite schimb de gazde
Enable port forwarding=Permite port forwarding
Encryption disabled=Criptare anulată
Encryption enabled=Criptare permisă
Encryption required=Criptare cerută
Encryption=Criptare
Error=Eroare
ETA=Estimare
E&xit=Ieşire
File name=Nume fişier
Files=Fişiere
Finished=Terminat
Flag images archive is needed to display country flags.~Download this archive now?=Arhiva imaginilor cu etichete este necesară pentru afişarea simbolurilor de ţară.~Descărcaţi această arhivă acum?
Flags=Etichete
GB=GB
General=General
Geo IP database is needed to resolve country by IP address.~Download this database now?=Baza de date IP-uri geografice este necesară pentru afişarea IP-urilor pe ţara de provenienţă.~Descărcaţi această bază de date acum?
Global bandwidth settings=Setări lăţime de bandă generală
Global peer limit=Limită generală de parteneri
Hash=Hash
Have=Solicitări
Hide=Ascunde
High priority=Prioritate maximă
high=sus
Host=Gazdă
in swarm=in swarm
Inactive=Inactiv
Incoming port is closed. Check your firewall settings=Portul intrărilor este închis. Verificaţi setările din firewall
Incoming port tested successfully=Portul intrărilor testat cu succes
Incoming port=Port intrări
Information=Informaţie
KB/s=KB/s
KB=KB
Language=Limba
Last active=Ultima oară activ
License=Licenţă
Low priority=Prioritate scăzută
low=jos
Max peers=Nr maxim de parteneri
Maximum download speed=Viteză maximă de descărcare
Maximum upload speed=Viteză maximă de încărcare
MB=MB
Minimize to tray=Minimizare în sertar (tray)
Name=Nume
No host name specified=Nume gazdă nespecificat
No proxy server specified=Server proxy nespecificat
No to all=Nu tuturor
Normal priority=Prioritate normală
normal=normal
of=din
Open containing folder=Deschide directorul conţinător
Open=Deschide
Password=Parolă
Paths=Căi
Peer limit=Limită parteneri
Peers=Parteneri
Pieces=Părţi
Port=Port
Priority=Prioritate
Properties=Proprietăţi
Proxy password=Parolă proxy
Proxy port=Port proxy
Proxy server=Server proxy
Proxy user name=Utilizator proxy
Ratio=Raţie
Reconnect in %d seconds=Reconectare în %d secunde
Remaining=Au rămas
Remote host=Gazdă la distanţă
Remove torrent and Data=Şterge torent şi date
Remove torrent=Înlăturare torent
Remove=Șterge
Resolve country=Definește ţara
Resolve host name=Definește numele gazdei
seconds=secunde
Seed ratio=Rație partajare
Seeding=Se donează
Seeds=Donatori
Select a .torrent to open=Selectează un .torrent pentru deschidere
Select all=Selectează tot
Select none=Deselectează tot
Setup columns=Setare coloane
Share ratio=Rație de 
Show country flag=Arată steagul ţării
Show=Arată
Size=Mărime
skip=sări
Start all torrents=Start toate torentele
Start torrent=Start torent
Start=Start
Status=Stare
Stop all torrents=Stop toate torentele
Stop all=Stop total
Stop torrent=Stop torent
Stop=Stop
Stopped=Oprite
TB=TB
Test port=Port de test
T&ools=Unelte
Torrent contents=Conţinut torent
Torrent properties=Proprietăţi torent
Torrent verification may take a long time.~Are you sure to start verification of torrent '%s'?=Verificarea torentului poate dura un timp.~Sigur doriţi verificarea torentului '%s'?
&Torrent=Torent
Torrents (*.torrent)|*.torrent|All files (*.*)|*.*=Torenţi (*.torrent)|*.torrent|Toate fişierele (*.*)|*.*
Total size=Mărime totală
Tracker status=Statut tracker
Tracker update on=Actualizare tracker pe
Tracker=Tracker
Trackers=Trackere
Transfer=Transfer
Transmission options=Opţiuni Transmission
Transmission%s at %s:%s=Transmission%s la %s:%s
Tray icon always visible=Iconiţa din sertar (tray) vizibilă mereu
Tray icon=Iconiţa din sertar (tray)
U: %s/s=Î: %s/s
Unable to extract flag image=Imposibil de extras imagine steag
Unable to get files list=Imposibil de găsit lista de fişiere
Unknown=Necunoscut
Up limit=Limită încărcare
Up speed=Încărcare
Up=Încărcare
Update complete=Actualizare completă
Update GeoIP database=Actualizare baza de date GeoIP
Update in=Actualizare în
Updating=Se actualizează
Upload speed=Viteză încărcare
Uploaded=Încărcat
User name=Nume utilizator
Verify torrent=Verificare torent
&Verify=Verifică
Verifying=Se verifică
Version %s=Versiune %s
Waiting=Aşteptaţi
Warning=Avertizare
Wasted=Pierdut
Working=Se lucrează
Yes to &All=Da &All
No tracker=Fără tracker
%s downloaded=%s descărcat
%s of %s downloaded=%s din %s descărcat
%d torrents=%d torente
Add .part extension to incomplete files=Adaugă extensia .part pentru fişiere incomplete
Add torrent link=Adaugă legătura către torent
Are you sure to remove %d selected torrents and all their associated DATA?=Sigur doriţi să ştergeţi torentele selectate %d şi toate fişierele asociate?
Are you sure to remove %d selected torrents?=Sigur doriţi să ştergeţi torentele selectate %d?
Bandwidth=Lăţime de bandă
Directory for incomplete files=Director pentru fişiere incomplete
Download=Descarcă
Enable blocklist=Activează lista neagră
ID=ID
Move torrent data from current location to new location=Mută torentul din locaţia curentă în noua locaţie
New location for torrent data=Noua locaţie pentru datele torentului
No link was specified=Nicio legătură specificată
No torrent location was specified=Nicio locaţie a torentului specificată
Path=Cale
Reannounce (get more peers)=Reanunțare (pentru mai mulţi parteneri)
Set data location=Setează destinaţia fişierelor
Size to download=Mărime de descărcat
The block list has been updated successfully.~The list entries count: %d=Lista neagră a fost actualizată cu succes.~Numărul de intrări în listă: %d
The directory for incomplete files was not specified=Directorul pentru fişiere incomplete nu a fost specificat
The downloads directory was not specified=Directorul pentru descărcări nu a fost specificat
Torrent data location=Destinaţia fişierelor din torent
Torrents=Torente
Unable to execute "%s"=Imposibil de executat "%s"
Update blocklist=Actualizează lista neagră
URL of a .torrent file or a magnet link=URL al unui fişier .torrent sau legătură
Columns setup=Setare coloane
Add torrent=Adaugă torent
Delete a .torrent file after a successful addition=Șterge fișierul .torrent după adăugarea reușită
Torrent=Torent
Torrents verification may take a long time.~Are you sure to start verification of %d torrents?=Verificarea torentelor poate dura un timp îndelungat.~Sigur doriți verificarea %d torentelor?
Unable to load OpenSSL library files: %s and %s=Nu se pot încărca fișierele bibliotecilor OpenSSL: %s și %s
Use SSL=Folosește SSL
Add tracker=Adaugă tracker
Alternate bandwidth settings=Lățime de bandă alternativă
Apply alternate bandwidth settings automatically=Aplică automat lățimea de bandă alternativă
Are you sure to delete connection '%s'?=Sigur ștergeți conexiunea '%s'?
Are you sure to remove tracker '%s'?=Sigur ștergeți tracker '%s'?
Days=Zile
Delete=Șterge
Disk cache size=Mărime cache disc
Download speeds (KB/s)=Viteze descărcare (KB/s)
Edit tracker=Editează tracker
Enable Local Peer Discovery=Permite descoperire partener local
Free disk space=Spațiu liber pe disc
Free: %s=Liber: %s
From=De la
minutes=minute
Misc=Diverse
New connection=Conexiune nouă
New=Nou
No tracker URL was specified=URL Tracker nespecificat
Proxy=Proxy
Remove tracker=Șterge tracker
Rename=Redenumire
Speed limit menu items=Meniu limitare de viteză
Stop seeding when inactive for=Oprește partajarea după inactivitatea de
The invalid time value was entered=A fost introdusă o valoare de timp invalidă
to=către
Tracker announce URL=Tracker anunță URL
Tracker properties=Proprietăți Tracker
Unlimited=Nelimitat
Upload speeds (KB/s)=Viteze încărcare (KB/s)
Use alternate bandwidth settings=Folosește lățimea de bandă alternativă
average=medie
Browse=Navighează
Enable µTP=Permite µTP
Select a folder for download=Alege director pentru descărcare
Select torrent location=Alege locație torent
A new version of %s is available.~Your current version: %s~The new version: %s~~Do you wish to open the Downloads web page?=A new version of %s is available.~Your current version: %s~The new version: %s~~Do you wish to open the Downloads web page?
Advanced=Advanced
Check for new version every=Check for new version every
Check for updates=Check for updates
Consider active torrents as stalled when idle for=Consider active torrents as stalled when idle for
Do you wish to enable automatic checking for a new version of %s?=Do you wish to enable automatic checking for a new version of %s?
Donate!=Donate!
Download queue size=Download queue size
Error checking for new version=Error checking for new version
Folder grouping=Folder grouping
Force start=Force start
Home page=Home page
Modify trackers=Modify trackers
Move bottom=Move bottom
Move down queue=Move down queue
Move down=Move down
Move top=Move top
Move up queue=Move up queue
Move up=Move up
No updates have been found.~You are running the latest version of %s=No updates have been found.~You are running the latest version of %s
Queue position=Queue position
Queue=Queue
Torrents that are idle for N minuets aren't counted toward the Download queue or Upload queue=Torrents that are idle for N minuets aren't counted toward the Download queue or Upload queue
Tracker grouping=Tracker grouping
Upload queue size=Upload queue size
View=View
Visit home page=Visit home page
days=days
Active time=Active time
Automatically add torrent links from the clipboard=Automatically add torrent links from the clipboard
Copy file path to clipboard=Copy file path to clipboard
Cumulative=Cumulative
Current=Current
Donate via PayPal,WebMoney,Credit card=Donate via PayPal,WebMoney,Credit card
Download speed=Download speed
Files added=Files added
Filter pane=Filter pane
Global statistics=Global statistics
Info pane=Info pane
Statistics=Statistics
Status bar=Status bar
%dd=%dd
%dh=%dh
%dm=%dm
All torrents=All torrents
Application options=Application options
Ask for password=Ask for password
Authentication required=Authentication required
Average out transfer speeds to eliminate fluctuations=Average out transfer speeds to eliminate fluctuations
Connect to %s=Connect to %s
Connect to Transmission using proxy server=Connect to Transmission using proxy server
Connect to Transmission=Connect to Transmission
Connection name=Connection name
Could not connect to tracker==Could not connect to tracker
Data display=Data display
Data refresh interval when minimized=Data refresh interval when minimized
Data refresh interval=Data refresh interval
Default download folder on remote host=Default download folder on remote host
Disconnect from Transmission=Disconnect from Transmission
Downloading torrent file=Downloading torrent file
Font size=Font size
Handle .torrent files by %s=Handle .torrent files by %s
Handle magnet links by %s=Handle magnet links by %s
Invalid name specified=Invalid name specified
Manage connections to Transmission=Manage connections to Transmission
Manage connections=Manage connections
Network (WAN)=Network (WAN)
New connection to Transmission=New connection to Transmission
Pick random port on Transmission launch=Pick random port on Transmission launch
Please enter a password to connect to %s=Please enter a password to connect to %s
Please specify how %s will connect to a remote host running Transmission daemon (service)=Please specify how %s will connect to a remote host running Transmission daemon (service)
Prompt for download options when adding a new torrent=Prompt for download options when adding a new torrent
RPC path=RPC path
Save as=Save as
Seeding time=Seeding time
Show advanced options=Show advanced options
Show notifications in tray icon=Show notifications in tray icon
System integration=System integration
Torrent already exists in the list=Torrent already exists in the list
Torrent not registered with this tracker==Torrent not registered with this tracker
Unable to find path mapping.~Use the application's options to setup path mappings=Unable to find path mapping.~Use the application's options to setup path mappings
Update trackers for the existing torrent?=Update trackers for the existing torrent?
You need to restart the application to apply changes=You need to restart the application to apply changes